Zlepšovanie sa

Niektoré skryté nebezpečia sociálnych médií

26.6.20 | Od praktizujúceho Falun Dafa

(Minghui.org) Mnohí praktizujúci Falun Gongu využívajú sociálne médiá na objasňovanie pravdy. Ďalej uvediem niektoré z najvýraznejších problémov, ktoré v tomto ohľade vnímam.

Publikovanie fotiek a portrétov Majstra Li a emblému Faluna

Sociálne médiá sú plné trolov platených Čínskou komunistickou stranou (ČKS). Ich jedinou úlohou je donekonečna ohovárať a očierňovať Falun Gong.

Niektorí z týchto ľudí si dokonca dovoľujú zneužívať meno Majstra Li, publikovať zavádzajúce informácie o embléme Faluna a modifikovať Majstrove portréty na ich stránkach.

Nazdávam sa, že praktizujúci, ktorí publikujú Majstrove portréty a emblém Faluna na stránkach sociálnych sietí, nepriamo pomáhajú týmto zlým ľuďom očierňovať Falun Gong.

Majster Li povedal:

„Je to preto, že web je ako démon a je na ňom všetko. Je to najprehnitejšie miesto – produkt zrodený zo skazeného ľudstva. Prečo by sme tam dávali veci, aby sa s tým zmiešali? Prečo by sme tam mali dávať také dobré veci?“ („Vyučovanie Fa vo Washingtone D.C. 2018“)

Používanie názvu „Falun Gong“ či „Falun Dafa“ ako meno používateľa sociálnej siete

Sú praktizujúci, ktorí používajú „Falun Gong“ či „Falun Dafa“ ako svoje meno na sociálnych sieťach. Toto určite nie je správne.  

Bežní ľudia na rozdiel od praktizujúcich nevedia, že nikto nemôže reprezentovať Dafa. Avšak keď bežní ľudia vidia tieto mená, môžu ich omylom brať ako oficiálne účty Falun Gongu alebo Falun Dafa.

Ak sú názory týchto bežných ľudí v ostrom kontraste s tým, čo je podľa nich oficiálnym pohľadom Falun Dafa, môžu si vytvoriť zlé myšlienky. V tomto prípade môže ten človek stratiť príležitosť na záchranu.

Ak mal niekto predurčený vzťah praktizovať Dafa v budúcnosti, no nedbalosť praktizujúcich spôsobí, že túto šancu stratí, nie je to malá vec!

Zverejňovanie učení Majstra na sociálnych sieťach

Majster ohľadne tejto veci hovoril v prednáške „Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2016“

„Učeník: V zbierkach Hong Yin III a Hong Yin IV je mnoho publikovaných textov piesní Majstra. Môžem ich poslať príbuzným a priateľom cez WeChat?

Majster: Nie je problém posielať ich príbuzným a priateľom, ale je lepšie nepoužívať webstránky bežných ľudí.“

„Keď o tom hovorím, dovoľte mi povedať vám, že niektorí ľudia nafilmovali vystúpenia Shen Yun a tanečné triedy na akadémii Fei Tian bez povolenia a zverejnili ich na internete. Viete, prečo som nenechal tieto DVD Shen Yun distribuovať v spoločnosti a zverejniť na internete? Táto spoločnosť je už v značnom chaose a na internete sú pomiešané všemožné zlé veci, presne ako démoni, a všetko tam obieha. Všetko, čo tam vstúpi, sa tam primieša a zmieša sa s tým, poškodzujúc spoločnosť, ľudskú myseľ, morálku, tradície. Mení to ľudský stav života; dobré a zlé je pomiešané dohromady. Nechcem dať tieto posvätné veci do toho brloha démonov. Každý, kto to spravil, stiahnite to späť. Samozrejme, toto sa netýka reklám Shen Yun a vecí, ktoré tam zámerne umiestnila akadémia Fei Tian. To, čo ukážeme v budúcnosti, bude naozaj to najlepšie.“

Vzhľadom na obmedzený priestor na niektorých platformách sociálnych médií nie je možné poslať viacero odsekov Majstrovho učenia. Takže sa môže stať, že bežná osoba neporozumie vášmu príspevku a môže to zmiasť aj ďalších.

Samozrejme, nie je problémom, ak praktizujúci spomenú Majstrove učenia pri objasňovaní pravdy.

Používanie vecí Shen Yunu na sociálnych sieťach

Niektorí praktizujúci zverejnili na rôznych sociálnych médiách upravené verzie fotiek a videí Shen Yunu. Toto by sme nemali robiť.

Keďže je dizajn plagátov i videí prísne kontrolovaný, nikto nemá dovolené pridávať, upravovať či modifikovať tento obsah, okrem dizajnérov Shen Yun.

Navyše, nikto nemôže zverejňovať plánovaný návrh reklám Shen Yunu na sociálnych médiách predtým, než ich Shen Yun oficiálne sprístupní verejnosti.

Majster Li povedal:

„Takže čo sa týka našich vecí Shen Yunu a podobných, ak nedávate pozor, keď ich šírite, niektorí ľudia si ich môžu stiahnuť z internetu. Premýšľajte o tom všetci: tieto veci, vrátane Shen Yunu a hudby Shen Yun, mnohé veci Shen Yunu, všetky prišli z nebies. Ak by sa k nim každý mohol dostať cez internet a použil ich na podkopávanie Dafa alebo ich použil v tých najskazenejších veciach v ľudskej spoločnosti, ako by ste potom premýšľali? Avšak bolo by to kvôli vám! Nie je to takáto situácia?“(„Vyučovanie Fa vo Washingtone D.C. 2018“)

Taktiež, keď predstavujeme Shen Yun ostatným, buďme opatrní, aby sme v nich nevytvárali dojem, že my sami sme so Shen Yunom nejako spojení.

Otázky bezpečnosti

ČKS sa infiltrovala prakticky do všetkých sociálnych sietí mimo Číny. Zamestnávajú tisíce ľudí, aby útočili na každého, kto sa odváži poukázať na skutočnú povahu strany, alebo kto nesúhlasí s jej pokriveným videním sveta.

Keďže ČKS nemôže ovládať, čo ľudia mimo Číny vyhľadávajú alebo sťahujú z internetu, neustále sa obáva, že bude odhalená jej skutočná podstata.

Praktizujúci v Číne, ktorí navštevujú zahraničné stránky sociálnych médií, by teda nemali spájať s týmito stránkami svoje telefónne číslo.

Ak sa pre prihlásenie na určitý mediálny účet vyžaduje telefónne číslo, dá sa použiť číslo zdarma od Google Voice.

Veľa praktizujúcich dostalo upozornenia od agentov ČKS, pretože použili nezabezpečené VPN, alebo svoje mobilné čísla prepojili so sociálnymi sieťami.

Ako praktizujúci by sme si mali pamätať, že internet používame na zachraňovanie ľudí. Takže sa musíme vyvarovať závislosti od toho, že si chceme prečítať niečo zaujímavé a nové.

Nemrhajme drahocenným časom na pozeranie sociálnych médií. Ak nebudeme pozorní, môžeme si vytvoriť mentalitu hľadania spravodlivosti pre ľudí, alebo sa pripútať k istým výsledkom v medzinárodnej politike.

Navyše, praktizujúci v Číne by nemali používať sociálne siete na zdieľanie kultivačných skúseností. Namiesto toho by mali zdieľať osobne, či cez webstránky Minghui.

Vyhnime sa spomínaniu princípov na vysokých úrovniach pri objasňovaní pravdy

Majster nám opakovane povedal, že nemáme používať vysoké princípy pri objasňovaní pravdy. Niektorí praktizujúci to však stále neberú vážne a nevedome tak odtlačili preč niektorých bežných ľudí.

Napríklad istý praktizujúci napísal na svojej stránke: „Ten a ten Budha pozdravil toho a toho praktizujúceho Falun Dafa.“ Takéto vyjadrenia nemajú nič spoločné s objasňovaním pravdy.

Ak by niekto s nečistými motívmi urobil screenshot týchto slov, mohol by ich použiť na napádanie Dafa.

Veľa ľudí sa dnes považuje za ateistov. Ďalší zas neveria, že praktizovanie čchi-kungu môže vyliečiť chorobu. Pre bežných ľudí je ťažké pochopiť vyššie princípy.

Bežní ľudia v Číne dlhé roky počúvali propagandu zlej ČKS. Je pre nich ťažké zrazu zmeniť svoje myslenie.

Ako praktizujúci by sme mali byť k ľuďom pri objasňovaní faktov súcitní. Toto zabezpečí, že ak aj človek neakceptuje veci, o ktorých hovoríme, bude mať stále dobrý dojem z nás a z Falun Dafa.

Ak hovoríme agresívne, ľudia môžu naše slová intuitívne spochybňovať. Takže snahy objasniť pravdu môžu vyjsť navnivoč.

Ohľadom ľudí, ktorých najala ČKS na zdiskreditovanie Falun Gongu, iba im objasnime pravdu, bez verbálnej konfrontácie.

Verím, že praktizujúci, ktorí objasňujú pravdu na zahraničných sociálnych sieťach využijú svoju múdrosť na záchranu bytostí!

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/17/185555.html

Článok v čínštine

 

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha