Kultivačná prax
štvrtok, 23. september 2021

[Medzinárodná Online Fahui] Šírenie pravdy medzi poslancami parlamentu a verejnosťou počas pandémie

30.6.21 | Od praktizujúceho v Nemecku

(Minghui.org) Dobrý deň, Majster! Dobrý deň, spolupraktizujúci!

Som praktizujúci Falun Dafa zo Severného Porýnia-Vestfálska a Falun Dafa som začal praktizovať v roku 2001. Vďaka Majstrovej súcitnej ochrane a vedeniu som sa dostal až tam, kde som dnes. Rád by som zdieľal o tom, ako som objasňoval fakty širokej verejnosti a poslancom v parlamente uprostred pandémie.

Nájdenie spôsobov na objasňovanie faktov

Pandémia sa rýchle rozšírila po celom svete kvôli Čínskej komunistickej strane (ČKS). V marci 2020 začalo Nemecko zavádzať obmedzenia kvôli pandémii. V jeden deň som šiel na obchodnú ulicu v centre mesta. Obchody na oboch stranách ulice boli všetky zatvorené a mali tmavé okná. Zvyčajný dav ľudí sa pominul a na širokej ulici boli len dvaja či traja chodci. Táto scéna ma zarmútila.

V sobotu som tam šiel znova a prechádzal som sa okolo obchodov. Situácia bola podobná tomu, čo som videl v ten deň cez týždeň. Praktizujúci v mojej skupine štúdia Fa pracujú zvyčajne na svojich vlastných projektoch. Informačné stánky cez víkendy sú pre nás najhlavnejším spôsobom, ako môžeme spoločne ako skupina šíriť informácie o Falun Dafa a odhaľovať prenasledovanie ČKS Falun Dafa. Na uliciach takmer nikto nebol a nemohli sme zorganizovať žiadne podujatia. Lenže čo sme mohli podniknúť, keďže ostáva ešte mnoho ľudí, ktorí čakajú na záchranu?

Čoskoro sme vytlačili špeciálne vydanie Epoch Times, ktoré odhaľovalo, ako dezinformácie a klamstvá ČKS umožnili vírusu, aby sa za dva mesiace voľne rozšíril po ostatných krajinách, čo spôsobilo, že takmer všetky krajiny premeškali najlepší čas na prevenciu a zvládnutie vírusu. Lenže bez akcií, ako sme mohli rozdávať materiály? Po diskusii s praktizujúcimi sme podnikli podobné kroky ako ostatné mestá. Keďže obmedzenia pandémie dovoľovali len dvom osobám ísť spolu, tak sme to tak robili a toto špeciálne vydanie sme doručili mestskej vláde, na úrady, do poštových schránok na klinikách, ako aj v centre mesta. Lenže len pár ľudí sa odvážilo prijať tieto materiály. Navyše, v tom čase ešte nebolo možné zakúpiť si rúška, takže ľudia si museli od seba udržiavať odstup. Nemci vedeli, že ich životy boli obrátené naruby kvôli ČKS. Keď nás videli rozdávať materiály, niektorí vraveli: „Ha ha, Číňania!“ a odvrátili sa. Raz na mňa niekoľko stredoškolákov zakričalo: „Čínsky vírus! Čínsky vírus!“ ČKS ublížila všetkým na svete, Číňanom aj ľuďom zo Západu.

Koncom apríla 2020 sa niektoré obmedzenia zrušili a víkendové akcie boli dovolené. Lenže pandémia nepoľavila. Po podaní žiadosti o povolenie akcie mi nasledujúce ráno zatelefonovala polícia. Policajt sa ma opýtal na všetky detaily, ako napr. ako dezinfikujeme perá, ktoré sa použijú na podpisovanie a ako budeme rozdávať letáky ľuďom s dvojmetrovým odstupom. Povedal som, že mám vyše 100 pier na rozdanie. Pri rozdávaní materiálov budeme nosiť rúška a gumené rukavice. Keď policajt počul ako budeme postupovať, povedal, že to dáva zmysel a súhlasil.

Napriek tomu nám pripomenul, aby sme boli opatrní. Pri nasledujúcich informačných akciách v troch mestách policajti vždy hovorili to isté. Prišli sa pozrieť na naše podujatia a potom súhlasili, že môžeme pokračovať. Okrem rúšok a dezinfekčných prostriedkov sa naše aktivity počas uplynulého roka nelíšili od tých v časoch pred pandémiou.

Tieto informačné aktivity boli po zrušení obmedzení úspešné. O niekoľko týždňov neskôr sme si však uvedomili, že naše víkendové akcie mohli osloviť len ľudí v okolí a ľudí v domovoch dôchodcov. Keďže doprava bola stále slabá, do centra mesta prichádzalo len veľmi málo ľudí z iných oblastí. Výsledkom bolo, že sme sa na takýchto podujatiach ocitli v nadmernom počte, pričom stačilo, aby jeden alebo dvaja praktizujúci rozdávali letáky a my ostatní sme len predvádzali cvičenia. Niektorí praktizujúci museli robiť cvičenia stále dookola, keďže sa pri našom stánku zastavovalo len pár ľudí. Mnohých z tých, čo sa zastavili, sme už predtým videli. Pomerne veľa ľudí povedalo, že už dostali letáky alebo podpísali petície.

Majster povedal:

„Dnes je vám to prinesené až k prahu.“ (Prvá lekcia, Čuan Falun)

Ak nám to Majster „prináša až k prahu“, mohli by sme robiť to isté a doručiť ľuďom pravdu objasňujúce materiály. Pandémia pokračovala a obmedzenia stále platili. Keďže stretnutia alebo cestovanie boli zakázané, väčšina ľudí ostala jednoducho doma, či už pracovali alebo nie. Dokonca aj oslavy sa mohli konať len doma. Keď som sa o tom rozprával s ostatnými praktizujúcim, tiež súhlasili, aby sme robili obe veci, informačné stánky, aj roznášanie materiálov.

Najprv sme šli do bohatších oblastí, kde sme zvykli roznášať materiály o Shen Yune. Kvôli pandémii 2020 sa neuskutočnili žiadne predstavenia Shen Yun. Tí, ktorí si kúpili vstupenky, museli byť veľmi smutní. Takže doručenie materiálov by im mohlo pomôcť. Spočiatku sme mali jedno auto a štyroch či piatich praktizujúcich, ktorí pomáhali. O niekoľko týždňov neskôr sme mali dve vozidlá. Jeden pár mal obchod, ktorý kvôli pandémii museli zatvoriť. Neostali však len doma. Každý deň pomáhali roznášať materiály, rovnako akoby chodili do práce. S týmito dvoma autami sme pokryli dva mestá u nás a pár miest, kde predtým vystúpil Shen Yun. Praktizujúci v ostatných oblastiach robili tiež to isté.

Potom sme diskutovali o tom, ako pokračovať. Žijeme vo veľkej spolkovej krajine Nemecka. Má 18 miliónov obyvateľov (alebo štvrtinu celkového obyvateľstva Nemecka). V dvoch mestách v tejto spolkovej krajine je však menej než desať praktizujúcich. Tieto dva mestá nemajú žiadne turistické zaujímavosti, takže nemajú veľa návštevníkov. Na trase z môjho mesta po hranicu s Holandskom sa nachádza okolo 40 menších miest a obcí. Väčšinu obyvateľov tvoria rodení Nemci, ktorí sú bohatší a vyznávajú tradičné hodnoty. Avšak nebývajú tam žiadni praktizujúci.

Na základe tejto situácie sme sa rozhodli rozniesť materiály aj v týchto oblastiach. Od minulej jesene sme pokryli viac než 20 miest. Tamojšie komunity sú čisté a slušné. Ľudia sú tiež milí a každému zdravia. Keď sme stretli ľudí, ktorí boli pred domom, doručili sme im materiály a povedali sme im pár slov. Ďakovali nám za naše úsilia.

Vždy po rozdaní materiálov sa praktizujúci cítili šťastne, akoby ich telá boli očistené. Keďže rodinné stretnutia nemohli prekročiť piatich ľudí z dvoch rodín, nemohli sme študovať Fa spoločne tvárou v tvár. No na spiatočnej ceste z rozdávania materiálov sa nám prirodzene naskytla príležitosť na zdieľanie skúseností. Všetci sme cítili, že sme sa veľmi zlepšili. Dokonca aj štúdium Fa online sa zlepšilo. Spočiatku sa ho zúčastňovali len dvaja až štyria praktizujúci, no teraz sa štúdia Fa online zúčastňujú takmer všetci praktizujúci. Veľmi nám to pomáha dobre objasňovať fakty, aby sme zachránili ľudí.

Vždy sme premýšľali nad oblasťami, ktoré nemajú praktizujúcich a je našou misiou, aby sme pokryli tieto oblasti. Snažili sme sa, aby sme materiály doručili do každého mesta a dediny.

Interakcia s poslancami parlamentu

Potom, čo bol Shen Yun na turné v mojej spolkovej republike v apríli 2019, dopočuli sme sa, že mesto, v ktorom bývame, podpísalo zmluvu 5G s jednou čínskou spoločnosťou. Cítili sme, že musíme kontaktovať poslancov. Po niekoľkých diskusiách som napísal návrh a ďalší praktizujúci ho vylepšil, dokonca vrátane interpunkčných znamienok. Vynaložil som mnoho úsilia na prípravu listov a poslal som ich ôsmim poslancom z rôznych strán v mojom meste.

26. septembra v ten rok mi zatelefonovali z kancelárie jedného poslanca. Povedali mi, že moje listy boli doručené a členovia parlamentu ma chcú pozvať na osobnú diskusiu o prenasledovaní Falun Gongu, ako aj o porušovaní ľudských práv v Číne. Mohol som so sebou vziať troch alebo štyroch ďalších praktizujúcich. Neskôr v ten deň som dostal oficiálne pozvanie, zaslané od poslanca zo Sociálnej demokratickej strany, druhej najväčšej strany v Nemecku. Rozprávali sme sa o tom s ostatnými praktizujúcimi a stanovili sme dátum, čas a kto sa zúčastní.

Ráno 9. októbra sme tam šli piati, vrátane dvoch praktizujúcich, ktorí boli mnohokrát zadržiavaní v táboroch nútených prác v Číne. Po príchode sme najprv vysielali spravodlivé myšlienky a poprosili sme Majstra o pomoc. V mojom meste sú štyria poslanci zo Sociálnej demokratickej strany a dvaja z nich sa mali s nami stretnúť. Tretí nám zanechal odkaz a ospravedlnil sa, že sa nemôže zúčastniť. Na naše prekvapenie prišiel tiež štvrtý poslanec so svojím asistentom.

My piati praktizujúci sme navzájom dobre spolupracovali. Počas hodinového stretnutia nás títo politici pozorne počúvali. Kládli nám otázky a súhlasili s tým, čo sme povedali. Asistent zapisoval poznámky z diskusie a vzal si materiály, ktoré sme priniesli. Po stretnutí sme urobili spoločnú fotku. Neskôr nám pomohli s ďalšími druhmi aktivít. Mali sme z nich radosť a boli sme vďační Majstrovi za jeho pomoc.   

Podpora od poslancov parlamentu

V júni 2020 som niekoľkým poslancom poslal oznámenie o zhromaždení 20. júla na odporovanie prenasledovaniu v Číne. Oznámenie som poslal aj dvom poslancom federálneho parlamentu. Kvôli obmedzeniam pandémie som neposlal oficiálne pozvania. Koncom júna mi zatelefonoval poslanec, ktorý mi povedal, že sa môže zúčastniť tejto udalosti. V tej chvíli som si nevedel spomenúť na jeho meno. Napriek tomu som mu poďakoval a požiadal som ho, aby mi poslal e-mail, aby som mohol nadviazať kontakt s kanceláriou. Súhlasil. Po zložení telefónu som bol veľmi vďačný Majstrovi za jeho pomoc. V tom čase som práve zmenil svoje zamestnanie musel som sa ešte naučiť mnoho nových vecí. Kvôli tomu som mal spočiatku prázdnu myseľ, keď mi zazvonil telefón.

Keď som dostal mail, zistil som, že tento poslanec tiež príde v mene ďalších troch poslancov v tomto regióne. Bol som šťastný, no zároveň aj trocha vystresovaný. Počas mnohých rokov sa nám nepodarilo úspešne pozvať poslancov, aby sa zúčastnili našich podujatí a urobili prejav na odsúdenie prenasledovania. S týmto poslancom sme sa v minulosti stretli len raz, a to na necelé dve hodiny, takže som si nebol istý, nakoľko podporí Dafa. Nakoniec som mal mnoho negatívnych myšlienok. Čo ak sľúbil, že príde, no nakoniec sa nebude môcť dostaviť? Čo ak povie niečo nevhodné?

Počas 20 dní pred zhromaždením som pracoval na tom, aby som odstránil tieto zlé myšlienky. Majster povedal:

„...ak bude vaše srdce neovplyvnené, budete schopní vyriešiť všetky situácie.“ („Odstráňte svoje posledné pripútanosti“, Základy pre ďalší pokrok II)

Tiež som vysielal spravodlivé myšlienky. Tomuto poslancovi som poslal viacero informácií o pozadí a význame zhromaždenia. Po tejto komunikácii sa potom objavil o 12:00 na našej udalosti.

Neodišiel hneď po svojom prejave, aj keď pálilo slnko. Namiesto toho sa z času na čas krátko porozprával s praktizujúcim organizátorom, aby podporil aktivitu. Po prvom kole prejavov, ktoré sa skončilo za hodinu, som si všimol, že sa potil. Opýtal som sa ho, či by mohol ostať na kávu, pretože som mal na neho niekoľko otázok a médiá s ním ešte neurobili rozhovor. Keď sme sa počas prestávky rozprávali o Číne, povedal, že si je vedomý toho, že už možno nebude môcť ísť znova do Číny potom, čo mal prejav na našom zhromaždení, keďže vláda ČKS mu nevydá víza. To, čo povedal, v skutočnosti odpovedalo na moju prvú pripravenú otázku: „Viete, akým dôsledkom môžete po tomto prejave čeliť?“ Počas rozhovoru som sa dozvedel, že po celý čas podporuje ľudské práva. Taktiež povedal, že ho môžeme kontaktovať vždy, keď budeme potrebovať pomoc a on bude uvažovať o tom, ako nás podporiť, čo bola odpoveď na moju druhú pripravenú otázku: „Ako s vami môžeme ostať v kontakte?“ Jeho rozhovor s našimi médiami dopadol taktiež dobre.

Poslanec uverejnil fotky z aktivít na jeho stránke na Facebooku, keď naša udalosť pokračovala popoludní. Boli sme radi, že sa viac ľudí dopočuje fakty o Dafa vďaka jeho kontaktom na sociálnej sieti.

Pred udalosťou som tiež dostal spoločný blahoprajný list dvoch poslancov federálneho parlamentu v Berlíne. Odsúdili porušovanie ľudských práv ČKS a zaželali nášmu podujatiu úspech. Bolo to po prvýkrát, čo sme získali podporu šiestich poslancov z parlamentu pre jedno podujatie.

Potom, čo sa v apríli tohto roku znova uvoľnili obmedzenia v Nemecku, vyššie uvedený poslanec vyvinul osobitné úsilie, aby sa s nami osobne stretol. Dvaja praktizujúci koordinátori povedali, že také niečo sa málokedy prihodilo. 29. apríla sme boli spolu s týmito dvoma praktizujúcimi opäť pozvaní do parlamentu, aby sme prerokovali novú rezolúciu. Stretli sa s nami dvaja poslanci. Nedávno sme od jedného z nich dostali dokument, v ktorom sa uvádza, že v súčasnosti pracujú na predložení rezolúcie.

Keď sa spätne pozriem na našu kultivačnú cestu, každý krok, ktorý sme podnikli, každý pokrok projektu a všetka podpora od politikov, aby boli zachránení, pochádzali z našich spravodlivých myšlienok a spravodlivých činov. V skutočnosti, odkedy sme sa začali kultivovať, všetko, čo robíme, od každodenného života, práce, až po robenie troch vecí, je súčasťou Majstrových dôkladných usporiadaní.

Majster povedal:

Kultivácia, ktorú robia učeníci Dafa, nie je len pre ich vlastné duchovné dovŕšenie, ale tiež na pomoc Majstrovi pri záchrane všetkých životov. Máte misiu, ktorú treba naplniť, a preto ste mali príležitosť stať sa učeníkmi Dafa.“ („Učeníkom Dafa, ktorí sa zúčastňujú Fa konferencie v Európe“)

V porovnaní s usilovnými praktizujúcimi mám pred sebou dlhú cestu. Existuje mnoho oblastí, kde som sa činil biedne, vrátane prechovávania pripútanosti k pohodliu. Snažím sa to zmeniť. Budem si ceniť príležitosť, že som učeníkom Dafa obdobia nápravy Fa a naplním svoju misiu pomáhania Majstrovi pri spáse vnímajúcich bytostí.

Ďakujem, Majster! Ďakujem, spolupraktizujúci!

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/20/193766.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha