Odbery orgánov

Závery výskumu ukazujú, že ČKS násilne odoberá orgány na nelegálne transplantácie

1.2.20 | Od Sui Zhi

(Minghui.org) Časopis Nature nedávno zverejnil zoznam desiatich najvplyvnejších vedcov roka. Jedným z nich je profesorka klinickej etiky Wendy Rogers z Univerzity Macquarie v Austrálii.

V roku 2015 začala profesorka Rogers venovať pozornosť transplantačnej etike, potom ako videla dokumentárny film Ťažko uveriť („Hard to Believe“). Nasledujúceho roku sa stala vedúcou neziskovej organizácie s názvom Medzinárodná koalícia za ukončenie zneužívania transplantácii v Číne (International Coalition to End Transplant Abuse in China, ETAC).

Viedla tím, ktorého úlohou bolo sledovať vedecké články zverejnené čínskymi lekármi, ktorí sa venujú transplantáciám. Verila, že zistenia jej tímu, ktoré boli zverejnené vo februári 2019, pomôžu obmedziť násilné odbery orgánov v Číne.

Nature vyhlásil, že skupina medzinárodných expertov prišla k rovnakým záverom ako profesorka Rogers. Skupina vedená Sirom Geoffreym Niceom, prokurátorom so skúsenosťami z procesov s vojnovými zločincami, zverejnila článok, ktorý spochybňuje počet transplantácií, uvádzaný čínskym komunistickým režimom a tvrdí, že orgány boli násilne odobraté väčšiemu počtu väzňom svedomia a že tento zločin s najväčšou pravdepodobnosťou stále pokračuje.

V júli 1999 spustila čínska komunistická strana (ČKS), vedená bývalým vodcom Jiang Zeminom, celonárodné prenasledovanie Falun Gongu. Strana založila Úrad 610, ilegálne organizáciu, ktorej jedinou úlohou bolo odstrániť Falun Gong, nasledujúc nariadenie „zničte ich povesť [praktizujúcich], zruinujte ich finančne a zlikviduje ich fyzicky“.

Odvtedy bolo potvrdených vyše 4 300 úmrtí praktizujúcich v priamom dôsledku prenasledovania a nespočítateľné množstvo ich bolo zatvorených, mučených, podrobených vymývaniu mozgu a núteným prácam a mnohým boli dokonca odobraté orgány a predané za účelom transplantácie.

Komunistický režim použil na prenasledovanie Falun Gongu všetky štátne agentúry a nasledoval postoj „všetky úmrtia praktizujúcich Falun Gongu sa považujú za samovraždu“ a „spaľujte ich telá bez zdokumentovania ich totožnosti“.

Mnohí uväznení praktizujúci boli vo väzeniach a pracovných táboroch často podrobovaní krvným testom a iným prehliadkam. Zároveň sa strácali veľké počty praktizujúcich.

Čínsky režim vždy odmietal tvrdenia o odberoch orgánov väzňom svedomia a tvrdil, že založil darcovský systém. Časopis Forbes však citoval článok z BMC Lekárska etika (Medical Ethics), zverejnený 16. novembra 2019, ktorý uvádza, že komunistický režim starostlivo vykonštruoval dáta v systéme na kontrolu transplantácií (COTRS), aby zahladil masovú vraždu.

Všetky tieto články prišli k rovnakým záverom.

Začiatkom marca 2006 medzinárodné média prvýkrát priniesli správy o štátom schválených zločinoch odberov orgánov. Podľa týchto správ vyše 36 táborov nútených prác, vrátane Sujiatun, násilne odoberalo orgány praktizujúcim Falun Gongu zaživa.

Vo februári 2012 požiadal bývalý náčelník polície mesta Chongqing, Wang Lijun, o azyl na konzuláte Spojených štátov v Chongqingu. Odovzdal vláde Spojených štátov niekoľko dokumentov, vrátane potenciálnych dôkazov o zločinoch odberov orgánov.

Kanadský advokát so zameraním na ľudské práva David Matas označil násilné odbery orgánov za „zlo, ktoré na tejto planéte nemá obdoby“. Člen kanadského parlamentu Borys Wrzesnewskyj to opísal podobne ako „najtemnejší zločin tejto éry“.

Okrem odsúdenia zločinov čínskeho režimu niektoré krajiny, vrátane Izraela, Španielska, Talianska, Nórska, Belgicka a Taiwanu, prijali zákony, ktoré znemožňujú ich obyvateľom podstúpiť ilegálnu transplantáciu orgánu v Číne.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/21/182259.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha