Prenasledovanie v Číne

Praktizujúci si spomína na prerušenie televízneho vysielania v roku 2002, ktoré slúžilo na odhalenie prenasledovania Falun Gongu

26.7.20 | Od Jin Xuezhe

(Minghui.org) Čínska komunistická strana (ČKS) od začiatku prenasledovania Falun Gongu v júli 1999 ohovárala Falun Gong v rozsiahlych propagandistických kampaniach. Tisíce štátom vlastnených televízií a rádiových staníc a novín bolo mobilizovaných, aby ohovárali Falun Gong, pričom praktizujúci nemali priestor na to, aby zaznel ich hlas a vlastné skúsenosti z praxe.

Keďže nemali žiaden oficiálny kanál na apelovanie za svoje právo praktizovať Falun Gong, praktizujúci v meste Changchun, provincia Jilin, 5. marca 2002 úspešne prerušili televízny signál a nahradili ho vlastným vysielaním. Viac ako milión obyvateľov mohlo sledovať videá, ktoré vysvetľovali princípy Falun Gongu, pravdivosť-súcit-znášanlivosť a jeho úžitok pre človeka, ako aj videá, ktoré odhaľovali nenávistnú propagandu ČKS.

ČKS na to odpovedala pomstou. Jiang Zemin, bývalý komunistický vodca, ktorý nariadil prenasledovanie, vydal tajný príkaz „zabiť praktizujúcich bez milosti.“, ktorý viedol k zatknutiu viac ako 5000 praktizujúcich. Niekoľkí z nich stratili životy a mnohí boli odsúdení až na 20 rokov väzenia.

Keďže som sa tejto udalosti zúčastnil, vo februári 2003 ma zatkli a odsúdili na 10 rokov väzenia. Rád by som tu zdieľal svoje spomienky na túto udalosť.

Plagáty s balónmi

Falun Gong, meditačný systém tiež známy ako Falun Dafa, bol po prvýkrát predstavený na verejnosti Majstrom Li Chung-č’ v Changchune. Potom ako sa začalo prenasledovanie, praktizujúci v Changchune usilovne pracovali na odhalení hanlivej propagandy. Rozdávali sme materiály a vyvesovali sme bannery.

Neexistovali oficiálni koordinátori, ale ako išiel čas, Liang Zhenxing začal v našej oblasti iniciatívne organizovať mnoho aktivít. V septembri 2001 sme na ceste Nanhu vypustili bannery visiace na héliom plnených balónoch. Ako balóny stúpali do vzduchu, plagáty s nadpismi „Falun Dafa je dobrý“ a „Pravdivosť-súcit-znášanlivosť sú dobré“ sa zachytili na vrcholcoch stromov a pouličných lampách. Mnohí okoloidúci ich videli a niektorí ukazovali palcom nahor na vyjadrenie svojej podpory.

2001 12 24 cc 008
Banner v Changchune v roku 2001, ktorý hovorí: „Zastavte prenasledovanie Falun Gongu“

Na základe tej skúsenosti sme si zlepšili našu techniku, aby sme obsiahli sme viaceré oblasti v Changchune. 27. októbra v tom roku  som spolu s niekoľkými praktizujúcimi išiel na verejné námestie neďaleko Múzea geológie univerzity Jilin, aby sme vyvesili dva bannery.

Keď sme vypustili balóny a postupne sa na nich rozvinuli 5 metrov dlhé bannery, zamestnanec bezpečnosti v našej blízkosti bol taký otrasený, že zostal bez slov. Polícia ich dokázala dať dole až pomocou požiarnych vozidiel asi o 40 minút neskôr. Mnoho okoloidúcich na preplnenom námestí tie bannery videlo a hovorili o nich.

Po vypustení balónov som dokázal okamžite odísť z námestia. Niekoľkí ďalší praktizujúci, ktorí neodišli hneď, boli zatknutí.

Školenie a príprava

Keďže v minulosti sme už spolupracovali, Liang a ďalší koordinátori poznali schopnosti našich praktizujúcich. Vytvorili tím, ktorý by overil realizovateľnosť nahradenia signálu káblovej televízie vlastným signálom.

Myšlienka vznikla, keď Zhou Ruijun videla vo svojej vlastnej televízii elektronickú hru, ktorú hralo susedove dieťa. S myšlienkou, či by bolo možné odvysielať informácie o Falun Gongu cez sieť káblovej TV, sa podelila s inými praktizujúcimi a na svoju radosť sa dozvedela, že niektorí z nich mali podobnú myšlienku.

Liang ma v tejto veci kontaktoval koncom roku 2001 a diskutovali sme o tom v Kentucky Fried Chicken. Porovnal účinok rozdávania materiálov vrátane CD-čok s odvysielaním videí cez sieť káblovej TV. Súhlasil som s tým, že pomôžem a nasledujúci deň sme sa stretli v sklade, ktorý Liang prenajal, neďaleko obchodu s elektronikou. Jeden praktizujúci, Liu, nám vysvetlil technické detaily.

Keď sa pridalo viac praktizujúcich, sklad nebol dostatočne veľký, takže sme sa stretli v byte na ceste Liuying. Tam som stretol ďalších praktizujúcich z tímu, vrátane Zhou Runjun, Liu Chengjun, Lei Ming, Zhao Jian, Sun Changjun a Zhuang Xiankun.

Liang s nami zdieľal svoje pochopenia. Aby sa do toho zapojilo viac praktizujúcich, navrhol, aby sme sa zamerali na školenie, aby viac ľudí malo potrebné zručnosti. Ak by sme prerušili TV signály naraz v relatívne veľkej oblasti, mohli by sme prelomiť informačnú blokádu a pomôcť mnohým ľuďom, aby sa dozvedeli fakty o prenasledovaní. Tiež hovoril o efektívnosti projektu a potenciálnej odvete zo strany ČKS. Zohľadňujúc tento fakt nám pripomenul, že by sme sa mali zúčastniť dobrovoľne a že každý zúčastnený by mal venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti.

V tom čase som pôsobil na mieste výroby materiálov, kde som tlačil a rozširoval materiály. Dvaja praktizujúci z tohto miesta výroby materiálov sa tiež pridali k projektu prerušenia TV vysielania. Chodil som na technické miesto raz alebo dvakrát do týždňa, aby som sa naučil ako prerušiť TV signály. Medzičasom nás Liang tiež požiadal, aby sme našli ďalších praktizujúcich, ktorí majú znalosti o elektronike. Zhang, ďalší praktizujúci, ktorý pracoval v tej istej firme ako ja, bol elektrikár. Tiež sa pridal k projektu a pomáhal nás vyškoliť.

Podľa Zhanga nebolo prerušenie TV signálu teoreticky zložité. Museli sme nájsť zosilňovače na hlavnej linke a napojiť výstupný signál prehrávača VCD na vstup zosilňovača. Napájanie VCS prehrávača by pochádzalo z vysokonapäťového kábla, pričom napätie by bolo prispôsobené pomocou transformátora. Keď by boli tieto prepojenia urobené, pôvodný vstupný signál zosilňovačov z káblovej televízie by bol odstrihnutý a videosignál z VCD by sa šíril k tisícom alebo aj viacerým rodinám.

Skutočné prevedenie však bolo oveľa náročnejšie. Tento projekt vyžadoval nielen to, aby sme si udržiavali silné spravodlivé myšlienky, ale aj aby sme zostali pokojní a s jasnou mysľou, čulí a zruční. Praktizujúci, ktorí naozaj uskutočnili tento plán – vrátane Sun Changjun, Liu Weiming, Zhang, Lei Ming, a Liu Chengjun-a – si to skúšali na technickom mieste takmer každý deň. Pretože práca musela byť spravená na stožiaroch, Zhang priniesol špeciálne topánky na šplhanie sa na stožiare, aby sme si to skúšali v odľahlých oblastiach. Skúšali to dokonca aj nejaké praktizujúce, pretože sme nevedeli, kto nakoniec môže byť potrebný.

Hoci som chodil na technické miesto len raz alebo dvakrát za týždeň, stretol som mnoho praktizujúcich, pričom niektorí boli z iných miest, a vrátili sa späť potom, ako sa naučili techniku. Pretože Liang sa staral o logistiku, nákup vybavenia a chod jeho vlastného podniku, bol každý deň veľmi zaneprázdnený.

Koncom februára 2002 sme sa dopočuli, že Liang bol zatknutý. Napriek mučeniu sa nepoddal, takže polícia stále nevedela o našom pláne. Ale iní praktizujúci čelili intenzívnemu tlaku a školenia sa skončili. Liu Chengjun a niekoľko ďalších zručných praktizujúcich sa rozhodli prerušiť TV signál 5. marca 2002, v meste Changchun a v meste Songyuan, v rovnakom čase. Niekoľko z nás vyhľadalo miesta popri hlavných TV rozvodoch, ktoré by boli ideálne pre prerušenie vysielania. Tiež som pomohol s kúpou mnohých neveľmi drahých VCD prehrávačov, z ktorých každý stál asi 50 yuanov (asi 6 USD).

Prerušenie TV signálov

3. a 4. marca sme sa stretli na technickom mieste kvôli posledným prípravám. Pripojili sme výstupný kábel a transformátory ku VCD prehrávačom a upevnili sme ich pomocou pásky. Rovnaké zariadenie bolo pripravené pre každé miesto ako záloha. Keďže som si všimol, že niektorí praktizujúci nepoužívajú rukavice pri montáži zariadenia, očistil som zmontované zariadenia jedno po druhom, aby som kvôli bezpečnosti odstránil všetky odtlačky prstov. Keď som videl, že niektorí praktizujúci používajú svoje mobilné telefóny, pripomenul som im, aby dbali na bezpečnosť.

2012 5 9 cmh 513 falundafa in changchun 7 22
Niektorí z praktizujúcich, ktorí sa zúčastnili prerušenia TV signálov

Počas stretnutia zorganizovanom Liu Chengjun-om 5. marca sme sfinalizovali obsah videa, ktorá sa použilo: jedno video bolo o tom, ako je Falun Gong dobre prijímaný a praktizovaný vo svete a druhé objasňovalo pravdu o zinscenovanom sebaupálení na námestí Tiananmen. Potom ako boli prehrávače VCD pripravené, Liu a ďalší praktizujúci išli do mesta Songyuan. V Changchune sme sa rozdelili na dva tímy, jeden z nich viedol Liu Weiming a Sun Changjun a druhý Lei Ming a Zhang. V Lei-ovom tíme bolo sedem praktizujúcich, vrátane mňa.

Išli sme do malej aleje v obytnej oblasti neďaleko budovy changchung-skej káblovej TV. Lei aj Zhang sa o 6:30 popoludní vyšplhali na stožiar, aby prerušili TV signál. Zvyšok z nás zostal v okolí a starali sme sa o bezpečnosť.

Liu Weimingov tím nám zatelefonoval o 7:00, že sú pripravení a že musia už len odstrihnúť kábel TV vstupu. V tom bode mali Lei a Zhang nejaký menší problém a 30-minútová práca trvala trocha dlhšie, ako sa očakávalo. O 7:20 Cheng, ktorý pozoroval okolie, povedal, že niekto prichádza. Neznámy človek prišiel ku nám, pozrel sa nahor na Lei-a a Zhanga na elektrickom stĺpe a odišiel. Sledovali sme ho a všimli sme si, že svojím mobilným telefónom informoval políciu.

Okamžite sme sa vrátili späť ku stožiaru a Zhang povedal, že oni sú tiež pripravení. Povedali sme Liu-ovmu tímu, aby prepli signál – a boli sme spozorovaní. Potom ako Zhang prepol signál, on aj s Leiom sa začali šplhať nadol po stožiare. Na druhej strane aleje sa nejakí ľudia rozbehli za nami. Okrem Lei-a a Zhanga sme všetci dokázali bezpečne uniknúť.

Vrátili sme sa na technické miesto taxíkom a Liu-ov tím sa tiež vrátil. Zhang prišiel o viac než desať minút neskôr, hovoriac, že on aj Lei odkázali ujsť niekam neďaleko aleje, zatiaľ čo ich bezpečnostní zamestnanci hľadali. Lei sa potom postavil ako prvý a začal utekať, ale policajti ho po nejakej vzdialenosti dobehli. Ako ho policajti pritlačili na zem, Zhang dokázal utiecť.

O 4:30 ráno nasledujúceho dňa mi Chen zatelefonoval a povedal, že musíme odniesť všetko z technického miesta. Yun Qingbin prišiel s minivanom, a siedmi praktizujúci potom naložili zariadenie a materiály. O 6 ráno bolo už všetko presunuté v inom sklade, okrem starých hodín. Neskôr som sa v správach dozvedel, že potom ako bol Lei celú noc mučený, nedokázal to vydržať a povedal im o našom technickom mieste. Polícia tam prišla iba dve hodiny potom, ako sme všetko odniesli preč.

Celý Changchun o tom nasledujúci deň, 6. marca 2012, hovoril. Ľudia všade, najmä na verejných miestach, diskutovali o videách. Nevedeli, že Falun Gong je taký populárny vo svete. Bolo to tiež po prvýkrát, keď mnoho z nich pochopilo, že ČKS si vymýšľala príbehy, aby ohovorila Falun Gong.

Odplata

ČKS začala okamžite s odplatou. Niekoľko praktizujúcich (nemajúcich vzťah ku prerušeniu vysielania) malo byť 6. marca súdených na súde v Nanguan v Changchune a mnohí praktizujúci sa toho zúčastnili. Približne o 10:00 ráno polícia zablokovala všetky ulice v tej oblasti a praktizujúci na súde boli zatknutí.

V ten deň sa tiež začalo rozsiahle zatýkanie praktizujúcich v Changchune, keď bolo takmer 5000 praktizujúcich zatknutých v priebehu niekoľkých dní. Jiang vydal príkaz „Zabite ich [praktizujúcich] bez milosti.“ Cez Luo Gan-a, vtedajšieho tajomníka Výboru pre politické a právne záležitosti, dal polícii právo zastreliť praktizujúcich na mieste, ak by boli videní, ako znova prerušujú TV signál. Príkaz sa vyhrážal: „Ak tento prípad nebude vyriešený do týždňa, tajomník strany v Changchune a všetci hlavní predstavitelia v policajných oddeleniach budú odstránení zo svojich miest.“ Praktizujúci boli denne zatýkaní a polícia mnohých z nich nemilosrdne mučila, aby získali viac informácií.

V tom čase som bol aj so svojou manželkou prinútený zostať mimo domova. Naše prenajaté miesto bolo bezpečné a v tom čase sme neboli zatknutí. S Chen, ďalšou praktizujúcou, ktorá sa zúčastnila prerušenia vysielania, sme sa naposledy stretli 10. marca. Povedal som jej, že Majster Li, zakladateľ Falun Gongu, napísal nový článok, v ktorom napísal o zlom prenasledovaní v Číne:

„Práve teraz, použitie televízie učeníkmi Dafa v Číne, aby sa umožnilo ľuďom dozvedieť sa pravdu, odhaľuje prenasledovanie zla, zachraňuje vnímajúce bytosti, ktorých mysle boli otrávené klamstvami zla a je to nádherný čin milosrdenstva.“ („Pozerajte sa na veci so spravodlivými myšlienkami“, Základy pre ďalší pokrok III)

Chen povedala, že Liu Chengjun a ďalší, ktorí boli prinútení zostať mimo domova, nemajú internet a že by mali ten článok vidieť. Vytlačil som pre ňu niekoľko kópií. Povedala tiež, že si musí vziať nejaké šaty z domu svojej matky a trvala na tom, že tam pôjde, hoci som ju varoval, že to nemusí byť bezpečné. Nasledujúceho dňa som sa dopočul, že hneď ako prišla ku svojej matke, bola zatknutá políciou, ktorá tam čakala.

Keď som sa vrátil domov v máji 2002, zistil som, že polícia sa tam vlámala, prehľadala môj dom a skonfiškovala mi osobný majetok. Dokonca vzali šperky mojej manželky a moju zbierku niekoľkých starožitných predmetov. Moje osobné albumy taktiež vzali preč. Naši susedia nám povedali, že polícia prišla 6. marca a že dokonca viac ako 10 dní bývali v našom dome.

27. februára 2003, jeden rok potom, ako bol zatknutý Liang, som bol zadržaný a odsúdený na desať rokov väzenia. Liang Zhenxing a Liu Chengjun boli odsúdení na 19 rokov, pričom Zhou Runjun a Liu Weiming boli odsúdení na 20 rokov. Niekoľkí ďalší už v prenasledovaní umreli.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/26/185658.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha