Svedectvá o prenasledovaní

Učiteľka v škôlke bola podrobená vymývaniu mozgu, násilnému podávaniu drog a týraniu pre svoju vieru

29.4.21 | Od korešpondenta Minghui v Číne

(Minghui.org) Pani Huang Shiqun, učiteľka v škôlke v meste Wuhan, provincia Hubei, bola zatknutá v decembri 2017, keď niekomu povedala o prenasledovaní svojej viery, Falun Gongu, Čínskou komunistickou stranou. Falun Gong je praxe mysle a tela založená na princípoch pravdivosti-súcitu-znášanlivosti.

Riaditeľ škôlky, Yuan Mang, spolupracoval s miestnou políciou a poslal pani Huang do centra na vymývanie mozgov, kde bola mučená a omámená drogami v rámci pokusov úradov prinútiť ju, aby sa zriekla svojej viery.

Kedysi spoločenská žena sa stala depresívnou a podráždenou. Jej zrak, sluch a myslenie taktiež zoslabli. Nemala inú možnosť, než ostať celý deň v posteli a bezmocne trpieť.

Na čínsky nový rok 12. februára 2021 pani Huang znova viackrát obťažovali úradníci. Jej rodina bola tiež opakovane vypočúvaná a zastrašovaná Organizačným oddelením provincie Hubei.

Dobrosrdečná učiteľka

Pani Huang je učiteľkou v Tretej škôlke vládnej agentúry Hubei, ktorá je štátnou škôlkou. Potom, čo začala praktizovať Falun Gong v roku 1996, snažila sa nasledovať princípy pravdivosti-súcitu-znášanlivosti v práci, ako aj v každodennom živote. Vďaka tomu si ju vážili pre jej láskavosť, otvorenosť a pracovnú morálku.

2021 4 9 huang shi qun 01
Pani Huang Shiqun v práci.

Potom, čo Jiang Zemin, bývalý vodca Čínskej komunistickej strany (ČKS), spustil v júli 1999 prenasledovanie Falun Gongu, pani Huang sa pevne držala svojej viery a naďalej hovorila druhým, vrátane detí v jej škole, aby boli čestnými a dobrými občanmi. Kvôli jej viere ju však rodičia detí nahlásili polícii. Zamestnávateľ ju degradoval z triednej učiteľky na pomocnú pracovníčku a znížil jej plat.

Tento neúspech neotriasol vierou pani Huang. K ostatným sa naďalej správala dobre, vrátane rodičov, ktorí ju nahlásili polícii. „Boli podvedení nenávistnou propagandou ČKS, takže taktiež sú obeťami tejto tragédie,“ povedala.

Hoci jej kolegovia často prijímali peňažné dary od rodičov za osobitnú pozornosť venovanú ich deťom, pani Huang tieto dary vždy odmietla, výborne odvádzala svoju prácu a ku všetkým deťom pristupovala rovnako.

Okrem toho, že sa pani Huang dobre starala o svojich rodičov a o svoje dieťa, pomáhala aj svojej ďalšej rodine, ako len mohla. Kvôli zlému zdravotnému stavu jej staršej sestry sa postarala o jej dcéru od dvoch rokov až do svadby. Keď synovec jej manžela ostal bez opatery – jeho otec bol hospitalizovaný a matka zahynula pri nehode – pani Huang sa dieťaťa ujala. Jeho známky v škole sa zlepšili, rovnako ako aj jeho osobnosť.

Vymývanie mozgu a nútené podávanie drog

Keď pani Huang 26. decembra 2017 povedala jednému okoloidúcemu o Falun Gongu, niekto ju natočil a nahlásil ju polícii. Policajti z Policajnej stanice Shuiguohu ju zatkli a v ten istý deň ju vzali do Prvého zadržiavaceho centra Wuhan. Hoci jej rodine povedali, že ju o 10 dní prepustia, polícia ju na desiaty deň vzala do Právneho vzdelávacieho centra mestského obvodu Qiaokou.

Právne vzdelávacie centrum mestského obvodu Qiaokou je tiež známe ako Centrum na vymývanie mozgov Qiaokou a Centrum na vymývanie mozgov Etouwan.

Podľa vnútorných informácií sa po zatknutí pani Huang vyšší úradníci vyhrážali, že zrušia koncoročnú odmenu pre škôlku. Yuan Mang, riaditeľ škôlky, preto sľúbil, že ju potrestajú a spolupracoval s políciou, aby ju poslali do centra na vymývanie mozgov.

Počas jednomesačného pobytu v centre klesla váha pani Huang o 15 kilogramov. Objavili sa u nej aj fyzické symptómy a problémy s nervovým systémom, podobné tým, ktoré zažili ostatní praktizujúci Falun Gongu, ktorým dali neznáme drogy. Násilné podávanie drog bolo v tomto zariadení už viackrát hlásené.

Keď bola pani Huang v zariadení piaty deň, náhle pocítila úzkosť a paniku, nekontrolovateľné trasenie, ťažkosti s dýchaním, sucho v ústach a rýchly tlkot srdca. Nedokázala zaspať a cítila, že sa nedokáže ovládať. Napriek tomu sa ju dozorcovia a väzni stále snažili prinútiť, aby sa vzdala svojej viery a povedala o tom ďalším praktizujúcim.

Najmenej traja spoluväzni sa zúčastnili jej vymývania mozgu: vedenie prevzala osoba s priezviskom Huang, zatiaľ čo ostatní dvaja (vrátane jedného s priezviskom Wang) mali na starosti po celý čas ju sledovať.

Keď sa pani Huang vrátila domov, jej symptómy sa nezlepšili; namiesto toho sa ešte zhoršili. Extrémne ju bolelo celé telo, vrátane každej bunky a kosti. Často sa jej po tele objavovali červené škvrny, horúce miesta a modriny. Z času na čas dostávala záchvaty paniky bez zjavnej príčiny a bála sa aj svetla a zvuku. Napriek únave nemohla zaspať a dokonca mala problém sadnúť si. V dôsledku toho musela celú noc chodiť hore-dole. Jej nálada sa drasticky menila a kvôli depresii a podráždenosti vyzerala ako duševne chorá.

Začiatkom novembra 2018 bola pani Huang poslaná na psychiatrické oddelenie Nemocnice cesty Ziyang. Jeden lekár pozoroval degeneráciu nervového systému v jej mozgu.

Od prepustenia z nemocnice je pani Huang odkázaná na psychiatrické lieky a lieky na spanie, aby sa upokojila. S oslabeným zrakom, sluchom a myslením sa nedokáže o seba postarať, ani ísť von. Kvôli tomu môže len celý deň trpieť v posteli.

Zločiny centier na vymývanie mozgov v Hubei

Skúsenosť pani Huang nie je ojedinelá. V meste Wuhan a v provincii Hubei existuje mnoho podobných zariadení na vymývanie mozgov. Len v samotnom Wuhane sa nachádza viac než 60 takýchto zariadení, ktoré prevádzkujú vládne agentúry na rôznych úrovniach, štátne podniky, spoločnosti, vysoké školy, nemocnice, hotely a iné. Medzi nimi najdlhšie existuje Centrum na vymývanie mozgov Qiaokou.

Tieto centrá na vymývanie mozgov, verejne označené ako centrá právneho vzdelávania, vznikli na príkaz Úradu 610, celoštátnej inštitúcie špeciálne vytvorenej ústredným vedením komunistickej strany na vykonávanie prenasledovania Falun Gongu.

2011 4 4 kuxing 05 yAYA42N
Ilustrácia mučenia: spútanie za chrbtom.

Hlavným cieľom týchto centier vymývania mozgov je prinútiť praktizujúcich, aby sa zriekli svojej viery v procese nazývanom „transformácia“. Keď sa praktizujúci odmietnu podvoliť, dozorcovia a väzni ich vo dne a v noci striedavo týrajú. Zahŕňa to odopieranie spánku po niekoľko dní, nútené státie po dlhý čas, ponižovanie, bitie, samotku, vešanie za zápästia a násilné podávanie drog.

Niektorí praktizujúci väznení v Centre na vymývanie mozgov mestského obvodu Qiaokou si všimli, že jedlo má podozrivú chuť, akoby v ňom boli primiešané drogy. Keď boli praktizujúci napoly pri vedomí, dozorcovia a spoluväzni ich často nútili vzdať sa ich viery. Agenti z Úradu 610 často nútili zamestnávateľov praktizujúcich, ktorí sa odmietli „transformovať“, aby zastavili ich platy alebo ich prepustili. Peniaze boli vymáhané aj od rodín a zamestnávateľov praktizujúcich v mene pokrytia nákladov centier na vymývanie mozgov.

2010 8 29 poison feature
Ilustrácia mučenia: nútená injekcia s neznámymi drogami.

V zariadeniach na vymývanie mozgov vo Wuhane boli zdokumentované mnohé prípady zneužívania. Napríklad, praktizujúcim dajú len trocha jedla, aby boli slabí, do jedla sa pridávajú pomaly pôsobiace lieky, ktoré ich psychicky oslabujú. Dlhodobé státie, nedostatok spánku a injekcie s drogami sa používajú na ďalšie oslabenie praktizujúcich. Na mučenie praktizujúcich najímajú profesionálny personál. Praktizujúci sú neustále ohlušovaní zvukovou propagandou s vysokou hlasitosťou. Jednou formou psychického týrania je tiež to, že nútia praktizujúcich spať na portréte zakladateľa Falun Gongu alebo na knihách Falun Gongu.

Podrobné príklady zneužívania praktizujúcich v zariadeniach na vymývanie mozgov je možné nájsť v predchádzajúcich správach na Minghui o pani Wang Yujie, ktorá zomrela vo veku 24 rokov v septembri 2011; pánovi Zhang Su, ktorý bol otrávený, bitý a vyhrážali sa mu násilným odberom orgánov a o pani Cui Hai, ktorá bola podrobená bitiu, násilnému kŕmeniu, injekciám s neznámymi drogami a  pridávaniu neznámych drog do jedla, keď bola väznená v Centre právneho vzdelávania provincie Hubei v októbri 2012. Pani Cui zomrela 1. januára 2018, po piatich rokov zneužívania vo väzení.

Potom, ako sa prenasledovanie Falun Gongu stalo v roku 2018 ešte tajnejším, bolo jedno zo zariadení, Centrum právneho vzdelávania provincie Hubei, zrušené. Lenže zariadenia na úrovní mestských obvodov ostali naďalej v prevádzke. Na príkaz Úradu 610 boli spustené nové zariadenia, ako Centrum na vymývanie mozgov Haikou v mestskom obvode Dongxihu. V septembri 2018 úradníci vyslali zástupcov z ostatných miest a provincií, aby sa „naučili“ taktiky vymývania mozgov podľa Wuhanského vzoru.

Pokračujúce obťažovanie a vyhrážanie

Pani Huang napriek jej zlému zdravotnému stavu často obťažovali úradníci z oddelenia domácej bezpečnosti, Úradu 610, policajnej stanice a susedského výboru. Nútili ju podpísať dokumenty a fotografovali ju.

Jej rodinu, ktorá už bola vyčerpaná starostlivosťou o pani Huang kvôli jej fyzickému a psychickému stavu, tiež viackrát obťažovali úradníci z Organizačného oddelenia provincie Hubei v rámci nedávnej „kampane odstránenia“, ktorej cieľom bolo prinútiť každého praktizujúceho Falun Gongu na čiernej listine, aby sa vzdal svojej viery. Nátlak a obťažovanie ešte viac vystresovali jej rodinu.

Vo Wuhane bolo prednedávnom zatknutých niekoľko praktizujúcich, vrátane pani Li Chunlian, pani Wang Xianqiu a pani Wang Aiqun. Pani Zhang Wei, docentka na Wuhanskej technologickej univerzite, bola po prvýkrát obťažovaná a potom zatknutá 4. apríla. V súčasnosti je zadržiavaná v Centre na vymývanie mozgov Qingling. Niekoľkí ďalší praktizujúci boli zatknutí koncom marca, vrátane pani Xiong Hanlian a pani Sha Zhaodi. Ich miesto pobytu ostáva neznáme a pravdepodobne sú zadržiavané v centrách na vymývanie mozgov.

Branie páchateľov na zodpovednosť

Podľa jednej správy v médiách bol 93-ročný bývalý dozorca v nacistickom koncentračnom tábore, identifikovaný ako Bruno D., odsúdený v júli 2020 za tisíce spoluúčastí na vražde. Medzi rokmi 1944 a 1945 bol dozorcom SS v Koncentračnom tábore Stutthof.

Zoznam s 9 000 agentmi z Úradu 610 bol v marci odovzdaný vládam v 38 krajinách. Praktizujúci Falun Gongu žiadali, aby tieto vlády brali porušovateľov ľudských práv na zodpovednosť prostredníctvom sankcií vrátane vízových obmedzení a zmrazenia majetku.

 

Detailný zoznam úradov zapojených do prenasledovania pani Huang je možné nájsť na čínskej verzii tohto článku.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/13/191858.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha