Pozdravy
sobota, 16. október 2021

Praktizujúci z 50 povolaní v Číne želajú Majstrovi Li šťastný Sviatok prostriedku jesene

24.9.21

(Minghui.org) Pán Li Chung-čʼ, zakladateľ Falun Dafa, predstavil pred 29 rokmi na verejnosti Falun Dafa, spolu s jeho princípmi pravdivosti-súcitu-znášanlivosti. Odvtedy táto prax priniesla prospech približne 100 miliónom ľudí zo všetkých spoločenských oblastí.  

Pri príležitosti Sviatku prostriedku jesene (tiež známeho ako Sviatok Mesiaca), ktorý je symbolom rodinných stretnutí a šťastia, uvádzame pozdravy od praktizujúcich z 50 povolaní v Číne. Hoci prenasledovanie Falun Dafa v Číne trvá už 22 rokov, praktizujúci hovoria, že im Majster Li chýba a želajú mu šťastný Sviatok prostriedku jesene!

Pri pohľade na mesiac v tomto výnimočnom období,

spoza oceána na Majstra myslíme.

Pomáhajúc nám v kultivácii a ponúkajúc spásu ľuďom,

Majster, ohromne ste pre nás trpeli a prinášali obetu.

Dvadsaťdva rokov vetra a búrky,

s našou vierou pod Majstrovou ochranou pokračujeme.

Neschopní odplatiť Majstrov bezhraničný súcit,

usilovní zotrváme a naše sľuby odhodlane napĺňame.

Medzi týchto 50 povolaní patria: lodná doprava, letecký a kozmický priemysel, elektrická energia, súdnictvo, polícia, vláda, verejné inštitúcie, ropné polia, lekárska starostlivosť, banky, výroba automobilov, textil, ochrana vody, komunikácie, zlato, poistenie, hudba, financie, doprava, audit, účtovníctvo, obchodovanie, dane, ekonómovia, priemysel stavebných materiálov, lesníctvo, vzdelanie, zdravie, poštové služby, podnikanie, literatúra a umenie, publikovanie a distribúcia, vývoj a výroba minerálov, dekorácie, informačné technológie, poľnohospodárstvo, poľnohospodárska rekultivácia, petrochémia, stavebníctvo, farmaceutika, elektronický obchod, environmentálny dizajn, zahraničný obchod, nehnuteľnosti, geologický prieskum, zásobovanie a marketing, správa nehnuteľností, odvetvie služieb a ďalšie.

 

image
Pozdrav od praktizujúcich, ktorí pracujú vo vzdelávacom systéme v Pekingu

Praktizujúci, ktorí pracujú vo vzdelávacom systéme v Pekingu, napísali: „Pod vedením pravdivosti-súcitu-znášanlivosti sme znovu získali nádej na život. Pri kráčaní po ceste sebazušľachťovania a záchrany ľudí si ceníme každý deň a čo najlepšie využívame svoj čas,“ písalo sa v pozdravoch. „Úprimne želáme Majstrovi Li šťastný Sviatok prostriedku jesene a dúfame, že Dafa prospeje ďalším ľuďom.“

 

image
Pozdrav od policajta na dôchodku v meste Zhaoyuan, provincia Shandong

Policajt na dôchodku v meste Zhaoyuan, provincia Shandong, prispel básňou:

Ďalší Sviatok prostriedku jesene prichádza,

aby sa Majster vrátil do Číny si my praktizujúci želáme.

S toľkými neistotami v tomto chaotickom svete,

ľuďom fakty hovoríme a od klamstiev sa im oslobodiť pomáhame.

Podporovaním nevinných a princípov pravdivosti-súcitu-znášanlivosti,

ľudia budú smerovať k svetlej budúcnosti.

 

image
Pozdrav od praktizujúcich zamestnaných v leteckom priemysle v meste Nanjing, provincia Jiangsu

Praktizujúci zamestnaní v leteckom priemysle v meste Nanjing, provincia Jiangsu, povedali, že sa z učení Falun Dafa veľa naučili o sebazlepšovaní a opúšťaní ľudských názorov. „Zotrváme usilovní v kultivačnej praxi, aby sme mohli pomôcť zachrániť viac ľudí a naplniť naše prehistorické sľuby,“ napísali.

Jedna báseň prišla od praktizujúcich, ktorí pracujú v Čínskej priemyselnej a obchodnej banke (ICBC):

Napĺňajúc naše sľuby

 

Cyklus po cykle reinkarnácie,

Dafa sme nakoniec získali a kultivovať sme sa začali;

Ťažkosti znášame a vôľu si zoceľujeme,

našu misiu spásy ľudí napĺňame.

 

Nebeské bytosti dlhými rukávmi mávajú,

materiály sa tisíckam rodín rozdávajú;

Uprostred krutého prenasledovania Dafa potvrdzujeme,

lotosové kvety všade kvitnú a novú scénu maľujú.

 

image
Pozdrav od skupiny praktizujúcich v meste Nanchang, provincia Jiangxi

Skupina praktizujúcich v meste Nanchang, provincia Jiangxi, poslala úprimné pozdravy: „V našej skupine štúdia Fa máme podnikateľov, učiteľov, účtovníkov, ženy v domácnosti a ďalších. Máme mladých praktizujúcich od 10 rokov po starších praktizujúcich po 70-tke,“ napísali. „Budeme si navzájom pomáhať a pripomínať si, aby sme sa činili lepšie. Prispôsobíme sa pravdivosti-súcitu-znášanlivosti, budeme sa dobre kultivovať a pomáhať ostatným dozvedieť sa o Dafa. Šťastný Sviatok prostriedku jesene, Majster Li!“

 

image
Pozdrav od praktizujúcich z Čínskej železničnej skupiny v meste Qinhuangdao, provincia Hebei

Praktizujúci z Čínskej železničnej skupiny v meste Qinhuangdao, provincia Hebei, poslali pozdravy prostredníctvom básne:

Jasné mesačné svetlo kvetinový záhon zdobí,

keď hviezdy na oblohe nespočetné lotosové semienka tvoria;

My praktizujúci robením troch vecí Majstrovi pomáhame,

zatiaľ čo Fa vesmír napravuje.

Materiály desiatimi smermi rozdávané,

ľudia majú na pamäti „Falun Dafa je dobrý“;

Majstrov bezhraničný súcit odplatiť nemôžeme,

ale zachraňujeme ľudí všade, kam ideme.

Ďalšie pozdravy zaslali:

odborníci na environmentálny dizajn v meste Shenyang, provincia Liaoning

lodný priemysel v meste Qinhuangdao, provincia Hebei

vzdelávací systém a zdravotný systém v meste Anqing, provincia Anhui

odborníci na elektronický obchod v Číne

personál z poštových služieb v meste Qingdao, provincia Shandong

zdravotnícky personál v meste Dalian, provincia Liaoning

praktizujúci, ktorí pracujú v obchode v meste Shijiazhuang, provincia Hebei

literárny a umelecký systém v meste Jinan, provincia Shandong

poľnohospodársky rekultivačný systém v meste Guangzhou, provincia Guangdong

vydavateľstvo

Skupina Sinosteel v provincii Hunan

Dekoračné firmy v Číne

odborníci v informačnej technike v provincii Sichuan

firmy zaoberajúce sa správou nehnuteľností v provincii Hubei

ekonómovia v provincii Hubei

poisťovne v Pekingu

vzdelávací systém v provincii Shandong

elektroenergetický systém v provincii Shanxi

odvetvie zdravotnej starostlivosti v provincii Shandong

ropné pole Jianghan v meste Qianjiang, provincia Hubei

pracovníci lekárskej starostlivosti a zdravotníctva v Číne

lesnícky priemysel v provincii Liaoning

vzdelávací systém v provincii Heilongjiang  

Závod na výrobu autobusov v meste Čchang-čchun, provincia Jilin

vzdelávací systém v meste Yantai, provincia Shandong

Spoločnosť Unicom v meste Dalian, provincia Liaoning

Zlatnícky systém v provincii Shandong

hudobní profesionáli v Číne

daňový systém

praktizujúci zamestnaní v dopravnom a prepravnom priemysle

kontrolný systém v Číne

stavebné spoločnosti

odvetvie služieb v provincii Liaoning

železničný systém v meste Nanchang, provincia Jiangxi

účtovníci v meste Cangzhou, provincia Hebei

petrochemickí odborníci v meste Cangzhou, provincia Hebei

stavebné spoločnosti v meste Shenyang, provincia Liaoning

farmaceutické spoločnosti

čínsky železničný systém v provincii Hubei

kultúrny a zdravotnícky systém v provincii Jiangsu

firmy zahraničného obchodu v meste Nanjing, provincia Jiangsu

elektroenergetický systém v provincii Hebei

obchodné systémy v meste Shijiazhuang, provincia Hebei

čínsky železničný systém v meste Wuhan, provincia Hubei

realitné spoločnosti v meste Qinhuangdao, provincia Hebei

systém dodávky potravín v meste Čchang-čchun, provincia Jilin

petrochemickí odborníci v provincii Gansu

textilný systém v provincii Gansu

systémy zdravotnej starostlivosti v meste Huangshan, provincia Anhui

priemysel stavebných materiálov

vzdelávací systém v meste Hanzhong, provincia Shaanxi

lesné hospodárstvo v meste Qitaihe, provincia Shandong

systém ochrany vodných zdrojov v meste Weihai, provincia Shandong

hudobní profesionáli

personál z oblasti zásobovania a marketingu v Číne

priemysel geologického prieskumu v provincii Heilongjiang

národný obranný systém v provincii Shanxi

policajný systém v Číne

sudcovia na dôchodku

súdny systém v meste Nanjing, provincia Jiangsu

vládni úradníci v meste Yanbian, provincia Jilin

vládni úradníci v provincii Hubei

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

image
 

 

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/21/195533.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha