Zlepšovanie sa
sobota, 16. október 2021

Latentný strach vedie k veľkým ťažkostiam

8.10.21 | Od praktizujúceho z Európy

(Minghui.org)

Začiatok praktizovania so silným strachom a zlými myšlienkami

Pochádzam z postkomunistickej krajiny v Európe a pracujem ako štátny zamestnanec. Falun Dafa som začal praktizovať pred niekoľkými rokmi. Spočiatku bolo pre mňa veľmi ťažké vykročiť napred – napríklad ísť do parku robiť cvičenia alebo zúčastniť sa aktivít na objasňovanie faktov.

Nejaký čas mi trvalo, kým som si vybudoval spravodlivé myšlienky a odstránil väčšinu zo svojich strachov a zlých myšlienok. No i tak malá časť strachu ostala niekde hlboko vo mne vo forme myšlienky, že robím niečo „nesprávne“ (z pohľadu vlády).

Majster povedal:

„Strach môže spôsobiť, že človek spraví chyby a strach môže spôsobiť, že stratí predurčenú príležitosť. Strach je pascou smrti na ceste ľudskej bytosti k božstvu.“ („Prejdite smrteľnou skúškou“, Základy pre ďalší pokrok III)

Latentný strach vedie k ťažkostiam

Jedného dňa si ma v práci zavolal do kancelárie jeden z mojich šéfov a začal hovoriť o tom, že praktizujem Falun Dafa. Povedal, že agent tajnej služby informoval moje pracovisko, že praktizujem. Potom ma požiadal, aby som napísal vyhlásenie o tom, že v budúcnosti nebudem praktizovať Falun Dafa a ani sa stretávať s inými praktizujúcimi. Keď som to počul, stratil som svoj pokoj a rozrušil som sa. Nemohol som uveriť tomu, čo odo mňa žiada. V súčasnosti, keď mnohé krajiny podnikajú kroky na odsúdenie prenasledovania v Číne, sa moja krajina chystala začať s týmto.

Snažil som sa čo najlepšie vysvetliť mu fakty, no on mi neustále hovoril o mojej budúcnosti. Nakoniec síce pochopil, že robím niečo dobré, no zistil tiež, že mu nepodpíšem to, o čo žiada. Povedal, že sa musí porozprávať so svojím nadriadeným.

Nejaký čas mi potom trvalo, než som sa upokojil a uvedomil som si, kde mám medzery a strach, ktorý musím odstrániť. Nasledujúce dni boli ťažké, no uvedomil som si, že najlepšie veci sa dajú dosiahnuť tým, že dám iných na prvé miesto, objasním im pravdu a rýchlo odstránim svoje pripútanosti, vrátane strachu, že ma obvinia z niečoho zlého a strachu zo straty zamestnania. Tiež som potreboval zapracovať na svojej viere v Dafa a v Majstra Li, zakladateľa Falun Dafa.

Majster povedal:

„Chcem vám tiež povedať, že vaša povaha v minulosti bola v skutočnosti založená na egoizme a sebectve. Odteraz, keď niečo robíte, mali by ste najprv brať ohľad na druhých, aby ste sa vykultivovali k nesebeckosti a k uvažovaniu: „Najprv iní, potom ja.“ Takže odteraz, keď niečo robíte alebo poviete, musíte brať ohľad na druhých, alebo dokonca na budúce generácie. Starajte sa o večnú nemeniteľnosť Dafa!“ („Neopomenutie v budhovskej povahe“, Základy pre ďalší pokrok)

Moje strachy majú hlboké korene a je ťažké ich odstrániť. V tom procese som mal pocit, akoby som sa celý rozbil na kúsky a musel som sa znova prestavať podľa Dafa.

Keď si ma môj druhý šéf zavolal do kancelárie znervóznel som, hoci som sa zo všetkých síl snažil ostať pokojný. Mal som pocit, že nemôžem pohnúť nohami, a že moje ďalšie rozhodnutie bude buď utiecť v strachu, alebo mať odvahu objasniť mu pravdu a nevzdávať sa praktizovania Falun Dafa. Po rozhodnutí nevzdávať sa svojej viery som vstúpil do kancelárie svojho šéfa. Snažil sa ma zastrašiť a mal zvláštne poznámky. Snažil sa mi povedať, čo sa deje, a prinútiť ma napísať, že prestanem praktizovať Falun Dafa a stretávať sa s inými praktizujúcimi.

Ako som mu mal vysvetliť, prečo nemôžem napísať to, čo odo mňa žiada? Keďže som vedel, že je trochu nábožensky založený, uviedol som mu príklad z kresťanstva o človeku, ktorý zradil svojho učiteľa (Judáš). Až vtedy pochopil, o čo ma vlastne žiada. Keď pochopil, že praktizujem niečo dobré, žiadal odpovede na obvinenia, ktoré uviedla tajná služba. Nakoniec sa upokojil, prestal ma vypočúvať a vzdal sa aj požiadavky, aby som napísal vyhlásenie o ukončení praktizovania Falun Dafa. Stále som však nevedel, či je to koniec tohto trápenia.

Majster povedal:

„Nezáleží na tom, ako dlho ste študentom, pretože tá vaša časť, ktorá bola skultivovaná, bola už od vás oddelená. Váš gong, ktorý bol zvýšený na vašu pôvodnú nebeskú pozíciu bude fungovať len ak sa skombinuje so spravodlivými myšlienkami vo Fa. Ak neštudujete Fa a vzdialili sta sa od Fa, váš gong nemožno zmobilizovať, pretože to je sila Fa.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2016“)

Tí, ktorí ma žiadali prestať praktizovať Falun Dafa, mali už čoskoro potom rôzne problémy – nedostali povýšenie, boli nútení sa sťahovať, alebo prišli o prácu.

Sen po trápení

O niekoľko týždňov po týchto udalostiach som mal sen, ktorý podľa môjho chápania súvisel s mojím trápením. Bol som na kopci a pod sebou som mal nekonečné zelené pole. Obloha bola jasná a slnečná. Zrazu sa však nebo zatemnilo a všetko bolo čierne. Ostal som pokojný a čakal som, čo bude ďalej.

Čoskoro po zatiahnutí oblohy som počul veľmi silný zvuk hromu, ktorý rozohnal mraky. Obloha bola potom ešte krajšia; cítil som božiu prítomnosť.

Myslím si, že čierne mraky symbolizovali moje trápenie v práci a že mi tak Majster ukazoval, že všetko z toho bolo vyčistené.

Chcel by som poďakovať Majstrovi za to, že ma osvietil k tomu, aby som svojim nadriadeným objasnil pravdu a za to, že sa o mňa stará.

 

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/27/195922.html

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha