Zlepšovanie sa
sobota, 16. október 2021

Pozeranie sa dovnútra

28.9.21 | Od praktizujúcej Falun Dafa z Číny

(Minghui.org) Niekoľko praktizujúcich z našej oblasti bolo nezákonne zatknutých, prehľadali im byty a zabavili ich veci. Keď som sa dozvedela túto správu, vynorili sa mnohé moje pripútanosti. Vďaka tomu som lepšie pochopila, že žiadne z vecí, ktoré počujem alebo s ktorými sa stretávam na svojej kultivačnej ceste, sa nestávajú náhodou. Musím sa pozerať do svojho vnútra a odstrániť všetky nesprávne myšlienky.

Odstránenie strachu a podozrievavosti

Keď som sa dopočula, že praktizujúcich nezákonne zatkli a prehľadali im byty, bolo mi jasné, že praktizujúcich Dafa nemôže nikto vyrušovať, pokiaľ všetko robia dobre, majú spravodlivé myšlienky a vedia, že Majster a Fa ich chránia.

V mysli sa mi však občas objavovali myšlienky strachu a podozrievavosti. Vždy, keď som objavila tieto zlé myšlienky, snažila som sa ich potlačiť spravodlivými myšlienkami. Nebojím sa, že sa objavia a neuznám ich, pretože tento strach a podozrievavosť nie sú časťou mňa, nie sú mojím pravým ja. Sú to len ľudské pripútanosti, ktorých sa musím vo svojej kultivácii zbaviť.

Hoci som potláčala myšlienky strachu, to, čo mi skutočne pomohlo odstrániť tieto zlé myšlienky, bol Majstrov Fa. Keď som sa raz večer vrátila z práce domov, všimla som si, že v mojom byte nie sú zapnuté svetlá. Svetlá v každej domácnosti sa zvyčajne rozsvietia po návrate ľudí z práce.

Stála som vonku, váhala som a neodvážila som sa vojsť dovnútra. Rozmýšľala som, čo sa stalo, pretože členovia mojej rodiny boli vždy doma, keď som sa vrátila z práce. Vedela som, že moje váhanie vyplýva z mentality strachu. Myslela som si, že ho musím potlačiť a vstúpiť do bytu. Napriek tejto myšlienke som sa pri otváraní dverí stále bála.

Po otvorení dverí som si všimla, že nikto z mojej rodiny nie je doma, ale ich mobilné telefóny tam boli, takže som nemohla nikomu z nich zavolať. Rozmýšľala som, čo mám robiť a napadlo mi ozvať sa príbuzným a spýtať sa ich, či nevedia, čo sa stalo. V hlave sa mi začalo preháňať množstvo scenárov.

Potom som sa rozhodla, že sa nemám nechať ovplyvňovať týmto strachom, nikomu nevolať a nepýtať sa. Pravdepodobne si išli vybaviť nejaké záležitosti. Mala by som pripraviť večeru a počkať, kým sa vrátia domov.

Onedlho sa všetci vrátili domov a vysvetlili, prečo boli preč. Pochopila som, že sa nestalo nič zlé. Celý ten vnútorný boj sa objavil kvôli mojej pripútanosti k strachu. Všetko to boli falošné ilúzie.

Majster povedal:

„Takže hneď ako máte pripútanosť, vytvorí démonickú ilúziu a pre človeka je veľmi ťažké sa od toho oslobodiť.“ (Šiesta lekcia, Čuan Falun)

„My samozrejme neuznávame žiadnu z vecí, ktoré usporiadali staré sily – ja ako váš Majster ich neuznávam a učeníci Dafa ich samozrejme tiež neuznávajú. (Potlesk) Oni však predsa spravili to, čo chceli spraviť, takže to je o dôvod viac, aby sa učeníci Dafa činili ešte lepšie a kultivovali sa dobre počas zachraňovania všetkých bytostí.“ („Vyučovanie Zákona na konferencii v Chicagu, 2004“ zo zbierky Vyučovanie Fa na konferenciách - IV. časť)

Táto časť Majstrovej prednášky mi ďalej pomohla pochopiť, že kultivačná cesta, ktorú pre nás Majster pripravil, vyžaduje, aby „sa učeníci Dafa činili ešte lepšie a kultivovali sa dobre počas zachraňovania všetkých bytostí.“ („Vyučovanie Zákona na konferencii v Chicagu, 2004“ zo zbierky Vyučovanie Fa na konferenciách - IV. časť)

Nekultivujeme sa uprostred negovania prenasledovania zla. Keď som pochopila tento princíp, tieto prvky strachu viac nemohli existovať v mojom dimenzionálnom poli.

V tú noc som mala sen, v ktorom som videla veľký dlhý a široký kanál a veľkú bránu na zadržanie záplav. Na vnútornej strane kanála bola značka a hladina vody bola pod touto značkou. Zrazu sa tá brána otvorila a do kanála začala silným prúdom pritekať voda. Keď hladina vody dosiahla značku na stene, prítok vody sa náhle zastavil.

Keď som sa zobudila, osvietila som sa k tomu, že tento sen pripomínal to, čo povedal Majster: „... úroveň kungu človeka je taká vysoká ako jeho úroveň charakteru.“ (Tretia lekcia, Čuan Falun)

Odvtedy som sa cítila uvoľnená. Viem, že môj kultivačný stav sa postupne zlepšoval prostredníctvom štúdia Fa a nakoniec dosiahol túto úroveň. Potom Majster odstránil látku strachu.

Inokedy som počula, že niektorí praktizujúci boli sledovaní. To vyvolalo moju pripútanosť podozrievavosti, ktorá bola vo mne skrytá. Keď som ráno prechádzala okolo cesty, po ktorej som zvyčajne chodievala do práce, videla som, že tam stojí auto.

Keď sa moja podozrievavosť objavila, objavili sa aj ilúzie. Vždy, keď som tadiaľ prechádzala cestou do práce, videla som, že dnes tam zastavil jeden typ auta a na druhý deň tam zastavil iný typ auta.

Začala som si myslieť, že som v poslednom čase nebola usilovná v kultivácii a nemala by som dovoliť, aby zlo využilo túto príležitosť a prenasledovalo ma. Aj toto podozrievanie som sa snažila potlačiť.

Majster povedal:

„Keď čchi vystúpi do temena hlavy a potom nemôže ísť dole a prejsť cez priechod, človek bude mať pocit, že jeho hlava je ťažká a opuchnutá, akoby mal hrubý klobúk z čchi atď. Ale čchi nemá žiadnu obmedzujúcu silu, ani nemôže spôsobiť žiadnu ťažkosť a ani nemôže priniesť vôbec žiadnu chorobu.“ (Šiesta lekcia, Čuan Falun)

Osvietila som sa k tomu, že nebyť usilovný je len kultivačným stavom. Musím tento stav zmeniť a nedovoliť, aby sa kvôli nemu vyskytli problémy, ktoré by sa nemali stať. Zrazu sa moja podozrievavosť voči týmto autám vytratila. Odvtedy som prestala kontrolovať, či pri tej ceste nezastavili nejaké autá. Aj keby tam nejaké auto stálo, nedovolila by som, aby sa moje myšlienky rozbúrili kvôli podozrievavosti. Namiesto toho som myslela len na Majstrov Fa, ktorý vnáša pokoj do môjho srdca.

Odstránenie pripútanosti k prílišnému šetreniu peňazí a vecí

Keď som počula kultivačnú skúsenosť praktizujúceho o tom, ako zaobchádzať s osobnými výhodami a ziskami, zistila som, že mám pripútanosť k prílišnému šetreniu a odkladaniu peňazí a iných vecí. Od mladosti som mala zvyk zhromažďovať veci a neodvážila som sa ich používať. Vreckové, ktoré mi dali rodičia, som si rada ukladala namiesto toho, aby som ho používala. Postupne, keď som vyrástla a nastúpila do práce, tento zvyk so sebou priniesol mnoho zlých vecí.

Keď som bola nezamestnaná a nemala som žiadny príjem, rodičia mi každý mesiac dávali vreckové. Ak sa mi podarilo neminúť všetko, zvyšok som si odložila na tajné miesto vo svojej izbe.

Keď som začala pracovať, moja matka išla do mojej izby niečo hľadať a náhodou narazila na miesto, kde som mala skrýšu peňazí. Vec, ktorú hľadala, nakoniec našla vo svojej vlastnej izbe.

Keď som zistila, že prehľadala moje úložisko peňazí, necítila som sa dobre. Preto som si pomyslela: „Prečo sa bojím, že sa niekto dozvie, že som si schovala vreckové?“ Uvedomila som si, že som mala pripútanosť k šetreniu peňazí na zlé časy. Ale prečo by som mala mať takéto obavy? Všetko to pramení zo sebectva.

Bolo ešte tiež obdobie, keď som bola obzvlášť posadnutá nakupovaním oblečenia. Chodila som do nákupných centier a prezerala som si oblečenie na internete. Vždy, keď som si kúpila nové šaty, obliekla som si ich len raz a potom som ich vyprala a odložila, pretože som nezniesla dať si ich znova. Nakoniec som mala celú veľkú skriňu plnú oblečenia. Táto situácia ma trápila veľmi dlho.

Raz, keď som študovala Fa, prečítala som si tieto slová:

„Aby čo najviac opustili ľudské pripútanosti, Šákjamúni zakázal svojim učeníkom mať prístup k akémukoľvek bohatstvu, veciam atď. Vzal učeníkov so sebou žobrať o jedlo.“ (Siedma lekcia, Čuan Falun)

Zrazu som pochopila, že sa správam podobne ako mnísi, ktorí zbierali misky na almužnu. Som kultivujúca, ktorá sa musí zbaviť všetkých pripútaností. Ako si môžem túto pripútanosť priniesť so sebou k dovŕšeniu? To je nemožné!

Keď som sa konečne zbavila obmedzení, ktoré boli spôsobené týmito pripútanosťami, všetko sa stalo otvoreným a dôstojným. Nemala som ani pocit hanby, keď bolo odhalené moje sebectvo. Namiesto toho sa dostavil úprimný a uvoľnený pocit.

Odstránenie pripútanosti k úsiliu

Keď praktizujúci hovorili o osobných ziskoch a výhodách, objavila som aj svoju pripútanosť k úsiliu.

Keď syn generálneho riaditeľa v mojom bývalom zamestnaní oslavoval narodeniny, uvažovala som o kúpe malého strieborného zámku. Dokonca som otcovi povedala, že si s nimi chcem udržiavať blízky vzťah, takže ak by sa v budúcnosti naskytla príležitosť, rada by som pre nich ešte pracovala.

Keď som sa na druhý deň ráno zobudila, trochu sa mi točila hlava. Pomyslela som si, že to môže byť preto, že som sa zle vyspala. Doobeda sa však bolesť hlavy zhoršila a pokračovala počas celého dňa. Keď som vysielala spravodlivé myšlienky, cítila som bolesť.

Keď som raz sústredene povedala slovo „zničiť“, bolesť bola taká veľká, až mi sotva ostala nejaká sila na vyslanie spravodlivých myšlienok. Až vtedy som si uvedomila, že tento nesprávny stav určite nebol spôsobený tým, že som sa zle vyspala. Musela som urobiť niečo, čo by praktizujúci nemal robiť.

Spomenula som si, že bolesť hlavy sa začala, keď som kúpila ten strieborný zámok. Manželka generálneho riaditeľa môj darček zdvorilo odmietla, ale ja som stále chcela, aby si ho nechali. Nakoniec si ho však nenechali.

Darček som im dávala, lebo som chcela, aby zo mňa mali dobrý dojem a aby som tak mohla dosiahnuť svoje vlastné ciele. Na povrch vyplávala moja pripútanosť k hľadaniu pohodlného života a pôžitkov, ako aj základná pripútanosť k neochote prijať ťažkosti.

Keď som to pochopila, uvidela som dvoch prepletených hadov, ktorí mi spôsobili bolesť hlavy. Pomyslela som si, že tá bolesť nie je časťou mňa, ale procesom, ktorým tieto zlé veci odumierajú. Bol to proces, v rámci ktorého som sa dozvedela o zlej veci, ktorá stála za touto pripútanosťou k usilovaniu sa o veci a mala sa rozpadnúť.

Preto som si pomyslela: „Len nech tá bolesť pokračuje. To ty trpíš, pretože to, čo sa zničí, je táto tvoja hadia hmota a obraz a pripútanosť k usilovaniu o veci, nie ja.“

Moja bolesť po chvíli zmizla a moja myseľ sa vyjasnila. Vďaka tomu som lepšie pochopila Majstrov Fa:

„Ak sa o niečo usilujete, zviera to uvidí a zmocní sa vás.“ (Druhá lekcia, Čuan Falun)

Táto skúsenosť mi pomohla pochopiť, že zbavenie sa pripútanosti k usilovaniu je zároveň procesom postupného zbavovania sa základnej pripútanosti k ľudskej existencii. Pre bežných ľudí nie je nič zlé na hľadaní dobrého života a pôžitku. Ale pre kultivujúceho je prostredie v ľudskom svete kultivačnou príležitosťou, ktorá nám je daná.

Kultivácia je ťažká a len znášaním ťažkostí človek odstráni svoju karmu, zlepší si svoj xinxing, premení svoju karmu na cnosť a postupne dosiahne ríšu pre dovŕšenie. To je skutočný cieľ kultivácie.

Hoci mám ešte veľa oblastí, v ktorých sa musím zlepšiť, verím, že môžem nasledovať Majstrov Fa, použiť ho na zamyslenie sa nad svojím správaním a skutočne sa kultivovať. Nebudem vytvárať ďalšie negatívne látky pre ostatných praktizujúcich. V tomto zostávajúcom čase sa dobre kultivujme, zachráňme vnímajúce bytosti, naplňme svoje poslanie a dosiahnime dovŕšenie.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/7/194970.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha