Svetový deň Falun Dafa

Frankfurt: Politici zagratulovali k svetovému dňu Falun Dafa a odsúdili prenasledovanie

21.5.21 | Od praktizujúceho Falun Dafa z Nemecka

(Minghui.org) 13. máj 2021 je 22. svetovým dňom Falun Dafa a zároveň 29. výročím predstavenia Falun Dafa na verejnosti. 8. mája vo Frankfurte usporiadali ľudia, ktorí sa venujú tejto kultivačnej praxi, veľkú oslavu, ktorú zdobil transparent s nápisom „13. máj – Svetový deň Falun Dafa, Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť“ obklopený farebnými balónmi.

Mnohých okoloidúcich prilákala pokojná hudba, pri ktorej praktizujúci predvádzali meditačné cvičenia, ako aj vystúpenia s bubnami na pásoch a dračí tanec.

Člen Európskeho parlamentu, Michael Gahler, na tejto akcii vystúpil s príhovorom.

Politici blahoželajú k svetovému dňu Falun Dafa

2021 5 11 frankfurt world falun dafa day 01
Politici poslali gratulačné listy k svetovému dňu Falun Dafa. Horný rad, zľava doprava: Michael Gahler, Ulli Nissen, Heike Hofmann a Karin Müller. Dolný rad, zľava doprava: Martina Feldmayer, Miriam Dahlke, Dirk Bamberger a Heiko Kasseckert.

Medzi gratulujúcimi politikmi boli členovia Európskeho parlamentu, Nemeckého federálneho parlamentu, parlamentu spolkovej republiky Hesensko a mestskej radnice Frankfurtu. Vyjadrili podporu hodnotám Falun Dafa pravdivosť, súcit, znášanlivosť a tiež obdiv voči vytrvalosti, pokoju a racionalite učeníkov Dafa, s ktorými sa snažia zastaviť prenasledovanie svojej viery Čínskou komunistickou stranou (ČKS). Zároveň vyzvali ČKS, aby okamžite ukončila prenasledovanie Falun Dafa.

Člen Európskeho parlamentu Michael Gahler vo svojom príhovore odsúdil ČKS za brutálne prenasledovanie.

2021 5 11 frankfurt world falun dafa day 01
Michael Gahler počas príhovoru

Michael Gahler povedal: „Úprimne blahoželám k 29. výročiu predstavenia Falun Dafa na verejnosti. 13. máj by sme si mali pripomínať každý rok, aby sme upriamili pozornosť ľudí na utrpenie praktizujúcich Falun Dafa. My, ktorí žijeme v slobodnom svete, musíme prehovoriť za nich. Som rád, že ste dnes vo Frankfurte.“

Odsúdil ČKS za prenasledovanie a povedal, že je neprípustné väzniť ľudí v koncentračných táboroch a prenasledovať ich, či dokonca ich zabíjať kvôli ich viere, svedomiu a pokojným aktivitám.

Ulli Nissen, členka federálneho parlamentu za stranu SPD, napísala: „Všetkým želám odvážny svetový deň Falun Dafa pod vedením princípov pravdivosť-súcit-znášanlivosť!“

Za stranu Zelení poslali pozdravy členky parlamentu Spolkovej krajiny Hesensko Karin Müller, Martina Feldmayer a Miriam Dahlke, ktoré napísali: „Úprimne blahoželáme k 13. máju, svetovému dňu Falun Dafa. Napriek pokračujúcemu prenasledovaniu a násiliu zo strany ČKS sa stále pokojne držíte pravdy, súcitu a tolerancie, čo je obdivuhodné.“

Viceprezidentka parlamentu Spolkovej krajiny Hesensko, Heike Hofmann, napísala: „Ochraňovanie slobody, slobody prejavu a ľudskej dôstojnosti by sa malo uplatňovať v každej časti sveta. V tomto ohľade vám pri príležitosti svetového dňa Falun Dafa želám úspech.“

Dirk Bamberger, člen parlamentu Spolkovej krajiny Hesensko zo strany CDU napísal: „Skladám najhlbšiu úctu vašim prínosom a tomu, ako prebúdzate spoločnosť. Želám vám viac sily a odvahy, aby ste mohli naďalej upozorňovať na tieto ukrutnosti [v Číne]. Dúfam, že aj v budúcnosti budete pokračovať v zachraňovaní mnohých životov.“

Člen parlamentu Spolkovej krajiny Hesensko Heiko Kasseckert napísal: „Pravdivosť, súcit a znášanlivosť sú úctyhodné hodnoty. Tieto hodnoty sú pre nás obzvlášť dôležité v týchto dňoch, keď zúri pandémia.“

Verejnosť odsudzuje prenasledovanie v Číne

2021 5 11 frankfurt world falun dafa day 01
Praktizujúci ukazujú cvičenia Falun Dafa
2021 5 11 frankfurt world falun dafa day 01
Vystúpenie s bubnami na pásoch.
2021 5 11 frankfurt world falun dafa day 01
Okoloidúci sledujú vystúpenie
2021 5 11 frankfurt world falun dafa day 01
Ľudia sa dozvedajú viac o Falun Dafa

Staršia nemecká žena sa zastavila, aby si pozrela ukážku cvičení Falun Dafa. Povedala: „Ó, sú medzi nimi aj Nemci. Vyzerajú byť veľmi uvoľnení. Toto cvičenie musí byť veľmi dobré.“ Dozvedela sa, že vo Frankfurte sa môže naučiť praktizovanie zdarma a s radosťou prijala informačný leták.

Robert z Poľska pozorne počúval prejavy zúčastnených. Po skončení každého príhovoru nahlas tlieskal. Ohľadom štátom schvaľovaného zabíjania učeníkov Falun Dafa na orgány, ktoré je súčasťou prenasledovania, Robert povedal: „Pozorne som počúval ich príhovory. Ako môže ČKS robiť takú vec? Tí lekári v bielych plášťoch odoberajú ľuďom orgány zaživa. Sú to beštie a nie ľudia.“

Keď Robert povedal tieto slová, zakryl si tvár a nemohol ďalej rozprávať, po tvári mu tiekli slzy. Podpísal petíciu na odsúdenie prenasledovania zo strany ČKS.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/15/193105.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha