Zlepšovanie sa
utorok, 19. január 2021

Ostaňme nepohnutí

13.1.21 | Od praktizujúceho Falun Dafa mimo Číny

(Minghui.org) Americké voľby pritiahli pozornosť miliónov ľudí, vrátane praktizujúcich Falun Dafa.

6. januára sa situácia stala kritickou, keď spoločné zasadanie oboch komôr Kongresu potvrdilo výsledok volieb proti prezidentovi Trumpovi. Jeho podporovatelia z celej krajiny, ktorí sa zhromaždili vo Washingtone D.C., aby odporovali volebnému podvodu, boli všemožnými spôsobmi utláčaní, potom čo výtržníci prezlečení za Trumpových voličov vtrhli do Capitolu a spôsobili škodu. V tomto procese bola jedna z osôb dokonca postrelená do krku a čoskoro potom umrela.

Trump a jeho podporovatelia nezískali patričné sympatie, potvrdenie či podporu. Naopak, opačná strana využila príležitosť na ukazovanie prstom na Trumpa a obvinila ho z podnecovania nepokojov a násilia. Vyzerá to, že situácia sa pre Trumpa zhoršila.

Mnoho ľudí, ktorí očakávali, že 6. januára uvidia Trumpovo víťazstvo, boli sklamaní, frustrovaní a dokonca nahnevaní: Kde sú tie zázraky? Prečo Bohovia neochraňujú Spojené štáty? Dokonca aj niektorí spomedzi našich praktizujúcich Falun Dafa prejavili rôzne stupne nepochopenia a sklamania.

Nevyhnutný proces pred čistením

Podľa môjho pochopenia musia byť usporiadania spravené spravodlivými Bohmi úplné a čo najviac prospešné pre nápravu Fa a pre spásu ľudí. Čas na kultiváciu a na nápravu Fa je veľmi obmedzený; ostáva už naozaj len veľmi málo príležitostí na skúšanie a zlepšovanie kultivujúcich a na záchranu vnímajúcich bytostí.

Tieto prezidentské voľby sú bezpochyby možnosťou pre ľudí vo svete, aby sa ukázala ich skutočná povaha a aby urobili voľbu; ich výsledky sú dôležité pre všetkých v USA, ako aj vo svete. Bohovia nepochybne využijú túto príležitosť, aby spravili pre tento proces i jeho výsledok usporiadania. Môžu tie extrémne skorumpované elementy nebyť odhalené a zničené? Nie je to príležitosť pre nich, aby sa odhalili?

Samozrejme, po tomto procese boli mnohí z tých, ktorých činy sú extrémne špinavé a skorumpované, odhalení. Miera ich zla a skazenosti je ďaleko za ľudskou predstavivosťou a nemajú žiadne morálne hranice. Ako sa veci dostávajú stále viac k povrchu, tí, čo robia zlo, sa už neobťažujú jeho skrývaním, ani sa za neho nehanbia.

Za týmito skazenými bytosťami je komunistický duch, ale je to aj ich túžba po moci a rôzne druhy túžob, ktoré ich na túto cestu zaviedli. Za svoju bezuzdnosť a živenie zla budú musieť niesť dôsledky.

Na druhej strane, morálna skazenosť ľudí a korupcia sa neprihodia za jednu noc. Zabralo to roky a desaťročia, kým sa komunistický duch dostal tak ďaleko.

Keď sa teraz všetko pred svetom odhaľuje, nie sú to dobré podmienky pre ďalší krok v náprave Fa, t. j. aby sa ľudstvo bolo upozornené na zlý komunizmus a jeho diabolské skutky, a odlíšilo sa tak dobro od zla? Aj keď niektoré prejavy zla už dosiahli za hranicu tolerovateľnosti a staré sily sú už v poslednej bitke pred ich vyhladením, všetko bude nakoniec zohľadnené a úplne vyčistené.

Majme trpezlivosť s božským plánom

Ohľadom toho, ako sa veci zatiaľ vyvíjali, niektorí ľudia sa pýtajú: „Prečo sa nestal zázrak? Prečo sa veci nevyvinuli priaznivo?“ V začiatočnej fáze procesu ľudia citovali historické proroctvá, či niektoré vízie veriacich, ktoré všetky poukazovali na to, že Trump bude úspešne zvolený znovu.

Z jeho štyroch rokov v prezidentskom úrade vieme, že prezident Trump je človek, ktorý verí v nebesia, rešpektuje a váži si tradičné hodnoty a je dostatočne odvážny, aby sa postavil Čínskej komunistickej strane. Všetko toto sú črty, ktoré mu získali podporu nábožensky veriacich a konzervatívcov.

Po vydaní Majstrovej básne „Prezidentské voľby“ a po článku od vydavateľov Minghui „Musíme rozumieť našim princípom a základným veciam a mať v nich jasno“, niektorí praktizujúci prišli k pochopeniu, že keďže bol Trump vybraný, hladko znova vyhrá prezidentské voľby. Keď sa však udiali neúspechy, mnoho ľudí cítilo sklamanie a frustráciu a stratili sebadôveru.

Nezabudnime však, že súčasná situácia nie je konečným výsledkom a že zákony a zvyky ľudí neobmedzujú bohov.

Povrchná realita ľudí mätie a ovplyvňuje ich emócie, no nemení vôľu bohov alebo usporiadania nápravy Fa.

Predstavme si, že ak by tam pre Trumpovo znovuzvolenie neboli veľké prekážky a ľahko by vyhral právne spory, tak ako ľudia dúfali, potom by ho jeho podporovatelia určite oslavovali a tí, ktorí veria v nebesia, by pokračovali vo viere (hoci ich pochopenie by sa nemuselo prehĺbiť). No medzitým by sa špinavosti a odpad znova schovali, temné sily by pokračovali v príprave ďalšieho plánu a tí neinformovaní by naďalej zostali neinformovanými.

V takom prípade by bol proces výberu ťažký a zdĺhavý. Navyše, ľudia by o nadchádzajúcom čistení zmýšľali len ako o náhode a nepremýšľali by nad potrebou dištancovania sa od ČKS, nepremýšľali by o svojich zlých skutkoch, nezmenili by svoje názory a zo srdca by neverili v Bohov.

V ľudskom svete, len ostrý rozdiel medzi dobrom a zlom, a zázraky, ktoré sa udejú, keď sú ľudia úplne zúfalí, môžu ľudí skutočne zachrániť.

Nie je dôležité, či sa odplata pre tých, čo sa nedajú zachrániť, udeje teraz alebo neskôr. Pre nás je kritické, aby sme dobre využili tento špeciálny čas na záchranu tých, ktorí sa ešte stále dajú zachrániť.

Dôležitosť viery

V skutočnosti bol viera tým, čo viedlo ľudí počas týchto volieb. Prezident Trump sa modlil a žiadal o božiu pomoc v každom významnom či kritickom momente. Je tiež dobré, že niektorí veriaci si v tomto procese prehĺbili svoju vieru a modlili sa viac za to, aby Boh ochránil Ameriku.

V tejto skorumpovanej a upadnutej dobe je toto skutočná esencia ľudského sveta a prejav božskej milosti na Zemi. Ako skutoční kultivujúci si toto nadovšetko ceníme. Bohovia si tiež vážia skutočnú vieru ľudí, ochraňujú a zachraňujú týchto ľudí.

Bohovia nebudú ignorovať ľudské frustrácie a nesklamú ich. Keď ľudia uvidia konečnú pravdu a božský zázrak, naozaj si to budú ceniť ešte viac a budú ešte viac veriť v bohov. Takto získajú záverečnú spásu. V tej dobe, keď sa ľudia ohliadnu do súčasnosti, nebudú ľutovať dnešné snahy a ťažkosti, ale budú ešte viac cítiť, že stáli za to.

Ako praktizujúci Dafa by sme mali vidieť veci z perspektívy nápravy Fa a záchrany vnímajúcich bytostí. Ak ľudia dokážu pochopiť a uvedomia si, čo je spravodlivé, bude to kvôli sile Dafa. Nakoniec, toto je bitka medzi dobrom sa zlom a obdobie smerujúce k záverečnej spáse ľudí. Tí ktorí robia dobré voľby na základe svojho svedomia, sa dostávajú bližšie k božskej spáse. Spravodlivé rozhodnutia ľudí tiež prospejú náprave Fa a pomôžu zachrániť viac ľudí. Iba tí, ktorí majú pozitívne pochopenie Dafa, môžu byť v závere zachránení.

Ľudia a veci, ktoré zatiaľ hrali pozitívnu rolu, sú stále v procese záchrany. Nie je to ešte konečný výsledok. Môžeme ich povzbudiť, podporiť, pomôcť a viesť ich smerom k záverečnému osudu. No nesmieme sa pokladať za bežných ľudí a stratiť sa v tom procese.

Nech je sláva a sila Dafa ocenená všetkými

Bez ohľadu na to, ako dlho to potrvá, nakoniec sa ukáže pozitívny výsledok a bude to prejav moci Dafa. Úspech alebo zlyhanie ľudských záležitostí sú dočasnými javmi a sú len momentom v celom procese. Mali by sme cez ne vidieť a neprikladať im priveľa dôležitosti.

Pre nás ako pre učeníkov Dafa je dôležité vidieť veci z perspektívy nápravy Fa a záverečnej spásy. Pri záverečnom výsledku, ak ľudia nebudú brať ohľad na voľby alebo na to, ktorý kandidát získal prezidentský post, ale rozoznajú, že je to sila Dafa, ktorá všetko vedie a budú si to vážiť, potom to bude pre ich záchranu ten najlepší výsledok. Pretože len pozitívne pochopenie Dafa môže viesť k záverečnej spáse a iba Dafa je spása.

Od začiatku týchto volieb sme si ako praktizujúci zmenili niektoré názory a odstránili sme mnohé pripútanosti, vrátane viery a závislosti na proroctvách, závislosti na bežných ľuďoch, na ľudskej logike, zlepšili sme si trpezlivosť a nebažíme už tak po videní pozitívnych výsledkov – všetko je to v tomto procese očisťované. Toto je naša kultivácia a zlepšenie.

Mali by sme ostať nepohnutí, pevne veriť v Dafa a správať sa podľa Majstrových požiadaviek. Podľa môjho porozumenia výraz „ostať nepohnutý“ znamená  merať veci pomocou Fa a používať Fa na vyhodnotenie situácií a javov, a na vedenie našich slov a skutkov. Nemali by sme byť zmätení dočasnými situáciami alebo prejavmi, ani by sme sa nemali považovať za súčasť bežných ľudí, vrátane tých, ktorí teraz hrajú pozitívnu rolu.

V poslednej fáze nápravy Fa by sme mali vytrvať v dobrom robení troch vecí, v záchrane ľudí za všetkých okolností a nemali by sme chodiť do extrémov. Iba keď dobre študujeme Fa a skutočne chápeme podstatu Fa, nebudeme vyrušovaní a nebudeme podliehať zasahovaniu pri uskutočnení našej posvätnej misie.

 

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/10/189847.html

Článok v čínštine

 

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha