Kultivačná prax
štvrtok, 23. september 2021

Západná praktizujúca: Intenzívne ťažkosti mi pomohli nájsť moje základné pripútanosti

14.8.20 | Od západnej praktizujúcej z Kanady

(Minghui.org) Dobrý deň Majster! Dobrý deň spolupraktizujúci!

Som západná praktizujúca z Kanady a Falun Dafa praktizujem 13 rokov. Rada by som tu povedala o jednej z najväčších skúšok, ktorej som v kultivácii čelila a o tom, ako som odkryla svoje základné pripútanosti.

Viac než 10 rokov pracujem pre noviny Epoch Times. Bola som na rôznych pozíciách – bola som manažérka distribúcie a produkcie, reportérka a editorka. Väčšinu tohto času som strávila ako zamestnanec na plný úväzok. Po narodení prvého dieťaťa som pracovala len čiastočne, ako editorka týždenných príloh. Tiež som na čiastočný úväzok pracovala pre bežnú firmu.

Začiatkom tohto roka som dostala možnosť skončiť v mojej bežnej práci a vrátiť sa takmer na plný úväzok do ET. Myslela som na to, že je to správny čas na návrat, vzhľadom na kritický čas pre záchranu vnímajúcich bytostí. Vedela som, že je to usporiadanie Majstra.

Začiatok ťažkostí

Asi mesiac potom, čo som sa vrátila do novín, napadla naše médiá kanadská verejná vysielacia spoločnosť v snahe o ohováranie. Ich článok bol problematický a jasne porušoval novinárske štandardy. Mnohí bežní ľudia aj iné médiá sa postavili na obranu ET.

Keď si môj manžel prečítal ohováračský článok a našiel na internete aj iné podobné články napádajúce ET, začal byť zúrivý. Požadoval, aby som z novín odišla. Ani v minulosti ma nepodporoval v práci pre médiá ani v kultivácii Dafa, no po mnoho rokov nezasahoval a nechal ma robiť, čo som chcela.

Teraz to bolo, akoby sa zmenil na iného človeka. Povedal mnoho zlých vecí o Dafa a o našich médiách. Povedal mi tiež, že sa so mnou radšej rozvedie, než by sme mali byť spolu, ak chcem robiť túto prácu.

Bola som v takom šoku, že mi trvalo niekoľko dní dať sa dohromady. Mala som veľmi jasnú a silnú myšlienku, že je to zasahovanie. Vedela som, že som nespravila nič zlé a že by mi manžel nemal brániť, inak to preňho môže byť nebezpečné.

Udržiavanie si tejto myšlienky ma dostalo cez počiatočnú fázu, keď sa zdalo, že všetko okolo mňa sa rúca.

Na ďalší raz, keď sme spolu hovorili, sa manžel trocha upokojil. No nasledujúcich niekoľko týždňov pokračoval v kritizovaní našich médií a niekoľkokrát sa mi vyhrážal rozvodom. Cítila som sa mizerne, zahltene a vystrašene.

Najprv som si myslela, že je to skúška mojej odhodlanosti pracovať naplno pre ET, a že staré sily sa snažia zabrániť novinám v raste. No keď sa táto ťažkosť naťahovala, vedela som, že sa musím pozrieť dovnútra.

Odhalenie mojich základných pripútaností

Myslela som na veci, ktoré manžel neustále opakoval – na kritiku postoja ET ku súčasným udalostiam a na jeho obvinenia zo „zaujatého“ spravodajstva konkrétnych udalostí, s ktorým nesúhlasil. Opakovane a silno napádal politického predstaviteľa, ktorý mal veľmi dobrý postoj k Číne a o ktorom som si myslela, že je veľmi dobrý.

Keď som o tom skutočne premýšľala, uvedomila som si, že som príliš silno pripútaná k správam a k určitým politikom, o ktorých si myslím, že robia dobré či zlé veci v bežnom svete.

Uvedomila som si, že venujem zvýšenú pozornosť bežným udalostiam, pretože neustále hľadám „záchytné body“ postupu nápravy Fa. Bola som pripútaná k času, kedy sa náprava Fa skončí. Vždy som vnútorne cítila netrpezlivosť, pretože som už chcela skončiť so svojím trápením.

Keď som o tom ďalej premýšľala, uvedomila som si, že som mala obrovskú základnú pripútanosť, ktorú som po mnoho rokov neobjavila: pripútanosť k dovŕšeniu. To bolo dôvodom, prečo som bola pripútaná k času, bežným udalostiam a k tomu, kedy sa skončí náprava Fa.

Keď som sa skúmala ďalej, našla som veľkú „guľu“ ďalších pripútaností, ktoré boli pospájané dohromady veľkým uzlom a spojené so zdrojom mojich základných pripútaností. Čím viac som študovala Fa a pozerala sa dovnútra, tým viac som tú guľu rozmotávala.

Zistila som, že keď som začala praktizovať Falun Dafa, snažila som sa zažiť jeho hmatateľné výhody, ako spôsob úniku od bolesti obyčajného života. Tento prvotný motív sformoval mnohé základné pripútanosti a stal sa blokom v mojom postupe v kultivácii.

Majster povedal:

„Čo chcú bežní ľudia, je osobný zisk a ako žiť dobre a pohodlne. Naši praktizujúci nie sú takíto, ale presne opační. My nehľadáme to, čo chcú svetskí ľudia. Ale to, čo dostaneme my, je niečo, čo svetskí ľudia nemôžu získať i keď chcú... ibaže by sa kultivovali.“ (Štvrtá lekcia, Čuan Falun)

Pred začatím praktizovania bol môj život plný utrpenia, osamelosti a sklamaní. Do Dafa som vstúpila hľadajúc pokojný a šťastný život v ľudskom svete.

V tej dobe som nepoznala zmysel svojho života a nemala som smer. Keď som sa pozrela hlboko do svojho vnútra, uvedomila som si, že som sa pôvodne rozhodla praktizovať Dafa, pretože mi poskytoval všetky výhody v jednom: zmysel (kultivácia, záchrana bytostí, objasňovanie pravdy) a cieľ (dovŕšenie, vnútorný pokoj a šťastie).

Uvedomila som si, že som v skutočnosti využívala Dafa pre tieto veci, ktoré som od života chcela získať.

Moje základné pripútanosti sa v mojej kultivácii prejavovali rôzne. Bola som pripútaná k robeniu vecí na objasňovanie pravdy, no hlboko vo vnútri bola záchrana bytostí až druhoradá po „potvrdení“ môjho oprávnenia nazývať sa usilovnou praktizujúcou, aby som mohla dosiahnuť dovŕšenie.

Aj keď som bola zapojená do mnohých projektov, bola som veľmi slabá v osobnom objasňovaní pravdy, dokonca aj v prípade blízkych priateľov či rodiny. Často som sa tomu vyhla úplne, alebo som nešla do hĺbky. Začala som byť až obsesívna v prekonaní tejto „slabosti“, aby som „dokázala“, že som hodná dovŕšenia. Avšak pokrok, ktorý som spravila, bol veľmi malý a často som sa cítila ohľadom toho bezradne a skľúčene.

Tiež som bola po dlhé roky mojej kultivácie často smutná, unavená a úzkostná. Nezažívala som „výhody“ a šťastie kultivácie, o ktorých hovorili toľkí praktizujúci. Tiež som cítila, že môj pokrok je pomalý a v posledných rokoch som sa počas štúdia Fa osvecovala len veľmi málo.

Uvedomila som si, že moje hľadanie šťastia a výhod v ľudskom svete ma blokuje. Staré sily sa snažili spraviť ma bezradnou a nehodnou, aby som sa kultivácie vzdala.

Majster povedal:

„Nie je  zlé  pre ľudské bytosti v tomto svete dychtiť s týmito pripútanosťami za krásnymi snami a túžbami. Avšak kultivujúci by rozhodne nemal byť takýto. Môžete začať svoju cestu Dafa s týmito myšlienkami, avšak v priebehu praktizovania kultivácie sa musíte považovať za kultivujúceho. Neskôr, po usilovnom robení pokroku čítaním kníh a študovaní Fa, by ste mali jasne rozpoznať, aké boli vaše názory, keď ste na začiatku prišli k Dafa. Potom ako ste určitý čas praktizovali kultiváciu, držíte sa ešte stále týchto názorov? Pokračujete na ceste kvôli týmto ľudským pripútanostiam? Ak áno, nemôžete sa počítať medzi mojich žiakov. Znamená to, že vaše základné pripútanosti neboli odstránené a že neviete pochopiť Fa podľa Fa.“ („K dovŕšeniu“, Základy pre ďalší pokrok II.)

Počas nasledujúcich dvoch mesiacov, ako som študovala Fa a hľadala vo vnútri, som neustále objavovala nové pripútanosti jednu po druhej. Tentokrát, vždy keď som študovala Čuan Falun, pri každej lekcii som sa osvietila k ničomu novému. Niektoré z pripútaností, ktoré som našla, boli:

Závisť voči praktizujúcim, u ktorých som cítila, že sa v kultivácii činia dobre, alebo voči tým, ktorí vyžarovali šťastie a sebaistotu. Tiež som závidela tým, ktorí mali harmonické manželstvo a partnerov podporujúcich Dafa.

Pripútanosť k márnivosti, povesti, súťaživosti a k sebapotvrdzovaniu. Toto sa prejavovalo ako prílišná hrdosť na seba v jednom momente, pričom hneď potom som bola pohltená neistotou.

Kultivácia „s podmienkami“ a s usilovaním sa, kvôli hľadaniu riešenia konfliktu a návratu k „šťastnému životu“. Toto sa tiež prejavuje ako moja ochota vzdať sa iba niektorých pripútaností, no nie tých, ktoré by ohrozovali moje základné pripútanosti.

Pripútanosť k žiadostivosti vo forme toho, že mi robí dobre obdiv mužov. Radosť, keď som označená za atraktívnu a túžba po pozornosti ostatných.

Pripútanosť k potvrdeniu od iných praktizujúcich, aby ma videli ako talentovanú či výnimočnú praktizujúcu, a od bežných ľudí, aby ma videli ako niekoho špeciálneho.

Myslím, že moje základné pripútanosti boli zakryté tak dlho, že mi dali pocit oddelenia sa od Fa, takže som to kompenzovala extrémnym zameraním sa na tieto povrchné veci.

Teraz keď som objavila tak veľa svojich dlhotrvajúcich pripútaností, cítim, že moja kultivácia začína znova od začiatku.

Po vykopaní toľkých mojich problémov sa moje domáce prostredie stalo znova harmonické a môj manžel sa prestal pokúšať narúšať moju prácu. Prestal ma kritizovať a náš vzťah je oveľa hladší.

Taktiež som bola po prvý raz schopná skoro vstať a spraviť cvičenia, aj študovať Fa pred prácou. Cítila som sa tak omnoho pokojnejšie a prirodzenejšie pri objasňovaní pravdy ľuďom.

Nakoniec som pocítila skutočné šťastie, ktoré vychádza z opustenia pripútaností k sebe a z prispôsobenia sa Dafa. Je to omnoho väčšie ako povrchné šťastie, ktoré som vyhľadávala v ľudskom svete, pretože je založené na pravde vesmíru a nie na sebeckej chamtivosti.

Pri písaní tejto skúsenosti mám v očiach slzy a neviem ani vyjadriť svoju vďaku Majstrovi za to, že sa ma nevzdal a ukázal mi moje základné pripútanosti v tejto neskorej fáze.

Stále mám pred sebou dlhú cestu a veľa toho, na čom musím pracovať, no nakoniec som našla štartovací bod.
Prosím poukážte na čokoľvek, čo nie je v súlade s Fa.
Heshi, Majster!

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/3/186162.html

Článok v čínštine

 

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha