Zlepšovanie sa
nedeľa, 20. september 2020

Je načase porozmýšľať, prečo praktizujeme Falun Dafa

7.9.20 | Od praktizujúceho Falun Dafa z Číny

(Minghui.org) Nedávno som začal premýšľať, či som naplnil svoje zodpovednosti ako učeník Falun Dafa a či som opustil svoje ľudské pripútanosti. Vesmír podstúpi obrovské zmeny a je načase, aby každý spravil voľbu. To platí aj o nás, praktizujúcich, keďže si musíme vybrať, ktorou cestou chceme kráčať.

Všetko, s čím sa stretneme, je usporiadané s cieľom pomôcť nám vystúpiť z našej ľudskosti. Každý problém, ktorému čelíme, nám dáva možnosť vybrať si. Správame sa stále ako bežní ľudia alebo sme praktizujúci? Z akého hľadiska sa kultivujeme, premýšľame a správame sa?

Majster povedal:

„Je tu viac ako štyritisíc ľudí, avšak čo sa týka toho, koľkí dokážu úspešne ukončiť kultiváciu alebo koľkí získajú v budúcnosti Tao, nie som optimistický. Všetko závisí na tom, ako sa kultivujete.“ („Vysvetľovanie Fa pre asistentov Falun Dafa v Čchang-čchune“, Vysvetlenie obsahu Falun Dafa)

„Koľko ľudí nakoniec bude schopných cez to prejsť a koľko ľudí bude skutočne schopných naplniť štandard pre dovŕšenie učeníka Dafa? Majster niekedy skutočne nie je optimistický. Náprava Fa určite uspeje, to je isté. Učeníci Dafa určite dosiahnu dovŕšenie, to je tiež isté. Ale koľkí? V tejto chvíli naozaj nie som veľmi optimistický.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii na západnom pobreží 2015“)

Počas nedávnej skúšky charakteru mi Majster naznačil, aké štandardy musí praktizujúci dosiahnuť a aké sú naše misie.

Tesne pred koncom minulého roka mi jeden praktizujúci povedal, že sa nekultivujem a že mám silnú pripútanosť k robeniu vecí. Okrem toho praktizujúci tiež poukázali na to, že moje zmýšľanie je plné kultúry strany a že sa vyvyšujem nad ostatných praktizujúcich. Zasiahlo to moje srdce a bol som tým naozaj pohnutý.

Roky som o týchto veciach písal vo svojich článkoch na zdieľanie skúseností a celý čas som im vo svojej kultivácii venoval pozornosť. Okrem toho som veril, že som sa usilovne kultivoval. Podľa ostatných praktizujúcich bola však moja situácia presne opačná.

Keď sa niečo stalo, vždy som sa pozeral dovnútra. Tentokrát som však nebol ochotný preskúmať seba. Úprimne som cítil, že som sa dobre kultivoval a vždy som zdieľal svoje skúsenosti s ostatnými praktizujúcimi.

Potom som si však uvedomil, že staré sily použili ducha komunizmu na prenasledovanie praktizujúcich v našej skupine na študovanie Fa. Mali sme medzi sebou prekážky. Mnohí praktizujúci boli zatknutí a prenasledovaní a u niektorých sa prejavili príznaky silného odstraňovania karmy. Praktizovali sme spolu vyše 12 rokov. Prečo bola naša skupina stále v takom stave? Mali by sme si v tom urobiť jasno!

Pokračoval som v hľadaní vonku a moje myšlienky sa stali divokými a obsahovali závisť, hnev, odchýlené predstavy, myšlienkovú karmu a kultúru strany. Tej noci som nemohol spať. Nasledujúceho rána som sa pozrel do zrkadla a vyzeral som veľmi škaredo. Bolo to presne ako povedal Majster: „podoba vecí sa rodí z mysle“ („Vyučovanie Fa na stretnutí Veľkej Epochy“ zo zbierky Vyučovanie Fa na konferenciách - X. časť)

Hneď som začal vysielať spravodlivé myšlienky. Som učeník Dafa obdobia nápravy Fa. Prišiel som sa prispôsobiť Fa, potvrdiť Fa a pomôcť Majstrovi napraviť Fa a zachrániť vnímajúce bytosti. Neprijímam usporiadania starých síl. Pripomenul som si, že tie myšlienky nepochádzajú od môjho hlavného vedomia a boli mi vnútené starými silami. Neprijal som ich.

Tie látky okamžite zoslabli. Dával som pozor na svoje vlastné myšlienky a odháňal som tie, ktoré neboli v súlade s Fa. Neustále som posilňoval svoje spravodlivé myšlienky. Moja myseľ sa čoskoro očistila. Cítil som, že bola odstránená vrstva čiernych látok. Uvedomil som si, že všetko sa deje z nejakých príčin a že je to dobrá vec. Bol som nesmierne vďačný praktizujúcim, ktorí poukázali na moje pripútanosti. Majster sa o mňa naozaj staral a pomáhal mi.

Začal som čítať Majstrove prednášky. Prvou bola prednáška „Čo je učeník Dafa“. Po jej ďalšom prečítaní som získal nové pochopenia. Cítil som, že Majster je so mnou. Majster mi umožnil osvietiť sa k tomu, čo je učeník Dafa, aké štandardy musí dosiahnuť a aké sú naše misie. Majster prebúdzal moju povahu učeníka Dafa.

Lepšie som si uvedomil som, čo znamená nasledujúci odsek. Majster povedal:

„Najväčším problémom je vaše naplnenie obrovskej misie spásy vnímajúcich bytostí. Kľúčové je, či dokážete naplniť svoju misiu. Vaše vlastné dovŕšenie nie je cieľom. Vy ste si už v minulosti ustanovili tú mocnú cnosť a na základe toho ste hodný byť učeníkom Dafa.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2010“ zo zbierky Vyučovanie Fa na konferenciách - XI. časť)

Majster ma nechal pochopiť, že rozdiel medzi učeníkmi Dafa a kultivujúcimi v minulosti je ten, že naša kultivačná základňa je odlišná. Človek nasledujúci inú kultivačnú cestu sa usiluje len o svoje dovŕšenie, pričom naším východiskom je záchrana ďalších ľudí a ochraňovanie Dafa.

Keď som to pochopil, môj súcit sa prebudil a ja som prelomil svoju ľudskú ulitu. Začal som robiť tri veci účinnejšie a sústredil som sa na záchranu vnímajúcich bytostí.

Po prečítaní „Vyučovanie Fa na turné v Severnej Amerike“ som pochopil, že sú pred nami dve cesty. Jednou je cesta usporiadaná starými silami, ktorá je sebecká a deštruktívna. Druhá cesta je pre nás usporiadaná Majstrom s cieľom ochraňovať Fa; prišli sme sem kvôli iným ľuďom a máme misiu. V tej chvíli som vyslal spravodlivé myšlienky: Som učeníkom Dafa; budem kráčať iba cestou, ktorú usporiadal Majster a odmietnem usporiadania starých síl. V momente som pocítil, že cesta usporiadaná starými silami sa zrútila.

Pri kultivácii počas obdobia nápravy Fa si na každej vrstve kultivácie musíme udržiavať spravodlivé myšlienky. Musíme úplne odmietnuť usporiadania starých síl. Ak sa budeme kultivovať podľa požiadaviek na učeníkov Dafa, potom skutočne odmietneme usporiadania starých síl. Budeme kráčať cestou usporiadanou Majstrom, nestretneme sa so zasahovaním, nebudeme prenasledovaní a dokážeme zachrániť viac vnímajúcich bytostí. Keď sa nekultivujeme, kráčame cestou usporiadanou starými silami. Tá cesta je sebecká a môžeme byť ovládaní starými silami. Keď sa objaví problém, musíme ho hneď napraviť, pretože sme učeníkmi Dafa s misiou a sme bytosťami pre druhých.

Keď zažívame chorobovú karmu, je do nás zasahované alebo sme prenasledovaní, musíme si pripomenúť svoju kultivačnú cestu od samotného začiatku. Musíme preskúmať svoju motiváciu pre kultiváciu. Musíme sa uistiť, že z hĺbky srdca sa zameriavame na záchranu vnímajúcich bytostí a že ochraňujeme Dafa. Ak je naša motivácia sebecká alebo sa zameriavame na osobné dovŕšenie, môže to znamenať, že máme medzery, ktoré môžu zneužiť staré sily.

Bohovia v iných dimenziách pozorujú všetkých. Majster nám dal tento veľkolepý dar: príležitosť praktizovať Falun Dafa a zachraňovať ľudí. Môžeme sa rozhodnúť, že sa staneme skutočnými učeníkmi Dafa, budeme sa kultivovať a naplníme svoje misie.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/26/186506.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha