Kultivačné cesty
nedeľa, 20. september 2020

Negovanie prenasledovania starých síl

11.9.20 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Vo Falun Dafa sa kultivujem 26 rokov a na svojej kultivačnej ceste som toho veľa zažil. Čím viac ľudských pripútaností som mal, tým viac som musel čeliť trápeniam. Rád by som zdieľal o trápeniach, ktorými som trpel fyzicky, ako aj inak. Dúfam, že jasnejšie pochopím Fa, úplne odmietnem prenasledovanie starých síl a inšpirujem ostatných praktizujúcich.

Deň pred 20. júlom 1999 som priniesol svoj kazetový prehrávač na cvičebné miesto. Keďže sa práve šlo začať prenasledovanie, atmosféra bola trocha napätá a bol som tam sám. Prechádzal som cez odstraňovanie chorobovej karmy a nejedol som už tri dni, navyše som tam prišiel s horúčkou a cítil som sa hrozne. Keď som držal koleso nad svojou hlavou, spomenul som si na to, čo povedal Majster Li Chung-č’:

„Dovŕšenie dosiahnuť, Budhovstvo získať,

znášanie utrpenia ako radosť brať.“

(„Zoceľovať vôľu“, Hong Yin)

Avšak bol som veľmi slabý a ledva som dokázal zdvihnúť ruky. Pomyslel som si: „Majster, ako to, že váš učeník necíti radosť?“ V tej chvíli sa prihodil zázrak, moje ruky sa začali vznášať a odrazu som sa cítil veľmi sviežo a necítil som už žiadne nepohodlie. V očiach sa mi objavili slzy, pretože Majster pre mňa odstránil mnoho karmy. Napriek tomu, že som nejedol tri dni, stále som bol plný energie a dokázal som pomôcť jednému človeku potlačiť vozidlo hore kopcom.

Nájdenie medzier vo svojom myslení

Keď Čínska komunistická strana (ČKS) spustila prenasledovanie Falun Dafa, v novembri 1999 som šiel do Pekingu apelovať na vládu. Bol som ilegálne zadržaný na jeden mesiac. V roku 2001, keď som dal svojim študentom DVD objasňujúce pravdu, ich rodičia ma nahlásili. Polícia ma zatkla a vzali ma na jeden rok do tábora nútených prác. V roku 2004 som bol ilegálne odsúdený na päť rokov väzenia. Zakaždým, keď som bol podrobený psychickému a fyzickému prenasledovaniu, dosiahol som takmer hranicu svojej znášanlivosti.

Vedel som len o osobnej kultivácii a vždy som si myslel, že trápenia mi priniesol môj xinxing, ktorý nedosahuje štandardy Fa a karma. Mal som veľmi nejasné pochopenie o kultivácii v náprave Fa. Keď som bol vo väzení, často som recitoval a študoval Fa. Potom som si uvedomil, že som vždy podľahol prenasledovaniu zla a pasívne ho znášal alebo ho neochotne prijal.

Keď som si to uvedomil, začal som napravovať svoju každú myšlienku. Čím viac som sa pozeral dovnútra, tým viac problémov som našiel vo svojom myslení. Boli tam negatívne myšlienky, depresívne pocity, bezmocné prijatie takzvanej reality, vrátane zasahovania od vonkajších odkazov a to, ako som posudzoval veci. Keď som šiel hlbšie, uvedomil som si, že pokiaľ nie som vo Fa, moje myšlienky budú v súlade s bytosťami starého vesmíru.

Bytosti starého vesmíru nevedia, že vo vesmíre existuje Fa, ani nevedia, že existuje koncept potvrdzovania Fa. Avšak všetky problémy, ktorým dnes naši praktizujúci čelia, sú stavom vesmíru uprostred štádia degenerácie a zničenia, vrátane úpadku ľudskej morálky. Avšak iba Majster a Dafa môžu rozpustiť všetky tieto problémy, zatiaľ čo ktorákoľvek bytosť v starom vesmíre, vrátane praktizujúcich Dafa, s tým nemôže nič robiť, keďže im chýba múdrosť a schopnosti. Preto keď sa praktizujúci stretne s čímkoľvek, iba potvrdzovaním Dafa s mentalitou viery v Majstra a Dafa dokáže od základu vyriešiť problémy.

Majster povedal:

„Musíte si zapamätať toto: Kultivácia samotná nie je bolestivá – kľúč leží vo vašej neschopnosti vzdať sa obyčajných ľudských pripútaností. Iba ak sa idete vzdať svojej povesti, záujmov a pocitov budete cítiť bolesť.“ („Pravá kultivácia“, Základy pre ďalší pokrok)

„Niektorí ľudia idú v praktizovaní niečoho podľa toho, ako sa cítia. Akú dôležitosť majú vaše pocity? Žiadnu. Skutočný proces premeny sa uskutočňuje v iných dimenziách a je mimoriadne komplexný a zložitý. Nemôže tam byť ani jedna malá chybička. Je to ako jemný prístroj, ktorý prestane fungovať, akonáhle doňho pridáte cudziu časť.“ (Prvá lekcia, Čuan Falun)

Majstrove slová ma osvietili. Povedal som Majstrovi: „Váš učeník nechápal dostatočne vaše slová a nedostatočne v nich veril. Väčšinu času som veril vo svoje vlastné pocity, takzvanú realitu, na rozdiel od toho, čo ste povedali.“ To, ako potvrdzovať Fa vo svojich slovách a činoch, pričom Majstrove slová sú pravdou vo vesmíre, som vedel veľmi málo.

Majster povedal:

„‘Vidieť znamená veriť – ak vidím, verím, ak nevidím, neverím.’ Toto je pohľad priemerného človeka. Ľudia sú stratení v ilúzii a vytvorili množstvo karmy. Ako by mohli vidieť, keď je ich pôvodná povaha zastretá? Človek sa musí najprv osvietiť, potom môže vidieť. Kultivujte svoju myseľ a odstraňujte svoju karmu. Keď vaša pravá povaha vystúpi, budete schopní vidieť.“ (“Prečo človek nevidí“, Základy pre ďalší pokrok)

Majstrove slová ma ohromili. Vyjasnilo sa mi, kde som zaostal a prečo som nedokázal potvrdzovať Fa.

Jasné pochopenie vzťahu so starými silami

Keď človek zažije trápenie, trpí na chorobovú karmu, je pod tlakom, stretne sa so všetkými druhmi ťažkostí alebo nepríjemných pocitov atď., je veľmi ťažké nájsť svoje opravdivé ja a povahu. Možno toto je príčinou, prečo sú ľudia stratení.

Dafa rieši všetky trápenia. Keď myšlienky človeka nie sú vo Fa, nespravodlivé myšlienky, ľudské pripútanosti a názory prinesú zlé bytosti, ktoré nakoniec oddelia jeho hlavné telo na povrchu od Fa. Keď sa nespravodlivé faktory čoraz viac nazhromaždia, je ťažké nájsť svoje opravdivé ja a povahu a osoba sa nakoniec nechá unášať preč od Fa. 

Keď som študoval Fa v skupine štúdia Fa, zdalo sa, že mám príznaky akoby som bol vystavený jedovatému plynu. Bolesť bola taká silná, že som sa až nedokázal postaviť, študovať Fa, robiť cvičenia alebo vysielať spravodlivé myšlienky. Začal som o všetkom premýšľať. Hlboko vo svojom vnútri som vedel, že to nebolo usporiadanie od Majstra ale od starých síl.

Lenže ako tomu odporovať? Predovšetkým som si musel zachovať absolútne jasnú hlavu a racionalitu. Potom som si začal myslieť: „Bez ohľadu na to, kto to usporiadal a kto to uskutočnil, vrátane všetkých bytostí zúčastnených na tomto usporiadaní, ak chcete byť spasené, nezúčastňujte sa na prenasledovaní praktizujúcich Dafa. Keďže nikto nie je hoden skúšať praktizujúcich Dafa, bez ohľadu na to, kto to urobil, bude sa to považovať za zločin.“

V rovnakom čase som našiel svoje ľudské pripútanosti a názory. Keď som čelil nepretržitým trápeniam, ktoré bolo ťažké zniesť, stratil som sebadôveru, nádej alebo som sa stal dokonca zúfalým. Ustúpil by som a vzdal by som sa, čím by som uznal prenasledovanie a usporiadania starých síl.

V skutočnosti to, aké je trápenie bolestivé alebo veľké, nemá nič spoločné s tým, či človek dokáže alebo nedokáže preraziť cez usporiadanie starých síl. Kľúčom je to, že praktizujúci nesprávne berú vzťah s bytosťami zo starého vesmíru. Vzťah medzi nimi by mal byť zachraňujúci a zachraňovaný, a nie prenasledujúci a prenasledovaný.

Keď človek nedokáže dobre vyvážiť tento vzťah, umiestni sa do pozície prenasledovaného. Potom, čo dobre vyvážime tento vzťah, bytosti zo starého vesmíru môžu byť odstránené a nebudú nám prekážať. Ako praktizujúci Dafa, človek sa nemôže nechať manipulovať starými silami podľa ľubovôle.

Keď sa mi v tom vyjasnilo, stal som sa bezstarostným. Potom som povedal poslednej bytosti, ktorá ma prenasledovala: Veľké trápenie, ktoré si pre mňa usporiadala – nechcela si zlomiť moju vôľu, aby som stratil svoju vieru v Majstra a Dafa a podvolil sa tvojmu usporiadaniu? Nenechám sa tebou oklamať. Stiahni späť svoje smiešne usporiadanie, inak za čokoľvek, čo si urobila, dostaneš dvojitú odplatu.“

Rozdiel medzi bohmi a ľuďmi leží len v jedinej myšlienke. Silná bolesť sa pominula. Jedovatý plyn sa zmenil na neškodný vzduch a potom vyšiel von z môjho tela. Potom som sa cítil veľmi príjemne. Takto som odmietol usporiadanie starých síl.

Keď naši praktizujúci nevenujú pozornosť svojim myšlienkam vo svojom každodennom živote, budú pretrvávať všetky druhy ľudských pripútaností. Výsledkom takéhoto trápenia je, že človek nie je usilovný a nedrží sa po celý čas vyšších štandardov.

Čo sú teda vyššie štandardy? Možno o tom človek nemusel premýšľať dostatočne vážne. Je prirodzené, že každý praktizujúci má odlišné pochopenia Fa, lenže človek sa musí držať vyšších štandardov.

Moje osobné pochopenie je, že ľudia zvyčajne majú nesprávne pochopenie. Myslia si, že čím vyššie sú štandardy, tým ťažšie je ich dosiahnuť. Avšak to, čo som si uvedomil, je pravý opak: čím nižší štandard, tým väčšie trápenia si na seba človek uvalí a tým viac ťažkostí musí trpieť. Čím vyššie štandardy človek použije, tým väčšia moc Fa sa prejaví. Keďže Fa kultivuje praktizujúcich, to, čo človek chce, závisí od neho samotného.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/26/186503.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha