Zlepšovanie sa
štvrtok, 11. august 2022

Ako sila Dafa odstránila moju závisť

18.7.22

(Minghui.org) Keď som nedávno študovala Fa, narazila som na nasledujúcu pasáž:

Majster povedal:

„Premýšľajte o tom, prečo sem prišli bytosti zo vzdialených kozmických tiel? Je to preto,  že vo vesmíre sa uskutočňuje náprava Fa a oni sú zástupcami nesmierne veľkých skupín bytostí vo vzdialených kozmických telách a kolosálnych nebeských klenbách; prišli sem ustanoviť si karmický vzťah s Majstrom, aby zabezpečili, že v náprave Fa neostanú opomenuté uprostred obnovy celého vesmíru. Ich cieľom bolo umožniť vnímajúcim bytostiam tam, aby boli spasené. Sú to obrovské a nespočítateľné skupiny bytostí. Tí ľudia, ktorí boli schopní podpísať so mnou zmluvu, tiež nemajú jednoduchý pôvod – tí tiež prišli z obrovských kozmických tiel. Keďže ich úrovne sú veľmi vysoké, premýšľajte o tom, nebudú reprezentovať gigantické kozmické telá? Sú aj žiaci, ktorí prišli v tomto čase, keď sa šíri Fa, a väčšina z nich tiež prišla z naozaj vysokých úrovní.“ („Vyučovanie Fa na turné v Severnej Amerike“)

Keď som si prečítala tieto Majstrove slová, v tom okamihu som cítila, že moja závisť zmizla.

Túto časť Fa som čítala už mnohokrát, no nikdy predtým som nemala takýto pocit. Nezdá sa, že v tejto časti Fa by bol obsah týkajúci sa závisti, prečo teda moja závisť odrazu zmizla? Takto tomu rozumiem na svojej súčasnej úrovni: 

Závisť často pramení z egocentrizmu, keď sa staviame na vyššiu úroveň a myslíme si, že sme lepší ako ostatní. A keď nás ostatní v niečom prevyšujú, cítime sa nepríjemne a nevyrovnane. Človek, ktorý takto premýšľa, sa izoluje od okolitého sveta neviditeľným sebectvom, pričom v kruhu je len on sám. Pozná svoj vzťah k určitým ľuďom, no iba v danom okamihu. Nevie, odkiaľ prišiel on ani iné bytosti a ani to, kam pôjdu v budúcnosti. Porovnáva teda vlastné schopnosti v určitých aspektoch s ostatnými v danom čase, a ak nedokáže ostatných prevýšiť, začne premýšľať o tom, ako ich podkopať.

Keď Majster hovoril o pôvode praktizujúcich Dafa, ten obrovský koncept nebeských tiel okamžite rozložil moje sebecké myšlienky. Keď som sa prelomila malým kruhom svojho sebectva, pocítila som, aká smiešna a ignorantská závisť naozaj je.

Uvedomila som si tiež, že ľudí nemožno navzájom porovnávať. Ako povedal Majster v prednáške „Vyučovanie Fa na turné v Severnej Amerike“, niektorí sú „zo vzdialených kozmických tiel“, niektorí podpísali sľuby s Majstrom na rôznych úrovniach a niektorí prišli z iných vyšších úrovní atď. Len medzi praktizujúcimi Dafa sú nedefinovateľné úrovne a rôzne úrovne majú aj rôzne stupne múdrosti, takže ako môžeme porovnávať jednu osobu s druhou? Môžeme len obdivovať rozľahlosť a prosperitu nekonečných bytostí v tomto vesmíre a chváliť najvyššiu múdrosť a veľký súcit Stvoriteľa.

Ak sa pozrieme na celkovú situáciu z pohľadu Fa – zhora nadol, od makroskopického po mikroskopické, od vnútra po vonkajšok troch ríš – život je prirodzený stav a každý z nás je jeho súčasťou. Majster nám povedal: 

„Študuj Fa, získavaj Fa,

porovnávaj pri študovaní, porovnávaj pri kultivácii.”

(„Pevná kultivácia“, Hong Yin)

Toto je veľká múdrosť, ktorú nám Dafa dal. Učíme sa zo svojich silných stránok a navzájom si pomáhame. Toto je mechanizmus harmónie Dafa a je to čistá energia, ktorá zaručuje cnostný kruh a vzostup života.

Čo robí závisť? Závidí dobrým a schopným. Spôsobuje, že ľudia sa navzájom sabotujú, podnikajú voči sebe osobné útoky a dokonca podnecujú násilie. Je to bludný kruh a degradácia života, deštruktívna a ničivá negatívna energia. Závisť je desivá a musíme ju počas kultivácie odstrániť.

 

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/3/202073.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha