Česko-slovenskej Fa konferencii

Pozdravujem učeníkov Dafa zúčastňujúcich sa Česko-slovenskej Fa konferencie!

Každý učeník Dafa musí za všetkých okolností vytrvať v dobrom študovaní Fa. Iba ak to budete robiť, budete schopní naplniť svoju historickú misiu ako učeníka Dafa a pomáhať Majstrovi pri zachraňovaní životov. Ste nádejou životov etnickej skupiny alebo národa, do ktorého ste sa narodili. Čiňte sa dobre vo veciach, ktoré by ste mali robiť. Želám vašej Fa konferencii ešte väčší úspech!

 

Majster Li Chung-č’

5. marca 2022