Kultivačná prax
sobota, 16. október 2021

Rakúska konferencia zdieľania kultivačných skúseností

3.10.21 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Rakúsku

(Minghui.org) 11. septembra 2021 sa vo Viedni konala 19. rakúska konferencia zdieľania kultivačných skúseností Falun Dafa. Štrnásti praktizujúci hovorili o tom, ako sa zlepšovali počas štúdia a nasledovania učení Falun Dafa, zdieľania dobroty Dafa a zvyšovania povedomia o prenasledovaní v Číne.

Na konferenciu prišli účastníci z celého Rakúska. Príbehy o kultivácii, ktoré odzneli, ich dojali a boli veľmi vďační Majstrovi Li, zakladateľovi Falun Dafa, za jeho súcit.

2021 9 12 austria fahui 01
19. rakúska konferencia Falun Dafa zdieľania kultivačných skúseností vo Viedni, 11. septembra 2021.
2021 9 12 austria fahui 01
19. rakúska konferencia Falun Dafa zdieľania kultivačných skúseností vo Viedni, 11. septembra 2021.

Aktívne smerovanie k spoločnému cieľu

2021 9 12 austria fahui 01
Roberto hovoril o svojej kultivačnej praxi ako koordinátora.

Roberto je koordinátorom v jeho oblasti a cení si to. Dôležitejšie je, že túto úlohu považuje za príležitosť na kultivačnú prax. „Je to zodpovednosť, ktorú nesiem na svojich pleciach a ktorú som ochotný prijať,“ vysvetľoval.

Trvalo však dlho, kým sa to podarilo. Koordinovanie skupiny nebolo také ľahké, ako si myslel. Keďže praktizujúci pochádzajú z rôznych prostredí a majú rozličné osobnosti, Roberto si uvedomil, že musí na to brať ohľad, keď im pripomína, aby navzájom spolupracovali. Po nejakú dobu nedokázal udržať stabilitu skupiny a jej prostredia. Znepokojovalo ho to a zabudol na spoločný cieľ, ktorý spolu zdieľali – cieľ dosiahnutia účinného objasňovania pravdy, aby prebudili ľudí.

Roberto pokračoval v štúdiu Fa, vďaka ktorému získal nové pochopenia o tejto situácii. „Zvykol som čakať na správny moment alebo isté usporiadanie príležitostí na objasnenie pravdy. Už som sa však naučil, že namiesto čakania na veci, aby sa prihodili, by som mal prevziať iniciatívu a organizovať viac akcií, na ktorých by sme mohli osloviť ľudí s informáciami o Falun Dafa,“ povedal Roberto.

Pozeranie sa dovnútra a nájdenie pripútanosti k pohodliu

2021 9 12 austria fahui 01
Christina pochopila dôležitosť trpezlivosti a dobrej prípravy.

Počas minulého roka sa Christina pripojila k tímu, ktorý organizuje online semináre v nemeckom jazyku, na ktorých ľuďom predstavujú Falun Dafa. Počas každého druhého seminára bola moderátorkou v online miestnosti. Zistila však, že vždy, keď bola moderátorkou, účastníci jej kládli mnoho otázok. Keď seminár moderovali iní praktizujúci, všimla si, že účastníci chceli viac pozorne počúvať. Trocha ju to rozrušilo. Pomyslela si, že ak by účastníci trocha počkali a sústredene ju počúvali, ich otázky by boli za chvíľu zodpovedané.

Christina však tiež vedela, že ako praktizujúca Falun Dafa by sa mala pozerať dovnútra a premýšľať, prečo sa jej to stalo. „Zistila som, že v porovnaní so mnou boli ostatní moderátori sústredenejší a trpezlivejší,“ spomínala. „Takýto stav mysle mal vplyv na účastníkov, ktorí počúvali a počkali až do konca, aby mohli klásť otázky. Táto situácia mi očividne ukázala oblasti, v ktorých sa môžem zlepšiť.“

Keď mala Christina na starosti online miestnosť, predvádzala tiež cvičenia pred kamerou. Takže vždy dopredu upratala izbu a pripravila dostatočné osvetlenie pre lepší efekt videa. Všimla si, že dodatočné osvetlenie spôsobovalo viac tepla a občas ju napadlo, že keby pripravila veci dopredu, mohlo by to byť lepšie než vystupovať pred kamerou. „Keď som nad tým premýšľala ďalej, vedela som, že mám pripútanosť k pohodliu. Okrem toho mi to tiež ukázalo nedostatok zodpovednosti.“

Christina sa raz pripravovala na seminár, keď systém náhle zlyhal. Mohla vidieť ľudí v online miestnosti, no nemohla nič robiť. Hneď ako reštartovala systém, aby pokračovala v seminári, odrazu získala nové pochopenie: „Náprava Fa sa jedného dňa skončí,“ povedala. „Ak sa nečiníme dobre, keď sa to skončí, budeme sa môcť len bezmocne pozerať na veci, ako sa vyvíjajú – práve tak, ako keď mi zlyhal systém.“

Pripomenulo jej to, aká vzácna je každá príležitosť na prebúdzanie ľudí. „Prevzatie úlohy, ktorá sa mi nepáči, je len niečo na povrchu. Dôležitejšie je pracovať na pripútanosti k pohodliu a zbaviť sa jej,“ vysvetľovala. „Znamená to, že počas práce na tomto projekte sa musím opravdivo kultivovať.“

Nebyť pripútaná k výsledku

2021 9 12 austria fahui 01
Maria hovorila o svojich skúsenostiach pri kontaktovaní vládnych úradníkov.

Maria koordinuje kontaktovanie vládnych úradníkov ohľadom prenasledovania Falun Dafa. Jej tím bol počas posledného roka veľmi zaneprázdnený mediálnymi správami o problémoch v Hongkongu a online konferenciami proti násilným odberom orgánov Čínskou komunistickou stranou (ČKS). Jej tím poslal tiež mnoho emailov poslancom o prebiehajúcom prenasledovaní praktizujúcich Falun Dafa v Číne.  

Vzhľadom na to, že Maria úzko spolupracovala s výborom pre ľudské práva v Parlamente, často si pozerala jeho webovú stránku. Raz si všimla, že je naplánované stretnutie, na ktorom nie je uvedená žiadna téma. Prekvapilo ju to a premýšľala, prečo to tak je a spojila si to so svojou kultiváciou. „Pri pozeraní sa dovnútra som si uvedomila, že od konca minulého roka s poslancami menej komunikujem. V minulosti som ich dokázala okamžite kontaktovať. Teraz je však pre mňa ťažké zdvihnúť telefón alebo napísať e-mail.“

Premýšľala o tom ďalej a uvedomila si, že mala pripútanosť k výsledku, ako aj pripútanosť k povesti. „Viem, že by som len mala napredovať a robiť veci dobre, bez ohľadu na výsledky,“ pokračovala. „Takže som šla úradníkom zavolať ako zvyčajne. Vedela som, že som sa v srdci vrátila k objasňovaniu pravdy a prebúdzaniu ľudí.“

Opravdivá praktizujúca

Ho Minh povedala, že jej pochopenie Fa bývalo veľmi povrchné, takže vždy, keď sa stretla s ťažkosťami vo svojom každodennom živote, cítila bolesť a smútok. Chvíľu dokonca aj prestala študovať Fa, čo jej situáciu ešte zhoršilo.

V jeden deň pozorne počúvala ostatných praktizujúcich, keď spoločne čítali Fa a v tú noc spala veľmi dobre. „Keď som sa prebudila nasledujúce ráno, cítila som sa plná energie,“ povedala. „Pomohlo mi to prebudiť sa a vrátiť sa späť k štúdiu Fa. Tiež som vedela, že mám mnoho pripútaností a kvôli tomu som bola po dlhý čas zaseknutá na tomto probléme.“

Ho Minh si uvedomila, že ako praktizujúca sa musí neustále zlepšovať. „V prvom rade by som si mala dávať pozor na svoje rozprávanie, aby som nikomu neublížila. Tiež by som sa nemala rozrušiť, keď sa niečo prihodí. Koniec koncov, ak som veci urobila správne, nie je potrebné rozrušiť sa. Ak som urobila niečo zle, mala by som sa napraviť a neobviňovať iných.“

Celoživotná cesta

2021 9 12 austria fahui 01
Pani  Li často telefonuje do Číny, aby hovorila ľuďom pravdu o Falun Dafa a vyvrátila nenávistnú propagandu od ČKS.

Počas posledných 22 rokov, keď je Falun Dafa v Číne prenasledovaný, vytvorila ČKS bezpočet klamstiev, ktoré očierňujú túto prax. Mnohí praktizujúci Dafa pravidelne telefonujú ľuďom v Číne, aby im pomohli odtrhnúť sa od klamstiev ČKS a jej vymývania mozgov. Pani Li je jednou z týchto praktizujúcich.

Pani Li povedala, že počas spolupráce s ostatnými praktizujúcimi na tomto projekte sa toho veľa naučila, vrátane trpezlivosti, súcitu a dôležitosti čistého srdca.

Medzitým tiež zistila niektoré svoje nedostatky. Niekedy keď plánovala telefonovať, pociťovala úzkosť, nepohodlie a obrovské množstvo tlaku. „Keď sa mi to stalo, bolo pre mňa ťažké niečo urobiť. Mohla som len spolupracovať s inými praktizujúcimi, študovať a recitovať Fa a vysielať spravodlivé myšlienky,“ vysvetľovala.

Tieto skúsenosti pani Li naučili, že prispôsobenie sa princípom pravdivosti-súcitu-znášanlivosti je celoživotným procesom. Znamená to, že by človek nemal byť pripútaný k času. „Je to naša misia a nemôžeme sa zastaviť uprostred cesty,“ povedala.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/15/195075.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha