Články od vydavateľov

Ohľadom falošného jingwenu

15.2.20

(Minghui.org) Po vypuknutí koronavírusu vo Wuhane si všetci opravdiví praktizujúci Dafa vedia ceniť životy vnímajúcich bytostí. Najmä učeníci Dafa v Číne usilovne pracovali, aby zachránili toľko vnímajúcich bytostí, koľko je možné, hoci oni samotní čelia zložitým situáciám.

Avšak niekto 12. februára zverejnil článok s názvom „Všetko má metodické usporiadania“ a vyhlásil, že to je jingwen napísaný zakladateľom Falun Dafa a bol publikovaný na Minghui.org.

Tento článok bol zamýšľaný sa poškodzovanie povesti zakladateľa Dafa, podnecovanie nenávisti voči Dafa a zasahovanie do kultivácie učeníkov Dafa a záchrany vnímajúcich bytostí.

Každý život v tomto svete, bez ohľadu na to, kým je, musí byť zodpovedný za svoje činy. Týmto vydávame nasledovné varovanie tým špiónom, ktorí si stále udržiavajú nádej v Čínsku komunistickú stranu: Nespomínajte ľahkovážne meno nášho Majstra; čo vás inak bude čakať, keď náš Majster nakoniec o vás niečo povie? Uvažujte znova o tom, čo ste spravili a nečakajte dovtedy, kým bude príliš neskoro oľutovať svoj čin.

 

Vydavatelia Minghui

13. februára 2020

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/14/183242.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha