Názory
piatok, 07. máj 2021

Venujme pozornosť bezpečnosti mobilných telefónov

3.5.21 | Od praktizujúcej Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Napriek tomu, že sa naše mobilné telefóny stali zdanlivo nevyhnutnými nástrojmi na komunikáciu, nakupovanie a získavanie informácií, taktiež majú aj bezpečnostné slabiny, vďaka ktorým môžu iné osoby odpočúvať naše rozhovory, sledovať náš pohyb a zhromažďovať citlivé osobné informácie. Represívne režimy ako Čínska komunistická strana (ČKS) sú známe tým, že sledujú súkromný život občanov cez ich mobilné telefóny. Napriek tomu, že vieme o dôležitosti bezpečnosti mobilných telefónov, niektorí praktizujúci Falun Dafa stále tomuto problému nedokázali venovať dostatok pozornosti. Rada by som tu zdieľala niekoľko príkladov, ako sú mobilné telefóny monitorované čínskym komunistickým režimom a chcela by som povzbudiť praktizujúcich, aby si toho boli viac vedomí a dávali si pozor.

1. Zaznamenaná pri prejdení okolo nemocnice

Praktizujúca mi povedala príbeh jednej z jej známych zo začiatku tohto roka. Táto známa býva v meste Shenyang, provincia Liaoning, kde bola situácia s koronavírusom pomerne vážna.

V jeden deň prechádzala okolo nemocnice, ktorá bola určená len pre pacientov s koronavírusom. V ten večer jej zatelefonovali z miestnej pobočky Čínskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb a pýtali sa jej, čo robila potom, keď prešla okolo nemocnice.

Keď so mnou praktizujúca zdieľala tento príbeh, šokovalo ma to. Nevedela som, že monitorovanie mobilných telefónov je až natoľko rozšírené – pomocou monitorovania mobilných telefónov nás môžu vystopovať všade, kam ideme.

2. Mobily pre seniorov sú tiež monitorované

Niektorí praktizujúci jednoducho ignorujú tieto bezpečnostné problémy. Keď niektorí starší praktizujúci navštívia druhých, prinesú si so sebou telefón a tvrdia, že sú to „mobily pre seniorov“ (jednoduché telefóny s pár možnosťami okrem volania alebo posielania textových správ), žiadne smartfóny. Existuje však mnoho prípadov, keď boli monitorované aj mobilné telefóny pre seniorov.

Staršia praktizujúca bola kedysi mojou kolegyňou a zdieľali sme tú istú kanceláriu. Neskôr odišla na dôchodok a mňa prepustili. Občas sme na seba narazili na ulici a rozprávali sme sa o veciach, z ktorých sa väčšina týkala kultivačnej praxe, vrátane niektorých citlivých informácií o konkrétnych projektoch objasňovania pravdy.

Keď sme sa raz rozprávali ako zvyčajne, odrazu som si spomenula na problém s bezpečnosťou mobilných telefónov a opýtala som sa jej, či má pri sebe svoj mobil. Povedala, že nie a pokračovali sme v rozhovore. Potom sme počuli, ako jej telefón z vrecka hlasno oznámil telefónne číslo „136...“. Ostala v rozpakoch a povedala, že ho používa len na kontaktovanie ľudí z jej rodiny. Rozrušilo ma to a tiež som to považovala za zvláštne.

O niekoľko dní neskôr ma znova prišla pozrieť. Dotkla som sa jej vrecka a stále tam ten mobil mala. „Možno by si ho mohla nechať doma, keď sa najbližšie stretneme, OK?“ navrhla som jej. Potom som ju už nikdy viac nevidela.

3. Umiestnenie mobilného telefónu v inej miestnosti tiež nie je bezpečné

Niektorí praktizujúci berú so sebou telefóny pri návštevách druhých praktizujúcich. Po príchode možno nechajú telefón v predsieni alebo ho položia do inej izby. Niektorí praktizujúci majú telefón pri sebe a nevyberú batériu, až kým sa nedostanú do domu ďalšieho praktizujúceho. Myslia si, že je to dosť dobré. V skutočnosti to nie je dobré, pretože policajti môžu stále zistiť polohu osoby, na ktorú sa zameriavajú. Hoci sa telefón nachádza v inej miestnosti, konverzácie vo vedľajšej miestnosti možno stále získať odpočúvaním telefónu.

4. Monitorovaný telefón nie je bezpečný

Niektorých praktizujúcich kontaktovali a obťažovali úradníci cez ich telefóny, no napriek tomu si svoj hacknutý telefón nevymenili alebo nezmenili SIM kartu. Niektorí dokonca naďalej berú svoje telefóny so sebou na návštevy iných praktizujúcich alebo idú na produkčné miesta pravdu objasňujúcich materiálov. Aj keď nevstúpia dovnútra a povedia len pár slov pri vchode, stále je to veľmi riskantné.

5. Mať pri sebe zapnutý telefón kvôli monitorovaniu

Praktizujúca bola zatknutá a neskôr ju prepustili kvôli pandémii. Polícia jej nariadila, aby mala po celý čas pri sebe zapnutý telefón, aby sa k nej mohli dostať, kedykoľvek budú chcieť. Raz, keď navštívila ďalšiu praktizujúcu, mala pri sebe telefón. Toto môže byť veľmi nebezpečné. Neskôr túto praktizujúcu, ktorú navštívila, zatkli a odsúdili do väzenia.

6. Na ulici

Niektorí praktizujúci tiež so sebou vezmú telefóny, keď idú von hovoriť ľuďom o Falun Dafa a o prenasledovaní. Majú pocit, že takto je to praktické, keďže môžu zavolať príbuzným a opýtať sa ich, aké potraviny alebo veci potrebujú. Potom to nakúpia, keď skončia s objasňovaním pravdy.

Toto môže byť tiež nebezpečné. Najlepšie je vôbec si so sebou nebrať telefón.

7. Bezpečnostné obavy pri WeChat

Bývam v okresnom meste. Dostať sa z jednej strany mesta na druhú zaberie menej než 30 minút. No niektorí miestni praktizujúci si aj tak telefonujú, namiesto osobnej návštevy.

Jeden praktizujúci je taxikárom. Kvôli pandémii si musel na telefóne nainštalovať aplikácie ako WeChat a Zdravotný kód. Potom ho cez telefón obťažovala polícia. Praktizujúca z miesta na výrobu materiálov mu však naďalej na ten mobil telefonovala a žiadala ho, aby prepravil zásoby na výrobu informačných materiálov.

Raz som šla na miesto výroby materiálov, aby som tam nainštalovala virtuálny operačný systém. V polovici tohto procesu som začula túto praktizujúcu, ako telefonuje niekomu na druhom produkčnom mieste: „Keď sa minie farba, prejdi prosím na laserovú tlačiareň...“ Nie je ťažké spojiť si takúto konverzáciu s produkčným miestom.

Niektorí praktizujúci majú WeChat na svojich telefónoch a hovoria, že ho používajú len aby sa spojili so svojimi príbuznými. Niektorí hovoria, že ich dospelé deti pracujú v iných mestách a potrebujú sa s nimi spojiť cez túto aplikáciu. Raz som k sebe domov pozvala svoju sestru, ktorá nepraktizuje Falun Dafa. Keď sme spolu jedli, zavolal jej manžel a opýtal sa, kde sa nachádza. Povedal, že podľa záznamov na WeChat by sa mala vrátiť domov potom, čo prešla viac ako 4 000 krokov z domu ich dcéry (počas dňa opatrovala svojho vnuka), pretože za normálnych okolností jej na návrat domov stačí 2 000 krokov. Takže WeChat sleduje takmer všetko, čo robíme, a predstavuje obrovské bezpečnostné riziko.

Niektorí praktizujúci majú dospelé deti, ktoré žijú mimo Číny a kontaktujú sa s nimi cez WeChat. Ani to nie je bezpečné. Ako sa spomína vo vyššie uvedenom príklade, môžeme si myslieť, že je to len rodinný rozhovor, no úradníci z Čínskej komunistickej strany to môžu považovať za „konšpiráciu so zahraničnými silami“ a použijú to ako výhovorku na prenasledovanie praktizujúcich.

8. Pracovné telefóny sú taktiež odpočúvané

Počas jednej oslavy mi raz moja známa (nepraktizujúca) povedala, že pracuje v zahraničnej firme. Jedného dňa, keď jej v práci niekto zatelefonoval na pevnú linku, počula zvuk, akoby sa prekrížili linky. Vedela, že telefón v práci je monitorovaný.

9. Tablety tiež nie sú bezpečné

Tablety sa tiež môžu stať cieľom monitorovania. Raz sme s druhou praktizujúcou šli navštíviť tretiu praktizujúcu. Nikto z nás nemal pri sebe mobilný telefón a praktizujúca, ktorú sme navštívili, dala svoj telefón do druhej izby. Takže sme si mysleli, že je to veľmi bezpečné.

V izbe sa však nachádzal tablet, ktorý táto praktizujúca často používa na komunikáciu so svojou dcérou, ktorá pracuje v inom meste. Tablety som veľmi nepoznala a nevenovala som tomu pozornosť.

Po chvíli rozhovoru sme začali vysielať spravodlivé myšlienky. Potom sme počuli, ako tablet zapípal. Keď sme to neskôr skontrolovali, uvideli sme, že na ňom naskočila správa: „Systém rozpoznal hlasy ďalších dvoch osôb v miestnosti.“ Šokovalo ma to – rozprávali sme sa o citlivých témach a audio záznamy mohli byť kamkoľvek zaslané na analýzu.

10. Skupinové štúdium Fa

V minulosti som nevenovala pozornosť bezpečnosti mobilných telefónov. Pamätám si, že keď sme pred niekoľkými rokmi mali skupinové štúdium Fa a zdieľanie, niektoré mobilné telefóny boli položené na boku v miestnosti, aby sa mohli nabíjať.  Nemyslela som si, že by na tom bolo niečo nesprávne. Keď som v roku 2016 navštívila praktizujúcu v hlavnom meste provincie, ostala som u druhej praktizujúcej. Povedala mi, že nemajú dovolené vziať si so sebou mobilné telefóny na skupinové štúdium a zdieľanie. V tom čase som to nedokázala pochopiť a pomyslela som si, že zákaz mobilných telefónov bol prehnaný. Neskôr som si však uvedomila, že je to nutné.

Môj sused bol v roku 2017 uväznený kvôli praktizovaniu Falun Dafa. Skôr v ten deň sme sa telefonicky spojili. No napriek tomu som nevymenila svoj telefón alebo SIM kartu a myslela som si, že to bude v poriadku. O dva mesiace neskôr mi zavolala polícia a zastrašovali ma, takže mi neostávalo nič iné, než zmeniť mobilný telefón a SIM kartu. No stále som nosila pri sebe telefón, keď som navštívila ostatných praktizujúcich, hoci som ho nechala počas našich diskusií v druhej miestnosti.

V roku 2019 som sa dozvedela, že dvaja miestni praktizujúci boli zatknutí v provinčnom hlavnom meste. Okrem nich bolo v ten deň tiež zatknutých viac než 30 praktizujúcich. Pred zatknutím mohli byť dlhší čas monitorovaní. Nie som si istá ohľadom ostatných praktizujúcich, no žiaden z tých dvoch miestnych praktizujúcich, ktorých zatkli, nevenoval pozornosť bezpečnosti mobilných telefónov, ani si neodinštalovali WeChat. Až vtedy som začala venovať vážnu pozornosť bezpečnosti mobilných telefónov.

Ostatné elektronické zariadenia

V súčasnosti nezvyknem telefonovať ostatným praktizujúcim a namiesto toho diskutujeme o veciach tvárou v tvár. Nielen mobilné telefóny – neberiem si so sebou ani žiadne iné elektronické zariadenia.

Smart reproduktory, ktoré sa pripájajú na internet, môže tretia strana tiež používať ako zariadenia na odpočúvanie.

Moja známa ma upozornila na podobné systémy. Povedala mi, že Navigačný satelitný systém Beidou (obdoba GPS v Číne) dokáže lokalizovať objekt s presnosťou na pol metra.

Záver

Mnoho praktizujúcich si myslí, že mobilné telefóny sú potrebné na skontaktovanie sa s ľuďmi alebo nájdenie potrebných informácií. V skutočnosti to tak nemusí byť.

Praktizujúca, ktorú poznám, chcela požiadať o dávky sociálneho zabezpečenia, no nevedela ako. Opýtala sa suseda, ktorý o tom tiež nič nevedel. V jeden deň, keď šla na autobus, žena, ktorá sedela vedľa nej, sa začala s ňou rozprávať. „Idem požiadať o dávky sociálneho zabezpečenia pre moju sestru. Počula som, že ten proces prebieha takto...“ Praktizujúca si okamžite uvedomila, že Majster Li (zakladateľ Falun Dafa) usporiadal, aby jej táto cestujúca poskytla informácie.

Pokiaľ sú naše srdcia vo Fa, zaobídeme sa bez mobilných telefónov. Stále sa môžeme stretávať s ľuďmi, ktorých chceme vidieť a dozvedieť sa veci, ktoré potrebujeme vedieť.

 

Poznámka vydavateľa: Názory v tomto článku sú osobnými názormi autora a autor je zodpovedný za ich správnosť. Prosíme čitateľov, aby ich sami posúdili.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/21/191964.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha