Objasňovanie pravdy

Odstraňovanie faktorov zla so spravodlivými myšlienkami a spravodlivými činmi

7.5.22 | Od praktizujúceho Falun Dafa v provincii Hunan, Čína

(Minghui.org)  Som 72-ročný učiteľ základnej školy na dôchodku. V roku 1998 som začal praktizovať Falun Dafa. Počas toho, ako som sa kultivoval, som zažil mnohé veci, ktoré ukázali zázračnú moc Dafa a tiež silu spolupráce medzi praktizujúcimi.

Škola požiadala štyroch praktizujúcich a mňa, aby sme sa zúčastnili na stretnutí vedenia školy a miestneho Úradu pre vzdelávanie. Keďže o účasť boli požiadaní len praktizujúci, všetci sme vedeli, že je to nezvyčajné, a tak sme sa pripravili na to, že im objasníme pravdu.

Objasňovanie pravdy je zlatým kľúčom, ktorý nám dal Majster Li, aby sme prebudili svedomie vnímajúcich bytostí. Tento svet je miestom, ktoré pre nás Majster vytvoril, aby sme boli hlavnými postavami v dnešnej spoločnosti. Myslel som si, že toto stretnutie je dobrou príležitosťou, aby sme potvrdili dobrotu Dafa a chcel som dobre využiť čas. Dafa je najspravodlivejšou kultivačnou praxou a to, čo nám Majster hovorí, aby sme robili, je najsprávnejšie. Keď som mal takéto zmýšľanie, bol som rád, že sa stretnutia môžem zúčastniť.

Keď som prišiel do konferenčnej miestnosti, traja z ďalších štyroch praktizujúcich tam už boli. Riaditeľ sedel uprostred za oválnym konferenčným stolom a po jeho stranách sedeli tajomník Čínskej komunistickej strany (ČKS), zástupca riaditeľa základnej školy, zástupca riaditeľa strednej školy, vedúci kancelárie a úradníčka z Úradu pre vzdelávanie. My praktizujúci sme sedeli na druhej strane.

Čakali sme ešte na jedného praktizujúceho a všetci boli ticho. Atmosféra bola trochu napätá. Pomyslel som si, že by sme sa nemali stavať do pozície prenasledovaných. Na odľahčenie situácie som sa riaditeľa opýtal na staršieho učiteľa na dôchodku, ktorý žil v jeho obytnej komunite. Tento učiteľ bol uznávaný a vysoko rešpektovaný našimi kolegami v meste. Hovoril som o tom, ako mi pomohol pri vyučovaní a že ho chcem navštíviť. Atmosféra sa potom stala oveľa uvoľnenejšia.

Keď sa štvrtý praktizujúci neobjavil ani po 20 minútach, riaditeľ oznámil, že stretnutie začne. Potom, čo nás predstavil úradníčke z Úradu pre vzdelávanie, požiadal jedného z nás, aby jej povedal o praktizovaní Falun Dafa. Praktizujúca, ktorá prehovorila, mala veľmi jasnú myseľ. Začala rozprávať o proroctvách v dejinách a o chaose v dnešnej spoločnosti. Ďalej im povedala, ako veľmi sa Dafa rozšíril a že mnohí boli požehnaní. Potom hovorila o tom, ako sa jej vďaka praktizovaniu Dafa zlepšili jej morálne štandardy a zdravie.

V škole ju kedysi prezývali „tigrica“, pretože bola agresívna. Dafa ju však zmenil. Stala sa dobrou dcérou svojej matky, dobrou manželkou svojho manžela, dobrou matkou svojich detí, dobrou učiteľkou svojich študentov a celkovo dobrým človekom. Neznela arogantne ani príliš pokorne, len pokojne, vyrovnane a výrečne. Jej slová sa každého dotkli. Ako spolupraktizujúci som si nemohol pomôcť a v duchu som ju chválil. Bola príkladom múdrosti, ktorú nám Dafa dáva, a vnútornej krásy kultivujúcich Dafa. Všetci vedúci sa na súhlas usmievali.  

Riaditeľ potom požiadal druhú praktizujúcu, aby tiež prehovorila. Hovorila o tom, ako najprv praktizovala iný čchi-kung a skončila s posadnutím duchom. Vďaka praktizovaniu Dafa sa však zotavila zo všetkých svojich zdravotných problémov, vrátane ťažkej neurózy. Tieto svedectvá ľahko vyvrátili ohováranie a lži komunistického režimu.

Tretí praktizujúci ďalej vysvetlil, že praktizujúci chcú objasňovať pravdu a rozdávať materiály kvôli prebiehajúcemu prenasledovaniu, ktoré spustil bývalý vodca ČKS Jiang Zemin. Skôr ako som stihol prehovoriť, riaditeľ povedal: „Bol som v Japonsku a ľudia tam môžu otvorene praktizovať Falun Dafa. Je to vaše osobné presvedčenie. Keď však dávate ľuďom materiály, musíte brať ohľad na to, či ich chcú alebo nie. Nenúťte ich, aby si ich vzali.“ Potom si ukázal na ústa a povedal: „Len tu o tom hovorte.“ Chcel tým povedať, že rozprávanie bez materiálov nezanechá žiadne dôkazy. V diskusii sme predložili svoje argumenty, ktoré boli dobre prijaté a riaditeľ ukončil stretnutie s veľmi pozitívnym postojom.

Potom praktizujúca povedala: „Myslela som si, že to bude omnoho horšie,“ pretože ju už raz oklamali a keď prišla na stretnutie, zatkli ju a vzali na sedenie vymývania mozgov.

O niekoľko rokov neskôr sme sa zdanlivo náhodou dozvedeli, že stretnutie sa konalo preto, lebo dvaja praktizujúci boli nahlásení a zatknutí za rozdávanie informačných materiálov. Mestský Úrad 610 potom vydal oznam pre miestny Úrad pre vzdelávanie, aby tých dvoch praktizujúcich potrestal. Znenie oznámenia bolo hanlivé. Keďže sme si udržiavali spravodlivé myšlienky a nasledovali sme Majstrove učenia ohľadom objasňovania pravdy, podarilo sa nám odstrániť faktory zla v iných dimenziách a prejaviť spravodlivosť, súcit a mierumilovnosť učeníkov Dafa. Zlá sila sa potom rozpadla.

Jedna úprimná myšlienka: Odstrániť faktory zla

Pred viac než 10 rokmi som objasňoval pravdu staršiemu pánovi, ktorý zbieral zeleninu neďaleko továrne. Keď prišla jeho dcéra, tiež som sa jej prihovoril. Vzala zeleninu a vykročila preč, a tak som šiel s ňou, aby som jej povedal viac. Ona ale mlčala.

V srdci sa mi potom objavila silná myšlienka: musím ju zachrániť! Náhle si čupla, aby orezala zeleninu. Tiež som si čupol a povedal jej: „Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré. Falun Dafa je dobrý!“ Odrazu povedala: „Rýchlo odíď. Nahlásila som ťa už polícii.“

Nepočul som ju jasne, takže som tam ostal a povedal som: „Mladá dáma, pamätaj si: ,Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré, Falun Dafa je dobrýʻ. Môže ti to zachrániť život!“ Vyhŕkla: „Ponáhľaj sa a odíď. Som agentka z Úradu 610 v tejto továrni a sme tu konkrétne zodpovední za praktizujúcich Falun Dafa. Už som zavolala políciu. Poponáhľaj sa a odíď!“

Po pár krokoch som sa otočil a zopakoval som: „Musíš si pamätať, že ,Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré, Falun Dafa je dobrýʻ.“

Keď som si práve pomyslel: „Musím ju zachrániť,“ odrazu sa jej myšlienky zmenili zo zlých na láskavé. Skutočne som bol svedkom toho, čo povedal Majster:

Spravodlivé myšlienky môžu spasiť na svete ľudí.“ („Fa napravuje vesmír“, HongYinII )

Vysielanie spravodlivých myšlienok ako jedno telo

V roku 2008 sa pred olympijskými hrami v Pekingu prenasledovanie zintenzívnilo. V jeden deň, po skupinovom štúdiu Fa doma u praktizujúcej Bei, traja praktizujúci ostali, aby prediskutovali istý projekt. Zavolali ma tam z inej skupiny štúdia Fa. Len čo som prišiel a skôr, ako som si stihol sadnúť, počuli sme rýchle zaklopanie na dvere a niekto zakričal: „Bei, otvor!“

Stalo sa to tak náhle, že sme nemali čas o tom premýšľať. Posadili sme sa, vysielali sme spravodlivé myšlienky a poprosili sme Majstra o pomoc. Cítil som, že energetické pole je silné. Po približne ôsmich minútach prestali klopať a počul som hlasné kroky dole po schodoch.

O pár dní neskôr sme spolu s Bei šli objasniť pravdu predsedovi školskej únie. Povedal Bei: „Pred niekoľkými dňami ma zavolala polícia na stretnutie. Chystali prehľadať tvoj dom. Bolo veľké šťastie, že si tam v ten deň nebola, takže nemohli nič urobiť.“

Pochopili sme, že to bol plánovaný čin prenasledovania. Faktory zla boli však odstránené našimi spravodlivými myšlienkami, takže policajti, ktorí boli do toho zapojení, sa nedopustili zločinov proti Dafa.

Vtedy som prvýkrát skutočne zažil zázračnú moc spravodlivých myšlienok. Pochopil som tiež dôležitosť toho, prečo nám Majster povedal, aby sme ich vysielali.

 

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/1/200134.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha