Objasňovanie pravdy

Volanie na infolinku kvôli nahláseniu nevhodného správania polície

5.5.22 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org)   Čínska komunistická strana (ČKS) prenasleduje Falun Dafa viac než 22 rokov. Polícia stále obťažuje a zatýka praktizujúcich na rôznych miestach. Niektorí praktizujúci v našej oblasti ich zastavili tým, že zavolali na infolinku, aby nahlásili nevhodné správanie polície.

Falun Dafa je kultivačnou praxou mysle a tela, ktorá nasleduje princípy Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti. Bývalý vodca ČKS Jiang Zemin závidel veľkú popularitu tejto meditačnej praxe a v júli 1999 nariadil prenasledovanie Falun Dafa.

Pred Čínskym novým rokom 2022 polícia v našej oblasti zatkla mnohých praktizujúcich. Nasledujúci deň väčšinu z nich prepustili, no potom pokračovali v ich obťažovaní. Praktizujúci sa takto ocitli pod veľkým tlakom.

Jeden praktizujúci so silnými spravodlivými myšlienkami odmietol otvoriť dvere. Policajtom, ktorí vonku kričali, povedal, že zavolá na telefónne číslo 12389, hotline polície, aby nahlásil obťažovanie. Keď sa spojil s operátorom, policajti sa utíšili a odišli. Policajt, ktorý mal na starosti jeho okolie, sa o niekoľko dní vrátil, aby sa ospravedlnil.

Mnohí praktizujúci si neuvedomujú možnosť, že zavolať na linku je spôsobom, ako sa chrániť. Keďže túto linku zriadila ČKS, kladú si otázky: „Môže to skutočne pomôcť Falun Dafa?“

Myslím si, že z pohľadu kultivujúceho sa o tom dá uvažovať aj inak.

Majster nám povedal:

Náprava Fa vesmíru sa skončila a teraz prebieha prechod ku náprave Fa ľudského sveta.“ („Prebuďte sa“)

Keďže náprava Fa na vysokých úrovniach je ukončená, zlo v ľudskom svete stratilo svoje korene. Činy zla sú čoraz slabšie a páchatelia majú čoraz väčší strach.

Polícia porušila zákon, keď išla do domov praktizujúcich, aby ich prehľadala a zatkla alebo obťažovala. Volanie na policajnú linku a nahlásenie nevhodného správania môže policajtom zabrániť v páchaní trestnej činnosti – tým, že ich zastavíme, im pomôžeme, aby nepokračovali v páchaní ďalšieho zla. Ak máme takúto spravodlivú myšlienku, verím, že Majster nám pomôže; zavolanie na linku bude účinné.

Navrhujem, aby sme my praktizujúci neotvorili dvere, keď na nich policajti klopú a aby sme namiesto toho zavolali na linku 12389. Linka to zaznamená, preto jasne uveďte čas, miesto, čoho konkrétne sa policajti dopustili, meno volajúceho, mená policajtov a ich pracoviská.

Hoci sa zdá, že túto linku kontroluje ČKS, videné z vysokej úrovne, táto infolinka nie je vytvorená preto, aby bola nástrojom ČKS. Všetko v troch ríšach je vytvorené pre nápravu Fa. Každá forma v ľudskej spoločnosti sa môže použiť pre nápravu Fa. Pokiaľ neprechovávame strach a udržiavame si silné spravodlivé myšlienky, môžeme ju použiť na odstrašenie a odohnanie zla.

Samozrejme, že sa potom stále musíme pozerať dovnútra, aby sme našli naše medzery, ktoré spôsobili, že polícia vôbec prišla. Dokonca aj keď nevieme nájsť žiadnu medzeru, nemusíme si robiť príliš veľké starosti. Buďme len usilovnejší!

Poukážte prosím na akékoľvek nedostatky.

 

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/24/200033.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha