Názory
streda, 08. apríl 2020

USA zatvára Konfuciove inštitúty a obmedzuje médiá komunistickej strany Číny

16.3.20 | Od korešpondenta Minghui

(Minghui.org) Spojené štáty americké začali prednedávnom podnikať kroky proti inštitúciám propagandy Čínskej komunistickej strany (ČKS), ktoré pôsobia v Amerike. Päť komunistických médií označili za „zahraničné misie“ a začali zatvárať Konfuciove inštitúty, ďalšie inštitúcie založené čínskou vládou, ktoré exportujú komunistickú ideológiu do západného sveta.

Päť komunistických médií bolo označených za „zahraničné misie“

18. februára 2020 vyhlásilo ministerstvo zahraničia päť oficiálnych mediálnych organizácií ČKS za „zahraničné misie“, vrátane tlačovej agentúry Xinhua, Čínskej globálnej televíznej siete (CGTN), Čínskeho medzinárodného rádia (CRI), Spoločnosti čínskej dennej distribúcie a Rozvoja Hai Tian USA, ktoré distribuovali Ľudový denník v USA.

Toto opatrenie malo okamžitý účinok. Od týchto piatich organizácií sa vyžaduje, aby Ministerstvu zahraničia poskytli mená, osobné údaje a údaje o pohybe ich zamestnancov v USA. Tiež musia nahlásiť, či vlastnia alebo prenajímajú si nehnuteľnosti v USA a ak plánujú nákup nehnuteľností v USA, vyžaduje sa od nich mať vopred povolenie.

Úradník z Ministerstva zahraničia povedal: „Niet pochýb, že všetky z týchto piatich entít sú súčasťou aparátu štátnej propagandy Čínskej ľudovej republiky (PRC). Myslím tým, že prijímajú príkazy priamo zhora a my to iba uznávame ich zaradením na náš zoznam zahraničných misií.“

Ľudový denník, tlačová agentúra Xinhua a Čínska mediálna skupina, ktorá vedie CGTN a CRI, sú tromi hlavnými propagandistickým organizáciami ČKS. Čínsky denník, ktorého hlavným produktom je jeho anglické vydanie novín, bol taktiež po dlhú dobu dôležitým hlasom propagandy ČKS do iných krajín.

Ľudový denník spadá pod Ústredný výbor ČKS a tlačová agentúra Xinhua je obchodnou jednotkou na úrovni ministerstva pod Čínskou štátnou radou. Čínsky denník, s americkou centrálou v New Yorku, je vlastnený Oddelením propagandy ústredného výboru ČKS a je prevádzkovaný Informačným úradom štátnej rady. CGTN pochádza z kanála cudzích jazykov Čínskej centrálnej televízie (CCTV), pričom jej stanica v Severnej Amerike má sídlo vo Washingtone DC. CRI má produkčné štúdio v Los Angeles.

Štátny tajomník Mike Pompeo vo vyhlásení povedal: „V Číne pracujú všetky média pre Čínsku komunistickú stranu (ČKS), ako to generálny tajomník Xi Jinping explicitne uviedol. Keďže tieto organizácie pracujú pre ČKS, je vhodné, aby sme s nimi zaobchádzali ako so zahraničnými misiami, čo znamená, že podliehajú predpisom Ministerstva zahraničných vecí.“

Toto nie je po prvýkrát, čo USA podnikla kroky proti médiám ČKS. Americké ministerstvo spravodlivosti požiadalo v septembri 2018 Xinhua a CGTN, aby sa zaregistrovali ako organizácie „zahraničných činiteľov“.

V roku 2019 bola žiadosť CGTN o obnovenie jej poverovacích listín pre novinára v kongrese zamietnutá. Asociácia rozhlasových a televíznych korešpondentov (RTCA) vyhlásila, že podľa predpisov nemôže byť organizáciám zahraničných činiteľov udelené právo na prístup do kongresu.

Zatváranie „Konfuciových inštitútov“

Peking spustil program Konfuciového inštitútu cez Hanban (oficiálne Úrad medzinárodnej rady čínskeho jazyka, orgán na úrovni úradu pod Čínskym ministerstvom školstva). Jeho centrála sa nachádza v Pekingu.

„(Program Konfuciového inštitútu) významne prispel k zlepšeniu nášho ‚jemného vplyvu‘“, povedal Li Changchun, bývalý člen Stáleho výboru politbyra ČKS, ktorý mal na starosti propagandu.

Podľa oficiálnych stránok Pekingu vyhradila ČKS niekoľko miliárd dolárov na založenie 535 Konfuciových inštitútov a 1134 Konfuciových tried, čo spolu zahŕňalo 1,87 milióna študentov v 158 krajinách a regiónoch v priebehu 15 rokov od roku 2004 do roku 2019.

V USA pôsobilo pred niekoľkými rokmi stále približne 110 Konfuciových inštitútov, lenže niektoré univerzity podnikajú kroky na ich zatvorenie.

Univerzita Maryland oznámila 17. januára 2020, že tento rok zatvorí svoj Konfuciov inštitút podľa federálneho nariadenia. Tento inštitút bol prvým Konfuciovým inštitútom v USA a bol založený v roku 2004.

Univerzita Missouri taktiež oznámila zatvorenie svojho Konfuciového inštitútu v auguste 2020. Počas posledných dvoch rokov bolo v USA zatvorených približne 20 Konfuciových inštitútov.

Univerzita McMaster v Kanade poukázala na to, že štandardy prijímania učiteľov na Konfuciove inštitúty diskriminujú náboženstvo a slobodu prejavu, a preto sa v roku 2013 tento inštitút rozhodla zatvoriť.

Univerzita Chicago zatvorila svoj Konfuciov inštitút v roku 2014 potom, čo viac než 100 profesorov podpísalo petíciu proti Konfuciovmu inštitútu.

Režisérka Doris Liu uviedlo v roku 2017 na verejnosť dokumentárny film „V mene Konfuciusa“, ktorý odhaľuje to, ako ČKS šíri svoju politickú propagandu pod maskou propagácie čínskeho jazyka a čínskej kultúry.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2020/3/8/183563.html

Článok v čínštine

 

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha