Vážne a urgentné varovanie

Niektorí jednotlivci hovorili na internetových verejných fórach o problémoch, ktoré majú s inými, hoci tieto boli zamýšľané na to, aby na nich pracovali v rámci svojej kultivačnej praxe v Dafa. Toto ide závažne proti historickej misii učeníka Dafa. Poškvrňuje to vážne a posvätné prísahy, ktoré učeník Dafa zložil pred Bohmi a garantoval ich vlastným životom a ničí to nádej ľudí na spásu. Títo jednotlivci často dovolia pripútanostiam, ktoré majú vo svojom srdci, aby sa premenili na hnev, a potom hľadajú ľudí, u ktorých by si ho mohli ventilovať. Avšak niektorí to nasledovali alebo to podporovali – je to presne tak, že ľudia vyhľadávajú tých, ktorí sú v podobnom stave ako oni.

Títo jednotlivci sa netrápia tým, že sa v Číne predtým nečinili dobre, že ich uvažovanie dokonca šlo nadol temnou cestou, a netrápi ich ani pocit hanby z toho, že nasledovali diabla. Nevyvodili si ani ponaučenie z toho, čo sa stalo predtým, ani úprimne nenapravili svoje chyby, a nepokúšali sa presne určiť, kde majú nedostatky a stať sa usilovnejšími. Naopak, ešte sami zvoľnili, a teraz negatívne ovplyvňujú veci mimo Číny. Väčšina z tých, ktorí vyvolávajú problémy medzi praktizujúcimi, sú práve títo ľudia. Ešte vážnejšie je, že niektorí neboli predtým usilovní, mali veľa pripútaností, a predtým v Číne sa činili biedne, no keď sú teraz v zahraničí, stále sú rovnakí: nikdy nenasledujú učenia Fa, avšak spustili svoje vlastné kanály na sociálnych sieťach alebo webstránky a hnaní svojimi pripútanosťami hovoria všemožné nezodpovedné veci, ktoré vážne poškodzujú snahy učeníkov Dafa o spásu ľudí. Väčšina online komentárov, ktoré sú s nimi v súlade, pochádza od „50-centovej armády“ a od tajných agentov ČKS, pričom len niekoľko pochádza od ľudí, ktorí sa nazývajú praktizujúcimi, ale v skutočnosti nepraktizujú.

Posledný moment, do ktorého musia učeníci Dafa naplniť svoje misie, už nie je ďaleko. Uvažujte o tom, kde chcete skončiť a spravte to, čo bude pre vás najlepšie! Kým je učeník Dafa v tomto svete, musí sa dobre činiť vo svojej vlastnej kultivácii a v napĺňaní svojej historickej misie pomáhania Majstrovi zachraňovať ľudí. To, že ľudská spoločnosť dnes stále ešte existuje, je len preto, aby Dafa mohol zachrániť ľudí. Nie je vám to ešte jasné? Opustite svoju nespokojnosť a hnev; sú to len pripútanosti. Venujte pozornosť tomu, čo hovoríte. Nehovorte medzi praktizujúcimi o veciach, ktoré nie sú v súlade s Fa. Dobre sa čiňte vo svojej misii – je to vaša jediná nádej do budúcnosti. Len učeník Dafa, ktorý berie Fa ako svojho Majstra a má srdce, ako mal na začiatku, sa môže dovŕšiť!

 

Li Chung-č’

31. augusta 2021