Zlepšovanie sa
utorok, 11. august 2020

Moje pochopenie emócií, žiadostivosti a našich názorov

24.7.20 | Od praktizujúcej Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Nedávno som počúvala zdieľanie skúseností od praktizujúcich Dafa ohľadne kultivovania charakteru a odstraňovania pripútanosti k žiadostivosti. Pri pozeraní sa dovnútra som dostala nové pochopenia emócií, žiadostivosti a iných názorov. Rada by som o nich zdieľala s ostatnými.

Keď som niekedy mávala myšlienky žiadostivosti, alebo som sa na niečo sťažovala, nedokázala som si tieto myšlienky všimnúť alebo ich odmietnuť. Vážne zasahovali do môjho štúdia Fa a robenia cvičení. Môj kultivačný stav sa zhoršoval. Keď pred pár dňami iný praktizujúci spomenul problém žiadostivosti, rozhodla som sa dôkladne sa v tomto preskúmať.

Počúvanie článkov zdieľania skúseností postupne vyčistilo moju myseľ a posilnilo spravodlivé myšlienky. Uvedomila som si, že emócie i žiadostivosť sú materiálne látky vo vnútri Troch ríš. Nedokázala som ich odmietnuť, pretože som nechápala, že nie sú mojou súčasťou a tiež som nevidela vážnosť následkov, pokiaľ ich neodstránim.

Začala som skúmať svoje pripútanosti k emóciám a žiadostivosti. V jeden deň sa predo mnou zrazu objavilo slovo „ja“. Nechápala som, aké prepojenie je medzi „ja“ a žiadostivosťou, no vedela som, že mi Majster dáva náznak, aby som sa pozerala dovnútra. No stále som nechápala to prepojenie.

Pokračovala som v počúvaní nahrávok. Došlo mi, že moja pripútanosť k sebe bola veľmi dobre skrytá za mojou žiadostivosťou. Dokonca aj keď som sa nechcela vydať, podvedome som stále túžila tom type spoločnosti a verila som, že niekto ma bude z celého srdca milovať. Moje rozhodnutie ostať sama neznamenalo, že som opustila svoju pripútanosť k sentimentu a emóciám. Toto ma postupne zaviedlo na scestie a ja som poľavila v kultivácii.

Často som svoj voľný čas trávila na mobile, videohrami a čítaním románov. Moje večerné štúdium Fa bola len formalita. Nedokázala som vidieť v Majstrových učeniach hlbšie významy. Niekedy som celý svoj voľný čas premárnila na mobile, namiesto štúdia Fa. Čítala som a sledovala som programy o láske a rôznych emóciách.

Na hlbších úrovniach bola moja pripútanosť k sentimentu a emóciám mojou pripútanosťou k egu, ktoré si želalo byť rozmaznávané, ochraňované a potrebné. Táto pripútanosť sa koncentrovala na moje pocity a pohodlie. Využívala moju pripútanosť k emóciám cez úsilie po láske. Keď som v kultivácii poľavila, pripútanosť ma viedla k vyhľadávaniu uspokojenia z románov a filmov o láske. Pozornosť týmto veciam zas posilňovala moju pripútanosť k egu.

Zatiaľ čo pre bežných ľudí je úplne normálne túžiť po láske, zistila som, že u mňa tam bola ešte ďalšia príčina mojej psychologickej potreby. Môj otec umrel mladý a aj počas jeho života sme si neboli blízki. Nikdy som nezažila otcovu ochraňujúcu lásku. Keď som vyrástla, moja túžba po otcovej starostlivosti sa premenila na túžbu po mužskej starostlivosti a ochrane.

Pri počúvaní článkov na tieto témy som si uvedomila, že moderné ľudské myšlienky o emóciách, láske, túžbe a sexuálnych vzťahoch, nám boli vnútené starými silami. Odchýlili sa od správnych vzťahov medzi mužmi a ženami a v manželstve. Staré sily zväčšili túžby moderných ľudí a prostredníctvom filmov, televízie a médií im do mysle vložili degenerované názory. Ich konečným cieľom je zničiť ľudstvo a učeníkov Dafa. Ja sama som bola týmito obsahmi znečistená a v tomto procese sa zväčšili moje pripútanosti k emóciám a žiadostivosti.

Majster nám povedal:

„Keď sa sformuje názor, bude vás riadiť po celý život, bude ovplyvňovať vaše uvažovanie a dokonca celú škálu emócií, ako šťastie, hnev, smútok a radosť. Je to sformované po narodení.“ ... „Ľudská bytosť by mala byť riadená svojou hlavnou dušou. Keď je vaša hlavná duša omámená a nahradená názormi, bezvýhradne ste sa im oddali a váš život je teraz pod ich kontrolou.“ ... „Ale je veľmi ťažké odstrániť názory, ktoré ste získali po narodení, pretože práve toto je kultivácia.“
(„Budhovská povaha“, Čuan Falun II)

„V tomto svete si človek len užíva priebeh života. Povedal som v minulosti, že ľudia sú veľmi poľutovaniahodní, pretože človek v tomto svete si len užíva city a pocity, ktoré mu prináša priebeh života. Toto moje vyjadrenie je dosť presné. Prečo to tak hovorím? Hoci si ľudia myslia, že si sami vládnu a rozhodujú o tom, čo chcú spraviť, pravdou je, že len túžia po určitých pocitoch v dôsledku po narodení sformovaných zvykov a pripútaností, ktoré pochádzajú z ich záľub. To je všetko. Pričom to, čo má naozaj účinok a vedie toho človeka k tomu, aby chcel niečo spraviť, sú faktory za scénou, ktoré využívajú zvyky, pripútanosti, názory, túžby a podobné veci toho človeka. Taký je opravdivý stav ľudského tela, pričom človek si len užíva tieto city a pocity, ktoré prichádzajú ako výsledok životného procesu: keď ti dajú niečo sladké, cítiš sladkosť; keď ti dajú niečo horké, cítiš horkosť; keď ti dajú niečo pikantné, cítiš pikantnosť; keď ti je daná bolesť, cítiš utrpenie; keď ti je dané šťastie, cítiš radosť.“
(„Učeníci Dafa musia študovať Fa - Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Washingtone DC 2011“)

„Čo je teda základná pripútanosť? Ľudské bytosti nadobúdajú veľa názorov, zatiaľ čo sú vo svete, a sú, ako dôsledok, týmito názormi poháňaní k tomu, aby sa usilovali o to, po čom túžia. Keď však človek vstúpi do tohto sveta, sú to karmické usporiadania, ktoré určujú priebeh jeho života a to, čo v ňom bude získané alebo stratené. Ako by mohli jeho názory určovať každú etapu jeho života? A tak sa tie takzvané „krásne sny a želania“ stávajú bolestivými a tvrdohlavými snahami, ktoré nikdy nemôžu byť uskutočnené.“  („K dovŕšeniu“, Základy pre ďalší pokrok II.)

Zvykli sa mi páčiť určité typy ľudí a želala som si určitú formu lásky. Toto však nebolo moje pravé ja, ale po narodení vytvorené predstavy. Som si istá, že moja pripútanosť k sebe sa odráža v každej jednej mojej myšlienke. Moje želania sú len ilúziami a sú ovládané mojimi pripútanosťami. Uvedomila som si, akí poľutovaniahodní sú ľudia. Ešte viac je to tak pre učeníkov Dafa, ktorí sa skutočne nekultivujú a dovolia, aby ich hnalo ich falošné ja!

Nájdenie svojho pravého ja a odmietnutie zasahovania od názorov vytvorených po narodení je najdôležitejším aspektom kultivácie. Vždy keď sa objavia zlé myšlienky, mali by sme sa skutočne pozrieť dovnútra, či sú tam pripútanosti, ktoré sme ešte neidentifikovali a neodstránili. Je dobré vedieť rozlíšiť pripútanosti od svojho pravého ja a pripútanosti odstrániť. Posilnenie hlavného vedomia je procesom skutočnej kultivácie.

Pri meditácii som po dosiahnutí pokoja dokázala rozoznať, že žiadostivosť a túžba sú materiálmi v iných dimenziách a boli vytvorené sentimentom. Keď som v stave bez zámeru, sentimenty ma nevedia ovplyvniť, no manipulujú mnou okamžite ako zámer mám. Na mojej úrovni pochopenia si myslím, že úplne odstrániť všetok sentiment nemôžeme, pretože to by sme boli v božskom stave. No môžeme mu čeliť so spravodlivými myšlienkami a nedovoliť mu do nás zasahovať. Žiadostivosť a túžby sú faktormi spojenými s ľudskými telami, no kultivujúci ich musia odstrániť.

Staré sily spravili detailné zlovoľné usporiadania a zväčšili naše pripútanosti k emóciám, túžbam a žiadostivosti. Degenerované bytosti ako žiadostivosť sa tiež snažia zasahovať. Nemali by sme ich nasledovať a musíme vysielať spravodlivé myšlienky na ich odstránenie. Odporúčam si prečítať aj článok „Odstráňme usporiadania starých síl za žiadostivosťou“.

Tieto názory a pripútanosti som bola schopná identifikovať vďaka intenzívnemu štúdiu Fa a počúvaniu skúseností od spolupraktizujúcich. Verím, že tí, ktorí majú podobné problémy ako ja, tiež nájdu spôsoby ako sa zlepšiť.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/13/185857.html

Článok v čínštine

 

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha