Kultivačné cesty

Prelomenie rodinných obmedzení a dobré robenie troch vecí

21.2.21 | Od praktizujúcej Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Keď som začala praktizovať Falun Dafa v roku 1998, moja rodina ma v tom veľmi podporovala. Môj manžel si dokonca prečítal celý Čuan Falun a uvedomil si, že je to kniha, ktorá učí ľudí, aby boli dobrými.

Do nášho domu prichádzalo mnoho spolupraktizujúcich, aby sme si mohli spoločne pozrieť prednášky Majstra Li (zakladateľa Dafa). Manžel raz dokonca bez toho, aby mi o tom povedal, šiel kúpiť veľký reproduktor, ktorý pripojil k televízii, aby každý mohol Majstra jasne počuť.

Avšak potom, čo Jiangov režim začal prenasledovanie Falun Dafa 20. júla 1999, manžel ma požiadal, aby som prestala praktizovať. Pracuje ako funkcionár v oblasti presadzovania zákona Čínskej komunistickej strany a táto situácia vytvorila konflikt pre jeho záujmy.

„Viem, že Dafa učí ľudí byť dobrými. Lenže teraz ťa vláda nenechá praktizovať, takže sa nedá nič robiť. Nemôžeš bojovať s vládou,“ povedal.

Odpovedala som mu, že kultivácia je mojím životom; kvôli tomu by bolo pre mňa nemožné vzdať sa kultivácie. Videl, že som odhodlaná naďalej sa kultivovať a nepokúsil sa ma v tom už viac zastaviť.

Početné väznenia a rastúce napätie

V roku 2000 som bola mesiac ilegálne zadržiavaná. Odvtedy sa manžel začal so mnou hádať a dokonca požiadal mojich príbuzných, aby ma presvedčili opustiť Dafa. Nakoniec to všetci vzdali potom, čo som odmietla ustúpiť.

V roku 2008 ma znova ilegálne zatkli. Potom som bola nútená odísť z domu, aby som sa vyhla ďalším zatknutiam. Počas tej doby bol môj manžel pod obrovským tlakom. Jeho pracovisko ho nútilo, aby so mnou prerušil spojenie, lebo inak by ho potrestali.

Po dvoch rokoch som sa vrátila domov a zistila som, že jeho postoj sa znova zmenil – podnikol rôzne opatrenia, aby mi zabránil opustiť domov. Nedovolil, aby k nám prišli spolupraktizujúci. No počas toho času som si vytvorila pripútanosť k strachu, takže približne dva roky som len doma študovala Fa a robila cvičenia.

Zmena postoja

Vedela som, že tento stav nebol tým, čo Majster chcel, no nedokázala som cez to preraziť. Spolupraktizujúci ma tiež povzbudzovali, aby som si nezničila svoj pokrok v kultivácii. Preto som sa rozhodla prelomiť tieto obmedzenia od mojej rodiny.

Najprv som sa pozerala dovnútra a porozprávala som sa s manželom s úprimným srdcom. Uvedomila som si, že som sa dostatočne nestarala o neho a o našu rodinu. Často som bola preč a nebrala som ohľad na to, ako sa počas toho cítia. Počas mojej neprítomnosti po tie dva roky sa manžel musel postarať o všetko v domácnosti a okrem toho ešte znášať tlak od jeho pracoviska. Skutočne to bolo pre neho ťažké obdobie.

„Odteraz sa lepšie postarám o našu rodinu,“ povedala som. „No musíš mi dovoliť ostať v kontakte s mojimi spolupraktizujúcimi. Ako vieš, zvolila som si kultivovať sa. Bez ohľadu na to, aká je tá cesta ťažká, nevzdám sa.“

Pokúsila som sa mu ukázať, že moje myšlienky sú neotrasiteľné.

Odvtedy sa pevne kultivujem. Starám sa o manžela a o deti, aby cítili teplo domova. Keď manžel videl zmeny na mne, začal ustupovať a dovolil spolupraktizujúcim, aby ma navštívili. Mohla som doma vyrábať pravdu objasňujúce materiály bez toho, aby som sa mu musela vyhýbať.

Medzitým som podnikla niekoľko dodatočných bezpečnostných opatrení, aby som ho upokojila. Postupne som nakoniec prelomila cez obmedzenia od mojej rodiny.

Počas toho procesu som sa naučila pozerať sa dovnútra, kultivovať sa a prinášať pokoj členom mojej rodiny, aby ma mohli podporovať v robení troch vecí.

Príbehy druhých praktizujúcich

Od niektorých článkov so skúsenosťami na Minghui som sa dozvedela, že mnohí spolupraktizujúci ohromne trpeli, pretože nedokázali prekonať výzvu domáceho prostredia. Zopár spolupraktizujúcich v našej miestnej oblasti malo podobný problém.

Napríklad, Ming (alias) bol koordinátorom cvičebného miesta predtým, než sa 20. júla 1999 začalo prenasledovanie. Bol veľmi usilovný v kultivácii; od svojej manželky mal v tomto uvoľnenom prostredí plnú podporu.

Lenže po začatí prenasledovania sa vzdal praktizovania Falun Dafa kvôli tlaku od jeho rodiny a polície. Neskôr si po rozhovore so spolupraktizujúcimi uvedomil vážnosť a naliehavosť kultivácie a vrátil sa ku kultivácii Dafa.

Rýchle sa rozhodol rozviesť sa so svojou manželkou, aby vyrovnal straty – dokonca aj keď ona a ich syn proti tomu namietali. Ani jeho rodičia a súrodenci nedokázali pochopiť jeho rozhodnutie.

Ming bol neskôr zatknutý. Niektorí spolupraktizujúci šli dvakrát navštíviť jeho matku, no jeho sestra ich vyhnala.

Ilegálne ho odsúdili na rok do väzenia. Po prepustení napísal čestné vyhlásenie a jeho syn mu vzal jeho dôchodok. V súčasnosti je málokedy v kontakte so spolupraktizujúcimi.

Úprimne dúfam, že sa dokáže usilovne kultivovať, pozerať sa dovnútra, prelomiť cez rodinné väzby a robiť dobre tri veci.

Manžel Ling (alias) ju veľmi ľúbi. Na začiatku ju taktiež veľmi podporoval v praktizovaní. Lenže keď v roku 2008 Ling zatkli, zmenil svoj postoj.

Plakal kvôli nej: „Nemôžem ju nechať trpieť vo väzení. Použijem peniaze a svoje kontakty, aby som ju dostal von.“

Ling neskôr pod tlakom svojej rodiny napísala vyhlásenie o vzdaní sa kultivácie. Prepustili ju domov na podmienku.

Keď sa vrátila domov, jej manžel podal výpoveď a sledoval ju celý deň. Mohla robiť cvičenia len doma a nesmela mať doma žiadne materiály Dafa. Tento stav trval niekoľko rokov. Jej jediná šanca, aby sa stretla so spolupraktizujúcimi a robila tri veci bola, keď sa šla starať o svoju matku.

Raz, keď sa stretla s dvoma spolupraktizujúcimi v dome jej matky, odrazu sa objavil manžel. Ling sa natoľko vydesila, že požiadala tieto dve praktizujúce, aby sa ukryli a pustila ich von, až keď manžel odišiel.

Keď to spolupraktizujúce videli, navrhli jej, aby sa porozprávala s manželom, vyriešila túto situáciu a kultivovala Dafa s dôstojnosťou.

„To nie je potrebné,“ odpovedala. „Robí si len o mňa starosti a nespomaľuje ma v robení troch vecí. Prečo by som mala zachádzať do detailov? Tiež raz spomenul, že nás nahlási polícii, ak so mnou uvidí spolupraktizujúcich.“

V roku 2019 mnohí policajti prehľadali Lingin domov. Nič nenašli a odišli. Ling nám neskôr o tom povedala a všetci sme vysielali spravodlivé myšlienky na rozloženie prenasledovania.

Avšak odvtedy sme o Ling už viac nepočuli. Všetci sme si mysleli, že možno ju jej manžel sleduje a viac sme o tom už nepremýšľali. Prešlo niekoľko mesiacov, no stále sme o Ling nemali žiadne správy. Začali sme mať pocit, že veci nie sú také jednoduché, ako sme si mysleli.

Spolupraktizujúca sa pokúsila navštíviť Ling, no nepodarilo sa jej to kvôli systému rozpoznávania tváre, ktorý bol nainštalovaný v Linginej komunite. O niečo neskôr sme šli do domu Linginej matky, kde sme stretli jej manžela. S veľkou neochotou nám povedal, že Ling bola ilegálne odsúdená na tri roky do väzenia. Keď sme sa opýtali na viac detailov, dozvedeli sme sa, že zatknutie Ling nariadil tajomník Politického a právneho výboru – aby sa vykonalo bez ohľadu na to, či sa úradom podarilo nájsť dôkazy alebo nie.

Pri vyššie uvedených dvoch príkladoch som si uvedomila, že súčasťou našej kultivácie je dobre zvládnuť rodinné vzťahy a vyriešiť rodinné obmedzenia. Ani rozvod Ming pod tlakom alebo Lingin útek a tolerancia neboli spravodlivé činy a spôsobili straty pre nich samotných a ich rodiny.

Kultivujeme Veľkú Cestu, ktorá vytvorila všetky stvorenia a kráčame po ceste návratu k nášmu najpravdivejšiemu pôvodu. Nie je nesprávne byť dobrými ľuďmi a kultivovať sa, takže prečo musíme vyhovieť týmto požiadavkám, ktoré nám bránia v robení správnej veci?

Mnohí z našich príbuzných vedia, že Dafa je dobrý, no napriek tomu sa pokúšajú brániť nám v praktizovaní, pretože sa boja, že prídu o rodinu. Je to cit, ktorý všetci môžeme pochopiť.

Lenže len kultivácia nám môže dať oboje, ich pochopenie a našu slobodu. Musíme rozšíriť naše schopnosti a použiť domáce prostredia na kultiváciu súcitu a tolerancie. Taktiež by sme prostredníctvom činov mali ukázať našim rodinám, že súcit a dôstojnosť existujú súčasne.

Kultivácia je o kultivovaní našich sŕdc. Majster sa tiež pozerá na naše srdcia. Pokiaľ ostaneme pevní vo svojich srdciach, naše prostredie sa zmení. 

Prosím, poukážte na čokoľvek nevhodné.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/27/190108.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha