Karma a cnosť
utorok, 19. január 2021

Pokusy polície obťažovať praktizujúcich zlyhali

20.6.20 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Čínska komunistická strana (ČKS) spustila prednedávnom v našej miestnej oblasti nové kolo prenasledovania praktizujúcich Falun Gongu. Funkcionári z Úradu 610, Komisie pre politické a právne záležitosti, policajných staníc a miestnych komunitných výborov, obťažovali deti praktizujúcich a ich príbuzných a pokúsili sa ich donútiť, aby vyvíjali tlak na praktizujúcich, aby už viac nepraktizovali svoju vieru.

„Daj mi svoje osobné informácie“

Mingovi, synovi praktizujúcej Amy, zatelefonoval miestny policajt, ktorý mu nariadil, aby vzal svoju matku na miestnu policajnú stanicu. Pohrozil mu, že ak neposlúchne, bude musieť čeliť následkom.

Ming sa opýtal svojej matky, či chce ísť. Amy odpovedala, že nie. Povedal jej, že vie, čo by mal urobiť.

Zavolal tomu policajtovi a požiadal ho, aby mu poslal svoje meno, vek, pracovnú jednotku, pozíciu, adresu domov, policajné číslo, kópiu identifikačného preukazu a krátke video o sebe. Policajtovi povedal, že ho bude brať na zodpovednosť, ak sa niečo stane jeho matke.

Policajt potom povedal: „V tom prípade sem tvoja matka nemusí prísť.“

Manžel vystupuje z ČKS

Helenin manžel je vládnym úradníkom. Bál sa, že stratí svoju prácu, takže bol proti tomu, aby jeho manželka praktizovala Falun Gong. Dokonca ju aj bil. Jeden policajt sa raz pokúsil Helenu prinútiť, aby nadávala na Majstra, lenže Helena odmietla. Policajt sa nahneval a kričal na ňu. Helenin manžel povedal: „Nikdy na nikoho nenadáva. Je dobrou osobou doma a v práci. Prečo ju žiadaš, aby na niekoho nadávala? Robíš veľkú chybu.“

Policajt vedel, že spravil chybu a zmĺkol.

Potom, čo tento policajt odišiel, Helenin manžel povedal, že by chcel vystúpiť z ČKS. Helena ho už v minulosti niekoľkokrát požiadala, aby vystúpil z ČKS, no bez úspechu.

„Neprídeme“

Annin manžel je vzdelaným človekom. Je spravodlivý a Annu podporuje v praktizovaní Falun Gongu. Povedal jej, aby sa nebála. Raz mu zavolal zamestnanec z komunitného centra a požiadal ho, aby Anne povedal, že má navštíviť komunitné centrum. Vedel, že ju budú znova obťažovať. Povedal mu: „Neprídeme,“ a zložil.

„Nemá čas“

Tomovej manželke zatelefonoval miestny policajt, ktorý požadoval, aby jej manžel prišiel na policajnú stanicu. Tento policajt rozprával urážlivým jazykom a vyhrážal sa jej. Nezľakla sa ho a odpovedala mu: „Otec môjho manžela je v nemocnici. Musí sa o neho postarať. Je zaneprázdnený a nemá čas prísť za vami.“

Potom už nikdy viac o tomto policajtovi nepočuli.

„Moja matka nepôjde“

Lizinmu manželovi trikrát zatelefonoval miestny policajt, ktorý požadoval, aby prišla na policajnú stanicu. Liz svojmu manželovi povedala, že tam nepôjde. Tento policajt potom obťažoval jej dcéru. Povedala mu, že jej matka sa musí starať o jej syna. Policajt sa jej potom vyhrážal, že nahlási jej matku na provinčné policajné oddelenie. Povedala mu: „Rob si čo chceš. Moja matka nemá čas a nepríde na tvoju policajnú stanicu.“ Zložila mu.

„Nie sú doma“

Niekoľkí príbuzní praktizujúcich povedali policajtom, ktorí ich obťažovali, že títo praktizujúci nie sú doma. Týmto spôsobom ochránili praktizujúcich a zabránili, aby boli prenasledovaní.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/10/185465.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha