Kultivačná prax
štvrtok, 23. september 2021

[Medzinárodná internetová Fahui] Ako som sa naučil odložiť svoje ego a úprimne spolupracovať na mediálnom projekte

11.7.21 | Od praktizujúceho Falun Dafa z Taiwanu

(Minghui.org) Dobrý deň, ctený Majster! Dobrý deň, drahí praktizujúci!

V roku 1999 som začal praktizovať Falun Dafa a v priebehu rokov som sa zapojil do mnohých projektov súvisiacich s médiami. 7 rokov som spolupracoval s ďalším praktizujúcim na výrobe videí na objasňovanie pravdy.

V októbri 2020 sa ma koordinátor z inej krajiny spýtal, či by som pre nich mohol natočiť nejaké zábery. Robili sme na tom už pred niekoľkými rokmi. Keďže od televíznej stanice som práve nemal žiadne pridelené úlohy, povedal som o tom ďalšiemu miestnemu praktizujúcemu a rozhodli sme sa túto úlohu prijať. Koordinátor nás požiadal o zábery väzenia v Číne, kde sú praktizujúci mučení. Vyžadovalo to od nás, aby sme vytvorili scénu, s čím sme nemali skúsenosti.

Praktizujúci zo zahraničia vedeli, že nám chýbajú skúsenosti, a tak pre nás pripravili tri stretnutia. Porozprávali nám o svojich skúsenostiach ohľadom toho, ako pripraviť scénu, vybrať materiály a ako docieliť, aby mala zastaraný vzhľad. Vysvetlili nám aj mnoho detailov. Po stretnutí sme vedeli čo potrebujeme a ako to zohnať.

Prvou výzvou bolo nájsť vhodné miesto pre scénu. Chceli sme vytvoriť tri väzenské cely, takže sme potrebovali veľké miesto, napríklad továrenskú dielňu. Opýtali sme sa miestnych praktizujúcich, či majú dielňu, ktorú by sme mohli použiť, ale nič sme nenašli. Všetky dostupné miesta boli príliš malé. Uvažovali sme, že si dielňu prenajmeme, ale nikto nebol ochotný prenajať nám ju len na dva mesiace.

Jeden praktizujúci nám potom povedal, že má príbuzného, ktorý nám môže poskytnúť polovicu dielne. Išli sme sa tam pozrieť. Bola menšia, ako sme si predstavovali, a okrem toho by sme sa o priestor delili s niekým iným. Cena zodpovedala trhovej hodnote. Vysvetlili sme situáciu objednávateľom, ktorí nám dali súhlas s prenajatím. Začali sme teda pripravovať zmluvu. Keďže sa nám však cena zdala byť príliš vysoká, povedali sme o tom miestnym praktizujúcim.

Pred stretnutím s praktizujúcimi nám jeden z nich zrazu povedal: „Práve som si kúpil dielňu, ale neviem, či vám bude vyhovovať jej veľkosť.“ Aká náhoda! Pozreli sme si jej veľkosť a hoci bola trochu úzka, dala by sa použiť, ak by sme ju vhodne rozdelili. Vďaka pomoci tohto praktizujúceho sme mali k dispozíciu dielňu. Praktizujúci zo zahraničia – objednávatelia – tiež vyjadrili tomuto praktizujúcemu vďaku a povedali, že to značne znížilo ich finančnú záťaž. Neočakávali sme, že osobné stretnutie s praktizujúcimi spôsobí taký veľký zlom. Všetci sme chápali, že nám pomáha náš súcitný Majster.

Na projekte sa podieľali viaceré tímy, napr. tím pre dopravu, tím pre prácu s drevom a umelecký tím a všetky navzájom dobre spolupracovali. Bol som zaneprázdnený koordináciou rôznych úloh. Jedného dňa sme zakrývali denné svetlo. Vysokozdvižná plošina bola hore pri strope a ja som zdola dával pozor. Potom som zbadal svoju manželku, ktorá stála pod plošinou a zhovárala sa s ďalšou praktizujúcou. Nazlostil som sa a začal som na nich kričať, aby dávali pozor na bezpečnosť. Keď sme sa v ten večer vrátili domov, manželka mi povedala, že som bol nepriateľský a že to znelo, akoby som nadával. Pripomenula mi, že aj počas predchádzajúcich projektov som kričal na iných praktizujúcich. Poukázala na to, že by som si mal dať pozor svoj hnev. Jej slová mi pomohli uvidieť skúšky, ktorými som neprešiel dobre a rozhodol som sa tentokrát sa činiť lepšie, najmä pokiaľ ide o ovládanie sa, keď som zaneprázdnený.

Natáčanie trvalo asi dva mesiace, od konca februára do začiatku apríla. Rád by som sa podelil o niektoré kultivačné pochopenia.

Ako som sa naučil chápať druhých

Mal som konflikt s jedným praktizujúcim, pretože sme mali odlišné názory a ja som sa začal sťažovať. Spomenul som si na to, čo Majster povedal o vzájomnom podporovaní sa a o spolupráci. Nasledujúceho rána som teda priniesol svoje vybavenie k nemu domov. Nakoniec ho síce nepoužil, ale ja som zrazu dokázal lepšie porozumieť jeho úlohe v tomto projekte a jeho kultivačnej ceste. Sťažnosti, ktoré som prechovával v srdci, sa premenili na ocenenie. Pochopil som, že každý praktizujúci chce spraviť veci čo najlepšie, ale niekedy môžeme spraviť iba malú časť, pretože naše schopnosti sú obmedzované inými faktormi.

Náhle som si uvedomil, že keď sa iní pozerajú na mňa, tiež môžu mať pocit, že mám tento problém, keďže môj prínos bol niekedy obmedzený. Ak som nechcel, aby sa iní na mňa sťažovali alebo ma obviňovali, ani ja by som sa nemal sťažovať na ostatných. Musím si zvýšiť znášanlivosť.

Majster povedal:

„Takže aký je ich stav mysle? Je to tolerancia, mimoriadne nesmierna tolerancia, schopnosť akceptovať iné bytosti a schopnosť naozaj myslieť z perspektívy iných bytostí.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Filadelfii 2002, USA“ zo zbierky Vyučovanie Fa na konferenciách - II. časť)

Jedného dňa som sa sťažoval na účes praktizujúceho. Nakrúcali sme scénu, v ktorej hral človeka vo väzení, takže by mal mať veľmi krátke vlasy. Chcel to vyriešiť tým, že si nasadí parochňu a maskér sa mu snažil vyhovieť, ale nevyzeralo to presvedčivo. Strávili sme dosť času tým, že sme hľadali správny uhol, v ktorom by parochňu nebolo vidieť. Pozrel som sa dovnútra a zistil som, že tento problém bol spôsobený mnou – nepožiadal som ho, aby sa ostrihal. Namiesto toho som dúfal, že sa tak rozhodne sám. Zdôvodňoval som si to tým, že by som mu nemal vnucovať svoje názory a bude to harmonické. Keď som si to uvedomil, situácia sa zmenila. Nasledujúceho ráno praktizujúci povedal, že si chce ostrihať vlasy, aby bolo nakrúcanie jednoduchšie. Ostatní boli z neho šťastní, že si zvýšil charakter a celková atmosféra bola veľmi dobrá a pokojná.

Pri pohľade späť som si uvedomil, že oba problémy sa zmenili v sobotu večer, keď som urobil krok k tomu, aby som pochopil iných praktizujúcich. Hoci som sa začal pozerať dovnútra, ešte stále dosť zaostávam za požiadavkami Fa. Mám veľa pripútaností, ktoré potrebujem rozpoznať a odstrániť. Uvedomil som si, že keď pochopím ostatných, ukážu sa mi ich kvality. Majster povedal:

„To, kto prišiel s tou myšlienkou, nie je dôležité, namiesto toho je dôležité to, kto sa činil dobre vo svojej kultivácii v tomto procese. Každý, kto sa kultivoval, sa zlepšil.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2019“)

Dôležitosť pozerania sa dovnútra

Keď som si počas nakrúcania uvedomil, že sa stále sťažujem, bol som prekvapený. Sťažoval som sa takmer na každého člena tímu, obzvlášť keď nám niečo chýbalo, ako napríklad umelecký riaditeľ alebo druhý kameraman. Tu a tam som pomáhal, ale celý čas som sa pritom sťažoval. Vedel som, že sa nechovám ako praktizujúci, ale nepozeral som sa dovnútra. Myslel som si, že niektorí praktizujúci sú dobrí a niektorí nie.

Moje srdce bolo utrápené a nedokázal som sa upokojiť. Vytvoril som si negatívne názory a bol som nahnevaný na niektorých praktizujúcich. V tú noc sa mi snívalo, že som pri rieke v kopcovitej krajine a ovládam dron. Dôveroval som si, že ho dokážem ručne riadiť, pretože som v tejto oblasti prešiel skúškou. Potom som si však všimol, že dron nereaguje a letí do stredu rieky. Pozrel som sa na oblohu a zbadal som, že k dronu bol pripevnený veľký balón v tvare akejsi postavy. Bol väčší ako človek a ťahal ten dron preč. Prišiel silnejší vietor a dron odletel ešte ďalej. Zo všetkých síl som sa ho snažil navigovať späť, ale nedokázal som to. Keď spadol do vody, zobudil som sa.

Po tomto sne som si uvedomil, že by som sa mal vzdať svojich názorov o niektorých ľuďoch. Mal by som ich nechať postarať sa o veci, ktoré majú na starosti, a nenechať moje názory poškodzovať celý tím. Majster povedal:

„A keď problémy nastanú medzi vami a inými, nezáleží na tom, koho chyba to je, musíte hľadať najprv v sebe. Ak si kultivujúci nedokáže vypestovať tento zvyk, ak sa nedokáže pozerať na veci opačným spôsobom oproti tomu, ako to ľudia normálne robia, potom bude stále uviaznutý na ľudskej úrovni – prinajmenšom ohľadom tej veci, ktorú nedokázal rozriešiť.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2019“)

Majster tiež povedal:

„Hnev. Pochádza zo zvyku, že radi počúvate pekné slová a máte radi, keď sa vám stávajú dobré veci; inak ste nahnevaný.“ („Vyučovanie Fa vo Washingtone D.C. 2018“)

Keď som uvažoval o celom procese, všimol som si svoju pripútanosť k sláve v dvoch oblastiach. Po prvé, tento projekt som prijal s túžbou potvrdiť svoju povesť a hanbil by som sa, keby som ho odmietol. Po druhé, obával som sa, že ak projekt nedosiahne požadovanú úroveň, poškodí to moju povesť. Inými slovami, nastavil som si vysoké štandardy s cieľom zvýšiť svoju povesť. Keď som mal pocit, že ostatní praktizujúci nedosahujú tieto štandardy, bol som nahnevaný.

Ak by som netúžil po sláve, mal by som realistickejšie očakávania a s radosťou by som prijal akýkoľvek prínos praktizujúcich a nehneval by som sa. Nahromadený hnev môže len sťažiť komunikáciu a vytvoriť medzi nami prekážky.

Po dokončení projektu sme pripravili zostrihy z príprav natáčania ukazujúce naše úsilie. Pri pozeraní som bol dojatý – zostrihy zachytávali celý proces od začiatku a ukázali prácu všetkých praktizujúcich. Mrzelo ma, že som sa toľko sťažoval. Mrzelo ma tiež, že som tomuto projektu nevenoval viac energie, a že moja myseľ nebola dosť čistá, aby som lepšie ocenil túto príležitosť. Jasne mi to ukázalo, v ktorých oblastiach sa musím zlepšiť.

Pochopenie slov „Kultivácia závisí na vlastnom úsilí, zatiaľ čo premena kungu je uskutočňovaná majstrom.“ (Prvá lekcia, Čuan Falun)

Počas natáčania mnoho vecí do seba presne zapadlo. Ďakujem ctenému Majstrovi, že mi sprístupnil rôzne pochopenia, vďaka čomu som znova porozumel ceste, ktorou učeník Dafa kráča. Nasleduje niekoľko príkladov výnimočných zážitkov z natáčania.

Na zakrytie denného svetla sme kúpili dva veľké kusy látky a jeden stredný, pričom sme nepoznali skutočnú veľkosť. Vyšlo to však úplne presne. Vďaka takejto úžasnej zdanlivej náhode sme si uvedomili, že Majster na nás stále dohliada.

Kvôli nedostatočnej príprave na mojej strane som zabudol objednať štyri sady kostýmov. Neskôr som ich objednal cez internet a čakal som. Natáčanie bolo naplánované na sobotu. Obával som sa, že kostýmy nestihnú prísť pred začiatkom natáčania. Našťastie prišli presne v sobotu ráno, takže som ich vzal do dielne a akurát sme ich stihli pripraviť.

S manželkou sme sa rozhodli vrátiť dvanásť veľkých panelov, ktoré sme si požičali z iného mesta. Bolo to počas predĺženého víkendu, keď sa konal festival Ching Ming. Keď sme si prišli do mojej firmy požičať nákladné auto, biele auto, ktoré sme chceli, bolo obsadené. Vedúci však vrátil do firmy modré auto a navrhol nám, že si môžeme požičať toto. Vzali sme ho teda do dielne a naložili sme naň panely. Čoskoro po vydaní sa na cestu však prestala fungovať prevodovka. Auto mohlo ísť iba na druhej a tretej rýchlosti a nemohlo ani cúvať. Museli sme ho priniesť späť do firmy a preložiť panely na biele auto. V tom čase prišiel vodič kamiónu, ktorý nás upozornil, aby sme použili sieť proti prachu, pretože pri jazde na diaľnici je povinné ju mať, pričom pokuta je niekoľko tisíc dolárov. Požičali sme si teda sieť z iného auta a vyrazili sme.

Pri vstupe na diaľnicu policajti kontrolovali každé auto. S manželkou sme vedeli, že Majster nás ochránil. Všetko bolo usporiadané – od toho, že vedúci vrátil modré auto, cez zlyhanie prevodovky až po láskavé upozornenie vodiča kamiónu.

Inokedy sme si z mojej firmy požičali iné auto kvôli jednej scéne. Natáčali sme dve až tri hodiny. Auto niekoľkokrát prešlo hore-dole po údolí. Po skončení natáčania sme chceli odísť, ale batéria v aute bola vybitá a nedalo sa naštartovať. Nasledujúci deň nám mechanik povedal, že batériu treba vymeniť. Vyzerá to tak, že batéria obetovala posledné kvapky energie na dokončenie natáčania.

Zažili sme mnoho takýchto náhod. Od začiatku do konca projektu sa stalo mnoho úžasných vecí, vrátane toho, ako sme na začiatku našli dielňu. Pri týchto záležitostiach sme neboli prekvapení ani vystrašení, namiesto toho sme v srdciach cítili nekonečnú vďačnosť. Vďaka sérii takýchto udalostí som pocítil, že „Kultivácia závisí na vlastnom úsilí, zatiaľ čo premena kungu je uskutočňovaná majstrom.“ (Prvá lekcia, Čuan Falun) Keďže my učeníci máme Majstra a Fa, pokiaľ do niečoho naozaj vložíme srdce, Majster pre nás pripraví najlepšie usporiadania.

Po prvom týždni natáčania som sa pridal k skupine na ranné cvičenia. Pri cvičení som sa čudoval, prečo nám toľko vecí vychádza tak dobre – potrební ľudia a materiály sa objavujú presne v pravý čas.

Cez tretie oko som zrazu uvidel nasledujúce scénu: Praktizujúci kľačali pred Majstrom a prijímali svoje poslania. Majster nám povedal, že správni ľudia a materiály prídu v pravý čas a budú nám pomáhať. Všetci sme povedali Majstrovi, že naplníme svoje poslania a nezlyháme. Odvtedy mám nové porozumenie toho, čo znamená „sľub“. Nie je to ako nejaký druh tlaku v ľudskom svete, ani niečo, čo môžeme prijať či odmietnuť; je to osud života, inými slovami, máme tento život a usporiadania prišli, pretože máme toto poslanie. Vďaka veľkoleposti Majstrovej nápravy Fa sa sami premieňame na diamant a môžeme sa pridať k prúdu nápravy Fa a stať sa jeho malou súčasťou.

Toto pochopenie zatriaslo mojou vedomou stránkou a dojalo ma až k slzám. Učeníci Dafa sa stretávajú so zázrakmi a s posvätnými vecami na každom kroku svojej cesty, pretože tú cestu nám pripravil osud.

Majster povedal: „Učeníci Dafa poslovia Bohov sú“ („Spievam pre vás“, Hong Yin (IV))

Ďakujem, Majster! Ďakujem všetkým!

(Medzinárodná internetová Fa konferencia 2021)

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/23/193796.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha