Zlepšovanie sa
nedeľa, 20. september 2020

Nebuďme pripútaní k dosiahnutiu dovŕšenia

9.1.20 | Od praktizujúceho z provincie Hebei, Čína

(Minghui.org) Náprava Fa jedného dňa príde ku koncu a keď sa to stane, bude nám jasné, ako dobre sme sa kultivovali. Majster mnohokrát spomenul nádherné scény dovŕšenia praktizujúcich. Niektorí z nás si však vyvinuli pripútanosť k tomu, kedy presne sa to udeje.

Keď sme sa začali kultivovať, možno sme si predstavovali a usilovali sa o dovŕšenie s ľudskými myšlienkami. No praktizujúci, ktorí prešli cez 20 rokov prenasledovania od Čínskej komunistickej strany (ČKS) by mali byť pokojní a uvažovať o tom racionálne.

Niektorí si po dlhú dobu v Majstrových prednáškach a Hong Yine vyhľadávajú slovo „dovŕšenie“ a ďalšie súvisiace slová. Niektorí sa snažia nájsť odpovede v starých proroctvách a očakávajú dovŕšenie od roku 2012. Iní vkladajú nádeje do bežných ľudí, aby zničili ČKS a očistili meno Falun Dafa. Udržiavajú sa pomocou ľudských myšlienok v stave snívania a nemôžu upokojiť svoje myslenie. Títo praktizujúci zabudli na Majstrovo učenie.

Majster povedal:

„Dovŕšenie môžete dosiahnuť iba ak ste v kultivácii bez výnimky odstránili všetky svoje pripútanosti.“ („Kultivačná prax nie je politika“, Základy pre ďalší pokrok)

Dovŕšenie môže byť niečo ako prijímacie skúšky na vysokú. Výsledok skúšky je ako deň, kedy je kultivácia ukončená. Avšak výsledky kultivácie nie sú dosiahnuté v ten konkrétny deň, ale počas mnohých pravidelných snáh o odstránenie pripútaností a zlepšovanie sa. Neprejdenie skúškami, či neodstránenie ľudských pripútaností, znemožní človeku ďalej sa zlepšovať a kultivovať, takže nebude mať ani šancu na dosiahnutie dovŕšenia.

Každý má svoju vlastnú kultivačnú cestu k dovŕšeniu. To, s čím sa človek na tejto ceste stretne, je naplánované Majstrom podľa charakteru človeka. Najväčšiu pozornosť by sme mali venovať svojmu srdcu. Vždy keď sa objavia ľudské myšlienky, mali by sme si ich byť vedomí a okamžite ich odstrániť.

V skutočnosti je sebecké kultivovať sa iba kvôli dosiahnutiu dovŕšenia. Kultivácia je procesom vzdávania sa sebectva, osobných záujmov a tiež pripútanosti k dovŕšeniu, takže človek môže nakoniec dosiahnuť štandard „nesebectva a altruizmu“. Zmyslom dovŕšenia je vzdanie sa sebectva v dennom živote a dosiahnutia štandardu na každej úrovni.

Majster povedal:

„V skutočnosti to, čo Tathágata myslí pod „prázdnotou“, je bytie bez všetkých pripútaností bežných ľudí. Neopomínanie je skutočným základom prázdnoty.“ („Čo je prázdnota?“, Základy pre ďalší pokrok)

Keď človek dosiahne úroveň „bez opomenutia“, myseľ človeka je prázdna a čistá, bez pripútaností. Prirodzene v nej potom nebude predstava o dovŕšení, keďže je to len mrhanie energiou človeka.

Keďže Majster je jediný, kto môže mať kontrolu nad kultiváciou, staré sily a praktizujúci s nadprirodzenými schopnosťami nebudú schopní vedieť o tom. Sú len 3 veci, ktoré by sme mali robiť. Kým naša kultivácia neskončí, mali by sme robiť to, čo je potrebné, krok po kroku. Dokonca aj v záverečný deň kultivácie by sme nemali byť príliš vzrušení.

Majster povedal, že vzrušenie môže zapríčiniť pád praktizujúceho. Mali by sme trpezlivo čakať na Majstrovo rozhodnutie. To, či niekto uspeje v kultivácii alebo nie, a to, akú úroveň dosiahne, je výsledkom snáh v kultivácii človeka. Ďalšia šanca na kultiváciu už nebude. Takže kým sa náprava Fa neskončí, mali by sme si vážiť tento vzácny čas a nepremrhať ho na fantázie plné pripútaností.

Majstrov článok „Rozhovor s časom“ nám hovorí, že čas je božstvom. Ako by sme teda mali času rozumieť? V pojmoch doby ho obvykle delíme na minulosť, súčasnosť a budúcnosť. V ktorej z nich by sme sa mali nachádzať? Mala by to byť súčasnosť. Je pripútanosťou myslieť na veci, ktoré už prešli alebo na veci, ktoré ešte neprišli.

Pri rozdelení času na hodiny, minúty a sekundy, mali by sme byť v súlade so sekundami. To, čo robíme, je robené sekundu po sekunde. Keď je praktizujúci znepokojený nad minulosťou alebo úzkostný z budúcnosti, je to mrhanie časom a nie je to tým, čo by sme mali robiť.

Majster povedal:

„Chcem vám tiež povedať, že vaša povaha v minulosti bola v skutočnosti založená na egoizme a sebectve. Odteraz, keď niečo robíte, mali by ste najprv brať ohľad na druhých, aby ste sa vykultivovali k nesebeckosti a k uvažovaniu: „Najprv iní, potom ja.“ Takže odteraz, keď niečo robíte alebo poviete, musíte brať ohľad na druhých, alebo dokonca na budúce generácie. Starajte sa o večnú nemeniteľnosť Dafa!“ („Neopomenutie v budhovskej povahe“, Základy pre ďalší pokrok)

Praktizujúci po dlhý čas nenaplnili tento štandard. Majster opakovane oddialil koniec nápravy Fa, aby čakal na vnímajúce bytosti, ktoré stále môžu byť zachránené a na tých praktizujúcich, ktorí to môžu dohnať. Majster chce zachrániť viac ľudí. Nie je to proti Majstrovým usporiadaniam, alebo prekážkou, keď sme pripútaní k času ukončenia nápravy Fa? Skúsme byť pokojní, činiť sa dobre a tesne nasledovať Majstrov proces nápravy Fa, aby sme odstránili ČKS a ukázali veľkoleposť Dafa.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/12/19/181155.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha