Názory
utorok, 19. január 2021

Organizácie a firmy po celom svete boli infiltrované takmer 2 miliónmi členov Čínskej komunistickej strany

31.12.20 | Od Ji Zhenyana, korešpondenta Minghui

(Minghui.org) Poznámka vydavateľa: Ľudstvo sa nachádza v historickom momente. Zoči-voči rýchlo sa meniacim a zložitým udalostiam vo svete, to, čo môže pomôcť ľuďom pochopiť, čo sa deje a spraviť správne činy, je morálka a svedomie – tie sú zo všetkého najzákladnejšie. Svedomie dostali ľudia z nebies a každý ho má v srdci – nepotrebuje akademickú hodnosť, nemusí používať nejakú vedeckú metódu, nemá nič do činenia s rasou človeka, s jeho bohatstvom alebo spoločenským stavom – svedomie máme vrodené. Ale ak svedomie človeka zaspí a neprebudí sa, potom je stratený, a takéto stratenie sa môže mať vážne následky. Na druhej strane, svedomie môže človeka zachrániť pred nešťastím, pokiaľ je prebudené.

13. decembra 2020 informovala televízna stanica Sky News Australia o uniknutom zozname s informáciami o takmer 2 miliónoch členov Čínskej komunistickej strany (ČKS) v rôznych organizáciách z celého sveta.

V správe s názvom „Veľký únik informácií ‚odhaľuje‘ členov a ‚odkrýva‘ ČKS“ sa uvádza „V západných firmách sú zakladané pobočky komunistickej strany, čo umožňuje infiltráciu týchto spoločností členmi ČKS, ktorí keď sú vyzvaní, podliehajú priamo komunistickej strane, predsedovi, samotnému prezidentovi.“

„Okrem osobných identifikačných údajov 1,95 milióna členov ČKS, väčšinou zo Šanghaja, unikli tiež informácie o 79000 pobočkách ČKS, z ktorých mnohé sú časťami firiem.“

Uniknutý zoznam údajne obsahuje podrobnosti o členoch ČKS, vrátane ich mena, pozície v strane, dátumu narodenia, národného identifikačného čísla a národnosti.

Zoznam najprv získala aliancia Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC), čo je medzinárodná nadstranícka skupina zložená z vyše 170 politikov z 18 demokratických krajín, vrátane USA, Veľkej Británie, Kanady, Austrálie, Japonska, Nemecka a Francúzska. Cieľom aliancie je prehĺbiť spoluprácu medzi krajinami ohľadom zvládania výziev, ktoré Čína predstavuje v oblastiach medzinárodného práva, ľudských práv a národnej integrity.

Po overení materiálu s pomocou odborníkov na bezpečnosť dát IPAC posunul tieto informácie štyrom mediálnym organizáciám, vrátane austrálskej The Australian, britskej The Mail on Sunday, belgickej De Standaard a jednému švédskemu vydavateľovi.

Po zoznámení sa s týmito informáciami tridsať členov britského parlamentu povedalo, že v snemovni vznesú urgentnú otázku k tejto téme.

Pompeo: ČKS je najväčšou hrozbou pre USA

V rozhovore pre Breitbart News Radio povedal Mike Pompeo, minister zahraničných vecí USA, že „Prezident Trump je prvým prezidentom USA, a vlastne jedným z prvých svetových lídrov vôbec, ktorý rozpoznal túto výzvu zo strany ČKS.“ ČKS „infiltrovala naše školy, pričom investujú peniaze do výskumných projektov a tým preberajú vplyv v našich inštitúciách pre vyššie vzdelanie a výskum. Teraz sa infiltrovali – videli sme to – do našej vlády a našich podnikov.“

„Prezident Trump na to poukázal. Začali sme sa stavať proti tomu; treba ešte spraviť oveľa viac práce. Majme však na pamäti: ČKS predstavuje najväčšiu hrozbu pre dnešné USA.“

„Jedinečný pohľad“ do štruktúr a metód fungovania ČKS

Robert Potter, spoluzakladateľ spoločnosti Internet 2.0, ktorý sa podieľal na overovaní pravosti zoznamu, počas rozhovoru so Sky News Australia povedal, že tento zoznam poskytuje „jedinečný pohľad“ do štruktúr a operačných metód ČKS.

„Ukazuje, ako z globálneho hľadiska strana postupne pristupovala k spôsobu, akým interaguje so zahraničnými firmami, a k spôsobu, ktorým sa snaží ovplyvňovať zahraničné záležitosti a zapájať sa do nich,“ povedal.

Hoci žiadne dôkazy nepreukazujú, že by všetci zo zoznamu pracovali pre ČKS ako agenti, taký dlhý zoznam aj tak v mnohých ľuďoch vyvolal obavy ohľadom krokov, ktoré veľké spoločnosti podnikli, aby sa uchránili pred infiltráciou.

Spomedzi 79 000 odhalených pobočiek ČKS boli mnohé súčasťou medzinárodných spoločností, vrátane veľkých výrobcov Boeing a Volkswagen, spoločností pre finančné služby HSBC a ANZ ako aj diplomatických agentúr, nadnárodných bánk, špičkových farmaceutických spoločností, akademických inštitúcií, výrobcov pre ministerstvo obrany USA, atď. U niektorých spoločností sa pobočky ČKS nachádzali dokonca aj v rámci ich čínskych firiem.

Človek z prostredia spravodajských služieb povedal novinám The Australian, že za uplynulých 20 rokov Číňania skompromitovali bezpečnosť mnohých globálnych spoločností, ktoré tvoria dodávateľskú reťaz pre armádu.

„Dovoliť členom ČKS pracovať pre takéto spoločnosti znamená riziko, že dôjde ku krádeži technológií, poskytovaniu informácií Číne ohľadom pripravovaných zbraňových systémov a vybavenia, alebo budovania základní pre toto vybavenie.“

„Predstavte si, že členovi ČKS by bolo dovolené pracovať na projekte pre novú austrálsku ponorku a získal by technické údaja ohľadom jej výkonnosti. To by dalo čínskemu námorníctvu obrovskú výhodu a ohrozilo by to životy Austrálčanov,“ povedal.

Najviac infiltrované sú austrálske a britské spoločnosti

Na zozname členov ČKS sa nachádza Chen Hong, bývalý riaditeľ centra pre austrálske štúdiá na univerzite East China Normal University v Šanghaji. V septembri mu boli zamietnuté víza do Austrálie, keďže austrálska spravodajská služba zhodnotila, že pre krajinu predstavuje priame bezpečnostné riziko.

V roku 2016 zamestnával Boeing, jeden z najväčších dodávateľov lietadiel pre austrálsku vládu a ministerstvo obrany, 287 členov ČKS, ktorí pracovali v 21 z jeho čínskych pobočiek.

Firma Hewlett Packard Enterprise (HPE), ktorá od austrálskej vedecko-výskumnej organizácie Australia’s Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) získala projekt za 48 miliónov dolárov na výrobu nového superpočítača, mala vo svojich 14 čínskych pobočkách 390 členov ČKS.

Vo Volkswagene pracovalo 5 700 členov ČKS v 131 pobočkách. ANZ a HSBC mali obidve 23 pobočiek a 345 členov ČKS.

Zoznam tiež ukázal, že dvaja farmaceutickí giganti, Pfizer a AstraZeneca, ktorí vedú preteky vo vývoji vakcíny proti koronavírusu, zamestnávali vyše 100 členov ČKS. Členovia ČKS pracujúci pre GlaxoSmithKline, najväčšiu farmaceutickú spoločnosť v Británii, majú priamy prístup k ich výskumno-vývojárskemu oddeleniu a produkcii.

Podobne aj ďalšie firmy, ktoré sa podieľajú na tovare pre ministerstvá obrany, ako Airbus a Rolls Royce alebo francúzsky Thales, mali na svojich výplatných páskach stovky členov ČKS.

Cosco, veľká čínska zásielková firma, má dve pobočky a 7 členov ČKS v prístave mesta Felixstowe v okrese Suffolk v Británii, pričom jej záber pokrýva takmer polovicu kontajnerového obchodu Británie.

Členovia ČKS sa našli aj medzi zamestnancami univerzity University of New South Wales ako aj iných britských univerzít, pričom študujú predmety, ktoré sú citlivé z hľadiska bezpečnosti, vrátane inžinierstva vesmírnych lodí a chémie.

Ironické je, že člen ČKS, ktorý pracuje na britskom konzuláte v Šanghaji, bol vzdialený iba jedno podlažie od spravodajského tímu M16, ktorého členovia pracujú v Číne ako diplomati.

Trojúrovňový program špionáže

Darrell Issa, ktorý bol zvolený do kongresu za Kaliforniu, napísal na Twitter: „Čínsky program špionáže má tri úrovne: profesionálni špióni, čínske spoločnosti fungujúce v USA a čínski ľudia, ktorí sem prichádzajú študovať a ktorí sú pri každom návrate domov vypočúvaní.“

Stanici Fox News tiež povedal, že keď „to dáme všetko dohromady, nie je to len zopár špiónov, ale stovky tisíc ľudí koordinovaných Čínou, ktorí konajú ako špióni. Je to agresívne, nesleduje to len vládu, ale aj všetky časti nášho podnikania a všetky časti našich obchodných operácií.“

8. decembra v rozhovore pre stanicu Newsmax Issa tiež povedal, že desiatky tisíc čínskych študentov, z ktorých väčšina nie sú formálne špiónmi, bolo výsluchmi alebo obťažovaním ich rodiny prinútených poskytovať informácie ČKS.

9. decembra v príhovore na technologickom inštitúte v Georgii povedal Pompeo, minister zahraničných vecí USA, že ČKS ročne posiela do USA 400 000 študentov. Do dokončení štúdia niektorí z nich ostávajú v USA a kradnú špičkové technológie pre čínske štátne firmy. Pompeo však zdôraznil, že aj napriek tomu sú mnohí z týchto študentov najväčšími obeťami tyranie ČKS.

Šanghajská agentúra Shanghai Foreign Agency Service Department

Podľa článku „Straníci medzi nami: komunisti infiltrovali západné konzuláty“ v novinách The Australian, si austrálske ministerstvo zahraničných vecí a obchodu vyše desať rokov najímalo miestnych zamestnancov cez čínsku vládnu agentúru Shanghai Foreign Agency Service Department.

Článok The Australian citoval odborníka na zahraničné záležitosti, ktorý povedal: „Zamestnávanie členov ČKS na konzulátoch, niektorých až na 16 rokov, môže byť súčasťou ‚štátom riadeného okruhu špiónov‘,“ pričom „pracovníci rozviedky to označili za porušenie protokolu a riziko pre národnú bezpečnosť.“

The Australian zistil, že „aspoň 10 konzulátov v Šanghaji zamestnáva členov ČKS ako odborníkov na politické a vládne záležitosti, úradníkov, poradcov pre ekonómiu a asistentov,“ vrátane austrálskeho, amerického, britského, nemeckého, švajčiarskeho, indického, novozélandského, talianskeho a juhoafrického konzulátu v Šanghaji.

Nasleduje zoznam členov ČKS odhalených novinami The Australian, ktorí pracovali na zahraničných konzulátoch v Šanghaji.

- vysoký exekutívny asistent na austrálskom konzuláte, ktorý sa zapája do organizovania parlamentných delegácií

- politický poradca pre obchod a ekonomiku na konzuláte Nového Zélandu po dobu 4 rokov

- šesť členov ČKS, ktorí pracovali na konzuláte USA v Šanghaji na pozíciách politických odborníkov, dozorcov zásobovania a asistentov

- obchodný úradník a zástupca úradu na švajčiarskej ambasáde

- úradník na nemeckom konzuláte

- úradník na talianskom konzuláte po dobu 12 rokov

- úradník na konzuláte Juhoafrickej republiky po dobu 16 rokov

- vysoký odborník pre politické a vládne záležitosti na konzuláte USA po dobu 8 rokov, následne sa presunul na britský konzulát

Jeden spravodajský dôstojník povedal novinám The Australian, že členovia ČKS pracujúci na konzulátoch, dokonca aj keď sú na nízkych pozíciách, predstavujú závažné bezpečnostné riziko. Povedal: „Každý člen ČKS, ktorému je dovolené pracovať na ambasáde alebo konzuláte inej krajiny, je potenciálnym špiónom. Dokonca aj na nízkej pozícii majú prístup k informáciám o vízach, alebo môžu udeliť víza ľuďom, ktorí by sa inak nemohli dostať do krajiny. Na vyšších pozíciách môžu mať prístup k identitám pracovníkov rozviedky pôsobiacich v krajine alebo dokonca ku šifrovanej komunikácii.“

„Je neuveriteľné, že niektoré krajiny naďalej trvali na prijímaní miestnych zamestnancov v Číne napriek tomu, že tieto hrozby sú známe už dlhšiu dobu,“ dodal.

Clive Hamilton, profesor na Univerzite Charlesa Sturta a autor knihy Hidden Hand („Skrytá ruka“), povedal, že uniknutý zoznam poskytne dôležitý náhľad do špionáže a do snahy ovplyvňovania orgánov v Austrálii a vo zvyšku sveta. 

„Šanghaj je v Číne hlavným uzlom čo sa týka organizovania špionáže západných krajín. V čínskom systéme je úzky súvis medzi špionážou a snahami ovplyvňovania orgánov v zahraničí. Ministerstvo štátnej bezpečnosti často používa šanghajskú Akadémiu sociálnych vied na verbovanie zahraničných akademikov,“ povedal novinám The Australian.

Britský politik: Vstup do ČKS je podobný pripojeniu sa k mafii

12. decembra napísal Iain Duncan Smith, bývalý minister práce a dôchodkov Veľkej Británie, pre noviny Daily Mail, že „veľké firmy a univerzity s nekonečnou naivitou nedokážu pochopiť, že Čína sa snaží zničiť náš spôsob života.“

Smith povedal: „Vstúpiť do ČKS je úplne odlišné od vstúpenia do politickej strany u nás alebo v akejkoľvek inej demokratickej krajine. Zdá sa to byť skôr ako pridanie sa k zločineckej rodine mafie v New Yorku.“

Členovia ČKS „musia zložiť sľub, že budú ‚strážiť tajomstvá strany‘, ‚celý život bojovať za komunizmus‘ a že budú vždy pripravení ‚obetovať všetko pre stranu‘. Táto prísaha platí celý život a robí sa v prítomnosti zástupcov strany.“

Napísal, že vstup do ČKS nie je jednoduchou formalitou, keďže strana od miliónov svojich členov požaduje „utajenosť, rafinovanosť a úplne neľútostnú disciplínu“ a títo členovia „sú priebežne školení ohľadom viery, doktrín a princípov čínskeho komunistického myslenia.“

Povedal, že Británia mylne verila, že ČKS otvorí svoju ekonomiku a prinesie Británii „Zlatú éru“ rastu, investícií a prosperity, ale to sú zrejme iba márne želania.

„Nedokázali sme si uvedomiť, že v jadre čínskeho systému je súbor myšlienok a hodnôt, ktorý je nielen opačný ako ten náš, ale dokonca ho chce aj nahradiť. Záujmy komunistickej strany sú prvoradé. Nejde o to, že by sa Čína snažila zakryť túto skutočnosť, ale o to, že my v slobodnom svete sme boli ochotní tak dlho odvracať zrak,“ povedal Smith.

Povedal, že tento zoznam ukazuje, že členovia ČKS sa už rozšírili do celého sveta a infiltrovali najväčšie globálne firmy, akademické inštitúcie a diplomatické agentúry. Vyzval vládu Británie, aby podnikla kroky proti členom ČKS a vyhostila ich z „našich konzulátov v Číne“.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/16/188826.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha