Zlepšovanie sa
sobota, 05. december 2020

Nenechajte odviesť svoju pozornosť súčasnými udalosťami, iba učeníci Dafa majú schopnosť zachraňovať ľudí

14.11.20 | Od praktizujúceho Falun Dafa mimo Číny

(Minghui.org) Americké prezidentské voľby rozrušili srdcia ľudí vo svete. Niektorí hovoria, že tieto voľby nie sú len výberom ďalšieho amerického prezidenta, ale voľbou, ktorým smerom sa svet vyberie. Ako učeníci Dafa však vieme, že sa nemôžeme spoliehať na bežných ľudí. Iba my môžeme ľudí zachraňovať.

Ako potom vyvážiť tento vzťah, keďže každý v tomto svete bude musieť vyjadriť svoj postoj a vybrať si budúcnosť? Skúsme si pripomenúť Majstrove učenia k týmto témam. Rád by som tiež zdieľal svoje pochopenia. Prosím poukážte na čokoľvek nevhodné.

Vkladanie nádejí do nepraktizujúcich naznačuje, že toto prenasledovanie vnímame z perspektívy bežného človeka.

Majster povedal:

„Viete, že počas tohto prenasledovania veľa žiakov nerozumelo veciam jasne  a považujú ho za bežné ľudské prenasledovanie proti ľudským bytostiam. V skutočnosti je toto prenasledovanie výhradne skúška zla nemajúca obdoby, ktorú staré sily zostavili  proti učeníkom Dafa. Navyše, tým zlým bytostiam, ktoré sú nimi využívané, nedovolia vedieť pravdu – oni naozaj spôsobujú škodu.“ („Vyučovanie Fa na turné v Severnej Amerike“)

Niektorí praktizujúci vidia situáciu s mysľou bežného človeka a dúfajú, že prenasledovanie sa čoskoro skončí. Výsledok je taký, že keď bežný človek vystúpi a odsúdi prenasledovanie Čínskou komunistickou stranou (ČKS), vložia doňho svoje nádeje. Čím silnejšia je pripútanosť, tým horšie sú výsledky. Zažili sme za tie roky v tomto ohľade už veľa lekcií.

Ako kultivujúci vieme, že ČKS je jednoducho nástrojom využívaným starými silami, aby skúšali učeníkov Dafa a zabránili ľuďom v ich záchrane. Ak by ČKS už nemala moc, staré sily by využili v ľudskej spoločnosti niečo iné, aby dosiahli svoje zlé zámery.

Majster povedal:

„Nepovažujte rozpad skazenej ČKS za svoj cieľ. ČKS je ničím a nikdy som ju nepovažoval za príčinu na obavy. Je len niečím, čo bolo vytvorené špeciálne pre nápravu Fa. Svojou samotnou povahou je v protiklade k vesmíru, takže sily celého vesmíru ju chceli zničiť. Toto viedlo k tomu, že existujú staré sily, ktoré sú oddané tomu, aby ju udržiavali. Ochraňovali ju viac ako sto rokov a dozerali na to, aby získala skúsenosti, ktoré by jej v poslednej fáze dovoľovali odporovať snahám učeníkov Dafa na záchranu vnímajúcich bytostí; aby slúžila ako brutálna skúška, keď majú byť učeníci Dafa úspešní v kultivácii; aby slúžila ako démon, ktorý prinesie chaos do sveta, keď budete mať zachraňovať vnímajúce bytosti. To je všetko, čím je, takže jej nedávajte príliš veľkú váhu a nedovoľte, aby sa váš cieľ krútil okolo nej. Nie je toho hodná. To, čo robíte, je pre záchranu vnímajúcich bytostí.“ („Vyučovanie Fa na stretnutí NTDTV“)

Majster tiež povedal:

„Skazená ČKS existuje len pre tento jeden cieľ a či sa ňou zaoberáte alebo nie, rozpadne sa. Keď učeníci Dafa dokončia veci, ktoré majú spraviť, rozpadne sa, určite sa rozpadne. Ale medzičasom, kým dobro a zlo do seba narážajú, rozhodnutie každého života o tom, kde stojí, ktorú cestu si vyberie a správanie sa vnímajúcich bytostí rozhodne o tom, kam budú smerovať v budúcnosti. Takto to celé funguje.“ („Vyučovanie Fa na stretnutí NTDTV“)

Majster tiež povedal:

„Ak by sa kultivácia učeníkov Dafa mala skončiť dnes, ak by iba toľkoto ľudí malo byť zachránených – ak by počet ľudí vo svete, ktorí by mali byť zachránení, bol práve takýto – a všetko by sa malo skončiť v tomto bode, nezabralo by ani deň, než by sa tá zlá strana rozpadla. (Potlesk) Je to preto, že cieľom jej existencie, dôvodom prečo ju na začiatku história vytvorila, a proces jej udržiavania, všetko to bolo kvôli učeníkom Dafa potvrdzujúcim dnes Fa. Tak to zostavili staré sily. Ak už nie je potrebná, načo by sa udržovala? Vo vesmíre nie je ničím. Iba kultivácia učeníkov Dafa a zachraňovanie vnímajúcich bytostí sú konkrétne a skutočné. Iba zvyšovanie úrovne učeníkov Dafa a mocná cnosť, ktorú si učeníci Dafa ustanovili počas tohto procesu, sú večné. Tie sú pre budúcnosť. Akú dôležitosť majú potom ostatné veci? Vôbec žiadnu. Všetci, čo mali účinok zasahovania počas tohto obdobia, sa rozpadnú, kým budú splácať svoje dlhy, a budú úplne zničení.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v hlavnom meste USA“)

Či žiadame bežnú spoločnosť o pomoc, apelujeme na ukončenie prenasledovania, či na skoncovanie s ČKS, sú to spôsoby objasňovania pravdy bežným ľuďom, aby tomu mohli porozumieť. Ako učeníci Dafa by sme si nemali nechať odviesť našu pozornosť a nemali by sme brať rozloženie ČKS ako našu misiu.

Majster povedal:

„Zvrhnutie skazenej ČKS nie je cieľom kultivácie. Pre učeníkov Dafa je najvyšším cieľom kultivácie dosiahnuť Dovŕšenie. Odhaľujeme prenasledovanie, aby sme pomohli ľuďom jasne rozpoznať zlo a aby mohli byť zachránení. Rozpad skazenej ČKS je predurčený nebom a je to historická nevyhnutnosť, nie niečo hodné toho, aby sa tým učeníci Dafa špeciálne zaoberali.“ („Čistenie“, Základy pre ďalší pokrok III.)

Učeníci Dafa sú zodpovední za záchranu bytostí

Všetko v tomto svete bolo naplánované Bohmi. Božské bytosti majú posledné slovo, keď príde na konečné výsledky volieb. Praktizujúci musia stále objasňovať ľuďom pravdu otvárať tak srdcia tých, ktorých si Bohovia vyberajú.

Mnohí ľudia pochopili fakty potom, čo im praktizujúci vysvetlili zločiny ČKS. Títo ľudia budú neskôr konať, vyjadrovať svoju podporu a odporovať či odmietať ČKS. Každá prebudená bytosť je vzácna. Nie sme závislí na žiadnej vplyvnej osobe, ani sa nepripútavame ku zmenám vo svete. Naďalej sa sústreďujeme na objasňovanie pravdy. Nie sú pozitívne činy ľudí pokračovaním našich snáh v objasňovaní pravdy? Nie sme v tom teda ako učeníci Dafa vo vedení? Keď sa viac ľudí dozvie pravdu, nebudú sily spravodlivosti silnejšie? Určite áno!

Naopak, ak svoje nádeje upneme na určitú bežnú osobu, sformuje to silnú pripútanosť a staré sily zneužijú naše medzery. Navyše, kde kvôli takejto pripútanosti umiestnime túto bežnú osobu, učeníkov Dafa a Dafa?

Praktizujúci sú tí, ktorí zachraňujú bežných ľudí. Bežní ľudia nezachraňujú učeníkov Dafa. Nikto za nás nemôže prebrať záchranu ľudí a my sa na bežných ľudí nespoliehame. Objasňovanie pravdy ale povzbudzuje ľudí so zmyslom pre spravodlivosť. Takisto posilňuje spravodlivé sily vo svete.

Toto sú moje osobné pochopenia. Ak vidíte niečo, čo nie je v súlade s Majstrovými učeniami, prosím poukážte na to.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/9/188173.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha