Všeobecná deklarácia vyzýva Čínsku komunistickú stranu, aby zastavila zločiny proti ľudskosti

(Minghui.org) Počas zasadnutia „Svetového samitu o boji a prevencii proti násilným odberom orgánov“ 26. septembra 2021, päť mimovládnych organizácií z USA, Európy a Ázie vydalo „Všeobecnú deklaráciu o boji a prevencii proti násilným odberom orgánov“. Touto deklaráciou vyzývajú všetky organizácie a jednotlivcov vo svete, aby sa pripojili k úsiliu o zastavenie odberov orgánov zaživa, ktorého sa dopúšťa Čínska komunistická strana (ČKS).

2021 9 27 udcpfoh 01
Logo „Svetového samitu o boji a prevencii proti násilným odberom orgánov“

Arthur L. Caplan, riaditeľ Oddelenia lekárskej etiky na Grossmanovej lekárskej fakulte NYU a renomovaný výskumník etiky v transplantačnej medicíne, počas samitu povedal, že táto deklarácia sa zakladá na „Všeobecnej deklarácii ľudských práv“ a „Dohovore o ochrane ľudských práv a dôstojnosti ľudskej bytosti“.

Deklarácia vyzýva všetky vlády na boj a prevenciu proti násilným odberom orgánov „ustanovením kriminalizácie určitých činov a uľahčením trestného stíhania núteného odberu orgánov na národnej aj medzinárodnej úrovni“.

Dr. Caplan zdôraznil, že darcovstvo orgánov by malo byť vždy darcovstvom a nemalo by byť nútené. Musí sa rešpektovať voľba jednotlivca a jeho zdravie.

Dodal, že táto deklarácia nalieha na vlády, aby prijali potrebné legislatívne opatrenia na boj proti nezákonnému odberu a transplantácii orgánov. Tiež nabáda pacientov, aby necestovali do Číny kvôli transplantácii orgánov. Súdna, zákonodarná a výkonná moc každej vlády by mali spolupracovať v boji proti zločinom násilných odberov orgánov. Jednotlivé krajiny na medzinárodnej úrovni by mali spolupracovať pri zhromažďovaní dôkazov a výmene informácií o ich výskume a vyšetrovaní, aby zastavili nezákonné odbery orgánov zaživa a obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami.

Predseda CAP Slobody svedomia: Deklarácia najvyššej dôležitosti na ochranu ľudských bytostí

Thierry Valle, predseda CAP Slobody svedomia vo Francúzsku, uviedol, že ich organizácia začala pozorne sledovať vývoj prenasledovania od roku 1999, keď čínsky komunistický režim začal prenasledovať Falun Gong.

Povedal: „Násilné odbery orgánov sú trestným činom násilného odoberania orgánov väzňom svedomia, ktorí s tým nesúhlasia, na účely transplantácie alebo iných lekárskych zákrokov. Porušuje to univerzálne etické hodnoty a morálne princípy ľudského života a dôstojnosti.“

Verí, že táto nová Deklarácia „spojí medzinárodné spoločenstvo okolo základnej charty na ochranu ľudských bytostí, aby sa skončili zločiny proti ľudskej dôstojnosti“.

„Vaša účasť na tomto svetovom kongrese je dôležitá, pretože spoločnými silami môžeme situáciu zmeniť,“ povedal.

Zakladateľ DAFOH: Deklarácia je iniciatívou, ktorá sa zameriava na „ohavnú praktiku násilných odberov orgánov“

Torsten Trey, zakladateľ a výkonný riaditeľ Organizácie Lekári proti odberu orgánov zaživa (DAFOH), povedal, že niekoľko nezávislých vyšetrovaní a správ, ako aj rozsudok Čínskeho tribunálu v Londýne, „ukázali bez akýchkoľvek pochybností, že došlo k praktikám štátom podporovaných násilných odberov orgánov živým ľuďom v Číne a naďalej sa to tam odohráva.“

Dr. Trey povedal, že podľa dôveryhodných svedectiev a telefonických rozhovorov so zdravotníckym personálom v čínskych nemocniciach sú hlavnými obeťami tohto trestného činu praktizujúci Falun Gongu, ktorí sú prenasledovaní Čínskou komunistickou stranou viac než dve desaťročia.

„Hoci dôkazy sú nezvratné, je potrebné opýtať sa, prečo medzinárodné spoločenstvo nebolo schopné zastaviť tieto zločiny proti ľudskosti?“, dodal.

Napriek skutočnosti, že nespočetní praktizujúci boli zavraždení kvôli svojim orgánom, „zdá sa, že svetové spoločenstvo svojím mlčaním nerešpektuje alebo nedodržiava Všeobecnú deklaráciu ľudských práv“.

Verí, že táto nová deklarácia proti odberom orgánov nie je len krokom k zlepšeniu situácie v oblasti ľudských práv v Číne, ale tiež iniciatívou na zastavenie týchto zločinov, pričom sa stále odohrávajú.

Prezident Japonskej asociácie pre výskum transplantačnej turistiky: Odmietnime Čínsku komunistickú stranu

Kentaro Inagaki, Prezident Japonskej asociácie pre výskum transplantačnej turistiky, povedal, že svet trpí na vírus ČKS, ktorý sa zmenil na pandémiu kvôli povahe Čínskej komunistickej strany, ktorá zatajuje pravdu. Napriek vážnej situácii vo svete ČKS pokračuje vo svojich snahách o hegemóniu.

Medzinárodné spoločenstvo odsúdilo ČKS za jej snahu o nadvládu a zároveň začalo venovať viac pozornosti porušovaniu ľudských práv v Číne. Najzávažnejším problémom sú odbery orgánov praktizujúcim Falun Gongu a Ujgurom, ktorí boli zabití, pretože nesúhlasili s ideológiou ČKS.

„Toto je v histórii ľudstva bezprecedentné. Táto krutosť sa musí čím skôr zastaviť,“ povedal.

„Dúfam, že táto Všeobecná deklarácia pomôže medzinárodnému spoločenstvu odmietnuť túto bezprecedentnú barbarskú prax odberov orgánov ČKS a tiež odmietnuť hrôzu ČKS, ktorá propaguje totalitarizmus, ktorý túto prax umožňuje,“ uzavrel.

Predseda KAEOT vyzýva na väčšiu medzinárodnú spoluprácu na zastavenie ukrutností ČKS

Lee Seungwon, predseda Kórejskej asociácie pre etické transplantácie orgánov (KAEOT), povedal, že svet venuje pozornosť neuveriteľnému zlu odberov ľudských orgánov v Číne od roku 2006. Mnohí Kórejčania však už od roku 2000 prijali transplantácie orgánov v Číne, väčšinou dodané ilegálnou cestou.

„Je to hanba, že Kórea, krajina, ktorá sa stavia za demokraciu a právnu spravodlivosť, získala takúto hanebnú povesť,“ povedal.

Uviedol, že minulý rok KAEOT predložila  kórejskej vláde zoznam čínskych lekárov zapojených do trestných činov súvisiacich s transplantáciou orgánov a vyzvala vládu, aby lekárom zakázala vstup do Kórey.

„Myslím si, že všetko odhodlanie a činy na zastavenie toho svedčia o ľudskom svedomí. Spoločnosť v oblasti zdravotníctva, práva, politiky a občianske organizácie na celom svete musia spolupracovať, aby sa veci dali do poriadku,“ vyhlásil.

Generálny tajomník Taiwanskej asociácie pre medzinárodný dohľad nad orgánovými transplantáciami (TAICOT): „Deklarácia je dôležitým zlomovým bodom pre ľudstvo“

Huang Chien-feng, Generálny tajomník Taiwanskej asociácie pre medzinárodný dohľad nad orgánovými transplantáciami (TAICOT) verí, že vydanie tejto deklarácie bude ďalším dôležitým zlomom v histórii ľudstva.

Ako lekár sanatória povedal, že už v roku 2006 sa zistilo, že veľa pacientov šlo do pevninskej Číny na transplantáciu orgánov. Po návrate na Taiwan mnohí z nich trpeli rôznymi zdravotnými problémami, niektorí bojovali s duševnými problémami. Po určitom vyšetrovaní spolu s kolegami zistili, že každý rok viac než 100 pacientov cestovalo z Taiwanu do Číny na transplantáciu orgánov a tieto orgány pochádzali hlavne od väzňov svedomia, ktorí boli väčšinou praktizujúcimi Falun Gongu.

„Sú zabíjaní pre svoje orgány Čínskou komunistickou stranou. Milióny ľudí sa stále nachádzajú v nebezpečenstve,“ povedal Dr Huang.

Dodal, že lekárske spoločenstvo na Taiwane preto podniklo kroky, aby poučilo verejnosť o zločine násilných odberov orgánov. Taiwanská vláda tiež prijala zákon, ktorý obmedzuje vycestovanie Taiwančanov do Číny na transplantáciu orgánov, čo drasticky znížilo počet ciest pre transplantácie orgánov. „Bol to významný posun,“ povedal.

Neskôr tiež zistili, že obchodovanie s orgánmi je celosvetovým problémom a že mnohí ľudia z ostatných častí sveta stále cestujú do Číny na ilegálne transplantácie a napomáhajú zločinu proti ľudskosti, čo ich podnietilo pripojiť sa k celosvetovému úsiliu bojovať proti zabíjaniu nevinných ľudí.

Deklarácia je dostupná na oficiálnej webstránke https://ud-cp-foh.info. Podporovatelia môžu na tejto webstránke podpísať petíciu. 

Kľúčové slová: