Zlepšovanie sa

Najväčšia prekážka: Sebeckosť a ego

20.4.21 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Začínam si byť stále viac vedomý toho, že moja základná pripútanosť v kultivácii je pripútanosť k sebe. Toto sa stalo základnou ťažkosťou pre pochopenie hlbokých významov kultivácie v náprave Fa a pre môj návrat k Dafa. Je to tiež základný faktor, ktorý spôsobuje dnešné prostredie a ťažkosti v záchrane ľudí. Faktory „sebectva a ega“ u učeníkov Dafa sa stali najväčšou prekážkou Majstrovej nápravy Fa v dnešnej dobe.

Asi pred štyrmi mesiacmi staré sily zneužili môj nedostatok usilovnosti. Vykrútil som si ľavé rameno, čo mi spôsobovalo bolesti kĺbu a neskôr mi to spôsobilo stuhnutie a bolesť ľavej ruky. Špeciálne počas praktizovania Falun cvičenia v stoji ma rameno i ruka veľmi boleli a neustále sa triasli. Cítil som, akoby mi na hlavu tlačila veľká hora. Vždy keď som cvičil, mal som bolesti a potil som sa. Vytrval som však v cvičeniach, pretože som mal myšlienku, že je to odstraňovanie karmy a je to pre moje zlepšenie. V priebehu nasledujúcich štyroch mesiacov sa bolesť postupne zmenšovala, no vždy som sa potil. Začal som premýšľať, prečo tento stav tak dlho pretrváva. Cítil som, že aj keď som sa pozeral dovnútra a nachádzal som niektoré pripútanosti, stále tam bol základný problém, ktorý som nevedel rozoznať.

Pred dvoma dňami sa bolesť pri cvičení začala opäť. Snažil som sa to vydržať, no mal som pocit, že čas ide veľmi pomaly. Zrazu som sa prebudil: „Kto je táto osoba, ktorá tu znáša bolesť a vytrváva v praktizovaní? Hneď som dostal pochopenie, že je to „Ja“, pretože to „Ja“ chcelo odstrániť karmu a zlepšiť sa. No môj prapôvodný život bol znovu vytvorený Majstrovým Dafa, je časticou Dafa a je životom úplne zloženým z pravdivosti – súcitu – znášanlivosti. Je to život, ktorý je zosúladený s tým, čo chce Majster, a je v plnej harmónii s Dafa a pomáha Majstrovi prebudiť svedomie vnímajúcich bytostí. Jednoducho nemá myšlienku „Ja sa chcem zlepšiť! Ja si chcem odstrániť karmu.“ Takýto druh uvažovania prichádza zo základného starého faktoru, ktorý sformoval život v starom vesmíre – je pripútaný k egu, a nie je to moja opravdivá povaha a esencia.

Keď som si to uvedomil, veľká hora nad mojou hlavou okamžite zmizla a bolesť bola preč tiež. Cítil som, akoby som sa oslobodil. V tom momente som naozaj pocítil, že moje robenie cvičení pomáha Majstrovi napravovať Fa a zachraňovať nespočetné vnímajúce bytosti vo vesmírnych telách.

Táto hlboká skúsenosť mi umožnila vidieť jasne negatívnu rolu, ktorú hrá sebeckosť a ego v súčasnej situácii kultivácie učeníkov Dafa v náprave Fa. Získal som hlbšie pochopenie kultivácie v náprave Fa.

Majster povedal:

„Chcem vám tiež povedať, že vaša povaha v minulosti bola v skutočnosti založená na egoizme a sebectve. Odteraz, keď niečo robíte, mali by ste najprv brať ohľad na druhých, aby ste sa vykultivovali k nesebeckosti a k uvažovaniu: „Najprv iní, potom ja.“ Takže odteraz, keď niečo robíte alebo poviete, musíte brať ohľad na druhých, alebo dokonca na budúce generácie. Starajte sa o večnú nemeniteľnosť Dafa!“ (Základy pre ďalší pokrok, „Neopomenutie v budhovskej povahe)

Ego a sebeckosť sa v ľudskej spoločnosti prejavuje ako sebestrednosť v reči i správaní, s „Ja“ ako štartovacím bodom, v oblastiach ako napríklad: moja rodina, môj región, moja krajina atď. S postupom času bolo pravé ja učeníkov Dafa zahrabané rôznymi vrstvami „Ja“ v procese nasledovania Majstra dole do Troch ríš. To sformovalo vrstvy „sebeckého Ja“ v prostredí Troch ríš. Z neho sa zas utvorili najrôznejšie ľudské koncepty.

Keď sa začalo prenasledovanie, praktizujúci Dafa vstúpili do obdobia kultivácie v náprave Fa. Aby učeníkov udržal v tempe nápravy Fa, Majster neustále vyučoval a otváral vnútorné významy kultivácie nápravy Fa. Nakoniec som si uvedomil, že základom robenia troch vecí by mala byť záchrana vnímajúcich bytostí a potvrdzovanie Fa. Nemalo by to byť o tom, čo chce „Ja“. Bez ohľadu na to, s akými ťažkosťami sa stretneme, pokiaľ skutočne dokážeme opustiť „sebeckosť a ego“ a naozaj myslieť na záchranu ľudí, prostredie sa okamžite zmení k pozitívnemu a s tým súvisiace ťažkosti zmiznú, pretože je tam sila Fa. Nie je potrebné, aby „Ja“ „prerážalo“ cez ťažkosti tak či onak.

Na začiatku prenasledovania som šiel do Pekingu apelovať za Dafa a bol som odvedený do zadržiavacieho centra. Na dlhý čas ma priviazali k zárubni dvier. Celé telo ma bolelo a mal som pocit, akoby som mal zlomenú krížovú chrbticu. Kým som znášal bolesť, videl som, ako všetci spoluväzni v cele sedia a potichu na mňa pozerajú. Zrazu som k nim pocítil ľútosť – keďže sa stratili v ilúzii, neuvedomujú si, že platia za hriechy, ktoré spáchali. Ak by som svojou bolesťou mohol zniesť hriechy za tieto životy, aby tak mohli pochopiť zmysel života, určite by som to za nich zniesol! V tom momente všetka moja bolesť zmizla a cítil som sa veľmi pohodlne, akoby som sa vznášal vo vzduchu. Dozorcovia ma hneď prišli odviazať a ja som v tú noc odišiel zo zadržiavacieho centra.

Pamätám si tiež, ako som bol pred 10 rokmi monitorovaný po celý čas 7 dní v týždni. Keď som vtedy raz premýšľal o návšteve jedného spolupraktizujúceho, objavil sa zhluk látky strachu a obalil celé moje telo. Nohy sa mi neovládateľne triasli. Začal som sa na tej situácii smiať a ukázal som na svoje trasúce sa nohy so slovami: „Nemôžete ma zastaviť v sformovaní jedného tela s mojimi spolupraktizujúcimi. Je to to, čo chce Majster a vy len môžete byť zničení.“

Akonáhle som to povedal, pocítil som, ako sa látka strachu zmenila na niečo ako studenú vodu, ktorá vytiekla z mojich palcov na nohách. V tej dobe mi dokonca z mysle zmizol aj koncept strachu a moja myseľ bola čistá.

Teraz som si uvedomil, prečo moje ťažkosti prešli a prečo sa strach tak rýchlo rozplynul. Bolo to, pretože som opustil vrstvu „sebeckosti a ega“ a splnil som požiadavky Fa na tej úrovni. Fa to potom priamo prispôsobil. Iba som sa kultivoval a opustil som nečisté myšlienky, všetko to potom spravila Majstrova náprava Fa.

Samozrejme, postup nápravy Fa pokračuje a dosahuje mikroskopickejšiu úroveň a štandard Fa sa pre nás stále zvyšuje. Inými slovami, „sebectvo a ego“, ktoré som si myslel, že som už opustil, sú stále tam, no ich úroveň je mikroskopickejšia. Naša kultivácia v náprave Fa je na neustálu kultiváciu a odstraňovanie vrstiev „sebectva a ega“, až kým sa naša pôvodná povaha – častica Dafa – vráti k Dafa.

Majster na nás čaká s obrovskou znášanlivosťou, kým si my ako učeníci Dafa nezvýšime pochopenie. Všetky ťažkosti v našej kultivácii a v záchrane ľudí sú v základe zapríčinené „sebectvom a egom“ , vrátane napríklad aj situácie volieb v USA.

Prečo toľkí praktizujúci ostávajú na určitých úrovniach a zlepšujú sa pomaly? Prečo je prostredie na záchranu ľudí také, aké je? Príčina, ako ju chápem, je to, že učeníci Dafa nerozumejú vnútornému významu kultivácie Dafa a sú vyrušovaní týmto „sebectvom a egom“, takže nevedia nájsť svoje pravé ja.

Naša neschopnosť úplne pochopiť kultiváciu v Dafa, nám spôsobuje myšlienky na ťažkosti, keď hovoríme o kultivácii. Toto je prípad, kedy spadneme do pochopení bytostí starého vesmíru. Presne tento typ pochopenia je tým, čo je odchýlené od Dafa a čo je využívané bytosťami na vysokých úrovniach starého vesmíru. Nedá sa teda povedať, že morálny úpadok dnešných ľudí a zlé prostredie nemajú nič do činenia so zlepšovaním sa učeníkov Dafa v kultivácii. Ľudia, ktorí neboli zachránení, sú úbohými bytosťami a tie zmutované vyššie bytosti zmenili ľudí vo svete na to, čím sú dnes, aby takzvane „pomohli“ učeníkom Dafa kultivovať sa. Takže neviňme ľudí, ale hľadajme príčiny v sebe a rýchlo zvyšujme svoj charakter!

Teraz to chápem tak, že pravá povaha učeníkov Dafa je časticou Dafa a je životom, ktorý harmonizuje to, čo chce Majster. Častica nemá myšlienky ako „chcem byť usilovná v kultivácii a chcem prijať skúšku“. Ak učeníci Dafa úplne opustia svoje sebectvo a ego a zharmonizujú sa s tým, čo chce Majster, potom prejde prostredie na kultiváciu a záchranu ľudí v USA aj vo svete základnou zmenou. Skutočne sa stane prostredím na záchranu ľudí. Veľký počet ľudí bude zachránený. Toto je to čo si želá Majster.

 

Poznámka vydavateľa: Názory v tomto článku sú osobnými názormi autora a autor je zodpovedný za ich správnosť. Prosíme čitateľov, aby ich sami posúdili.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/3/191709.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha