Zhromaždenia a protesty

21. výročie prenasledovania Falun Gongu - spomienková akcia v Bratislave

21.7.20

V pondelok 20. júla 2020 sa v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí uskutočnila spomienková akcia na smutné 21. výročie začiatku prenasledovania Falun Gongu v Číne. Praktizujúci Falun Gongu z celého Slovenska si tu formou pokojnej meditácie a vigílie pripomenuli obete prenasledovania v Číne.

V popoludňajších hodinách odzneli na akcii aj príhovory hostí, ktorými boli František Mikloško, disident a bývalý predseda SNR, Miriam Lexmann, poslankyňa EP, Ondrej Dostál, poslanec NR SR a Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Marek Tatarko, predseda Slovenskej Asociácie Falun Gong, v úvode povedal, že od roku 1999 je približne 100 miliónov ľudí v Číne prenasledovaných za to, že sa venujú Falun Gongu, praxi meditácii a cvičení založenej na tradičných princípoch pravdivosť-súcit-znášanlivosť. Dodal, že prenasledovanie Falun Gongu začalo v Číne 20. júla 1999 a praktizujúci sú v ňom zatýkaní, mučení, väznení a často dokonca prichádzajú o život a že cez toto prenasledovanie sa ukazuje zlo komunistického režimu.

V následnom príhovore František Mikloško, disident a bývalý predseda SNR, vo svetle spomienky na sviečkovú demonštráciu z roku 1988, ktorá sa konala na tom istom mieste, povedal: „Som rád a som vďačný týmto ľuďom, ktorí tu sedia, meditujú a podávajú svedectvo o ich spolubratoch v Číne, ktorí sú prenasledovaní a ďakujem vám všetkým, že ste natoľko hrdinskí a že podávate svedectvo. Som presvedčený, že história a dejiny vám raz dajú za pravdu.“

Ďalší hosť, Ondrej Dostál, poslanec NR SR, vo svojom prejave povedal: „Špeciálne dnes sme tu kvôli Falun Gongu, ktorý čelí mimoriadne ohavnej a zavrhnutiahodnej forme prenasledovania, takej forme, proti ktorej sa musia postaviť všetci demokraticky zmýšľajúci ľudia po celom svete, a preto sme my aj dnes tu. Falun Gong je založený na hodnotách pravdivosti, súcitu a znášanlivosti. Jedným z hesiel našej nežnej revolúcie pred vyše 30 rokmi bolo heslo Václava Havla, že pravda a láska zvíťazia nad zlom, nad lžou a nenávisťou. Stalo sa tak v komunistickom Československu, stalo sa tak v celom východnom bloku, ktorý trpel pod čižmou sovietskeho impéria a verím, že raz príde ten deň, keď pravda, súcit znášanlivosť a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou komunistického režimu v Číne, skončí sa prenasledovanie všetkých nevinných obetí a aj ľudia v Číne budú môcť žiť svoj život v slobode. My musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby ten deň prišiel čo najskôr. Ďakujem, že ste tu.“

Poslankyňa Európskeho Parlamentu Miriam Lexman vo svojom prejave povedala: „Nám sa pred 30 rokmi podarilo otvoriť našu krajinu pre pravdu, pravda vstúpila medzi nás a je naozaj silnejšia a väčšia, ale záleží len na nás, že či táto pravda ostane dominovať v našom svete a či sa nám podarí pretvoriť svet za našou hranicou, za hranicami Európskej únie, podľa tejto pravdy ktorú veríme a ktorá nám dáva slobodu. V tomto globálnom svete je to naša povinnosť, je povinnosť každého človeka, aj tu na Slovensku, aby myslel na ľudí, ktorí sú prenasledovaní v inom kúte sveta práve preto, že žijeme v globálnom svete, kde sme si navzájom oveľa bližšie, ako to bolo za komunistického režimu. Preto týmto chcem osloviť našich spoluobčanov, aby sme vyjadrovali svoju spolupatričnosť a svoj súcit tak, ako každý vieme, tam, kde sme, s ľuďmi, ktorí sú prenasledovaní a bojujú za pravdu. Lebo ak im nepomôžeme v tom ich zápase, možno raz opäť pravda prehrá opäť aj v našej krajine.“

Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, na záver povedala: „Slobodu treba sústavne hájiť a vystupovať voči akémukoľvek nátlaku, ktorý nie je postavený na úcte k hodnotám demokracie, úcte k ľudskej bytosti a základným právam a slobodám, ktoré človeku prináležia. Takže za Staré Mesto vám chcem vyjadriť podporu. Držíme palce v tomto boji za pravdivosť, súcit a znášanlivosť.“

20200721 DSC 1625 small
spomienková akcia v Bratislave - vigília

 

20200721 DSC 1625 small
spomienková akcia v Bratislave - prejav Františka Mikloška

 

20200721 DSC 1625 small
spomienková akcia v Bratislave - prejav Ondreja Dostála

 

20200721 DSC 1625 small
spomienková akcia v Bratislave - prejav Miriam Lexmann

 

20200721 DSC 1625 small
spomienková akcia v Bratislave - prejav Zuzany Aufrichtovej

 

20200721 DSC 1625 small
spomienková akcia v Bratislave - ľudia si na pamiatku odnášajú lotosový kvietok

 

20200721 DSC 1625 small
spomienková akcia v Bratislave - okoloidúci sa dozvedajú fakty o prenasledovaní

 

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha