Názory
sobota, 05. december 2020

Voľby USA sú bojom medzi dobrom a zlom

20.11.20 | Od Si Xiang

(Minghui.org) Výsledky amerických volieb stále visia vo vzduchu. Napriek tomu, že Čínska komunistická strana sa pokúša odvrátiť pozornosť verejnosti v Číne od týchto volieb, stále ostávajú horúcou témou medzi čínskymi občanmi.

5. novembra mali štyri témy o „voľbách USA“ 6,41 biliónov kliknutí a dostali sa do prvých desiatich najpopulárnejších vyhľadávaní na Weibo, sociálnej mediálnej platforme v Číne, a zaznamenali 1,414 milióna komentárov. Medzi štyrmi témami sa najvyhľadávanejšou stala téma o tom, ako Trumpov právny tím podal žaloby v troch štátoch a bolo pod ňou 8 miliónov komentárov.

Záverečný boj medzi dobrom a zlom

Ešte pred voľbami čínska webstránka NetEase uverejnila článok s názvom „Voľby USA 2020: Nie boj o moc v imperiálnom háreme, ale zrážka hodnotových systémov a záverečný boj medzi dobrom a zlom“.

Tento článok ostro kritizoval prevládajúce „falošné správy“ hlavných médií v USA a ich ľavicovo orientovanú líniu, v ktorej boli témy ako legalizácia marihuany, spoločná toaleta pre mužov a ženy, homosexualita a potraty.

V článku sa tiež písalo: „Škandál týkajúci sa syna Joa Bidena, kandidáta Demokratickej strany, je jednou z najväčších prípadov korupcie v histórii USA. Odhalil kriminálne sexuálne aktivity, drogovú závislosť a korupciu niekoľkých vyššie postavených politikov vo vláde USA. Joe Biden nebol jediný, kto v tomto škandálu utrpel prehru – spolu s ním o povesť prišli taktiež tradičné hlavné médiá, z ktorých takmer žiadne o tomto škandále neinformovalo nestranne.“

Článok chválil prezidenta Trumpa za udržiavanie tradičných hodnôt USA. Uvádzalo sa v ňom: „Propagujú tradičné manželstvo, rodinu a základnú etiku. Propagujú pracovitosť a sebestačnosť bez spoliehania sa na sociálne dávky. Rozlišujú medzi správnym a nesprávnym a neveria, že medzi týmito dvoma existuje nejaká zóna. Ak ľudia porušia zákon, porušia zákon.“

Na konci článok hovorí, že voľby USA 2020 „už viac nie sú absurdnou hrou o moc, ale posvätným bojom medzi rozdielnymi hodnotami, boj medzi dobrom a zlom, medzník pre budúcnosti krajiny a pre budúcnosť sveta!“

Viac než 5 000 užívateľov internetu kliklo pri tomto článku na „páči sa mi“. Napriek tomu, že bol z webovej stránky čoskoro vymazaný, niektorí ľudia pokračovali v jeho šírení na sociálnych médiách.

Okrem mnohých čínskych užívateľov internetu, ktorí otvorene podporujú Trumpa, niektorí potomkovia prominentných a vplyvných starších úradníkov Čínskej komunistickej strany taktiež vyjadrili podporu Trumpovi na svojich účtoch sociálnych médií.

Nádej ČKS mať amerického prezidenta, ktorý reprezentuje záujem Číny a nie Ameriky

Počas tlačovej konferencie 5. novembra 2020, Le Yucheng, námestník ministra zahraničných vecí Číny, povedal: „Dúfame, že nasledujúca vláda USA vyjde Číne v ústrety.“

Čínska komunistická strana si želá, aby novozvolený prezident USA reprezentoval viac záujmy Číny, než záujmy USA.

Podľa správy Hoover 2018 s názvom „Vplyv Číny a americké záujmy: Podpora konštruktívnej bdelosti“, hovorí, že „Čínske činnosti budovania sféry vplyvu prešli za hranice svojho tradičného zamerania sa na spojený front, a zamerali sa  na omnoho širší rozsah sektorov v západných spoločnostiach, od think-tankov, univerzít a médií po štátne, miestne a národné vládne inštitúcie.“

Inými slovami, Čínska komunistická strana nikdy neprestane využívať medzery vyššie spomenutých inštitúcií a politikov, aby posúvala napred svoju vlastnú agendu za cenu národného záujmu Ameriky. Jedným takýmto príkladom je vyššie uvedený škandál s laptopom.

Podľa emailov získaných zo strateného laptopu Huntera Bidena má Bidenova rodina obsiahle obchodné styky s Čínskou komunistickou stranou. Vo formálnom vyhlásení pána Tonyho Bobulinski, ktorý bol „generálnym riaditeľom spoločnosti Sinohawk Holdings, ktorá bola partnerstvom medzi Číňanmi pôsobiacimi prostredníctvom CEFC / predsedu predstavenstva Ye a rodinou Biden“, „Číňania sa v skutočnosti nezamerali na zdravé financie [návratnosť investícií]. Pozerali sa na to ako na politickú investíciu, či investíciu pre vytvorenie vplyvu“. Joe Biden samotný ako „veľký chlapík“ spomenutý v jednom z emailov, dostal 10 % „akciového“ podielu spoločnosti.

Volebné podvody

Jozef Stalin raz povedal: „Kto alebo ako bude v strane voliť, nie je podľa mňa vôbec dôležité, čo je však mimoriadne dôležité je to, kto a ako bude počítať hlasy.“

Keď štáty začali večer 3. novembra počítať hlasovacie lístky, z mnohých štátov po celom USA boli hlásené rozsiahle volebné podvody.

Podľa štúdia od Súdnej hliadky, neziskovej organizácie so sídlom vo Washingtone D.C., 353 amerických okresov v 29 štátoch prekročilo 100 % registráciu oprávnených voličov o spolu 1,8 milióna voličov.

Jedna pozorovateľka volieb v Detroite v Michigane povedala televízii NTD, že na mieste, kde pracovala počas volebnej noci medzi 22:00 a 5:00, overili spolu 7 000 hlasovacích lístkov. Neskôr o 6:00 počet overených hlasovacích lístkov na tomto mieste odrazu narástol na 130 000.

Podľa rozhovorov projektu Veritas niekoľkí poštári v Pennsylvánii povedali, že ich nadriadení im prikázali, aby anti-datovali volebné lístky, ktoré prišli po 3. novembri,

Okrem toho sa taktiež zistilo, že niektoré hlasy boli odovzdané od „mŕtvych ľudí“ a objavili sa prípady softvérového programu, ktorý menil hlasy pre Trumpa na hlasy pre Bidena.

Kvôli vážnym obavám z volebného podvodu mnohí Trumpovi podporovatelia uskutočnili zhromaždenia po celom USA, na ktorých žiadali o spravodlivé voľby. Medzitým tiež Trumpova kampaň podala v niekoľkých štátoch žaloby kvôli údajným volebným podvodom.

Konečný návrat k božstvu

V časti „Socializmus: Úvodná fáza komunizmu“ v úvode knihy Ako duch komunizmu vládne nášmu svetu, sa uvádza: „Najmä z hľadiska morálnych hodnôt, socializmus na západe používa zámienky ako ‘anti-diskriminácia’, ‘neutralita hodnôt’ alebo ‘politická správnosť’, aby napadol základný morálny úsudok. Rovná sa to pokusu o odstránenie morálky. Prišlo to spolu s legalizáciou a normalizáciou všetkých druhov antiteizmu a vulgárneho jazyka, sexuálnych zvráteností, démonického umenia, pornografie, hazardných hier a užívania drog. Výsledkom je istý druh opačnej diskriminácie proti tým, ktorí veria v Boha a usilujú sa o morálne pozdvihnutie, s cieľom vylúčiť ich a nakoniec sa ich zbaviť.“

Tiež sa tam hovorí: „Ľudská civilizácia bola odovzdaná ľuďom bohmi. Čínska civilizácia zažila prosperitu dynastií Han a Tang a západná civilizácia dosiahla svoj vrchol počas renesancie. Ak si ľudské bytosti dokážu udržať civilizáciu, ktorú im odovzdali bohovia, potom si človek dokáže udržať svoje božské spojenia a pochopí Zákon, ktorý sa bude vyučovať, keď sa Boh vráti do ľudskej ríše. Ak ľudia zničia svoju kultúru a tradíciu a ak sa morálka spoločnosti zrúti, potom nepochopia božské učenia, pretože ich karma a hriechy budú príliš veľké a ich myslenie bude príliš vzdialené od božských učení. Toto je pre ľudstvo nebezpečné.“

„Je to doba zúfalstva a nádeje. Tí, ktorí neveria v bohov, žijú životy zmyslového potešenia. Tí, ktorí veria, očakávajú návrat Boha v zmätku a nepokoji.“

Keď bol pred štyrmi rokmi Trump zvolený za prezidenta USA, povedal: „V Amerike neuctievame vládu, uctievame Boha.“ Sľúbil „urobiť Ameriku znova veľkolepou“ a priviedol ekonomiku USA k značnému rastu, pričom vyzýval spoločnosť, aby sa vrátila k tradičným hodnotám. Čo je dôležitejšie, viedol svet k tomu, aby sa postavil proti Čínskej komunistickej strane a jej totalite.

Druhý americký prezident John Adams raz povedal: „Naša Ústava bola vytvorená len pre ľudí s náboženstvom a morálkou. Je absolútne nevhodná pre akúkoľvek inú vládu.“

Žiaden sociálny systém, ktorý sa nezakladá na viere k božstvu alebo morálke a tradičných hodnotách, nevydrží oslabenie a úpadok morálky ľudstva, vrátane demokracie.

Keď sú ľudia oslepení komunizmom, často stratia schopnosť rozlíšiť dobro od zla a ich srdcia sú posadnuté túžbami k väčším ziskom, sláve a sebezáujmu.

Voľby USA 2020 nie sú voľbou medzi dvoma kandidátmi, ale voľbou medzi dobrom a zlom a tiež voľbou konečnej otázky pre ľudstvo – slobodná spoločnosť alebo komunizmus.

Rozpad Čínskej komunistickej strany

2. novembra 2020, v deň pred americkými voľbami, Rada národnej bezpečnosti vydala novú knihu s názvom Prezident Trump o Číne: Amerika je na prvom mieste. V knihe sú zahrnuté dôležité prejavy prezidenta Trumpa a jeho ministrov ohľadom výziev, ktoré vytvorila Čínska komunistická strana pre USA a ako by na ne USA mali odpovedať.

Niektorí užívatelia internetu si myslia, že táto kniha signalizuje silnejší postoj proti Čínskej komunistickej strane a Trumpovu ráznejšiu obranu národného záujmu USA. Taktiež poukazujú na to, že táto kniha ukazuje, ako USA jasne rozlišuje medzi Číňanmi a Čínskou komunistickou stranou a že silný postoj proti Čínskej komunistickej strane predstavuje taktiež pomoc pri hľadaní spravodlivosti pre Číňanov, ktorí trpeli v rukách komunistického režimu.

Jeden užívateľ internetu napísal: „Od zrodenia času, spravodlivosť nikdy nechýbala, hoci niekedy mohla prísť neskoro. Teraz sa zdá, že Trumpovo znovuzvolenie je stále nerozhodnuté, lenže to nie je koniec. Ak by voľby prebehli hladko bez prekážok, potom by sme nedokázali uvidieť skutočnú hodnotu spravodlivosti. Ak zlo nevyskočí, aby robilo zlo, boj medzi dobrom a zlom nedokáže šokovať svedomie všetkých ľudí. Nie je to tak, že by božstvo ustupovalo, ale skôr to, že On robí rozhodnutia. Spása a radosť po záverečnej výzve bude zapísaná do trvalého svedectva histórie.“

„Naše srdcia rýchlo búšia. Nie je to preto, že by sme nevideli pred nami svetlo, ale sme rozrušení, pretože chvíľa, keď bude zlo odstránené, je už na dosah.“

Nikto nemôže zabrániť osudu – Čínska komunistická strana bude rozložená a komunizmus už viac nebude existovať.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/8/188167.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha