Zlepšovanie sa
nedeľa, 20. september 2020

Nezameriavajme sa na negatívnu stránku spolupraktizujúcich

1.9.20 | Od praktizujúcej Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Prednedávnom som sa osvietila k tomu, že nemôžeme posudzovať spolupraktizujúcich len podľa toho, že sa sústredíme na ich negatívne správanie sa a vlastnosti. Ak zameriame našu pozornosť na zem, ktorá zakrýva zlato, budeme mať sklon k prehliadnutiu alebo nesprávnemu posúdeniu skutočnej látky, ktorá sa za ňou ukrýva. Zdá sa, že toto je príčinou nezhôd, kritiky a hnevu, ktoré vytvárajú prekážky medzi praktizujúcimi.

Keď prestaneme posudzovať ostatných len podľa ich povrchného zjavu a namiesto toho vezmeme do úvahy úžasné úspechy v kultivácii praktizujúcich, naša úcta k nim porastie. Vďaka tomuto pochopeniu sa môžu zjednodušiť mnohé komplikácie, s ktorými sa stretneme vo svojej vlastnej kultivácii.

Toto je moje pochopenie z nedávnej skúsenosti, keď som pomáhala svojej matke prekonať jej trápenie.

Keď sa moja matka vrátila domov po ilegálnom zatknutí za svoju vieru, robila som si veľké starosti o jej kultivačný stav. Zastávala som názor, že táto nešťastná udalosť sa prihodila preto, lebo mala príliš mnoho ľudských pripútaností. Je výrečná, má bezstarostnú povahu, a preto bolo menej pravdepodobné, že sa bude pozerať dovnútra a počúvať rady druhých. Začala som trvať na tom, aby sme omnoho viac študovali Fa a pomáhala som jej pozerať sa dovnútra.

Keďže som ju kritizovala a bola som tvrdá pri poukazovaní na jej mnohé nedostatky, netrvalo dlho a nahnevala sa na mňa. Začala sa so mnou hádať: „Dala som ťa na pár rokov na univerzitu a teraz si myslíš, že si silná? Teraz ma poučuješ?“ Povedala som jej: „Staré sily ťa prenasledujú, takže prečo sa neznepokojuješ a nesnažíš sa zo všetkých síl prekonať to?“ Odpovedala mi: „Nemusíš si o mňa robiť starosti. Som lepšia než ty, lebo ty ani nedokážeš vstať skoro ráno a praktizovať cvičenia. Viac sa bojím ja o teba.“

Bola som frustrovaná, keďže som sa jej pokúšala pomôcť, no ona to nedokázala vidieť. Moja matka sa so mnou nechcela rozprávať niekoľko dní a bola som unavená a psychicky vyčerpaná. Myslela som si, že keďže je stará, jej kvalita osvietenia je slabšia. Avšak cítila som, že je to jej vec, keď sa nechce zlepšiť a že bude lepšie, ak sa sústredím na svoju vlastnú kultiváciu.

Takmer vôbec sme sa nerozprávali a niekoľko dní sme študovali Fa osamote. Vo svojom srdci som stále dúfala, že sa moja matka dokáže rýchle zlepšiť.

Po chvíli som si uvedomila, že som sa mýlila. Matkino zatknutie sa prihodilo kvôli medzerám v jej kultivácii, lenže taktiež to muselo poukazovať aj na moje vlastné nedostatky. Hľadala som vo svojom vnútri a odhalila som niekoľko problémov.

V prvom rade som sa horlivo pokúšala pomôcť mojej matke a chcela som, aby sa zlepšila, pretože som sa bála, že môže znova čeliť zatknutiu a následkom toho by som ju stratila. Robila som to kvôli svojej pripútanosti k „qingu“ (sentimentálnosti). Nebol to z mojej strany skutočný súcit.

Po druhé, myslela som si, že mám pravdu a so svojou matkou som sa rozprávala s drsným tónom, v ktorom som mala odsudzovanie a hnev. Nečudo, že reagovala zle. Moje správanie bolo úplne opačné k Majstrovej požiadavke nesebeckosti. Prečo som to o sebe nevedela predtým? Prejavy mojich ľudských pripútaností boli odlišné od pripútaností mojej matky, no všetko sú to aj tak pripútanosti. Rozhodne som nebola lepšia než ona. Hneď ako som si to pripustila, začala som rozpoznávať pozitívnu stránku mojej matky, ktorú som predtým prehliadala.

Moja matka pracuje tvrdo, vychádza dobre s mojím náročným otcom a prináša mnoho obetí, aby pomohla môjmu bratovi a švagrinej. Vždy kladie svoju rodinu a spolupraktizujúcich pred seba samú. Budí ma o polnoci na vysielanie spravodlivých myšlienok, budí ma ráno na praktizovanie cvičení a znáša moje zlé nálady. Uvedomila som si, že keď som zveličovala jej negatívnu stránku, nadmerne som nafukovala svoje vlastné ego.

Majster povedal: „Nepozerajte sa na negatívnu stránku iných ľudí. Mali by ste sa neustále pozerať na ich pozitívnu stránku.” (Vyučovanie Fa počas Lampiónového festivalu na Fa konferencii v Západnom USA 2003) Majster mi povedal, aby som zmenila svoj spôsob myslenia, no zlyhala som v tom a naďalej som sa sústreďovala na negatívnu stránku svojej matky. Keď sa nad tým zamyslím, k zatknutiu svojej matky som sa správala dosť iracionálne. Bola som bezohľadná pri posudzovaní jej nedostatkov. Myslela som si, že má príliš mnoho ľudských pripútaností na nízkej úrovni a že ak sa rýchle nenapravia, staré sily jej znova budú spôsobovať problémy. V tom čase som dokázala vidieť iba jej negatívnu stránku a znepokojovalo ma to.

Pred týmto incidentom som si vždy myslela, že som vo svojej kultivácii dosť pevná a mám racionálne pochopenie Fa. Niekedy som si vyslúžila pochvalu od starších praktizujúcich, ktorí si mysleli, že som celkom čistá a zrelá. Lenže teraz som si uvedomila, že som bola na strane starých síl a pridávala som ďalšie trápenia na svoju matku. Pri hlbšom hľadaní som v sebe objavila sebeckosť. Bola to vlastnosť starého vesmíru. Bola som egocentrická a mylne som sa umiestňovala vysoko nad ostatných. V takomto stave mysle sa nemohol vynoriť žiaden súcit.

Tiež som sa osvietila k tomu, že kultivácia je o kultivovaní seba samého a nie o naprávaní druhých. Nemala by som vyžadovať od ostatných to, čo Fa vyžaduje od nás kultivujúcich a pomáhanie druhým v ich kultivácii je to isté ako pomáhanie sebe samej. Ak v našich interakciách so spolupraktizujúcimi nie je žiadna pokora alebo súcit, nie sme odlišní od nepraktizujúcich. Bola som veľmi rada, že som dospela k tomuto záveru a cítila som sa kvôli tomu oveľa šťastnejšie.

Tiež som sa osvietila ešte k niečomu: To, čo sa prihodilo mojej matke, bola ilúzia na povrchu, podobne ako keď zem pokrýva zlato. Kládla som príliš mnoho dôrazu na ilúziu a prehliadla som pravdu tejto záležitosti. Dobre skultivovaná časť opravdivej bytosti mojej matky žiari ako zlato – niečo, čo som si o nej nemyslela. Keď som sa pozrela na moju matku a prehliadla som túto povrchnú „ilúziu“, zistila som, že má mnoho pozitívnych vlastností. Počas niekoľkých dní som si všímala, že jej tvár žiari a javí sa omnoho mladšia.

Majster povedal:

„Tento stôl sa takisto vlní, ale vaše oči nemôžu vidieť túto skutočnosť. Tento pár očí môže teda dať človeku klamlivý dojem.“

„Presne preto, že v tejto dimenzii máme tento pár očí, nadobúdajú ľudia klamlivý dojem a majú zakázané vidieť veci. A tak bolo v minulosti povedané, že ak ľudia neverili tomu, čo nemohli vidieť, títo ľudia boli považovaní spoločenstvom kultivujúcich za majúcich biednu schopnosť porozumenia, za klamaných falošnými dojmami svetských ľudí a za stratených medzi svetskými ľuďmi. Toto vyučovali náboženstvá po celé veky a v skutočnosti si aj my myslíme, že je na tom niečo pravdy.“ (Druhá lekcia, Čuan Falun)

Prišla som k záveru, že keď sa medzi praktizujúcimi prihodia rozpory, nesmieme uviaznuť v hodnotení vecí alebo jednotlivcov a zamotať sa do ich povrchnej „iluzórnej“ povahy. Týmto spôsobom si ušetríme mnoho vzácneho času, úsilia a zdrojov.

Z iného uhla pohľadu, vďaka Majstrovej milosti je opravdivá látka našej bytosti našou skultivovanou časťou, ktorá žiari ako zlato. Ako učeníci Dafa máme všetci svoju vlastnú veľkolepú a nádhernú minulosť a každý z nás má svoj vlastný dojemný kultivačný príbeh. Táto skutočná, no ukrytá časť z nás, je neviditeľná na povrchnej úrovni, takže nenechajme sa oslepiť tým, čo sa javí na povrchu. Pomáhanie spolupraktizujúcim by sa malo považovať za česť a je našou povinnosťou nedávať si žiadne podmienky. Každý učeník Dafa je zlatom, napriek tomu, že je pokryté zemou.

Majster povedal:

„Keď sa ukáže mocná cnosť učeníkov Dafa, to ešte len bude nádherné a skvelé.“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Švajčiarsku)

Dúfam, že v tejto poslednej časti nápravy Fa dokážeme všetci spolupracovať, aby Majster mohol byť na nás hrdý a zanecháme po sebe úžasný historický záznam o našej vlastnej ceste v náprave Fa.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/17/186392.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha