Kultivačné cesty

Kultivujúc sa ako člen pochodového orchestra Tian Guo

13.1.20

(Minghui.org) Hrám na klarinete v európskom pochodovom orchestri Tian Guo. Pravidelne sa zúčastňujeme na sprievodoch vo veľkých európskych mestách. Pred niekoľkými rokmi sa koordinátor skupiny rozhodol, že bude pravidelne každého skúšať v hre na jeho hudobný nástroj, aby tak každému pomohol zlepšiť sa.

Hudobné skúšky

Prvá skúška, ktorú sme mali, bola pred niekoľkými rokmi. V tom čase som vedel zahrať niekoľko piesní spamäti v stoji a počas pochodu a skúškami som prešiel bez problému.

Avšak koordinátor mi potom predsa len povedal, že by som sa mohol zlepšiť. Obzvlášť podotkol, že hrám príliš nahlas. Okamžite som sa o tom začal prieť. Povedal som, že skúška sa konala vo vnútri a strop bol príliš nízky. Tiež som povedal, že keďže zvyčajne hrávame s rukavicami, musíme hrať s väčšou silou. Lenže keď som v tú noc o tom premýšľal, uvedomil som si, že koordinátor mal pravdu. Skutočne som hral príliš nahlas. V skutočnosti to bolo kvôli tomu, že som chcel, aby ma ostatní počuli, všimli si ma a uznali ma.

Avšak, keď som tento rok v apríli podstúpil túto skúšku, dopadlo to inak. Keď som bol požiadaný zahrať pieseň „Posvätná hudba milostivého Budhu“, ktorú som dobre poznal, hneď ako som zahral prvú notu, mal som prázdnu myseľ a nedokázal som ju zahrať spamäti. Pozrel som sa na noty a skúsil som to znova, no znova som si nedokázal spomenúť na noty. Znova som sa pozrel na hudbu, no nič sa nezmenilo. Uvedomil som si, že tu bolo niečo nesprávne a koordinátorovi som povedal, že si potrebujem hudbu zopakovať.

Opýtal som sa sám seba, prečo som nedokázal zahrať pieseň, ktorú som dobre poznal. Pozrel som sa spätne na to, ako som študoval túto hudbu a pokúsil som sa spomenúť si, čo sa prihodilo počas posledných niekoľkých rokov. Vždy som venoval veľkú pozornosť technike, ako aj tomu, aké dobré nástroje používam. Myslel som si, že toto boli najdôležitejšie veci na zlepšenie tónu a rytmu, ktoré mi umožňujú držať si tempo s celou skupinou. Nevenoval som však dostatok pozornosti kultivácii svojho xinxingu a kultivácii súcitu. Nepokúsil som sa nájsť svoje opravdivé ja a otvoriť svoje srdce pre ostatných.

Moja pripútanosť pozerania sa von

Pred niekoľkými rokmi som hral v kapele a kamarát v mojom oddiele priniesol nový klarinet známej značky. V tú noc sa mi snívalo, že mám nový klarinet. Bol som si istý, že ak by som mal nový klarinet, môj tón by sa stal veľmi nádherným a môj rytmus by sa stal dokonalým – čo by dojalo všetkých ľudí, ktorí by ma počuli.

Nasledujúce ráno som mal hodinu klarinetu a rozprával som sa so svojím učiteľom o zaobstaraní si nového klarinetu. Povedal mi príbeh. Pravidelne chodieval ku svojmu známemu, ktorý predával klarinety a skúsil si rôzne klarinety. Raz zahral tú istú hudbu na rôznych klarinetoch a jeho kamarát nedokázal rozpoznať rozdiel v tóne.

Vďaka tomu som si uvedomil, že by som mal tráviť viac času štúdiom Fa, vysielaním spravodlivých myšlienok a objasňovaním faktov o Dafa. Tiež by som sa mal viac sústrediť, keď robím cvičenia a pozerať sa dovnútra, aby som si zlepšil svoj xinxing. Iba týmto spôsobom budem môcť hrať hudbu, ktorá bude čistejšia a dokáže pohnúť ľuďmi.

Približne pred rokom a pol som prešiel skúškou v hudobnej škole. Posudzovateľ mi povedal, že by som mohol pouvažovať o prechode k lepšiemu klarinetu, keďže som už hral na istej úrovni. Bol som veľmi šťastný, pretože niekto, koho som nepoznal, uznal moju schopnosť hrania a povzbudil ma, aby som si zaobstaral nový nástroj. Bol som veľmi rád a znova som začal snívať o novom klarinete.

Počas hodiny klarinetu nasledujúci týždeň mne a ďalšiemu študentovi učiteľ povedal, aby sme sa otočili a zahral na oboch našich klarinetoch. Potom sa nás spýtal, či sme počuli nejaké rozdiely. Na moje prekvapenie som nedokázal rozpoznať žiaden rozdiel.

Vďaka tomu som si uvedomil, že som sa vždy pozeral von a chcel som sa spoľahnúť na nový nástroj, aby som zlepšil svoju schopnosť hrania. Môj učiteľ mi tiež povedal: „Tvoj nástroj je veľmi dobrý.“ Pochopil som, že som to ja, kto sa potrebuje zmeniť a že by som k svojmu nástroju mal mať pozitívny postoj. Uvedomil som si, že bez ohľadu na to, s akou situáciou sa stretnem, mal by som si vždy udržiavať pozitívny postoj, pozerať sa dovnútra, odstrániť akékoľvek nesprávne názory a zlepšiť si svoj xinxing.

Majster povedal:

Viete, že keď naozaj praktizujeme kultiváciu, chceme pozitívne odkazy a chceme sa prispôsobiť povahe vesmíru. Nemali by ste praktizovať Súcit? Aby sa človek prispôsobil povahe vesmíru, byť pravdivý, súcitný a vydržať, musí praktizovať Súcit. Ak sa stále dopúšťate zlých skutkov, ako si môžete zvýšiť kung?“ (Ôsma lekcia, Čuan Falun)

Zmena spôsobu hrania

Pred niekoľkými mesiacmi sme začali cvičiť novú pieseň „Hviezdy a pruhy navždy“. Keď som si ju začal cvičiť, zasekol som sa na dvoch veľmi vysokých notách. Strávil som niekoľko dní hraním len týchto vysokých nôt, aby sa mi podarilo zahrať ich správne. Zvyšok piesne som dokázal zahrať veľmi dobre, no keď som sa dostal k týmto vysokým notám, vždy som sa zasekol. Cítil som mnoho tlaku, keď nadišiel čas zahrať tieto vysoké noty a moje telo bolo pod napätím. Vždy som si musel zopakovať tieto noty dva či trikrát, aby som ich zahral správne. Cítil som sa bezmocne.

Nasledujúci týždeň som poprosil svojho učiteľa o pomoc. Viedol ma, aby som si precvičil svoje dýchanie a učil ma, aby som sa počas hrania o to príliš nesnažil. Následkom toho sa môj tón stal jemnejším a krajším. Môj spôsob hrania sa taktiež úplne zmenil.

Nasledujúci týždeň som cvičil spôsobom, ktorý nechal píšťalu klarinetu voľne vibrovať namiesto vytláčania tónu tak, ako som zvykol. Počas nasledujúcich hodín mi môj učiteľ naďalej pomáhal hrať s krajším zvukom. V tom čase som mal zvláštny pocit. Cítil som, akoby sa zem otvárala a všetky moje predošlé znalosti hrania na klarinete mizli. V ten večer som po štúdiu Fa jasne prijal odkaz vo svojej mysli, ktorý mi povedal: „Opusti starú cestu a vitaj na novej ceste.“ Uvedomil som si, že musím zmeniť svoje zvyky. Počas nasledujúcich dní som musel prekonať mnoho ťažkostí pri svojom hraní.

Toto sa mi prihodilo práve pred našou skúškou minulý rok v Nemecku a mal som 10 dní, aby som sa pripravil na prejdenie skúškou, aby som sa mohol pridať k nasledujúcemu sprievodu. Nebolo to veľa času a požiadal som Majstra, aby mi pomohol. Cvičil som si piesne vo veľmi pomalom tempe s veľmi jemnou dynamikou a pokúšal som sa vypúšťať zvuk prirodzene namiesto vytláčania ho. Nakoniec som skúškou úspešne prešiel. No myslel som si, že som stále nenašiel správny tón a môj xinxing sa nezlepšil.

Rebelské zmýšľanie

O niekoľko dní neskôr mi mladá vietnamská praktizujúca povedala, že jej sestra, ktorá bola veľmi neskrotná, získala veľa prospechu už počas prvých niekoľkých mesiacov praktizovania Falun Dafa. Jej zdieľanie ma skutočne dojalo a poďakoval som sa jej. Hneď keď som sa vrátil domov, vysielal som spravodlivé myšlienky jednu hodinu proti svojmu tvrdohlavému a rebelskému zmýšľaniu.

Nasledujúce ráno Majster očistil moje telo, keď som vonku robil cvičenia. Keď som robil druhé cvičenie, uvidel som, ako sa v mojej bedrovej oblasti odstraňuje tmavá substancia, potom sa očisťovala kostná dreň a nakoniec molekuly. Toto sa mi prihodilo minulý máj, dva dni pred vystúpením Shen Yunu v Paríži.

Naplnenie sľubu

Posledné vystúpenie Shen Yunu v Paríži sa konalo nasledujúci deň. Majster mi pomohol získať hlbšie pochopenie princípov pravdivosť-súcit-znášanlivosť.

Dvaja praktizujúci dostali infarkt. Jeden bol v kóme a druhá, ktorá bola mladá praktizujúca, zomrela o niekoľko dní neskôr. Veľmi ma to bolelo. Uvidel som, že smrť môže kedykoľvek prísť. Videl som tiež, že stále mám mentalitu kontrolovania druhých ľudí a vecí. Uvedomil som si, že musím otvoriť svoje srdce a zaobchádzať s vnímajúcimi bytosťami s láskavosťou.

Prešiel ďalší rok. Raz sme robili cvičenia v malom parku. Keď sme skončili, uvidel som truhlu približne 900 metrov od seba. V tej chvíli som uvidel svoju smrť a na niekoľko minút som sa rozplakal a nemohol som prestať. Potom sme sa posadili na lavičku trochu ďalej, aby sme vysielali spravodlivé myšlienky. V tú noc som uvidel Majstra a spomenul som si na svoj sľub, ktorý som urobil pred príchodom na túto zem: „Pomôcť Majstrovi šíriť Fa, pomáhať Majstrovi potvrdzovať Fa v období nápravy Fa a zachraňovať vnímajúce bytosti.“ Smrť mladej praktizujúcej ma upozornila. Zabudol som na sľub, ktorý som dal Majstrovi?

Spolupraktizujúca mi dala album s piesňami Shen Yun. Povedala mi, že si na mňa pomyslela vo chvíli, keď ho prijala. Nasledujúci deň som sa začal učiť všetku hudbu. Veľmi sa mi páčili melódie. Bol som dojatý krásou, eleganciou, jednoduchosťou a čistotou týchto piesní. Cítil som, že musím otvoriť svoje srdce – smer, ktorým som sa musel vydať.

Považovanie vecí iných ľudí za svoje vlastné

Keď Shen Yun vystupoval v Paríži minulý máj, jedna z francúzskych koordinátoriek mi povedala, že violončelo jednej členky orchestra Shen Yun sa pokazilo a opýtala sa ma, čo má robiť. Povedal som, že by sme ho mohli poslať do opravy a jedno si prenajať alebo kúpiť. Potom mi povedala, že koordinátor spoločnosti Shen Yun dúfa, že hráčka na violončelo bude môcť pokračovať v používaní svojho vlastného nástroja. Potom som povedal, že jediným riešením je vysielať spravodlivé myšlienky na to violončelo.

Na ceste domov som vysielal spravodlivé myšlienky na violončelo a za niekoľko minút sa mi do očí nahrnuli slzy. Uvedomil som si, že je to dôležitá záležitosť a po príchode domov som vysielal spravodlivé myšlienky jednu hodinu.

Keď som bol mladší, pokazil som svoj prvý klarinet a Majster mi ho pomohol obnoviť a tiež mi pomohol očistiť si telo. Počas prvých niekoľkých minút, keď som vysielal spravodlivé myšlienky k violončelu, som cítil rezonovanie z tohto klarinetu a pocítil som mocnú silu, ktorú som nikdy predtým nezažil. Videl som, ako je moje telo obklopené svetlom a cítil som výnimočnú moc Dafa.

Nasledujúce ráno som dostal SMS, v ktorej stálo, že violončelo je opravené. Uvedomil som si, že sme jedným telom a každý je navzájom prepojený. Je to práve tak, ako povedal Majster:

V týchto situáciách by vaše správanie vždy malo preukázať znášanlivosť, dobrotu a prívetivosť učeníka Dafa. Veci človeka vedľa vás sú vašimi vecami a vaše veci sú jeho vecami.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Washingtone, D. C.“, Vyučovanie Fa na konferenciách – II. časť)

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/12/19/181158.html

Článok v čínštine

 

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha