Zlepšovanie sa
utorok, 11. august 2020

Nové pochopenie „úplného odmietnutia všetkých usporiadaní starých síl“

22.7.20 | Od praktizujúceho Falun Dafa v provincii Liaoning, Čína

(Minghui.org) Prednedávnom som sa počas štúdia Fa osvietil k novému pochopeniu usporiadaní starých síl. Pomohlo mi to opraviť si svoje pochopenie o vzťahoch medzi praktizujúcimi Dafa, kultiváciou Dafa, zachraňovaním vnímajúcich bytostí a starými silami.

Uvedomil som si, že som skutočne nepochopil, čo staré sily sú a kvôli tomu som nedokázal rozoznať, čo bolo usporiadané starými silami. Výsledkom bolo, že som nedokázal odmietnuť ich usporiadania a to zanechalo pre ne medzery, ktoré mohli využiť a priniesť mi mnoho trápení.

Falun Dafa som začal praktizovať, keď som bol malý a v súčasnosti, po dvoch desaťročiach, som v strednom veku. Napriek tomu, že ja ako aj ostatní usilovní praktizujúci sa javíme mladší ako bežní ľudia v rovnakom veku, stále sa u nás objavujú rôzne prejavy starnutia. Mám dosť veľa bielych vlasov a niekoľko škvŕn na pokožke. Z času na čas sa u mňa objavila chorobová karma a zotrvávala po niekoľko rokov, hoci to nebolo životu nebezpečné.

Keď som zažíval chorobovú karmu, zvyčajne som si myslel, že to je skúška môjho xinxingu a že ak si zlepším svoj xinxing a zmením svoje ľudské názory, táto skúška prejde. Chorobová karma sa často po nejakom čase pominula, no neskôr sa objavila znova.

Neochotne som prijal túto situáciu a utešoval som sa s výhovorkou, že sa nemôžeme javiť príliš mladí, keďže žijeme medzi bežnými ľuďmi a mali by sme sa prispôsobiť princípom v dimenzii ľudských bytostí.

Teraz si však uvedomujem, že toto pochopenie bolo veľmi obmedzené. Správne pochopenie je, že trápenia usporiadané starými silami by sa vôbec nemali objaviť. Staré sily mi zabránili v prejavení nadprirodzeného stavu učeníka Dafa a ja som nasledoval ich usporiadania. Najhoršie na tom bolo, že to zasahovalo do môjho robenia troch vecí.

Sme praktizujúci, ktorí sa kultivujú v ľudskom svete, takže stále máme nejaké pripútanosti. Napriek tomu, že máme pripútanosti, mali by sme sa napraviť a prispôsobiť sa charakteristikám tohto vesmíru, zatiaľ čo sme vo Fa, a nie počas skúšok a trápení usporiadaných starými silami.

Správny postoj okamžite zruší toto trápenie. Nemali by sme prijať nič, čo nie je usporiadané Majstrom.

Po praktizovaní Dafa po desaťročia praktizujúci prejavujú charakteristiky a mocnú silu Dafa. Naše telá by sa mali javiť mladé a zdravé a naša práca by mala byť vykonaná dobre a byť chválená našimi nadriadenými. Naše rodiny sú harmonické. Naše duchovné a materiálne životy sú bohaté. Naši príbuzní, priatelia, susedia a kolegovia by mali vďaka nám vidieť krásu Falun Dafa. Nemusíte toho veľa vysvetľovať, ale skôr len jednoducho povedať: „Pretože som praktizujúci Falun Dafa, Falun Dafa je výborný!“ Ľudia by mali byť už presvedčení jednoducho tým, že vás poznajú.

No zniesli sme mnoho trápení. Niektorí praktizujúci boli zatknutí, uväznení, unesení a niektorí zomreli počas prenasledovania. Niektorí boli prepustení z práce, bol im ilegálne odobratý dôchodok a ich príbuzní taktiež trpeli.

Tieto negatívne záležitosti nie sú tým, čo pre nás Majster chcel a usporiadal. Majster chce, aby každý praktizujúci zachránil viac vnímajúcich bytostí a naplnil svoje prehistorické sľuby. Takže tieto negatívne záležitosti museli byť usporiadané starými silami. Ak máme spravodlivé myšlienky na odmietnutie týchto usporiadaní, výsledky budú odlišné. Majster povedal:

„Ak spravodlivé myšlienky žiaka stačia,

Majster silu má, prevrátiť môže nebesá“

(„Milosť Učiteľa ku žiakovi“, Hong Yin II)

Niektorí praktizujúci sa pozerali dovnútra počas trápení, no nedokázali nájsť základnú príčinu problému. Majster povedal:

„Mnohí z vás hlbšie nerozmýšľali o tom, čo sa vlastne deje a považujete to iba za zvláštne a cítite sa sklamaný, lebo nemôžete ďalej robiť cvičenia. Táto „zvláštnosť“ zastaví vaše praktizovanie. Je to démon, ktorý vám prekáža, keďže manipuluje ľuďmi, aby vás vyrušovali. Toto je najjednoduchšia forma zasahovania a má dosiahnuť cieľ zastavenia vašej praxe.“ (Šiesta lekcia, Čuan Falun)

Staré sily nikdy nezamýšľali pomôcť praktizujúcim Dafa, aby uspeli v ich kultivačnej praxi. Ich cieľom je odstrániť praktizujúcich, o ktorých si myslia, že nespĺňajú ich štandardy.

Majster povedal:

„Po dlhý čas mali vnímajúce bytosti v Dafa, najmä učeníci, opakovane na rôznych úrovniach nepochopenie Fa ohľadom zlepšovania charakteru. Zakaždým keď príde utrpenie, nevidíte ho z pohľadu vašej pôvodnej povahy, ale pozeráte sa naň úplne svojou ľudskou stránkou. Zlí démoni to potom využijú a vytvoria nekonečné prekážky a poškodenie, čo spôsobí učeníkovi dlhodobé trápenia.“ („Vysvetlenie k Fa“, Základy pre ďalší pokrok)

„Keď sa objaví utrpenie, pokiaľ si vy, učeníci, môžete opravdivo zachovať neotrasiteľný pokoj alebo byť odhodlaní splniť rôzne požiadavky na rôznych úrovniach, toto je dostatočné na to, aby ste prešli skúškou. Ak to neustále pokračuje a ak neexistujú iné problémy vo vašom charaktere alebo správaní sa, je to určite tak, že zlí démoni využívajú medzery, ktoré ste si nechali.“ („Vysvetlenie k Fa“, Základy pre ďalší pokrok)

Osvietil som sa, že ak čelíme novému trápeniu, okamžite by sme si mali pomyslieť:

„Ja nie som obyčajný človek. Ja som praktizujúci. Nezaobchádzajte so mnou takto, pretože ja som praktizujúci Falun Dafa.“ (Šiesta lekcia, Čuan Falun)

Mali by sme si potom posilniť svoje spravodlivé myšlienky na odmietnutie zasahovania a nasledovať len Majstrove usporiadania.

Majster povedal:

„'Ja som učeník Li Hongzhi-ho, nechcem iné usporiadania a ani ich neuznávam' – potom sa to neodvážia robiť. Takže všetko sa dá vyriešiť. Naozaj to dokážete spraviť, nie to len povedať, ale to aj uskutočniť, a Majster pre vás určite spraví konečné rozhodnutie.“ (Vyučovanie Fa počas Lampiónového festivalu na Fa konferencii v Západnom USA 2003)

„Náš Falun Dafa bude chrániť žiakov pred odchýlením sa. Ako vás chráni? Ak ste opravdivý praktizujúci, náš Falun vás bude ochraňovať. Ja som hlboko zakorenený vo vesmíre. Ak niekto môže ublížiť vám, bude schopný ublížiť mne. Jednoducho povedané, táto osoba by bola schopná ublížiť tomuto vesmíru.“ (Prvá lekcia, Čuan Falun)

Tiež by sme mali vysielať spravodlivé myšlienky na rozloženie usporiadaní starých síl. Majster nám pomôže. Majster povedal:

Stále sa dopúšťal zlých skutkov a zasahoval do môjho vyučovania Veľkého Zákona, takže som ho potom úplne odstránil.“ (Piata lekcia, Čuan Falun)

Niektorí praktizujúci si môžu myslieť, že naša cesta kultivačnej praxe bude hladká a ľahká bez žiadneho zasahovania. Nie, nebude. Ak poľavíte, staré sily to zneužijú a uvalia na vás trápenia.

Trvalo mi dlho, kým som si uvedomil tento problém a napravil si svoje pochopenie. Spolupraktizujúci, posilnite si prosím svoje spravodlivé myšlienky a pevne verte v Dafa a Majstra. Nech sa každý z nás stane príkladom, ktorý objasňuje pravdu prostredníctvom svojich činov a ukáže mocnú silu a krásu Dafa.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/14/185877.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha