Objasňovanie pravdy

Číňanom v západných krajinách je tiež potrebné objasňovať pravdu

26.5.20 | Od praktizujúceho Falun Dafa

(Minghui.org) Väčšina krajín zaviedla počas pandémie rôzne opatrenia, vrátane zostávania doma a sociálneho dištancovania. Odhaduje sa, že na celom svete viac než bilión ľudí nemohol opustiť svoje domovy.

Mnohí praktizujúci žijú v krajinách, kde nemohli ísť von a to zasahovalo do mnohých vonkajších aktivít Falun Dafa. Viacerí praktizujúci sa pripojili k projektom na objasňovanie pravdy cez internet a telefonáty. Sociálne médiá boli tiež efektívnym spôsobom na objasňovanie pravdy a mnohí ľudia to pochopili a vystúpili z ČKS (Čínskej komunistickej strany).

Mnohé z týchto projektov informovali ľudí v Číne. Zatiaľ čo sa náprava Fa pohybuje napred, hlavne počas tejto pandémie si ľudia na celom svete postupne uvedomujú opravdivú a ničivú povahu ČKS a uvideli, ako sa strana infiltrovala do vlád iných krajín.

Jednou z jej hlavných taktík je používanie Číňanov, ktorí sa už nachádzajú v iných krajinách. Ambasády a konzuláty ČKS sa pokúšajú ovplyvniť miestne vlády, podniky a médiá prostredníctvom čínskych komunít, čínskych študentov a študentských asociácií a ďalších zahraničných čínskych organizácií, medzi ktoré patria Konfuciove inštitúty. Strana bežne používa čínskych študentov na kradnutie duševného vlastníctva iných krajín. Jedným z príkladov je „Plán tisícov talentov“, ktorý v podstate mení čínskych študentov na špiónov.

Mnohí Číňania sa stále nestali súčasťou hlavného prúdu západnej spoločnosti, dokonca aj keď opustili Čínu pred desiatkami rokov. Namiesto toho pozerajú a čítajú média ČKS a ich myšlienky a názory sú stále ovplyvnené stranou. Takto naďalej zostávajú znečistení ČKS. Ak nepoznajú pravdu, následky môžu byť zlé. Z mojich skúseností viem, že mnohí z týchto ľudí nepoznajú pravdu o Falun Dafa alebo o prenasledovaní.

Po celé roky sa praktizujúci sústredili na objasňovanie pravdy vládam. Urobili sme toho málo na objasnenie pravdy Číňanom mimo Číny, pretože sme sa sústreďovali na oslovenie tých vo vnútri Číny. Medzitým sa ČKS neustále lákala a používala všetky možné prostriedky na ovplyvnenie Číňanov žijúcich v západných krajinách. ČKS vie, že ich môže použiť ako most do západnej spoločnosti, takže strana urobila z tejto skupiny hlavný cieľ infiltrácie.

Čas zostávajúci na záchranu ľudí je obmedzený. Každý život je vzácny a Majster Li nechce, aby sme niekoho prehliadli. Musíme sa poponáhľať a objasňovať pravdu Číňanom, ktorí žijú mimo Číny. Keďže milióny ľudí na celom svete sú nútení zostať doma, sociálne médiá sa stali oknom do vonkajšieho sveta.

Ak môžeme tráviť viac času oslovovaním tejto skupiny Číňanov, nielenže zabránime tomu, aby boli oklamaní ČKS, ale taktiež zabránime tomu, aby šírili klamstvá strany svojim priateľom a rodinám.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2020/5/8/184386.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha