Hlasy podpory
sobota, 05. december 2020

Minister zahraničia USA: Čínsky režim predstavuje najväčšiu hrozbu pre náboženskú slobodu

11.11.20 | Od Wang Yinga

(Minghui.org) 29. októbra mal v Indonézii príhovor minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo, v ktorom zdôraznil, že náboženská sloboda patrí medzi spoločné hodnoty zdieľané západnou spoločnosťou aj ázijskými krajinami. Pripomenul záväzok, ktorý vláda USA cíti v tomto ohľade, a povzbudil vládnych predstaviteľov aj bežných ľudí z Ázie, aby ochraňovali tieto hodnoty a vzopreli sa potláčaniu slobody vierovyznania čínskou komunistickou stranou (ČKS).

Tento príhovor bol súčasťou Pompeovej indonézko-tichomorskej pracovnej cesty v období od 25. do 30. októbra, počas ktorej navštívil Indiu, Srí Lanku, Maldivy, Indonéziu a Vietnam.

2020 10 30 mike pompeo
Minister zahraničných vecí Mike Pompeo

Neodcudziteľné práva

Pompeo sa v Jakarte stretol s Yahya Cholil Staqufom, generálnym tajomníkom moslimskej náboženskej organizácie Nahdlatul Ulama. Zvítal sa náboženskými lídrami a predstaviteľmi diplomacie, ako aj s ľuďmi sledujúcimi stretnutie online.

Pompeo vo svojom príhovore s názvom „Neodcudziteľné práva a tradícia tolerancie“ spomenul správu, ktorú v júli 2020 vydala komisia ministerstva zahraničia pre neodcudziteľné práva. Pripomenul jej kľúčový odkaz, ktorým je ochraňovanie základov ľudskej dôstojnosti a slobody.

„Princíp, na ktorom sú založené Spojené štáty, je veľmi, veľmi jednoduchý. Americká deklarácia nezávislosti potvrdzuje, že vlády existujú – vlády existujú na zabezpečenie práv, ktoré sú od narodenia vlastné každej ľudskej bytosti,“ vysvetlil.

„A najdôležitejším z týchto práv je právo na slobodu svedomia, vrátane slobody vierovyznania,“ dodal. „Je základom pre najdôležitejšie rozhovory o tom, čo nám hovorí svedomie a čo od každého z nás požaduje Boh.“

Duša bez hraníc

V Spojených štátoch je náboženská sloboda ústavne chráneným právom. Pompeo povedal, že ako kresťanovi mu po osobnej stránke jeho viera hovorí „ako má žiť, ako pracovať a ako premýšľať“.

Povedal: „Naša úcta, americká úcta k právam, ktoré nám dal Boh, je charakteristickou črtou našej národnej duše,“ a dodal, že kvôli tomu sú Spojené štáty najsilnejším podporovateľom demokracie vo svete. „To, že naši ľudia si cenia slobodu a držia sa tradície tolerancie, je veľmi špeciálne. Nikdy by sme to nemali stratiť,“ povedal. „Musíme sa naďalej držať našich tradícií a musíme to robiť veľmi aktívne. Nemôžeme považovať za samozrejmé, že naše slobody a naša viera pretrvajú. Musíme sa postaviť za to, čomu veríme.“

Pompeo spomenul, že ústava Indonézie z roku  1945 jasne hovorí, že „každý človek má byť slobodný.“ Pokračoval: „‚Každý človek má mať slobodu... praktizovať náboženstvo podľa vlastného výberu.‘ Thomas Jefferson by to nepovedal lepšie.“

Jasný rozdiel medzi slobodným svetom a autoritárskou ČKS

Pompeo uznal, že dosiahnutie spomínaných cieľov si vyžadovalo dlhé a namáhavé úsilie. „Súhlasím so základným problémom, že ani demokracie nie sú dokonalé. Aj my niekedy robíme chyby,“ povedal. Odvolávajúc sa na spomínanú správu o neodcudziteľných právach, dodal: „Väčšina americkej histórie sa dá chápať ako boj, boj o naplnenie nádherných prísľubov deklarácie nezávislosti.“

Pompeo varoval: „Vždy musíme rozlišovať medzi slobodnými a demokratickými krajinami, ktoré sa niekedy nevyhnutne nedokážu držať svojich princípov, a medzi režimami, ktoré nepripúšťajú ani základnú predstavu ľudských práv, slobody vierovyznania alebo koncept samosprávneho vládnutia.“

Pri ocenení lídrov Indonézie Pompeo zdôraznil rolu bežných ľudí: „V slobodnej spoločnosti sú to však napokon občania krajiny, kto udržiava a šíri jej základné ideály.“ Náboženským predstaviteľom povedal: „Viem, že keď sa stretnete so zlým zaobchádzaním s ľuďmi, vďaka svojej viere sa zastanete ľudskej dôstojnosti... A dnes vás chcem vyzvať – chcel by som, aby ste podporili rovnaké kroky, o ktoré som požiadal lídrov katolíckej cirkvi vo Vatikáne.“

ČKS je najväčšou hrozbou

Pompeo povedal, že z hľadiska potláčania náboženstva je situácia najhoršia v Číne. „Najväčšou hrozbou pre budúcnosť náboženskej slobody je v skutočnosti vojna vedená čínskou komunistickou stranou proti ľuďom každej viery: moslimom, budhistom, kresťanom ako aj praktizujúcim Falun Gongu,“ poznamenal.

Zdôraznil, že takéto prenasledovania sú často vykonávané pod zámienkou kontraterorizmu. „Lenže vy viete a aj my vieme, že neexistuje žiadne protiteroristické zdôvodnenie pre nútenie ujgurských moslimov k tomu, aby jedli bravčové mäso počas Ramadánu alebo pre ničenie moslimského cintorína,“ povedal.

Pompeo ďalej odsúdil ČKS za jej politiku jedného dieťaťa a iné neľudské zaobchádzanie s obyvateľmi: „Nútené sterilizácie a odoberanie detí rodičom na prevýchovu v štátnych internátnych školách sa nedajú zdôvodniť vyslobodzovaním z chudoby.“

Varoval, že ČKS „sa snaží presvedčiť Indonézanov, aby odvrátili zrak od utrpenia, ktoré znášajú ich moslimskí bratia.“ „Viem, že tí istí predstavitelia ČKS vymýšľajú fantastické príbehy o šťastných Ujguroch, ktorí horlivo zahadzujú svoje etnické, náboženské a kultúrne identity, aby sa stali ‚modernejšími‘ a mohli si užívať výhody vývoja vedeného ČKS,“ povedal.

„Keď počujete tieto argumenty, navrhol by som vám toto: pozrite sa do svojho srdca. Pozrite sa na fakty. Vypočujte si príbehy o tých, ktorí tým prešli, a o ich rodinách,“ vysvetlil Pompeo, „pomyslite na to, ako sa autoritárske režimy správajú k tým, ktorí odporujú ich vládnutiu.“

Ochrana ľudskej dôstojnosti

Pompeo povedal, že príbehy o tom, ako ľudia v Číne trpia kvôli svojej viere, ho podnietili k väčšej ochrane náboženskej slobody. Povedal, že jeho vlastná viera ho učí, „že ľudské bytosti majú základnú dôstojnosť, pretože sú stvorené k Božiemu obrazu, a že ako veriaci máme povinnosť ctiť si túto pravdu tým, že budeme chrániť slabých a pomáhať tým, ktorým ublížili.“ Povedal, že „viera bez práce je mŕtva.“

„[Moja viera] ma učí, že od tých, ktorým bolo veľa dané, sa veľa očakáva.“ povedal. Vyzýva preto „ľudí zo slobodných krajín“, aby ochraňovali tieto práva a náboženské slobody.

„Je to našou povinnosťou. Dokonca aj keď to všetci robíme – a aj keď to robíme vlastnými a často rôznymi spôsobmi, mali by sme uznať, že keď sa spojíme, sme silnejší,“ povedal. „Mali by sme si dať najavo, že v ťažkých časoch sa na seba môžeme obrátiť a podporiť,“ dodal, „a že naše cenené práva a hodnoty sú v každej chvíli absolútne hodné ochrany, tak ako právo na život každého človeka.“

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/2/188072.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha