Pozdravy
utorok, 19. január 2021

Praktizujúci Falun Dafa z Canberry vyjadrujú svoju najhlbšiu úctu a želajú Majstrovi Li šťastný nový rok

7.1.21

(Minghui.org) Praktizujúci Falun Dafa v Canberre využili príležitosť nového roka, aby poďakovali Majstrovi Li a zaželali mu šťastný nový rok. V ich pozdrave napísali: „Zostúpili sme na zem z veľkých výšok, reinkarnovali sme sa život po živote. Majster, vy ste nás našli a naučili ste nás princípy vesmíru, Pravdivosť – Súcit – Znášanlivosť, aby sme sa mohli vrátiť ku nášmu pôvodu. Cesta kultivácie je plná ťažkostí.“

„Sľúbili sme, že pomôžeme Majstrovi v náprave Fa a zachránime vnímajúce bytosti. Budeme pracovať usilovne, aby sme zachránili viac ľudí a zároveň zotrvali v robení troch vecí. Budeme praktizovať kultiváciu pevne, pozerať sa dovnútra, mať vieru v Majstra a Fa a usilovne sa kultivovať až dokonca.“

Osemdesiatšesťročný praktizujúci je vďačný Majstrovi, že mu dal druhý život

Pán Xiao He, vietnamský Číňan, má 86-rokov. V roku 1999 sa zúčastnil Majstrovej prednášky v Sydney. „Pozorne som počúval každé slovo, ktoré Majster povedal. Myslel som si: ‚Toto musím praktizovať.‘“ Pán Xiao povedal, že potom ako začal praktizovať, zažil mnoho mimoriadnych a podivuhodných vecí.

image
Pán Xiao si číta hlavnú knihu Falun Dafa, Čuan Falun.

Po mnoho rokov sa pán Xiao trápil mnohými chorobami, vrátane bolesti chrbta a vysokého krvného tlaku. Čoskoro po začatí praktizovania však všetky jeho problémy so zdravím boli rozriešené. Dokonca sa vzdal svojich závislostí, fajčenia a pitia.

Pán Xiao v roku 1967 stúpil na pozemnú mínu, ktorú položili komunistické armády počas vietnamskej vojny. Jeho ľavá noha bola vážne zranená a jeho stehenná kosť bola zlomená ma mnoho kusov. Lekári mu nohu chceli amputovať, ale on s operáciou nesúhlasil a odišiel z nemocnice. Viac ako 30 rokov trpel bolesťou nohy a pri chôdzi kríval. Bolo pre neho náročné robiť meditáciu v sede. Pomaly dokázal pokročiť z polohy s jednou nohou preloženou do polohy lotosového sedu. Tri roky potom, ako začal praktizovať, sa stav jeho zranenej nohy zlepšil a potom sa noha vyliečila. Ľudia okolo neho povedali, že to je zázrak.

Jedného dňa v roku 2010 bolelo pána Xiao srdce. Lekári povedali, že jeho srdcová chlopňa je poškodená. Keď stratil vedomie, jeho rodina ho vzala do nemocnice. Spravili mu operáciu, pri ktorej mu nahradili srdcovú chlopňu umelou chlopňou, ale neprebehla úspešne. Po skončení päťhodinovej operácii mu prestalo biť srdce a museli ho opäť odviezť na operačnú sálu. Pán Xiao si spomenul, že jeho duša už opustila jeho telo. Cítil sa oslobodený a išiel na nádherné miesto.

Druhá operácia trvala štyri hodiny. Duša pána Xiao sa po tej operácii vrátila do jeho tela a pocítil bolesť fyzického tela. Lekári povedali, že chlopňa vydrží len šesť rokov a bude musieť opäť ísť na operáciu, aby ju nahradili. Vďaka vytrvalému štúdiu Fa a robeniu cvičení necíti ani po 10 rokoch v srdci žiadne nepohodlie. Úplne sa uzdravil.

Pán Xiao povedal: „Mám veľké šťastie, že praktizujem Falun Dafa. Stal som sa zdravým, moja morálka sa zlepšila a Majster mi dal druhý život.“

„Slovami nedokážem popísať svoju vďačnosť voči Majstrovi Li. Musím si vážiť túto príležitosť, ktorá sa zriedka vyskytuje, a praktizovať kultiváciu usilovne, aby som to Majstrovi splatil. Pri príležitosti nového roka by som rád poďakoval Majstrovi Li za spásu a zaželal mu šťastný nový rok!“

image
Praktizujúci, ktorí organizujú aktivity v centre Canberry na objasňovanie faktov o prenasledovaní ľuďom, želajú Majstrovi Li šťastný nový rok! Sľubujú, že budú robiť tri veci dobre a neopustia Majstra.

 

image
Praktizujúci v Canberre vyjadrili svoju vďaku Majstrovi Li. Vo svojom pozdrave povedali: „Prešli sme za posledných 20 rokov mnohým. Vďaka Majstrovej ochrane sme sa dostali až sem. Budeme si vážiť túto príležitosť na praktizovanie kultivácie. Sme naveky vďační Majstrovi za našu spásu. Jediným spôsobom, ako splatiť Majstrovi to, čo pre nás spravil, je robiť dobre tri veci, ktoré máme robiť a naplniť naše sľuby. Želáme ctenému Majstrovi šťastný nový rok!“

 

image
Pani Wu Fengchun (druhá sprava) a jej rodina troch generácií želajú Majstrovi Li šťastný nový rok. Napísali: „V novom roku si naša rodina bude navzájom pomáhať v kultivácii a pokúsime sa zachrániť viac ľudí. Budeme si vážiť čas, ktorý pre nás Majster predĺžil.“

 

image
Vietnamskí praktizujúci v Canberre želajú Majstrovi Li šťastný nový rok! Naša rodina troch generácií je mimoriadne poctená, že praktizujeme Dafa. Slovami nevieme popísať, akí vďační sme Majstrovi, za súcitnú spásu. Budeme pevne nasledovať Majstra do konca nápravy Fa. Ďakujeme, Majster. HeShi.“

 

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/1/189447.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha