Články od vydavateľov

Ohľadom online a nezávislých mediálnych kanálov (s komentárom Majstra)

24.8.21

Mnohí praktizujúci si v poslednom čase založili vlastné online a nezávislé mediálne kanály. Vo väčšine prípadov sa praktizujúci činili dobre a pomohli zachrániť ľudí tým, že zverejnili pravdu. V niekoľkých prípadoch sa však činili zle a hovorili veci, ktoré nie sú v súlade s naším učením Fa. V niektorých prípadoch to robia na Západe, v jazyku danej krajiny, avšak prezentujú extrémne alebo absurdné okrajové myšlienky. Niektorí napríklad propagovali konšpiračné teórie, vytrhávali veci z kontextu a robili z nich senzácie alebo hovorili veci, ktoré viedli nepraktizujúcich k zlým pochopeniam o Dafa. To malo negatívny vplyv na nás v spoločnosti. Avšak keď ich iní praktizujúci upozornili na tieto problémy a urobili to s dobrým úmyslom, odmietli ich počúvať.

Keď si učeník Dafa založí vlastný nezávislý kanál alebo online mediálny subjekt, musí v prvom rade postupovať ako učeník Dafa a jeho cieľom musí byť zvyšovanie povedomia a záchrana ľudí. Tí z vás, ktorých sa to týka, by sa mali na seba pozrieť a spýtať sa, či to, čo robíte, môže zachrániť ľudí. A v prípade kanála alebo stránky, ktorú vediete, je zakázané nezodpovedne útočiť na iných alebo si vytvárať nepriateľov. Spýtajte sa sami seba, či to, čo hovoríte alebo robíte, je v súlade s Fa. Ak nie je, potom vaše správanie nie je správaním učeníka Dafa. Založenie takýchto kanálov navrhol Majster s cieľom pomôcť ľuďom spoznať pravdu a zachrániť ich. Ak to nerobíte na záchranu ľudí, ale hovoríte neuvážene a len ventilujete svoje emóciami nabité názory, potom robíte škodu.

Tí, ktorí nie sú schopní dodržiavať vyššie uvedené pokyny alebo robiť veci v súlade s naším učením, nie sú praktizujúcimi Falun Gongu. Nebudeme ich uznávať za praktizujúcich a ani im nedovolíme byť súčasťou nášho duchovného spoločenstva.

 

Asociácia Dafa

20. augusta 2021


Majstrov komentár:

Je to naozaj tak. Tento problém je dosť vážny a praktizujúci zapojení do online a nezávislých mediálnych platforiem by tomu mali venovať pozornosť. Tí ľudia, ktorí nepotvrdzujú Dafa a nie sú zameraní na záchranu ľudí, ale robia svojvoľné závery, potvrdzujú iné náboženstvá alebo chýry z histórie, spýtajte sa sami seba: ako sa vaše činy líšia od činov, ktoré škodia tejto spoločnosti? Je čas, aby ste tomu venovali pozornosť.

 

Váš Majster,

Li Chung-č’

21. augusta 2021

 

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha