Kultivačná prax

Skutočná viera v Majstra nám umožňuje hrať hlavnú úlohu

14.1.20 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Keďže je tu zasahovanie starých síl, praktizujúci Falun Dafa majú v kultivácii počas nápravy Fa 2 možnosti. Jedna je usporiadaná Majstrom Li, zatiaľ čo druhá je usporiadaná starými silami.

Keď počúvame Majstrove učenia a nasledujeme požiadavky Dafa, sme na ceste, ktorú pre nás usporiadal Majster. Inak sme na ceste usporiadanej starými silami. Jediná cesta ako sa pohnúť vpred nasledovaním cesty Majstra, je veriť v Majstra a vo Fa a správať sa podľa toho.

Majster povedal:

„Nech počas svojej kultivácie zažijete čokoľvek – či je to dobré alebo zlé – je to dobré, pretože sa to deje iba preto, že sa kultivujete.“ („Konferencii Fa v Chicagu“, Základy pre ďalší pokrok III)

„Ale tak či tak, Majster ich neuznáva. A ani vy by ste ich nemali uznať. Robte veci dobre otvoreným a dôstojným spôsobom, negujte ich a posilnite o niečo svoje spravodlivé myšlienky. „Ja som učeník Li Hongzhi-ho, nechcem iné usporiadania a ani ich neuznávam“ – potom sa to neodvážia robiť. Takže všetko sa dá vyriešiť. Naozaj to dokážete spraviť, nie to len povedať, ale to aj uskutočniť, a Majster pre vás určite spraví konečné rozhodnutie.“ („Vyučovanie Fa počas Lampiónového festivalu na Fa konferencii v Západnom USA 2003“)

Z Majstrových učení chápem to, že staré sily sa neodvažujú zasahovať do praktizujúcich, ak ich usporiadania nechceme a neuznávame. V skutočnosti je Majster po našom boku, keď sme prenasledovaní. Keď sa správame spravodlivo, Majster sa za nás postaví.

Ak efektívne nenegujeme prenasledujúce faktory keď sa objavia, umiestňujeme sa do role prenasledovaného, čo je v skutočnosti uznaním staro-silových usporiadaní. Uznanie znamená, že ich chceme, Majster teda nemôže zasiahnuť či ochraňovať nás. Majster povedal:

„Je to zapríčinené vaším usilovaním sa a iní nemôžu zasahovať.“ (Prvá lekcia, Čuan Falun)

Keď sa vidíme ako obeť prenasledovania, uznávame usporiadania spravené starými silami a Majster sa za nás nemôže postaviť. Mali by sme brať všetko zasahovanie ako dobrú príležitosť potvrdiť Dafa. Staré sily môžu zmeniť naše kultivačné prostredie len keď nenegujeme ich existenciu. Nech sú naše okolnosti akékoľvek, musíme ich vidieť ako príležitosť potvrdiť Dafa, robiť dobre tri veci a zachraňovať ľudí.

Všetci chceme, aby prenasledovanie skončilo. No prešlo 20 rokov a na obzore stále nie je jeho koniec. Prečo? Možno je to preto, že hľadáme vonku a dúfame, že ČKS sa zrúti, alebo niekto pri moci zastaví prenasledovanie. A sme sklamaní.

Záver prenasledovania záleží od myšlienok učeníkov Dafa

Ukončenie prenasledovania nezáleží od nikoho pri moci, ani od ČKS, či od starých síl. Ovplyvňujú ho myšlienky učeníkov Dafa. Inými slovami, naše myšlienky môžu prenasledovanie ukončiť.

Majster povedal:

„Ako som povedal, všetko, čo sa dnes deje v ľudskej spoločnosti, je výsledkom myšlienok učeníkov Dafa.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Filadelfii 2002, USA“)

Mali by sme prenasledovanie vidieť ako príležitosť kráčať po ceste usporiadanej Majstrom. Môžeme vyťažiť zo situácie to, že v nej budeme robiť dobre tri veci, potvrdzovať Dafa a zachraňovať ľudí. V takom prípade sa prenasledovanie nachystané starými silami stane potvrdením Dafa.

Na povrchu sú obeťami prenasledovania praktizujúci Dafa. No v skutočnosti:
„... tí, čo sú naozaj prenasledovaní, nie sú učeníci Dafa, ale ľudia vo svete.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2010“)

Ako učeníci Dafa s misiou by sme mali premýšľať o svetských ľuďoch a nie o sebe, dokonca aj keď čelíme ťažkostiam. Mali by sme celým srdcom pracovať na zastavení a negovaní prenasledovania kohokoľvek vo svete starými silami a zachrániť ľudí.

Úplná viera v Majstra a vo Fa

Ak niekto v starej Číne úplne veril inej osobe, bol mu ochotný zveriť aj svoj život. Je tu otázka – ako veľmi veríme v Majstra?

Keď trpíme chorobovou karmou, veríme tomu, čo Majster povedal:
„Opravdiví kultivujúci nemajú choroby, keďže moje telá Zákona ich odstránili.“ („Vysvetlenie obsahu Falun Dafa“; „Vysvetľovanie Fa pre asistentov Falun Dafa v Čchang-čchune“)

Veríme úplne, že Majster sa postará o náš život? Sme schopní spraviť všetko, čo by sme mali spraviť, robiť dobre tri veci a zachraňovať vnímajúce bytosti?

Keď sme uväznení, veríme tomu, čo Majster povedal – že všetko je dobrá vec? Odvážime sa úplne nechať Majstra postarať sa o náš život? Sme schopní potvrdzovať Dafa a zachrániť ľudí bez akýchkoľvek negatívnych myšlienok v našej mysli?

Ak veríme úplne v Majstra a vo Fa, dovoľujeme tým Majstrovi naplánovať všetko, za čo sme zodpovední, vrátane nášho života; dokonca ak oň prídeme, nebudeme to ľutovať. To znamená skutočne veriť v Majstra a vo Fa. Ak veríme v Majstra, budeme schopní správať sa úplne podľa Majstrových učení a nasledovať Fa. Nebudú tak žiadne prekážky na ceste potvrdzovania Dafa.

Ak by sme verili úplne vo Fa a v Majstra, brali všetky veci za dobré, a všetky udalosti za dobré príležitosti pomáhať Majstrovi a zachraňovať vnímajúce bytosti, bez ohľadu na to čo sa deje, alebo kde sa nachádzame, situácia ohľadne potvrdzovania Dafa v ľudskom svete by bola dosť rozdielna.

Keď čelíme chorobovej karme, mali by sme to brať ako dobrú príležitosť na zlepšenie charakteru. Keď na naše dvere zaklope polícia, mali by sme to brať ako dobrú príležitosť na záchranu ľudí. Keď sme zatknutí či uväznení, mali by sme to brať ako dobrú príležitosť na potvrdzovanie Dafa a záchranu ľudí.

Majster pre nás usporiadal, aby sme zachraňovali vnímajúce bytosti

Keď by to bolo takto, praktizujúci by sa nemuseli pozerať na snahu o oslobodenie uväznených praktizujúcich ako na ich zachraňovanie; bola by to šanca na spoluprácu vnútri i mimo väzenských múrov na záchranu ľudí. Odteraz by v mysliach praktizujúcich Dafa nemalo byť prenasledovanie naplánované starými silami; malo by tam byť len nasledovanie Majstrových usporiadaní na potvrdzovanie Dafa a záchranu ľudí.

Ak sa každý môže správať takto so silnými spravodlivými myšlienkami, ohľadom potvrdzovania Dafa vo svete bude sila väčšia a môže byť zachránených viac ľudí.

Mali by sme sa zbaviť myšlienky na to, že sme prenasledovaní a nespolupracovať so starými silami hraním podpornej úlohy. Majster pre nás naplánoval, aby sme boli hlavnými postavami a zachraňovali ľudí. Bez ohľadu na to, komu čelíme, hráme vedúce úlohy v záchrane ľudí.

Odteraz by sme mali vidieť policajtov a agentov Úradu 610 ako ľudí, ktorých je treba zachrániť. Policajné stanice, zadržiavacie centrá a väzenia môžeme vidieť nie ako miesta, kde staré sily usporiadali prenasledovanie učeníkov Dafa, ale ako miesta, kde môžeme potvrdiť Dafa a zachrániť ľudí.

Musíme úplne odmietnuť rolu obete, ktorú na nás tlačia staré sily. Uznávame len to, že hráme vedúcu úlohu v tom, čo pre nás usporiadal Majster. Prenasledovanie je príležitosťou zachrániť ľudí. Sme tými, ktorí budú zachraňovať vnímajúce bytosti až do konca nápravy Fa.

Samozrejme, pri objasňovaní pravdy ľuďom musíme povedať, že praktizujúci sú prenasledovaní, aby tak ľudia mohli pochopiť situáciu. No v našich mysliach sa nesmieme vidieť ako tí, čo sú prenasledovaní.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/12/22/181185.html

Článok v čínštine

 

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha