Kultivačná prax
piatok, 06. august 2021

Webstránka Minghui usporiadala konferenciu na zdieľanie skúseností 2021

8.7.21 | Od korešpondenta Minghui

(Minghui.org) 3. júla 2021 sa úspešne uskutočnila konferencia na zdieľanie skúseností pre praktizujúcich, ktorí sú zapojení do projektu webstránky Minghui. Uskutočnila sa dva roky potom, čo sa takáto konferencia konala v New Yorku v roku 2019. V roku 2020 sa neuskutočnila žiadna konferencia kvôli pandémii koronavírusu.

Majster Li Chung-čʼ prehovoril k účastníkom konferencie a poukázal na to, že praktizujúci prešli cez mnoho ťažkostí, keď založili webstránku počas prenasledovania a že je pozoruhodné, že dokázali vytrvať až dodnes. Taktiež po prvýkrát povedal, že webstránka Minghui je „priekopníckou prácou“ a je „bezprecedentná“. Povzbudil praktizujúcich, aby „sa činili dobre bez ohľadu na ťažkosti alebo prekážky“.

Webstránka Minghui.org bola založená menej než mesiac pred 20. júlom 1999, teda necelý mesiac predtým, než Čínska komunistická strana spustila celonárodnú kampaň proti Falun Gongu. O dvadsaťdva rokov neskôr webstránka Minghui naďalej slúži ako platforma pre praktizujúcich Falun Gongu, aby odhaľovali prenasledovanie a zdieľali svoje skúsenosti. Počas konferencie Minghui 2021 prehovorili šestnásti praktizujúci z celého sveta, ktorí na webstránke pracujú, vrátane vydavateľa pravdu objasňujúcich materiálov, korešpondenta, praktizujúceho, ktorý prekladá články z čínštiny do ďalších jazykov, vydavateľa pre stránku sociálneho média Minghui, ako aj skupiny koordinátorov. Mnohí z nich zdieľali o uvedomení, aká je webstránka Minghui dôležitá. Ich zmysel pre poslanie a zodpovednosť je pre nich motiváciou, aby vykonávali svoju prácu dobre a pevne sa kultivovali.

Niektorí praktizujúci hovorili o tom, ako vytrvali v práci napriek samote. Snažia sa zlepšiť  a pevne si kultivovať svoj charakter. Niektorí zdieľali, že práca v Minghui im odomkla múdrosť a pomohla im zažiť v kultivácii úžasné a zázračné veci. Vydavateľ rozprával o tom, ako pomohol založiť webstránku Minghui v novom jazyku. Prekladateľ zdieľal, ako kolegovia prekladatelia a korektori vytvorili jedno telo počas práce na prekladoch a opravách. Všetci sa navzájom potichu dopĺňajú a harmonizujú. Vďaka ich dlhodobej vytrvalosti a oddanosti poskytli praktizujúcim Falun Dafa po celom svete stabilnú platformu na zdieľanie a ľuďom vo svete poskytli okno do Falun Dafa.

Pevná práca na projekte napriek samote

Kvôli prebiehajúcemu prenasledovaniu Čínskej komunistickej strany (ČKS) je bezpečnosť pre projekt veľmi dôležitá. Praktizujúci, ktorí sú v ňom zapojení, sa snažia nepútať pozornosť a dodržujú požiadavky na dôvernosť informácií. Prekladateľka vo svojom zdieľaní povedala: „Počas 15 rokov odkedy som sa pripojila k Minghui, som komunikovala len s troma praktizujúcimi zapojenými do projektu. Sú koordinátormi v mojej skupine. Nemôžem sa nikomu zveriť s rôznymi ťažkosťami, s ktorými sa stretnem. Týmto problémom musím čeliť a vyriešiť ich len ja sama.“

Koordinátor webstránky Minghui v západnom jazyku povedal: „Náš projekt je založený už veľmi dlho. Len neveľa ľudí na ňom však dokáže dlhodobo pracovať. Tí, ktorí zostanú, sú však veľmi odhodlaní. Človek musí rozumieť účelu projektu a cieľom, ktoré chceme dosiahnuť a mať jasno v požiadavkách od Majstra a Dafa, aby dokázal zotrvať. Bez týchto pochopení je takmer nemožné pokračovať v tomto náročnom úsilí. Pre mňa, koordinátora, ktorý zohráva túto úlohu 17 rokov a vykonáva korektúry 20 rokov, to platí o to viac.“

Koordinátor webstránky Minghui v ďalšom západnom jazyku povedal: „K Minghui som sa pripojil pred deviatimi rokmi ako vydavateľ a prekladateľ. ... Máme webstránku Minghui, ktorá slúži ako platforma pre kultiváciu praktizujúcich a na odhaľovanie prenasledovania v Číne, ako aj pre ľudí, aby pochopili Dafa. Čo je dôležitejšie, máme stabilné kultivačné prostredie.“ Dodal: „Naším cieľom nie je mať úžasný mediálny výstup. Záchrana ľudí je naším najvyšším cieľom.“

Zlepšenie v kultivácii počas práce na Minghui

Korešpondentka Minghui hovorila o tom, ako odstránila svoje pripútanosti, keď robila rozhovory s ľuďmi a napĺňala svoju úlohu v projekte. Povedala: „Rozhovor zvyčajne zaberie približne dve hodiny. Článok potom napíšem, skorigujem a odovzdám účastníkovi rozhovoru, aby som sa uistila, že informácie sú správne. Rozhovor sa potom publikuje na Minghui. Potom, čo bol raz publikovaný jeden článok, človek, ktorý so mnou urobil rozhovor, žiadal, aby sme článok odstránili – takéto incidenty sa prihodili niekoľkokrát.“ Korešpondentku to deprimovalo a cítila sa bezmocne.

Nakoniec jej napadlo: „Ten rozhovor som urobila, pretože som chcela zachrániť ľudí. Praktizujúci by mal brať ťažkosti ako radosť a všetko, čo sa prihodí, či už dobré alebo zlé, považovať za dobrú vec. Prečo sa to dotklo môjho srdca? Keď som ďalej skúmala svoju reakciu, nerozrušilo ma to, pretože som utrpela stratu? Nie je to špinavá a sebecká myšlienka? Ak by títo ľudia nezmenili svoj názor, neuvidela by som svoje ľudské pripútanosti a nemala by som príležitosť na ich odstránenie. Nie je to koniec koncov dobrá vec?“

Potom, čo zmenila svoj pohľad, povedala: „Je dosť zahanbujúce, že som sa trápila takou maličkosťou. Nedokázala som dokonca v prvom rade myslieť na druhých a pozerať sa na veci z ich uhla pohľadu. Záležalo mi len na tom, že moje úsilie ostalo neocenené. Keď som myslela na Majstrovu súcitnú spásu a na to, cez čo všetko prešli praktizujúci v Číne, hnev, ktorý som cítila, sa skutočne pominul.“

Vydavateľ a prekladateľ pre webstránku Minghui v západnom jazyku povedal, že sa k Minghui pripojil po 15-ročnom praktizovaní kultivácie. Krátko po spustení webstránky jeho tím začal prekladať publikáciu „20. výročie Minghui“. Povedal: „Táto veta ma hlboko dojala: ‘Každý príbeh je oknom k pochopeniu praktizujúcich Falun Dafa a princípov, podľa ktorých žijú.’ Aká je to pravda. Zdá sa mi, akoby ma každý článok vzal do zázračného sveta: sveta radosti, bolesti, pokoja a iných rozličných ríš.“

Západná praktizujúca, ktorá praktizuje Falun Dafa dve desaťročia a taktiež začala pracovať na webstránke Minghui pred dvomi desaťročiami, spomínala, ako začala pracovať na projekte a nevedela nič o webstránkach. V súčasnosti dokáže pomôcť kolegom, ktorí nevedia nič o počítačoch. Povedala: „Počas niekoľkých rokov som bola veľmi zaneprázdnená a nemala som žiadnu technickú podporu. Mnohí praktizujúci zo skupiny odišli. Dokázala som zotrvať vďaka mojej viere v Majstra a v Dafa. Verím, že bez ohľadu na to, aké je to ťažké a koľko prekážok tu je, je to pre mňa usporiadané. Moja kultivačná cesta, najmä moja práca v Minghui, je zázrakom. Je to prejav moci Dafa. Je to výsledok múdrosti a schopností, ktoré mi Majster udelil.“  

Fa konferencia Minghui sa skončila o deviatej večer. Účastníci povedali, že úprimné zdieľanie ich kolegov ich inšpirovalo a povzbudilo. Málokedy sa môžu vidieť. Niektorí sa nikdy nestretli napriek tomu, že na webstránke pracujú už mnoho rokov. Na projekte pracujú potichu a anonymne. Táto zodpovednosť je im poctou a nesklamú Majstra. Jeden praktizujúci vyjadril v jeho zdieľaní pocity všetkých, ktorí sa zúčastňujú projektu Minghui: „Majster, ešte raz Vám ďakujem. Vaša milosť je bezhraničná!“

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/5/193960.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha