Kultivačné cesty

Objavenia koreňa mojej sentimentality

23.6.20 | Od praktizujúcej Falun Dafa z provincie Liaoning v Číne

(Minghui.org) Keď som bola prenasledovaná a mučená Čínskou komunistickou stranou (ČKS), bola som schopná posilniť si spravodlivé myšlienky a opustiť svoju pripútanosť k životu a smrti. No keď čelím sentimentalite, je pre mňa ťažké opustiť ju.

Prenasledovanie, ktorým som trpela, uvalilo na manžela i syna obrovský tlak. Báli sa, že budem znova zatknutá.

Jedného dňa ku nám prišiel riaditeľ našej komunity a chcel, aby som podpísala prehlásenie o nepraktizovaní. Povedala som mu: „Vďaka praktizovaniu Falun Dafa som vyzdravela; Dafa ma zachránil. Prečo mi nechcete dovoliť praktizovať? Na nasledovaní pravdivosti-súcitu-znášanlivosti nie je nič zlé!“

Keď videl, že som takáto rozhodná, riaditeľ musel odísť. Avšak stres u môjho syna sa stupňoval, keď si prečítal, že vláda ma môže kedykoľvek zatknúť, bez ohľadu na to, či podpíšem prehlásenie alebo nie.

Úprimný rozhovor

Bolelo ma, že môj syn sa po celé dni obával. Bol zo stresu vychudnutý, nejedol a mal tiež problémy so spánkom. Súcitne som k nemu prišla a povedala som mu: „Aj keď nepraktizuješ, vieš, že Falun Dafa je dobrý a že naša rodina mala z neho úžitok. Nemusíš sa báť komunistickej strany.

 „Máme Majstra, ktorý nás chráni a ráta sa len to, čo hovorí On. Tentokrát som bola zatknutá kvôli svojim pripútanostiam a tomu, že ich zneužili temní démoni. Odteraz budem nasledovať iba požiadavky Dafa vo všetkom, čo robím, a určite budem v bezpečí.

„Odkedy som začala praktizovať Dafa, necítila som sa lepšie fyzicky i psychicky len ja. Tvoj otec mal z neho úžitok tiež. Nepomohol mu niekoľkokrát Majster, keď bol vážne chorý?“

Nakoniec som mu povedala: „Táto zlá strana zanikne a my by sme mali robiť veci podľa nášho svedomia. Si muž a mal by si sa postaviť proti brutalite. Dokonca ani ja sa nebojím, tak prečo sa bojíš ty?“

S mojim povzbudením sa syn aj manžel nakoniec upokojili. Zároveň som začala vysielať spravodlivé myšlienky na odstránenie zla, ktoré nimi manipuluje, aby zasahovali do môjho objasňovania faktov.

Chcela som, aby sa prestali báť a aby hlboko v srdci porozumeli odkazu „Falun Dafa je dobrý! Pravdivosť-súcit-znášanlivosť sú dobré!“.

Lepkavá povaha sentimentality

Aj keď som vysielala spravodlivé myšlienky, zakaždým, keď som šla von, manžel bol zjavne vystrašený. Dokázala som pochopiť jeho zmýšľanie, no ako praktizujúca, ako som mohla nechodiť von a nehovoriť ľuďom o Dafa?

Spôsob, akým sa na mňa manžel pozeral, ma vedel tak popliesť, že som sa ponorila do sentimentality. Výsledok bol, že som premrhala mnoho šancí pomôcť ľuďom s predurčeným vzťahom. Mala som v sebe obrovskú ľútosť.

Majster Li povedal:

„Fa môže prelomiť všetky pripútanosti, Fa môže vyhubiť všetky zlá, Fa môže rozbiť všetky klamstvá a Fa môže posilniť spravodlivé myšlienky.“ („Odstráňte rušivé zasahovanie“, Základy pre ďalší pokrok II.)

Vedela som, že len prostredníctvom štúdia Fa môžem vystúpiť zo sentimentality. Tiež som sa sústredila na intenzívne vysielanie spravodlivých myšlienok. Postupne som bola trocha pokojnejšia a dokázala som zmeniť stav svojej mysle.

Majster tiež povedal:

„Kultivačná prax sa musí uskutočňovať skrz utrpenia, aby sa preverilo, či sa dokážete vzdať a menej sa starať o rôzne ľudské city a túžby. Ak ste pripútaní k týmto veciam, neuspejete v kultivácii. Všetko má svoj karmický vzťah. Prečo môžu byť ľudské bytosti ľuďmi? Je to preto, že ľudské bytosti majú city. Žijú práve pre tieto city. Náklonnosť medzi členmi rodiny, láska medzi mužom a ženou, láska k rodičom, pocity, priateľstvo, robenie vecí kvôli priateľstvu – nech idete kamkoľvek, nemôžete sa vymaniť z citov. Či osoba niečo robí rada alebo nie, je šťastná alebo nešťastná, miluje alebo nenávidí niečo – všetko v celej ľudskej spoločnosti pochádza z týchto citov. Ak city nie sú opustené, nebudete schopní praktizovať kultiváciu. Ak sa odpútate od citov, nikto na vás nemôže mať vplyv. Myseľ svetskej osoby vás nebude schopná ovplyvniť. Čo ich nahradí, je súcit, čo je niečo vznešenejšie.“ (Čuan Falun, Štvrtá lekcia)

Čítala som tento odsek znova a znova a pozerala som sa dovnútra. Nakoniec som objavila svoju pripútanosť k sentimentalite. Odkiaľ sa táto pripútanosť vzala? Prišla zo strachu.

I keď som sa neobávala smrti, bála som sa, že bude poškodená moja rodina. Prosila som Majstra o pomoc, aby premenil moju sentimentalitu na súcit.

Aj keď boli môj manžel a syn pod tlakom a trpeli, boli to zároveň bytosti, ktoré poznali pravdu a dostávali pomoc. Čo ešte tí, ktorí pravdu nepoznajú, no tiež sú členmi Majstrovej rodiny – akí poľutovaniahodní sú oni?

Upravenie svojho zmýšľania

Ako som mohla zabrániť svojej rodine v strachovaní sa, keď som šla von hovoriť s ľuďmi o prenasledovaní? Rozhodla som sa využívať čas, keď som zvyčajne robila ranný nákup na to, aby som hovorila s ľuďmi.

Keď som ráno chodievala von, bola tam stavba, na ktorej pracovali robotníci z iných miest. Mnohí z nich boli veľmi otvorení k tomu, čo som hovorila o vystupovaní z ČKS.

O niekoľko mesiacov neskôr sa však počasie zmenilo a všetci odišli. Stmievalo sa skôr a ja som premýšľala, čo robiť.

Prediskutovala som to s dvoma praktizujúcimi z našej skupiny štúdia Fa: „Chcem zabezpečiť, aby som mala dostatok času podvečer, kedy by sa dalo s ľuďmi hovoriť o Dafa. Ľudia sú vtedy už z preč z práce a študenti zo škôl. Moja rodina sa tiež nebude obávať, že som vonku kvôli Dafa projektom. Takže sa o mňa nebudú obávať.“

Pracovali sme ako tím. Praktizujúci pomáhali s prípravou informačných materiálov pre mňa, vysielali spravodlivé myšlienky, aby mi pomohli zaistiť bezpečnosť a študovali so mnou Fa, keď som sa vrátila.

S ich pomocou a s ochranou Majstra, bez ohľadu na to, či pršalo alebo snežilo, alebo dokonca či som sa stretla s nesúhlasnými reakciami, bola som v bezpečí.

Získanie spravodlivej výhody

Keď mi niekto začal nadávať, pozerala som sa dovnútra, aby som videla, či mám stále súťaživé zmýšľanie, ktoré do mňa vložila kultúra strany.

Raz som narazila na človeka, ktorý veril propagande ČKS proti Falun Dafa a chcel ma zobrať na policajnú stanicu. Usmiala som sa naňho a povedala som mu: „Som tu, aby som vám popriala bezpečie a vy ma teraz chcete vziať na políciu!?“

Zrazu povedal: „OK, nechám vás ísť. Takto si zarábam na živobytie.“

Povedala som: „Prosím, už to nerobte. Toto pre vás nie je dobré.“ Zamával mi a odišiel.

Okrem zopár zvláštnych prípadov som sa väčšinou stretla s uznaním. Raz mi jeden človek, ktorý sa dozvedel fakty, povedal: „Váš Falun Dafa je naozaj úžasný! V našich srdciach o vás zmýšľame naozaj vysoko!“

Vždy keď som počula ich pochvaly, cítila som vďaku k Majstrovi, že mi pomáha zachraňovať ľudí. Bez ohľadu na to, aké ťažké bolo prostredie, necítila som ťažkosti. Verím, že by som nemala premrhať čas, ktorý pre nás Majster predĺžil svojim obrovským utrpením.

Snívalo sa mi, že sedím vo vlaku na novopostavených koľajniciach v horách. Prišla som k pochopeniu, že som si nakoniec vytvorila pre seba cestu.

Pomáhanie ľuďom uprostred epidémie

Keď sme pred Čínskym novým rokom dokončili rozdávanie kalendárov na objasnenie pravdy, dopočuli sme sa o víruse ČKS (koronavíruse Covid-19). Každý deň sme videli stúpajúce čísla obetí a praktizujúci z našej skupiny sa cítili veľmi smutne. Všetci sme si mysleli, že toto je posledná príležitosť, ktorú nám Majster dal, aby sme pomohli viacerým ľuďom a my sme vedeli, že musíme využiť všetky dostupné možnosti.

Traja z nás si rozdelili úlohy. Pani Li a ja sme chodili počas dňa von objasňovať pravdu a pani He bola zodpovedná za prípravu našich materiálov.

Ja som si vzala na starosť ich roznášku z domu do domu. Počas Čínskeho nového roka sme telefonovali ľuďom a hovorili im: „Prosím, pamätajte si, že Falun Dafa je dobrý! Pravdivosť-súcit-znášanlivosť sú dobré!“

Každý deň sme brali tak, akoby to bol posledný deň nápravy Fa. Pani Li povedala: „Ak by som v ten deň nešla von hovoriť s ľuďmi o Falun Dafa, cítila by som, že je to strata času.“

Naše mesto bolo uzavreté. Cesty boli strážené a policajné autá boli všade. Avšak chodci sa mohli voľne pohybovať, pokiaľ mali na sebe masky. Na ceste nebol takmer nikto.

Veľmi som sa bála, až mi bolo takmer do plaču: „Kde ste, vnímajúce bytosti z môjho sveta? Prosím, rýchlo poďte von. Keď neprídete, môžete stratiť svoju šancu.“

Kým som o tom premýšľala, niekto ku mne prišiel. Rýchlo som k nemu podišla a povedala mu: „Dobrý deň, môžem vám dať amulet?“

Ešte než som ho vybrala, začal vykrikovať: „Čo to je? Si Falun Dafa?“ Cítila som sa trocha zvláštne a potom som rýchlo požiadala o pomoc Majstra, aby mu pomohol prestať páchať zločin proti Dafa. Potom som odišla.

Potom som si začala vybavovať, že to bol jeden z miestnych policajtov. Začala som sa pozerať dovnútra, aby som zistila, prečo som sa dostala do nebezpečenstva.

Verím, že to bolo kvôli sentimentalite, ktorú som cítila voči bytostiam zo svojho sveta, a tiež kvôli strachu a úzkosti. Počas týchto dní chodievali policajti často k môjmu domu.

Niekto môjmu manželovi povedal: „Ľudia z komunity požiadali policajtov, aby hľadali praktizujúcich Falun Dafa.“ Vedela som, že je to pre mňa skúška. Ako praktizujúca obdobia nápravy Fa musím úplne negovať všetky usporiadania starých síl a nasledovať požiadavky Majstra.

Zostať zakorenená vo Fa

Majster povedal:

„Kultivácia je ťažká. Je to ťažké v tom, že hoci aj vypukne hrozná kalamita, hoci zlo šialene prenasleduje a hoci je dokonca v stávke váš život, stále musíte byť schopný neochvejne pokračovať na vašej ceste kultivácie bez toho, aby ste niečomu z ľudskej spoločnosti dovolili zasahovať do krokov na vašej ceste kultivácie.“ („Cesta“, Základy pre ďalší pokrok II.)

Naučila som sa túto časť Fa naspamäť a recitovala som ho žiadajúc Majstra o pomoc s posilnením mojich spravodlivých myšlienok. Bez ohľadu na to, aké ťažké bolo prostredie, stále som chodila von objasňovať pravdu o Dafa.

Naše spoločné štúdium Fa ani na deň neprestalo. Študovali sme Fa a vysielali sme spravodlivé myšlienky každú hodinu. Navzájom sme sa povzbudzovali a zdieľali sme skúsenosti z objasňovania pravdy.

Napríklad, pani Li mi navrhla, že namiesto toho, aby som na začiatku niekomu dala amulet, mala by som mu najprv objasniť pravdu.

Niekoľkokrát som šla von s pani Li, aby som sa pozerala, ako vyzerá proces objasňovania pravdy u nej. Bola veľmi prirodzená, akoby hovorila s priateľom. Keď boli v blízkosti policajné autá a policajti, iba ich ignorovala a hovorila s ľuďmi ako zvyčajne. Keď som ju pozorovala, dokázala som jasne vidieť svoje nedostatky.

Potom som sa začala rozprávať s ľuďmi. Bez ohľadu na to, či som dokázala do rozhovoru vniesť Dafa alebo nie, brala som ich so súcitom.

Výsledkom bolo, že som bola čoraz viac v pohode. Bez ohľadu na množstvo ľudí, ktorým pomôžem vystúpiť z ČKS, ostávam ako opravdivá praktizujúca vytrvalá v každodennom objasňovaní pravdy a robení troch vecí dobre. 

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/14/185515.html

Článok v čínštine 

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha