Wuhanský koronavírus

Pokyny ČKS pre obmedzovanie informácií o koronavíruse

13.3.20 | Od Zheng Yan, korešpondenta Minghui

(Minghui.org) Keď sa koronavírus začal šíriť v Číne v decembri 2019, namiesto prijatia vhodných opatrení na zvládnutie epidémie a ochrany ľudí, každá provincia rýchle vydala pokyny na obmedzovanie šírenia informácií, aby čo najlepšie poslúžili záujmom Čínskej komunistickej strany.

Provinční úradníci v provincii Shandong vydali tri nariadenia:

Po prvé, všetci vládni zamestnanci a zamestnanci štátnych podnikov, členovia strany, právnici a personál rezidenčného výboru nesmú poskytovať, zdieľať alebo zverejňovať akékoľvek informácie o víruse, ktoré nie sú schválené vládou.

Po druhé, všetci vyššie spomenutí zamestnanci musia preposlať na sociálne média oficiálne informácie, ktoré pripravila vláda, aby pomohli udržať „sociálnu stabilitu“ a usmerniť názor verejnosti.

Po tretie, všetky chat skupiny na WeChat, okrem oficiálnych skupín používaných pre prácu, musia byť vymazané (sociálne médium WeChat je dominantnou platformou, ktorú používa takmer každá spoločnosť a podnik v Číne).

Bez ohľadu na podrobnosti, jadrom týchto požiadaviek je slúžiť ČKS. Nariadenia boli odovzdané zhora z provinčnej úrovne na všetky nižšie úrovne vlády, vrátane miest, mestských obvodov a rezidenčných výborov. Zamestnanci na najnižšej úrovni komunitného výboru zvyčajne dostanú nariadenia len ústne, aby sa nezachovali žiadne dôkazy o zakrývaní.

Takéto obmedzovanie informácií taktiež sťažuje zahraničným médiám získať faktické informácie o situácii s vírusom, keďže tie sa môžu odvolať len na štátom povolené správy.

V posledných týždňoch ČKS taktiež zvýšila obmedzovanie informácií šírených na internete, čím omnoho viac sťažila vonkajšiemu svetu dozvedieť sa o skutočnej situácii epidémie v Číne.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/4/183504.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha