Kultivačná prax
piatok, 06. august 2021

[Medzinárodná Online Fahui] Preteky s časom a objasňovanie pravdy o Falun Dafa v práci

2.7.21 | Od praktizujúcej Falun Dafa z Kalifornie, USA

(Minghui.org)  Dobrý deň, ctený Majster! Dobrý deň, praktizujúci!

Pandémia koronavírusu COVID-19, ktorá sa v roku 2020 rozšírila do celého sveta, priniesla so sebou strach. Mnohí ľudia cítia, že sa blíži nešťastie.

Ako praktizujúca Falun Dafa som si uvedomila, že by som nemala sledovať diskusie bežných ľudí ohľadne vírusu. Skôr by som mala prekročiť pandémiu samotnú a sústrediť sa na našu najdôležitejšiu misiu – záchranu ľudí.

Záchrana ľudí v práci

V máji 2020 som začala pracovať v biomedicínskej spoločnosti, ktorá produkuje súpravy na testovanie vírusu COVID-19.

Povedala som si, že sa musím dobre kultivovať a vysvetliť ľuďom v práci fakty o Falun Gongu.

Moja spoločnosť zamestnáva ľudí zo všetkých etnických skupín, vrátane amerických občanov, ľudí z iných krajín, napríklad aj z Číny, Hongkongu, Taiwanu, Filipín a Mexika. Mnohí z nich boli prijatí približne v tej dobe ako ja. Bola tam tiež vysoká fluktuácia ľudí.

Priniesla som kolegom čínske aj anglické brožúry o Falun Dafa a noviny Epoch Times. Jednej z nich sa páčili YouTubové kanály, tak som jej odporučila niekoľko kanálov od praktizujúcich. Povedala, že sa jej veľmi páčia. Začala ich sledovať každý deň a potom mi o nich hovorila.

Raz som uvidela niekoľkých kolegov stáť a rozprávať sa, a tak som sa k nim pripojila. Dala som im aj výtlačky novín Epoch Times. Vysvetlila som im, ako Čínska komunistická strana (ČKS) zakrývala pandémiu v Číne, čo umožnilo globálne rozšírenie vírusu. Povedala som, že podľa mňa by sa mal volať „vírus ČKS“ a všetci by mali vedieť, aká zlá ČKS je a odmietnuť ju.  Súhlasili so mnou. Keď som im povedala o Falun Dafa, jeden z nich spomenul, že už o ňom počul, ďalší zas videl predstavenie Shen Yun.

V júni sa stalo niečo, čo mi umožnilo uvedomiť si urgenciu záchrany ľudí. Jeden z klientov bol pozitívne otestovaný na koronavírus. Bol to zároveň prvý pozitívny výsledok testu v našom zariadení. Všetci boli vystrašení a naša firma začala s testovaním všetkých zamestnancov.

Ja som bola pokojná. Vedela som, že ma Majster ochraňuje. Nemala som strach – iba pocit naliehavosti v záchrane ľudí. Nechcela som premeškať túto dobrú príležitosť na objasnenie pravdy. Cítila som, že ma Majster posilňuje.

Kým sme všetci čakali na výsledky našich testov, využila som príležitosť, aby som sa porozprávala s kolegami. S niektorými som hovorila osobitne, s niektorými po skupinkách. Čínskym kolegom som povedala, že vírus cieli na ČKS a ľudia by mali vystúpiť z ČKS, aby ostali v bezpečí. Niektorí z nich hneď potom vystúpili. Iným som povedala, že pandémia bola zapríčinená utajovaním zo strany ČKS.

Keď som sa už porozprávala so všetkými z laboratória, šla som za ľuďmi v kanceláriách. Niektorých z nich som osobne nepoznala, no zaklopala som na ich dvere a šla som sa s nimi porozprávať. Spýtala som sa, či majú strach, keďže sa u nás vyskytol covid-pozitívny prípad. Väčšina odpovedala, že áno. Potom som im vysvetlila rolu ČKS v šírení vírusu.

Keď sa kolegovia dozvedeli pravdu, začali byť pokojnejší. Onedlho už boli nachystané aj naše výsledky – všetci sme boli negatívni. Ľudia odchádzali z práce s úľavou. Mnohí mi kývali.

V júli dostala koronavírus kolegyňa z Filipín. Čínsky kolega, ktorý s ňou pracoval, mal tiež pozitívny test. Ešte skôr som tomu kolegovi pomohla s vystúpením z ČKS. Povedal mi, že nemal žiadne príznaky, no test mu vyšiel takto. Dala som mu knihu Deväť komentárov ku komunistickej strane a ďalšie materiály objasňujúce pravdu. Tiež som mu poradila recitovať „Falun Dafa je dobrý a Pravdivosť – Súcit - Znášanlivosť sú dobré“, čo ho pomôže ochrániť. O týždeň neskôr sa vrátil späť do práce.

S dvoma kolegyňami z Hongkongu som hovorila o protestoch proti ČKS. Boli nahnevané z toho, ako ČKS obmedzuje slobodu v Hongkongu. Jedna z nich bola testovaná pozitívne na covid, no mala len mierne príznaky a za pár dní sa zotavila.

Ďalšia kolegyňa prišla do USA z Číny počas strednej školy. Spomína si, ako ešte počas základnej vstúpila do Mladých pionierov. Pomohla som jej s vystúpením z tejto organizácie. Za niekoľko ďalších mesiacov vystúpilo z ČKS 12 čínskych kolegov.

Kolegom, ktorí boli pozitívne otestovaní a museli byť doma, som poslala sms správy s návrhom, aby si recitovali „Falun Dafa je dobrý“ s vysvetlením, že to prináša ľuďom zázračné účinky.

Stretla som sa tiež s dilemou: naša spoločnosť požadovala od zamestnancov pravidelné testovanie na Covid.

Majster povedal:

„Opravdiví učeníci Dafa majú všetci energiu a dokážu zničiť karmu a baktérie, a sú poslami spásy v týchto posledných dňoch. Všetci vedia byť racionálni pri zachraňovaní ľudí a objasňovaní pravdy.“ („Zostaňte racionálni“)

Mala som myšlienku, že ako učeníčka Dafa nemusím byť testovaná na „ČKS vírus“, takže som vysielala spravodlivé myšlienky. Ľuďom okolo seba som vysvetlila, že praktizujem Falun Gong, čo dokáže posilniť imunitu a nesie energiu, ktorá zabíja vírusy. Kolegovia ma potom prestali žiadať o otestovanie.

Naša recepčná bola poverená meraním teploty. Pri rozhovore s ňou som zistila, že sa chce naučiť meditáciu. Povedala som jej, že meditujem doma každý deň a že už 18 rokov sa venujem Falun Dafa. Chcela sa ho naučiť tiež, tak som jej dala letáčik. Odvtedy mi už teplotu nikdy nemerala.

Objasňovanie faktov o Falun Dafa v čínskom supermarkete

V roku 2020 sa Číňania veľmi báli šíriaceho sa vírusu. Šla som aj s niekoľkými spolupraktizujúcimi do hlavných čínskych supermarketov v našej oblasti, aby sme tam objasňovali pravdu a rozdávali amulety „Falun Dafa je dobrý“. Mnohí si dokonca pýtali amulety sami, čo sa predtým ešte nestalo. Jeden človek si ich vypýtal päť, pre celú svoju rodinu.

Keď sa vírus začal šíriť do USA, nemali sme jasné pochopenie, či vysielať spravodlivé myšlienky, aby sme ho potlačili.

Potom Majster publikoval článok „Zostaňte racionálni“.

„Nie ste tu na to, aby ste menili históriu, ale aby ste zachraňovali ľudí uprostred najväčšieho nebezpečenstva v histórii. Veci ako objasňovanie pravdy, pomáhanie ľuďom vystúpiť z ČKS a jej pridružených organizácií a povzbudzovanie ľudí, aby úprimne recitovali opravdivé slová, sú najlepším zázračným liekom a spôsobom na zachraňovanie ľudí. Keď sa ľudská morálka zlepší, veci sa obrátia pozitívnym smerom.“

Začala som potom lepšie chápať pandémiu a urgentnosť záchrany ľudí. Zúčastňovala som sa na našom každotýždennom štúdiu Fa. Uvedomili sme si spoločne, že musíme chodiť von kvôli záchrane ľudí a neostávať doma ako všetci ostatní, ktorí sa chceli vyhnúť vírusu.

Každý víkend som šla do čínskeho supermarketu objasňovať ľuďom fakty. Môj manžel sa ma s obavami spýtal: „Ľudia ostávajú doma. Prečo ty stále chodíš von?“

„Majster nám povedal, aby sme zachraňovali ľudí. Je to veľmi dôležité. Ak by miestni Číňania všetci chápali, že sa vírus zameriava na ČKS, nechytili by ho a celá naša oblasť by ostala v bezpečí.“

„Tak choď a sprav to.“ Po pochopení faktov ma môj manžel začal podporovať.

Sociálne rozostupy nám sťažovali komunikáciu, tak sme radšej rozdávali informačné materiály. Turistické miesta boli kvôli pandémii zatvorené, a tak sa praktizujúci, ktorí tu zvyčajne objasňovali pravdu, pridali ku nám v supermarkete.

Rozdelili sme sa do dvoch skupín a časovo sme sa striedali od 9:00 do 16:00. Mali sme banner s nápisom „Úprimné recitovanie Falun Dafa je dobrý, Pravdivosť- Súcit- Znášanlivosť sú dobré, môže priniesť ochranu pred nešťastím.“

Vždy keď sme stáli pred supermarketom, cítila som dôležitosť našej misie. Majster nám povedal, aby sme zachraňovali ľudí v katastrofe. Je to Majstrovo veľké milosrdenstvo k vnímajúcim bytostiam!

Do supermarketu prichádzali aj ľudia z iných etnických skupín. Rozdávali sme im anglické materiály ohľadne vírusu a letáky, ktoré hovorili o odmietnutí ČKS. Ich reakcie boli: „Súhlasím na 100 %!“, „Je to tak! Odmietnime ČKS!“

Keď si pani Liu prišla spraviť nákup, zdravila nás s úsmevom. Videla predstavenie Shen Yun a jasne chápala, že ČKS prenasleduje Falun Gong a šíri voči nemu ohováračskú propagandu. Povedala, že o tom povie aj svojim priateľom a zaželala nám, aby sa pri nás zastavilo po informácie ešte viac ľudí.

Pred supermarket sme si v auguste 2008 dali stolík, aby sme tam pomáhali ľuďom vystupovať z ČKS, a robili sme tak po 13 rokov. Ľudia to zozačiatku nechápali. Chodili sa nám vyhrážať agenti ČKS. So súcitom v srdci sme ostali pokojní. Rozdávali sme Deväť komentárov a vysvetľovali sme dôležitosť odmietnutia ČKS. Za 13 rokov sme pomohli vystúpiť z ČKS viac než 7000 ľuďom.

Často som praktizujúcich vozila v aute, a tak sa zo mňa stala miestna koordinátorka. Po ceste do supermarketu sme recitovali Fa, vysielali spravodlivé myšlienky a cestou späť zas zdieľali o kultivačných skúsenostiach. Tiež sme si podelili prácu – niektorí vyhľadávali materiály, niektorí ich tlačili, niektorí vymýšľali pre ľudí pseudonymy pre vystúpenie z ČKS.

Súčasný chaos v ľudskom svete ukazuje, že ľudstvo prichádza do záverečnej fázy a čelí zničeniu. Všetko je to zapríčinené komunistickým duchom. Zo svojho obrovského súcitu Majster poskytol vnímajúcim bytostiam cestu von. Učeníci Dafa, Majster nám dáva misiu záchrany ľudí. Budem sa pretekať s časom, aby som sa kultivovala dobre a zachránila som viac ľudí.

 

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/21/193772.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha