Blahoprajný list Európskej Fa konferencii

 

Pozdravujem učeníkov Dafa zúčastňujúcich sa Európskej Fa konferencie!

Počas Fa konferencie budete so svojimi spolupraktizujúcimi zdieľať svoje kultivačné skúsenosti, aby ste našli svoje vlastné nedostatky a mohli ste sa tak zlepšiť v ďalšej kultivácii. To je výborné! Pre učeníkov Dafa je to nevyhnutné, pretože len keď sa budete sami v kultivácii zlepšovať, budete sa môcť dobre činiť v tom, čo by ste mali robiť. Želám vašej Fa konferencii veľa úspechov!

 

Váš Majster

Li Chung-č’

11. septembra 2022