Prebuďte sa

Náprava Fa vesmíru sa skončila a teraz prebieha prechod ku náprave Fa ľudského sveta. Väčšina učeníkov Dafa sa spolu s Majstrom zúčastní nápravy Fa ľudského sveta.

Avšak počas tohto procesu budú početné životy s obrovskou karmou, ako aj nasledovníci zlej komunistickej strany, odstránení a úplne zničení. Zároveň všetci tí spomedzi učeníkov Dafa, ktorí nenaplnili svoje sľuby, ktoré podpísali svojimi životmi v čase, keď prišli na tento svet – napríklad sa nečinili dobre v tom, čo by učeníci Dafa mali robiť alebo nepracovali na záchrane ľudí, takže majú silné ľudské myslenie a po dlhý čas mali negatívny účinok v kultivačnom prostredí praktizujúcich – alebo ešte ďalší, ktorí nasledovali určitých jednotlivcov, ktorí majú odchýlené pochopenie Fa, alebo nasledovali tajných agentov ČKS, ktorí sa vydávajú za praktizujúcich a mali vážny účinok zasahovania voči učeníkom, všetci z nich budú musieť niesť následky v súlade so sľubmi, ktoré spravili. Aby som to vyjadril konkrétne, niektorí ľudia dlhodobo nevenovali pozornosť silnému qingu (emóciám), a toto z nich spravilo ciele pre agentov, ktorí sa tvária ako praktizujúci. Upadajú čoraz hlbšie do ich osídiel a nepočúvajú rady iných. Aby som uviedol príklad, hovoril som o jednej žene, ktorá utiekla zo Singapuru do Japonska, ale niektorí ľudia stále neprišli k svojim zmyslom. V tom čase som nepovedal jej meno, keďže toho nebola hodna. Navonok pôsobí usilovne, predstiera, že je poddajná a dokáže dobre zmiasť ľudí. Zopár ľudí ju nasledovalo a odbočili tak vo svojom pochopení nášho učenia. Sú medzi nimi niektorí, ktorých prilákala, lebo obdivujú jej nadprirodzené schopnosti. Často vyhlasuje, že má s niekým spojenie z minulých životov. Keď niektorí praktizujúci počuli takéto provokatívne poznámky, ktoré mala voči nim ako k členom opačného pohlavia, boli veľmi okúzlení a uverili jej. Títo praktizujúci sú teraz v najväčšom nebezpečenstve.

Je tu tiež určitá skupina praktizujúcich, medzi nimi aj dlhoročných praktizujúcich, ktorí sú skutočne zabratí do práce pre Dafa a ktorí ani nezvoľnili v štúdiu Fa, ale ktorí v kritických chvíľach nedokázali prekonať určité bloky. Dafa, ktorý praktizujete, vytvoril všetky životy vo vesmíre, ukoval veľkolepých Bohov a vytvoril aj drobné vírusy a baktérie. Vy ste niekým, kto sa kultivuje v Dafa a kto mi pomáha zachraňovať ľudí, a kým zachraňujete ľudí, pomohli ste pre mnohých ľudí odstrániť baktérie a vírusy, ktoré boli tisíckrát silnejšie ako tie z akejkoľvek epidémie. Avšak počas pandémie sa nedokážete umiestniť na správnu pozíciu. Niektorí praktizujúci sa obávali, že sa nakazia, pričom iní sa neoblomne odmietali dať zaočkovať – ste potom v tomto bode ešte hodní titulu „učeníka Dafa“? Samozrejme, niektoré učeníčky Dafa sú tehotné. Nehovorím vám, či sa ísť dať očkovať alebo nie, alebo aký účinok na vás môže mať epidémia. Nechoďte do druhého extrému [ohľadom očkovania]. Takéto konanie pochádza z ľudského uvažovania. Chcem povedať to, že sa meriate pomocou ľudského uvažovania, namiesto toho, aby ste sa pozreli na veci z pohľadu kultivujúceho, a to je medzera vo vašej kultivácii.

V súčasnosti sú medzi nami aj nejakí, ktorí sú veľmi pripútaní k politickému dianiu a k sporným otázkam bežných ľudí. Nezabúdajte na to, čo tu máme robiť. Nie je vašou úlohou, aby ste menili spoločnosť. Spoločnosť je teraz na svojom samotnom konci a všetky zlé veci, ktoré sa dejú, sú nevyhnutné. Všetko z toho, čo robíme, má za cieľ záchranu ľudí. Starý vesmír je taký, aký je. Nechajte ho tak. Vašou zodpovednosťou je zachrániť a spasiť životy do nového vesmíru. Záchrana ľudí do sveta, ktorý bude napravovaný Fa, a obnovenie cesty tradície, sú úlohy pre ďalšie historické obdobie – nápravu Fa ľudského sveta. Po dlhý čas sa nekonala Fa konferencia, no [bez ohľadu na to, či sa koná alebo nie] v skutočnosti všetko, čo hovorím, slúži na to, aby ste kráčali správne po vašej ceste kultivácie, a aby ste nakoniec dokázali naplniť sľuby, ktoré ste spravili pred úsvitom histórie. Na svojej ceste ste prekonali nespočetne mnoho ťažkostí a nemali by ste zakopnúť a spadnúť na konci. Hoci z času na čas nejakí ľudia spravia bláznivé veci, titul „učeník Dafa“ je niečo, čo aj Bohovia obdivujú a želajú si mať.

 

Li Chung-č’

18. novembra 2021