Karma a cnosť
streda, 20. január 2021

Prebudenie radikálneho stúpenca komunizmu

20.7.20 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Mám 25 rokov a ako väčšine mladých ľudí v Číne, od úplného malička mi Čínska komunistická strana vymývala mozog. Býval som radikálnym podporovateľom komunizmu, hlboko ovplyvnený skorumpovaným morálnym štandardom ČKS.

Avšak v roku 2015 som začal kultivovať Falun Dafa, čo pomohlo prebudiť moje svedomie. Rozpoznal som zlobu ČKS a zlepšil som si morálku. Dúfam, že môj príbeh prebudí nasledovníkov komunizmu v Číne.

Ľudia v mojom veku, ktorí vyrástli v Číne, majú vymytý mozog pomocou indoktrinácie ČKS. Nenávisť a ignorantstvo – skutočná povaha ČKS – nám bola nalievaná do hláv v mene patriotizmu. Na základnej škole som aj s priateľmi rád kreslil. Našou úlohou bolo kresliť zabíjanie Japoncov. Ľudia mimo Číny si to nevedia predstaviť, no toto je výsledkom výchovy ČKS k násiliu.

V roku 2008 sa v Pekingu konali Olympijské hry a ja som vtedy chodil iba na základnú školu. Radikálny nacionalizmus v Číne dosahoval vrchol. Keď som videl ako v iných krajinách Tibeťania a Ujguri protestujú pri odovzdávaní olympijskej pochodne a polícia ich nezastaví, bol som nahnevaný. Začal som proti demokratickým aktivistom bojovať na rôznych online fórach. V tých časoch som nebol len podporovateľom ČKS, ale aj ich „bojovníkom“. Veril som veciam ako napríklad, že každý, kto urazí stranu, by mal byť zbitý, že ČKS by mala napadnúť Taiwan a že medzi Čínou a USA bude vojna.

Úplne som akceptoval komunistické vyhlásenia vyučované na dejepise a politických vedách a v týchto odboroch som bol veľmi usilovný. Dokázal som spamäti recitovať stanovy ČKS a jej politické slogany, ako „kapitalizmus čoskoro padne“. Na týchto hodinách som mal dobré známky.

Následne boli aj moje hodnoty a spôsob myslenia negatívne ovplyvnené týmto spôsobom vzdelávania. Bez toho, aby som si to uvedomoval, naučil som sa využívať ideológiu a filozofiu ČKS na analyzovanie sociálnych fenoménov a histórie. Bol som na svoju „inteligenciu“ hrdý, pretože som si myslel, že som na tieto veci prišiel sám. Dokonca som premýšľal nad napísaním knihy, ktorá by nabádala ľudí, aby ČKS nekritizovali.

Vyvinutie si pochybností

Spôsob vzdelávania na strednej škole bol rovnaký. Všetko, čo sme sa učili, bolo chváliť ČKS. Aj keď som si uvedomil, že niektoré veci sú zlé, stále som sa vedel donútiť akceptovať ich. Materialistické vzdelávanie spôsobilo, že som si cenil materiálne veci. Myslel som si, že niečo ako morálka neexistuje a je to nehmatateľné, a že je to iba niečo, čo vládnuca trieda používa na klamanie ľudí. Veril som, že iba materiálne veci sú skutočné, a že akékoľvek správanie je v poriadku, pokiaľ vedie k osobnému zisku.

V 11-tej triede som mal výborného učiteľa histórie, ktorý správne chápal minulosť ČKS a súčasnú čínsku spoločnosť. Často nás povzbudzoval k premýšľaniu za seba samých a spochybňoval učivo v učebniciach. Pod jeho vedením som si prečítal množstvo historických kníh a bol som prekvapený, keď som zistil, že mnohé veci, ktoré som sa predtým učil, boli nesprávne. ČKS vykresľovala čínsku spoločnosť pred rokom 1948 ako peklo na zemi, no ľudia mali vtedy obrovskú slobodu slova; zapojenie Číny do vojny v Kórei nebolo ospravedlniteľné; politické hnutia ČKS zabili milióny ľudí, atď. Uvedomil som si, že ČKS skreslila históriu.

Postupne som sa prebudil a obraz ČKS v mojej mysli, sa začal rozpadať. Začal som odporovať politickému vymývaniu mozgu. Odvtedy, vždy keď som dostal politické informácie ohľadom ČKS, mojou prvou odpoveďou boli pochybnosti. Pokúšal som sa nájsť pravdu a spraviť si vlastný úsudok.

No nakoniec, keďže bola ideológia ČKS v mojej mysli po toľko rokov a v Číne sme mali silnú cenzúru, stále som nevidel ČKS v jej pravých farbách, i keď som už časť pravdy pochopil. Stále som mal nádej v ČKS. Myslel som si, že diktatúra bola dočasná a že pokiaľ sa ČKS dokáže rozvíjať ekonomicky, Čína bude mať postupne demokraciu.

Šok

Takéto ilúzie som mal, až kým som počas vysokej školy nezačal praktizovať Falun Dafa.

V druhom ročníku som sa stal predstaviteľom študentskej organizácie. Pracoval som a študoval som veľmi tvrdo. Kvôli stresu som trpel nespavosťou. Jednej noci som sa prehadzoval na posteli, keď mi zrazu napadlo, že moja mama mi do môjho telefónu nahrala audio nahrávky Majstra Li Chung-č’. Moja mama je praktizujúcou Falun Gongu.

Keď som bol malý, na krátky čas som cvičil Falun Gong. Aj keď som sa skutočne nekultivoval, vedel som, že je to dobré. Vedel som, že ČKS Falun Gong prenasleduje, no nepoznal som príčiny – a ani som ich nechcel poznať. V tú noc som nemohol zaspať, takže som sa rozhodol počúvať prednášky.

Na moje prekvapenie som počas počúvania zaspal. Majster Li hovoril o tom, ako sa správať  a obsah bol spravodlivý a pozitívny. Cítil som sa pri tom bezpečne a pohodlne. Všetky obavy boli preč, takže som bol schopný zaspať. Odvtedy som počúval prednášky každú noc a prestala ma trápiť nespavosť.

Mnohokrát som si vypočul všetky lekcie. Pochopil som z nich, aký je zmysel života, prečo by mal byť niekto dobrým človekom a ako sa ním stať, odkiaľ pochádza život atď. Ostatné moje otázky, ako záhady vesmíru a karmické vzťahy v ľudskom svete, boli tiež zodpovedané v prednáškach. Rozhodol som sa praktizovať Falun Gong, pretože som sa chcel vrátiť k svojmu pravému ja.

Odmalička som mal problémy s tráviacim systémom. Môj žalúdok odmietal mnohé druhy jedál a často som zvracal. Krátko po začatí kultivácie ma tieto problémy prestali trápiť.

Ešte dôležitejšie je, že som sa naučil princípy Dafa – Pravdivosť- Súcit - Znášanlivosť. Toto je niečo, čo ma nikto predtým neučil. V bežnom živote sa snažím tieto princípy nasledovať. Nebojujem a moje vzťahy s ostatnými sa zharmonizovali. Už sa neobávam o nepodstatné záležitosti. Keď čelím ťažkostiam a problémom, vždy dokážem nájsť riešenie v knihe Čuan Falun (hlavnej knihe Falun Gongu), pokiaľ ju dokážem čítať pokojne. Dokážem opustiť mnohé pripútanosti a zlepšovať si úroveň. Čuan Falun sa stal knihou, ktorú čítam každý deň, bez ohľadu na to, aký som zaneprázdnený.

Nastala aj otázka, ktorej som musel čeliť. Falun Dafa je taký dobrý, no prečo ho ČKS prenasleduje? Je propaganda ČKS pravdivá? Hľadal som odpovede online. Prelomil som sa cez cenzúru a našiel som mnoho informácií, ktoré v Číne nie sú verejne dostupné. Články praktizujúcich na webstránke Minghui hovorili o prínosoch kultivácie. Posilnili moju vieru, že Falun Dafa je spravodlivý a že prenasledovanie je nesprávne.

Zistil som, že ČKS publikovala množstvo lží napádajúcich Falun Gong, ako bol napríklad prípad seba-upálenia. Videl som brutalitu prenasledovania. Mnohí praktizujúci zomreli na následky fyzického mučenia. Videl som vážne dôkazy štátom nariadených násilných odberov orgánov zo živých praktizujúcich. Videl som prenasledovanie čínskych ľudskoprávnych právnikov, ktorí obhajovali praktizujúcich Falun Gongu.

Pravda ma prinútila premýšľať o ČKS hlbšie. Je prenasledovanie Falun Gongu jediným zločinom, ktorého sa v histórii dopustila? Takže som začal premýšľať o histórii komunistickej strany od jej začiatkov v Paríži, cez éru Sovietskeho zväzu, po mnohé hnutia ČKS, jej potláčanie demokratických aktivistov, cenzúre, vymývaniu mozgov a preniknutí jej ideológie do západnej spoločnosti.

Komunisti priniesli Číne i svetu nespočetné nešťastia. No mnohí Číňania o nich nikdy ani len nepočuli. Bol som naozaj v šoku. Čo som sa teda posledné desaťročie učil? Keď ČKS páchala zločiny, čo som robil? Pri spomienke, že som ich obhajoval a bojoval som za nich, som sa cítil zahanbene.

Úplne som rozpoznal skazenú povahu ČKS. Takže som cez noviny Epoch Times  vyhlásil svoje dištancovanie sa od strany a jej mládežníckych organizácií. Tiež som vymazal všetky články, kde som ČKS podporoval a vyhodil som všetky politické učebnice. Prebudil som sa a opustil som ČKS.

Odmietnutie kultúry strany a obnovenie morálky kultiváciou Dafa

Vystúpenie zo strany znamená zbaviť sa jej indoktrinácie. ČKS do myslí ľudí naočkovala ateizmus a ideológiu boja a zničila tradičnú čínsku kultúru. Každý Číňan je ovplyvnený vymývaním mozgu od ČKS, čo je veľmi vzdialené kultúram v iných spoločnostiach.

I ja sám som obeťou vymývania mozgu ČKS. Neuvedomil som si to, až kým som sa nezačal kultivovať v Dafa. Ovplyvnenie straníckou kultúrou spôsobilo, že moje správanie a reč nesúhlasili so štandardom Dafa. Bola to v kultivácii veľká prekážka. Musím používať princípy pravdivosti – súcitu – znášanlivosti, aby som sa napravil a očistil sa od indoktrinácie.

Najbežnejším a najzjavnejším prejavom indoktrinácie ČKS je nenávisť, ktorá bola vo mne hlboko zakorenená. Nenávidel som Japoncov, nenávidel som Američanov, nenávidel som všetkých odporcov ČKS. V bežnom živote som nenávidel všetky veci, ktoré mi vadili. Bol som zlý k ľuďom, ktorých som nemal v láske. Kvôli tejto mentalite som si osvojil radikálne prístupy k robeniu vecí a často som s ľuďmi hovoril drsným tónom, vrátane svojich rodičov.

Táto mentalita je v rozpore s učeniami Dafa. Majster Li povedal v úvode Čuan Falunu:

„V bežnej ľudskej spoločnosti ľudia súťažia, podvádzajú a ubližujú jeden druhému kvôli malému osobnému zisku. Všetky tieto zmýšľania musíte zanechať.“ (Prvá lekcia, Čuan Falun)

Keď som si to uvedomil, začal som sa sústreďovať na zbavovanie sa tejto nenávisti.

Napríklad dnes je množstvo vodičov na cestách rozzúrených. I keď ja sám jazdím na bicykli, tiež dávam priechod svojmu hnevu. Keď mi ľudia náhodou vojdú do cesty, alebo sa nám skrížia cesty, som úplne rozzúrený. Na povrchu sa dokážem kontrolovať, keďže viem, že praktizujúci Dafa musí nasledovať princíp znášanlivosti, no vo svojom srdci obviňujem iných. Znamená to, že to nie je naozajstná znášanlivosť.

Jedného dňa ma prebudil odsek z Čuan Faluna:

„Keď som vyučoval Zákon a praktizovanie v Tchaj-jüene, bola tam praktizujúca, ktorá mala nad päťdesiat rokov. Ona a jej manžel prišli navštíviť moje prednášky. Keď sa dostali do stredu cesty, prefrčalo okolo auto a jeho spätné zrkadlo zachytilo šaty staršej pani. So zachytenými šatami ju auto ťahalo na vzdialenosť viac ako desať metrov a „Tresk!“ – zhodilo ju na zem. Auto nezastavilo nasledujúcich viac ako dvadsať metrov. Vodič vyskočil z auta a bol veľmi rozrušený: „Hej, nepozerala si sa, kadiaľ ideš.“ Dnes sa ľudia správajú takto a v prvom rade sa budú vyhýbať zodpovednosti, potom čo sa stretnú s problémom, bez ohľadu na to, či sú vinní. Spolucestujúci v aute povedal: „Zisti, ako ťažko bola pani zranená. Vezmime ju do nemocnice.“ Vodič prišiel k svojim zmyslom a povedal: „Ako ste na tom, madam? Ste zranená? Poďme do nemocnice a pozrieme sa na to.“ Táto praktizujúca pomaly vstala zo zeme a povedala: „Som v poriadku. Môžete odísť.“ Otriasla si prach zo svojich šiat a odišla s manželom.“ (Štvrtá lekcia, Čuan Falun)

Tento príbeh som čítal mnohokrát, no nevenoval som mu veľa pozornosti. V ten deň som si však zrazu uvedomil, že tá pani bola veľmi tolerantná a odpúšťajúca. Ako by som mohol byť zúrivý iba preto, lebo mi ľudia zablokovali cestu? Je to pre kultivujúceho správne? Moje správanie je ďaleko od štandardu Dafa. Cítil som sa zahanbene.

Premýšľal som o tom ešte viac. Môj spôsob myslenia pochádzal z filozofie boja, ktorým som bol naočkovaný stranou. Ľudia mi predsa nevchádzali do cesty úmyselne. Nasledoval som pravidlá premávky a oni možno nie, no ani to ma nemalo rozzúriť.

Okrem zúrivosti pri jazde som sa často na iných sťažoval aj v práci a doma. Bol som egocentrický a nikdy som nebral ohľady na nikoho, okrem seba. Nie je to tiež súčasťou filozofie boja? Dokonca aj keď človek nekultivuje Dafa, nemal by sa takto správať, ani nehovoriac o učeníkovi Dafa.

Majster Li povedal:

„Ako viete, keď človek dosiahne úroveň Arhata, vo svojom srdci nie je ničím znepokojený. Vôbec sa vo svojom srdci neznepokojuje žiadnou bežnou ľudskou záležitosťou a bude sa stále usmievať a bude v dobrom duchu. Bez ohľadu na to, akú veľkú stratu utrpí, stále sa bude usmievať a bude v dobrom duchu bez akejkoľvek starosti. Ak to môžete naozaj spraviť, už ste dosiahli začiatočnú Úroveň ovocia Arhata.“
(Deviata lekcia, Čuan Falun)

Keď som to pochopil, robil som, čo som mohol, aby som nasledoval učenia. Zistil som, že vzťahy medzi ľuďmi môžu byť harmonické. Keď som sa prestal sťažovať, menej som sa aj obával a začal som sa počas konfliktov pozerať dovnútra na svoje vlastné chyby.

Ďalšia skúsenosť, ktorá vo mne zanechali hlboký dojem, sa mi stala v Hongkongu v roku 2019. Šiel som sledovať aktivity praktizujúcich k Svetovému dňu Falun Dafa. Bola tam miestna organizácia, ktorá bola podplatená ČKS, aby zastrašovala a obťažovala praktizujúcich Falun Gongu. Na oslave sa mi jedna z členiek tejto organizácie snažila dať leták ohovárajúci Falun Gong. Bol som nahnevaný a prevrátil som očami. Ona sa zahanbila a odišla.

Neskôr som si uvedomil, že môj výraz mohol byť nesprávny. Robila zlé skutky a pomáhala ČKS šíriť lži, no aj ona sama bola obeťou ČKS, keďže ohováranie Budhovho Fa sa stretne s odplatou. Bola podplatená ČKS, no nevedela, že robí zlú vec. Nie je to škoda? Nemal by som s ňou mať súcit?

Majster Li nám povedal:

„Dokonca aj keď je človek naozaj prenasledovaný, mal by všetko riešiť so súcitom (shan) kultivujúceho.“
(„Praktizujúcim vo Vietname“)

Aj v porovnaní s miestnymi praktizujúcimi z Hongkongu som sa cítil zahanbene. Na oslavách tá organizácia preklínala a napádala Falun Gong pomocou megafónov. No nikto z praktizujúcich s nimi nebojoval. Všetci boli pokojní a mierumilovní. Zoči voči útokom už mnoho rokov praktizujúci nasledovali Majstrovo učenie:
„Ako praktizujúci, prvá vec, ktorú by ste mali byť schopný robiť, je neodpovedať úderom na úder alebo urážkou na urážku – musíte byť znášanlivý.“ (Deviata lekcia, Čuan Falun)
Nikdy nezaobchádzali so zlom násilne, no ja som bol nepríjemný voči žene. Moje správanie bolo zakorenené v indoktrinácii ČKS.

Ako poukazuje kniha Rozloženie kultúry strany, stranícka kultúra učí ľudí mentalite boja na vyriešenie problémov. Pri konfliktoch je prvou reakciou ľudí bojovanie chladnou a brutálnou cestou. No Dafa nás učí zaobchádzať s ľuďmi s úprimnosťou, súcitom a znášanlivosťou.

Majster Li povedal:

„Ako praktizujúci sa náhle stretnete s konfliktami. Čo by ste mali robiť? Mali by ste si stále udržovať srdce súcitu a láskavosti. Potom, keď sa stretnete s problémami, budete ich schopní dobre zvládnuť, pretože vám to dá priestor na stlmenie konfrontácie. Mali by ste byť vždy zhovievaví a láskaví k druhým a brať ohľad na druhých, nech robíte čokoľvek. Kedykoľvek narazíte na problém, najprv by ste mali zvážiť, či druhí dokážu túto vec strpieť, alebo či to niekomu neublíži. Ak to robíte takto, nebudú žiadne problémy.“ (Štvrtá lekcia, Čuan Falun)

Nenávisť je iba jednou súčasťou straníckej kultúry. Patrí tam tiež klamstvo, egocentrizmus, preháňanie, zaobchádzanie s inými ako s nepriateľmi atď. Všetko toto ide proti učeniu Dafa, proti pravdivosti – súcitu – znášanlivosti a proti tradičnej čínskej i západnej kultúre. Pod vedením Dafa som mal šancu nájsť tieto problémy v sebe a napraviť sa. V kultivácii sa snažím obnoviť svoju morálku a odstrániť všetko, čím som bol indoktrinovaný.

Záver

Keď sa obzriem späť na cestu od radikála k pokojnému človeku, som hlboko vďačný učeniam Dafa. Ak by nebolo Dafa, stále by som bol podvedený ČKS a bojoval by som na internete ako radikálny nasledovník ČKS. Je to Dafa, ktorý mi pomohol nájsť vnútorný pokoj a pochopiť skutočný zmysel života. Ďakujem Majstrovi za to, že mi pomáha sa zlepšiť.

Prenasledovanie Falun Gongu zo strany ČKS trvá už 21 rokov. Praktizujúci nikdy nepoužívali násilie ani zlobu, aby bojovali s prenasledovateľmi. My iba odhaľujeme zlobu strany verejnosti a snažíme sa ľuďom pomôcť vystúpiť zo strany, vo viere, že ľudia nebudú zničení, keď strana svoju moc stratí. ČKS bude potrestaná už čoskoro. Dištancovanie sa od nej môžu človeku priniesť svetlú budúcnosť.

Verím, že všetci Číňania, vrátane tých, ktorí stále nasledujú politiku prenasledovania, vytriezvejú a pochopia, čo Falun Gong v skutočnosti je. V tomto chaotickom svete, keď niekto pochopí, že pravdivosť-súcit-znášanlivosť sú dobré, prinesie mu to šťastie.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/20/185594.html

Článok v čínštine 

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha