Podpora a uznanie
utorok, 19. január 2021

Vláda USA pokračuje v zasadzovaní sa za medzinárodnú náboženskú slobodu

7.7.20 | Od Wang Ying, korešpondenta Minghui

(Minghui.org) 2. júna 2020 vydal prezident USA Donald Trump nariadenie na podporu medzinárodnej náboženskej slobody. Nasledovalo po jeho nariadení z 3. mája 2018, ktoré zdôraznilo úlohu náboženských a komunitných organizácií pri posilňovaní americkej spoločnosti.

„Chválime prezidenta Trumpa za to, že naďalej zdôrazňuje medzinárodnú náboženskú slobodu ako požiadavku národnej bezpečnosti a ako prioritu zahraničnej politiky,“ vyhlásil Tony Perkins, predseda Americkej komisie pre medzinárodnú náboženskú slobodu (USCIRF), taktiež 2. júna 2020. „Toto nariadenie podporuje rýchle konanie americkej vlády pri braní na zodpovednosť zahraničných vlád, ktoré sa dopúšťajú závažných porušovaní a podstatne zvyšuje ekonomickú pomoc USA na dotáciu programov, ktoré podporujú náboženskú slobodu po celom svete.“

Posledná výročná správa z USCIRF, publikovaná 28. apríla 2020, znova označila Čínu za „krajinu s mimoriadne znepokojivou“ situáciou za jej systematické a vážne prenasledovanie náboženskej slobody. Správa spomenula prenasledovanie Falun Gongu v Číne, vrátane násilných odberov orgánov živým praktizujúcim Falun Gongu.

Zhrnutie nariadenia

Posledné nariadenie, ktoré je dostupné na webstránke Bieleho domu, obsahuje osem častí, začínajúc motiváciou pre toto nariadenie: „Náboženská sloboda, prvá sloboda Ameriky, je morálnou a národnou bezpečnostnou požiadavkou. Prioritou zahraničnej politiky USA je náboženská sloboda pre všetkých ľudí na svete a USA budú túto slobodu rešpektovať a dôrazne podporovať.“

Nariadenie vyzýva náboženské komunity a organizácie, ako aj ostatné inštitúcie občianskej spoločnosti, ktoré sú dôležitými prvkami v úsilí vlády USA, aby podporovali náboženskú slobodu na celom svete.

Od ministra zahraničia USA sa očakáva, že v priebehu nasledujúcich 180 dní v spolupráci s Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj (USAID) vypracuje plán na zdôrazňovanie medzinárodnej náboženskej slobody pri plánovaní a realizácii zahraničnej politiky USA a v zahraničných pomocných programoch Ministerstva zahraničných vecí a USAID. Okrem financovania 50 miliónov dolárov ročne, ktoré slúžia na podporu súvisiacich programov, zabezpečuje nariadenie, aby náboženské organizácie neboli diskriminované pri uchádzaní sa o federálne financovanie.

Toto nariadenie splnomocnilo ministra zahraničia, aby nariadil šéfom misií v krajinách s mimoriadne znepokojivou situáciou, aby vypracovali celkové plány postupu. Toto zahŕňa krajiny, ktoré „sa dopustili alebo tolerovali porušovanie náboženskej slobody, ako sa uvádza vo Výročnej správe o medzinárodnej náboženskej slobode, ktorá sa vyžaduje v § 102(b) Zákona o medzinárodnej náboženskej slobode z roku 1998 (Verejné právo 105 - 292).“

Okrem toho zamestnanci Ministerstva zahraničných vecí dostanú školenie a vo vyššie uvedených krajinách sa budú hodnotiť ekonomické nástroje na podporu náboženskej slobody. „Tieto ekonomické nástroje môžu zahŕňať, podľa potreby a v zákonom povolenom rozsahu, zvýšenie podpory náboženskej slobody, prispôsobenie zahraničnej pomoci, aby lepšie odzrkadľovala situáciu v daných krajinách, alebo obmedzenie vydávania víz podľa § 604(a) tohto zákona.“

Navyše, „Tajomník štátnej pokladnice môže po konzultácii s ministrom zahraničia zvážiť uloženie sankcií podľa nariadenia 13818 z 20. decembra 2017 (zablokovanie majetku osôb zapojených do závažného porušovania ľudských práv alebo korupcie), ktoré okrem iného realizuje globálny Magnitského zákon (Verejný zákon 114-328).“

Spojené úsilia vlády USA

Okrem spomenutých výkonných nariadení prezident Trump taktiež hovoril o náboženskej slobode na Valnom zhromaždení OSN v septembri 2019.

Prezidentov prejav zvýraznil silnú podporu vlády USA tejto veci. „Väčšinou, keď sa dejú medzinárodné udalosti spojené s náboženskou slobodou, je tam zopár ľudí z nižších stupienkov diplomatických hodností,“ povedala Kristina Arriaga, bývalá komisárka Americkej komisie pre medzinárodnú náboženskú slobodu, v rozhovore s Deseret News.

Sam Brownback, americký veľvyslanec pre medzinárodnú náboženskú slobodu, zopakoval záväzok vlády USA voči náboženskej slobode. V článku v Deseret News citovali jeho slová: „Musíte mať administratívu, ktorá sa skutočne snaží presadiť (náboženskú slobodu) a to je to, čo táto robí a čím je.“

Okrem výkonného odboru vydala v januári 2020 svoju správu 2019 aj Kongresová výkonná komisia pre Čínu (CECC). Sú v nej opísané zhoršené podmienky v oblasti ľudských práv a právneho štátu v Číne.

V správe uvedenej na Minghui.org sa uvádza, že prinajmenšom 69 praktizujúcich Falun Gongu zomrelo na následky prenasledovania Čínskou komunistickou stranou (ČKS) a najmenej 931 praktizujúcich Falun Gongu bolo ilegálne odsúdených do väzenia v roku 2018.

Táto správa taktiež odporúčala, aby USA brali na zodpovednosť jednotlivých funkcionárov ČKS, ktorí porušili ľudské práva ako slobodu viery, a aby voči nim boli zavedené finančné tresty alebo im boli odmietnuté víza. Vláda USA by mala jasne rozlišovať medzi „čínskymi ľuďmi a kultúrou“ a „čínskou vládou a komunistickou stranou“.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/7/185413.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha