Počiatky v Číne
piatok, 06. august 2021

Spomienka na prednášky Majstra Li vo Švédsku

19.5.20 | Od Li Xiaoa, korešpondenta Minghui z Gothenburgu vo Švédsku

(Minghui.org) Dni od 7. do 14. apríla 1995 boli pre praktizujúcich Falun Dafa zo Švédska tie najnezabudnuteľnejšie. Po prednášaní vo Francúzsku prišiel zakladateľ Falun Dafa, pán Li Chung-č’, do Gothenburgu, kde mal druhú zastávku pri predstavovaní tejto praxe mimo Číny.

Počas prednášok v Gothenburgu, druhom najväčšom meste Švédska, Majster Li vysvetlil zmysel života a to, ako sa vrátiť k svojmu pôvodu. Majster ďalej hovoril o kultivačnej praxi a princípoch, ktoré je potrebné nasledovať pri zvyšovaní charakteru. Praktizujúci, ktorí sa zúčastnili prednášok si na to dobre pamätajú a boli nimi silno pohnutí.

2020 4 30 sweden master chuan fa 01
Pán Li počas prednášok v Gothenburgu v apríli 1995

 

Prednášok sa zúčastnilo vyše 100 ľudí, väčšinou západniarov. Jednou z nich bola aj zdravotná sestra Pirjo z nemocnice v Gothenburgu.

„Mnohí sme počúvali prednášky. Počas prednášania nám Majster Li povedal, aby sme si predstavili miesto na tele, kde máme nejakú chorobu alebo nepohodlie. Keďže už viac než dva roky ma trápila bolesť chrbta a mala som z toho problémy so spaním, dúfala som, že Majster mi s tým môže pomôcť,“ spomína.

„Hneď v tej chvíli som pocítila, ako mi cez chrbát do tela vstúpil vánok. Okamžite som sa cítila uvoľnená – mučivá bolesť bola v momente preč. Hneď som si uvedomila, že Falun Dafa je veľmi výnimočný a úžasný,“ povedala.

Keď Majster vysvetľoval štruktúru vesmírnych tiel, aby pomohol poslucháčom porozumieť, znázornil ju v triede na tabuli. Obsah Majstrových prednášok zodpovedal mnohé otázky o živote, ktoré mala Pirjo. Patria medzi ne otázky o pôvode a zmysle života, návrate k svojmu pôvodu a tiež ako tieto veci súvisia s našimi dennými životmi.

2020 4 30 sweden master chuan fa 01
Zdravotná sestra Pirjo z Gothenburgu

„Majster napríklad povedal, že sa musíme prispôsobiť princípom pravdivosti-súcitu-znášanlivosti, čo znamená návrat k najzákladnejšej, najčistejšej a najláskavejšej povahe našich duší. To je celým zmyslom našich životov,“ povedala.

Vzhľadom na to, že prídu všetky druhy skúšok, Majster pripomínal praktizujúcim, že ak sa chcú vrátiť k svojmu pravému ja, musia sa neustále napravovať a zlepšovať. „Povedal nám, aby sme sa nebáli ťažkostí; namiesto toho by sme tieto záležitosti mali riešiť so súcitom a znášanlivosťou. Veľmi dôležité je byť vždy láskavý a ohľaduplný k druhým,“ povedala.

Pirjo povedala, že študenti silno cítili Majstrov súcit. „Niektoré z našich otázok boli veľmi základné a dokonca trochu hlúpe, ale Majster ich vždy trpezlivo vysvetlil,“ povedala.

Majster rozprával o princípoch, že dobro a zlo budú príslušne odplatené a Pirjo sa potom Majstra spýtala, či Dafa môže pomôcť ľuďom, ktorí sa v živote dopustili zlých skutkov. „Pamätám si, že Majster sa na mňa vážne pozrel a odpovedal: ‚Áno, Dafa vám s tým môže pomôcť, dokonca aj s vecami, ktoré ste spravili, ale nie ste si ich vedomí.‘ Viem, že hovoril o veciach v mojich predošlých životných cykloch,“ vysvetlila Pirjo.

Počas týchto siedmich dní praktizujúci robili spoločne cvičenia Dafa. Mnohí sa cítili energickí a omladení. „Mala som trochu chorobovej karmy, niečo ako bolesť hlavy alebo chrípku. Rýchlo to však odišlo a znova som sa cítila uvoľnená. Už strašne dlho som sa necítila tak pohodlne. Dafa je taký úžasný a ja som sa cítila veľmi vďačná a šťastná. Boli to najlepšie dni môjho života,“ poznamenala.

Po 25 rokoch praktizovania má Pirjo teraz viac pochopenia voči ostatným. „To sa stane prirodzene pritom, ako my praktizujúci pokračujeme v študovaní učení Falun Dafa, robení cvičení a zlepšovaní sa uprostred ťažkostí,“ vysvetlila. Povedala, že praktizujúci pristupujú ku konfliktom so súcitom. Taktiež druhým odpúšťajú a nemajú túžbu po odplate. Pozitívnym prístupom menia nepriaznivé udalosti na príležitosti na pozeranie sa dovnútra a zlepšenie; robia to preto, že sa to naučili z učení Dafa.

Pri pohľade späť na 25 rokov svojej kultivačnej praxe Pirjo povedala, že jej vďačnosť za nedá vyjadriť slovami. „Viem, že Majster je stále s nami, ochraňuje nás a pomáha nám,“ povedala. „Vždy keď som stratila sebadôveru alebo som poľavila, Majster mi pomohol prostredníctvom slov iných praktizujúcich, rozhovorov s nimi, alebo zdieľaní ich skúseností. Umožnilo mi to prehodnotiť samu seba a znova sa postaviť na nohy.“

Pirjo povedala, že je mnoho vecí, ktoré mohla spraviť lepšie. „Dokonca aj počas najťažších časov bol však Majster stále pri nás, pomáhajúc nám súcitne a bez slova, aby sme mohli pokračovať na svojej kultivačnej ceste. Preto som často dojatá k slzám tým všetkým, čo pre nás Majster spravil,“ povedala.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/13/184728.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha